sâmbătă, 21 iulie 2012

IDEALIZARE SI DRAGOSTEAutor : Corneliu Irimia               
Editura Fundatiei Generatia (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Spatiul PSY 
An aparitie : 2003 
ISBN  973-86377-1-6
Nr pagini : 125 
Format 135 x 190
Pret : 8,9 leiDescrierea editurii:
         Omul încearcă să cucerească spaţiul exterior lui. Mulţi din cei care citesc aceste rânduri vor să cucerească un alt spaţiu, la fel de vast, spaţiul intern, vor să inventeze moduri de a se cunoaşte pentru ca, pornind de la această înţelegere, să încerce să-i cunoască pe ceilalţi (...).
Idealizarea dă iluzia menţinerii unei relaţii cu o persoană importantă, din copilăria subiectului. În acest sens, ea este o apărare împotriva suferinţei originare a pierderii cuiva. Ea procură o stare care ne reconciliază cu exilul din paradis, ne permite regăsirea unei relaţii diadice cu mama, fără prezenţa unui terţ. Partenerul prezent (idealizat) este dorit a fi o replică perfectă a unei imagini primare, el trebuie să umple, fără rest, aşteptările subiectului sau altfel spus, el este un obiect care dă iluzia, în prezent, a unei aşteptări împlinite (...).
         Idealizarea ne îndepărtează de neplăcere şi o compensează. Inconvenientul este evident: că ne îndepărtează de reamintirea utilă a unei imperfecţiuni care ar trebui corectată. Ea ne procură o asigurare fatalistă în care aşteptarea este suficientă pentru că viitorul trebuie să ducă, infailibil, fără un efort din partea subiectului, către soluţia aşteptată. Această centrare pe o sursă de perfecţiune şi putere capabilă să corecteze o lipsă la subiect, este evidentă la cei care idealizează. Teroarea lor este reprezentată de faptul că femeia ar putea să nu fie conformă cu dorinţa creatorului ei. A accepta realitatea altuia ar însemna acceptarea lipsei, a absenţei a ceva la celălalt. Dar idealizarea vizează crearea unei stări a-conflictuale din care lipsa este absentă. Ea îl închide pe subiect într-o fascinaţie pentru obiect, ceea ce instaurează o relaţie de dependenţă faţă de acesta din urmă (...)


Cuprins:Introducere — Psihanaliza si dragostea ........ 7
     Idealizare si dragoste ......................9

Conflict între idealuri — Corespondenta dintre Sigmund Freud si Martha Bernays... 13

Idealizarea pulsiunii si idealizarea obiectului
Idealizarea în „Trei eseuri asupra teoriei sexuale“ ..... 18
     Idealizarea obiectului partial (falic) ............20

Despre un tip particular de alegere de obiect la bãrbat .......24

Dragostea, între depreciere si supraestimare ...28
     Iubire cereascã, iubire pãmânteascã...... 32

Tabu-ul virginitãtii ...........39

Importanta si limitele relatiei cu tatãl ideal
De la «Totem si Tabu» la «Psihologia maselor si analiza eului» ....46
     Femeia falicã si idealizarea ..........47
     Idealizare, hipnozã si hoardã primitivã .....49
     Lipsã narcisicã – idealizare – pulsiune sexualã .. 50

Idealizare, iubire si narcisism în eseul „Pentru a introduce narcisismul“ ..... 53
     Iubirea si regresiile narcisice ........58
     Dragoste idealã, narcisism, dezechilibru psihic .....59
     Tipurile de alegere de obiect ........63
     Iubirea si narcisismul mamei ..........67
     Ideal si narcisism ........... 68
     Relatia obiect — ideal — eu ..........69
     Ideal si refulare .......70

Idealizarea sau pasiunea pierderii.
Tulburãrile depresive ale idealizãrii ........72
     Idealul eului în depresie ................... 76
     Depresia, spatiu al idealului ...............77
     Obiect idealizat – obiect persecutor .... 80

Supraestimarea, „stigmatul narcisic“ al iubirii.
Ideal si idealizare în textul „Psihologia maselor si analiza eului“ ....83 
     Ierarhii si valori în starea de îndrãgostire ........84
     Supraestimarea, «stigmatul narcisic» al iubirii .........85
     Portretul îndrãgostitului .......88

Idealul eului si supraeul ............89
     Dublul chip al supraeului ..........90
     Rolul tatãlui oedipian în constituirea idealului eului ... 91
     Mamã pre-oedipianã – tatã oedipian ........ 91
     Mamã oedipianã – tatã oedipian ........92
     Idealul eului – proiectie, identificare sau dorintã incestuoasã? ........93

Eu ideal – idealul eului: clivaj, conflict, continuitate ......94
     Iubirea de obiect: proiectie a eului ideal sau a idealului eului? ........94
     Eul ideal si obiectul: douã oglinzi fatã în fatã ........95
     A abandona eul ideal: atac sau idealizare a obiectului? ......96
     Descrierea eului ideal ...........................98
     Idealizarea eului, idealizarea scopului pulsional .......100

Nevoia de idealizare la adolescentã ...............103
     Ostilitate de departe ................ 105
     Departe de sexualitate .............. 105

Idealizarea în mitul lui Pygmalion ............109
     De la crearea la perceperea obiectului ideal ....111
     Perioada de creare a obiectului ideal ..... 113
     Momentul de «receptare» a operei .......115

Studiu clinic. Clara, în cãutarea pãrintelui pierdut ......118
     Începutul terapiei ..................... 118
     Relatia familie adoptivã – copil adoptat .. 123
     O problemã tehnicã ........ 123Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu