marți, 24 iulie 2012

COMPETENTA PARENTALA. Modele de conceptualizare şi diagnoză


Autor :  Simona Glăveanu                
Editura Universitara  (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie 
An aparitie :2012 
Editia I     
ISBN  978-606-591-472-8
Nr pagini : 329 
Format 130 x 200
Pret : 40 lei

Descrierea editurii (fragmente):


        Creşterea copiilor, denumită astăzi generic cu termenul „parenting”, este, evident, cea mai veche vocaţie umană. Succesul acesteia a fost asigurat de pulsiunea filogenetică a grijii pentru progenitură – de aceea s-a şi pretat la intuiţie, empirism şi rutină.
            Autoarea gândeşte într-un registru nou relaţia părinţi-copii şi anume în termenii „competenţei parentale”; noţiunea a fost conceptualizată de aceasta încă din 2008, după doi ani de studii şi publicată în „Cercetare psihologică modernă”, volum coordonat de M. Milcu, W. Griebel şi A. Sassu.
            Conceptul de „competenţă parentală”, operaţionalizat de autoare în cartea de faţă, apare nu numai ca un „insight” în faţa empirismului, ci fundamentează o ştiinţă cu metodologie investigativă şi diagnostică, într-o viziune multifactorială, sistemică şi nomotetică.
            Comparând diverse concepţii ale unui însemnat număr de autori privind stilul educativ (structurate pe axele autoritate-liberalism, dragoste-ostilitate) şi efectele acestuia în planul dezvoltării psihice a copilului, autoarea a conturat şase modele parentale – autoritar, indulgent, hiperprotector, inconsecvent, indiferent şi agresiv – ca premisă pentru relevarea modelului părintelui eficient/competent.
            Este de remarcat pertinenţa şi rigoarea cu care autoarea lărgeşte cadrul de investigare a relaţiei părinţi-copii prin prezentarea şi analizarea, într-o viziune integrativă, a teoriilor referitoare la rolul familiei în formarea personalităţii, conduitei sociale şi morale şi dezvoltarea cognitivă a copilului, din perspectiva succesului sau insuccesului modelului educativ în integrarea şcolară şi socială a copilului.

            Volumul ,,Competenţa parentală. Modele de conceptualizare şi diagnoză” conţine o parte teoretică în care sunt analizate teoriile ştiinţifice ce explică relaţia dintre părinţi şi copii şi o parte aplicativă ce descrie demersul de construire şi validare a unui instrument de investigare a competenţei parentale (CCP). În plus, prin corelarea rezultatelor obţinute din aplicarea CCP cu o serie de aspecte psiho-sociale (personalitate, inteligenţă emoţională, stilul de coping, particularităţi ale relaţiei conjugale, perceperea experienţei modelului educativ trăit în familie) şi socio-demografice (gen, vârstă, stare civilă, situaţie financiară, nivel de instruire, număr de copii) ale părinţilor, este realizată o evaluare generală (dar nu exhaustivă) asupra nivelului actual al populaţiei româneşti în ceea ce priveşte competenţa parentală.
            Cartea pune la dispoziţia specialiştilor din domeniul consilierii familiale/şcolare metode de evaluare a relaţiilor părinţi-copii – „Chestionarul de investigare a competenţei parentale” şi „Grilele de observare şi evaluare” (din perspectiva cadrelor didactice) ale dinamicii acesteia şi ale comportamentului copilului la şcoală – instrumente în baza cărora vor putea fi identificate profile psihologice ale părinţilor, utile în activitatea de diagnoză şi de evaluare a intervenţiei.

Cuprins:Prefaţă  / 15
Cuvânt înainte   / 19

PARTEA ÎNTÂI

ARIA PROBLEMATICĂ A COMPETENŢEI PARENTALE: PREMISE ŞTIINŢIFICE, MODELE DE CONCEPTUALIZARE ŞI DIAGNOZĂ

Capitolul I
MODELE PARENTALE  / 27
1. Modelul părinţilor ,,autoritari” / 29
2. Modelul părinţilor ,,indulgenţi” / 35
3. Modelul părinţilor ,,protectori/hiperprotectori” / 40
4. Modelul părinţilor ,,inconsecvenţi” / 44
5. Modelul părinţilor ,,indiferenţi” / 46
6. Modelul părinţilor ,,agresivi” / 50
7. Modelul părinţilor ,,eficienţi” / 52

Capitolul II
MEDIUL FAMILIAL ÎN ASISTAREA FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII COPILULUI  / 59
1. Rolul familiei în formarea personalităţii  / 59
1.1. Componenta afectivă / 61
1.2. Conduita morală  / 64
1.3. Integrarea socială / 66
1.4. Devianţa comportamentală / 70
2. Interrelaţiile parentale şi dezvoltarea cognitivă / 75
3. Reprezentările copilului vizând mediul familial / 78

Capitolul III
DEMERSURI EXPLICATIV-INTERPRETATIVE ALE COMPETENŢEI PARENTALE  / 80
1. Modelul factorial al competenţei parentale / 80
2. Conotaţii psihologice ale modelelor explicativ-interpretative / 84
2.1. Modelul personal sau modelul trăsăturilor / 84
2.1.1. Competenţa parentală – modul al competenţelor sociale (dimensiuni de personalitate) / 85
2.1.2. Inteligenţa emoţională – resursă a competenţelor parentale / 94
2.1.3. Alţi factori psihologici individuali ai părinţilor / 103
2.1.3.1. Cogniţia părinţilor / 103
2.1.3.2. Rezistenţa la stres / 105
2.1.3.3. Tulburările emoţionale / 105
2.1.3.4. Tulburările de personalitate şi psihozele / 107
2.2. Modelul situaţional sau contingent / 108
2.2.1. Particularităţi socio-culturale şi socio-economice vectori mediatori în competenţa parentală  / 109
2.2.2. Amprenta carierei profesionale asupra competenţei parentale / 113
2.2.3. Bona–factor modelator în competenţa parentală / 115
2.2.4. Competenţă parentală şi tip de familie  / 116
2.2.4.1. Familia tradiţională / modernă / 116
2.2.4.2. Familia parentală / 120
2.2.4.3. Familia monoparentală  / 124
2.2.4.4. Familia extinsă / 127
2.2.4.5. Familia de provenienţă / 129
2.3. Modelul interacţionist-integrativ / 130
2.3.1. Relaţia dintre trăsăturile copilului şi ale părinţilor / 131
2.3.2. Tipologia copilului dificil / 136
2.3.3. Relaţiile dintre fraţi / 139

Capitolul IV
MIJLOACE DE DIAGNOZĂ ALE COMPETENŢEI PARENTALE / 142
1. Instrumente de investigare a interrelaţionării în familie-conotaţii pentru evaluarea competenţei parentale / 142
2. Strategia naţională integrată de formare şi dezvoltare a compe  tenţelor parentale / 144
3. Abordări internaţionale contemporane în studiul parentingului/ competenţei parentale / 148


PARTEA A DOUA
CERCETARE

Capitolul V
METODOLOGIA CERCETĂRII  / 157
1. Obiective / 157
2. Ipoteze / 158
3. Subiecţi / 158
4. Metode / 159
4.1. Instrumente folosite pentru examinarea părinţilor / 159
4.1.1.  Inventarul CC.P. (S.Glăveanu)  / 159
4.1.2. Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didatice asupra dinamicii competenţei parentale (S. Glăveanu) / 165
4.1.3. Chestionarul 16 P.F (R.B.Cattell) / 166
4.1.4.  Chestionarul G.Z. (J.Guilford-W.Zimmerman) / 174
4.1.5.  Testul EQ (T.Carabin) / 177
4.1.6.  Inventarul EMBU (C. Perris et al.) / 179
4.1.7. Chestionarul COPE (C.S.Carver et al.) / 181
4.1.8.  Chestionarul M.R.Q. (W.E.Snell et al.) / 185
4.2.    Instrumente folosite pentru examinarea copiilor / 190
4.2.1. Chestionarul W-M (Woodworth –Mathews) / 190
4.2.2. Grila de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale din perspectiva cadrelor didactice (S.Glăveanu)  / 194

Capitolul VI
PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR  / 196
1. Analiza preliminară a datelor / 196
2. Modelul factorial al competenţei parentale / 198
3. Variaţia competenţei parentale în funcţie de particularităţi socio-demografice) / 208
4. Un set de trăsături de personalitate ca predictori ai competenţei parentale  / 229
5. O serie de variabile psiho-sociale ale părinţilor în corelaţie cu dimensiunile competenţei parentale / 248
5.1. Inteligenţa emoţională / 248
5.2. Modul de percepere a experienţei modelului educativ trăit în familia de origine / 251
5.3. Stilul de coping / 255
5.4. Particularităţile relaţei de cuplu  / 257
6. Adaptarea şcolară şi socială a copiilor în alternative ce corelează cu atributele competenţei parentale  / 261

Capitolul VII
CONCLUZII   / 268

BIBLIOGRAFIE   / 279

ANEXE  / 299

Anexa 1 – Chestionar pentru investigarea atitudinilor parentale (Simona Maria Glăveanu) / 299
Anexa 2 – Grilă de identificare a copiilor cu dificultăţi şcolare şi familiale, destinată cadrelor didactice (Simona Maria Glăveanu) / 303
Anexa 3 – Inventarul C.C.P. (Simona Maria Glăveanu) / 304
Anexa 4 – Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didactice asupra dinamicii competenţei parentale (Simona Maria Glăveanu)  / 313
Anexa 5 – Grilă de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale (din perspectiva cadrelor didactice) (Simona Maria Glăveanu) / 315

REZUMAT (în limba engleză) / 317

2 comentarii:

  1. Buna ziua,
    as putea cumpara aceasta carte in format electronic?

    RăspundețiȘtergere
  2. Din pacate nu cunosc sa se fi editat e-book pentru aceasta lucrare...
    Imi pare rau

    RăspundețiȘtergere