luni, 2 iulie 2012

DEPRESIE SI TENTATIVE DE SUICID LA ADOLESCENTA

Autor : Daniel Marcelli, Elise Berthaut                 

Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie clinica si  psihoterapie
An aparitie : 2007
Traducerea Geta-Liuba Dafinoiu 
ISBN 978-973-46-0543-9 
Nr pagini :336 
Format 130 x 200
Pret :37.95 lei


Descrierea editurii:
        Depresia si tentativele de suicid sint sistematic abordate in aceasta lucrare sub aspect teoretic, clinic si psihopatologic, evidentiindu-se legaturile dintre ele, precum si evolutiile recente in tratarea lor. Pentru fiecare dintre cele doua teme, autorul dezvolta o strategie unitara ce consta in identificarea, evaluarea si intelegerea problemelor fiecarui pacient, miza esentiala pentru tratarea lui, dar si pentru deontologia profesiei de terapeut. Ingrijirea pacientului este gindita astfel dintr-o dubla perspectiva, implicind atit o buna cunoastere a diverselor modalitati de tratament, a avantajelor si limitelor lor, cit si consilierea si, mai ales in cazul adolescentului, nevoia de a-i atribui acestuia un rol activ in cadrul demersului terapeutic.

Daniel Marcelli este profesor de psihiatria copilului si adolescentului si seful Serviciului de pedopsihiatrie al Spitalului La Miletrie din Poitiers. De acelasi autor: Adolescence et psychopatologie (coautor, 1999), Enfance et psychopatologie (1999), Medecine et l’adolescent (coautor, 1999).
Elise Berthaut lucreaza in cadrul Serviciului de pedopsihiatrie al Spitalului La Miletrie din Poitiers.

Cuprins:

Introducere /11


Partea I
DEPRESIA

1.  Identificare: manifestari clinice /17
     Episodul depresiv /18
     Forme semiologice la adolescent /29
                Depresia de inferioritate /29
                Depresia de abandon /29
                Echivalente depresive, depresie mascata, comorbiditate: cateva reflectii /33
     Sindromul subdepresiv: partea ascunsa a depresiei in adolescenta /38
                Tristetea si proasta dispozitie /39
                Dispozitia depresiva /42
                Amenintarea depresiva si criza anxios-depresiva /43
     Tulburare depresiva si tulburare distimica /47

2.  Identificare: epidemiologie /53
     Anchete asupra  populatiei generale /54
     Anchete asupra  populatiei clinice /59
     Concluzie /61
                Frecventa /61
                Durata /62
                Varsta si sex /63
                Factori asociati /64

3.  Evaluare: comorbiditate si factori biologici /65
     Depresie si patologii asociate (comorbilitate) /65
                Asocierea cu alte tulburari psihiatrice /65
                Asocierea cu consumul de substante (alcool, tutun, si alte substante) /66
                Asocierea cu tulburarile de conduita si perturbarea functionarii sociale /68
                Asocierea cu patologii somatice /68
                Asocierea cu antecedente de abuzuri sexuale /69
     Ipoteze si abordari organice /69
                Cercetari genetice /70
                Cercetari biochimice si endocrine /71
                Cercetari electroencefalografice, neurofiziologice si neurodevelopmentale /74

4.  Evaluare: factori famiali si de mediu /77
      Contextul familial: date epidemiologice /77
                Decesul unui parinte /78
                Divort si/sau separare parentala /79
                Sanatatea parintilor perceputa de adolescent /82
                Calitatea relatiei cu parintii descrisa de adolescenti /85
      Contextul familial: abordari psihopatologice si interactiuni familiale /88
                Atitudini parentale fata de depresia adolescentului /92
                Ignorarea depresiei adolescentului /94
                Identificarea depresiva intre adolescent si unul dintre parintii depresivi /96
                Amenintarea unei legaturi prea recompensative /98
      Conditii de mediu si evenimente de viata /100

5.  Evaluare: prognostic si continuitate depresiva /103  
      Durata medie si recurenta: date epidemiologice /103
      Continuitatea depresiva din copilarie la adolescenta /104
      Continuitatea depresiva: copilaria adolescentului deprimat /115
      Trecerea la varsta adulta a adolescentului deprimat /120        
                Recidivele depresive si relatia acestora cu depresia adultului /121
                Concluzie /122
      Evolutia spre o afectiune bipolara /123
                                                               
6.  Intelegere: abordari psihopatologice /125
      Repere istorice /126
      Puncte comune intre adolescenta si depresie /128
                Pierderi si separari /129
                Controlul agresivitatii si culpabilitatea implicita /131
                Modificarile echilibrului dintre investitiile narcisiace si obiectele /132                                        
      Adolescenta si fixatie depresiva /135
               Continuitatea narcisiaco-obiectala a copilariei /136
               Echilibrul narcisiaco-obiectal al adultului /137
               Starea conflictuala narcisiaco-obiectala a adolescentului /138
               Depresia adolescentului: obiecte interiorizate de diferentiere sau obiecte interiorizate                                insuficiente /139                             
      Cele trei aspecte ale depresiei in adolescenta: abordare teoretica /140
               Obiectul satisfacator: depresie prin relatie exesiva cu obiectele interne /140
               Obiectul insuficient: depresie prin lipsa constructiei narcisiace/141
               Obiectul exitant: solutie depresiva prin fixare in omnipotenta infantila /142
      Depresiile adolescentei: propuneri psihopatologice /144
               Proasta dispozitie, tristete (sau sindron subdepresiv) si criza anxios-depresiva: asteptarea unui obiect de substitutie /144
               Depresia sau imposibila renuntare la un “obiect satisfacator” /149
               Depresivitatea: tentativa de a triumfa asupra unui obiect insuficient sau de a distruge un obiect exitant /152
      Adolescenta, depresie si trasatura de personalitate /159
      Concluzii /161

7. Tulburarile bipolare la adolescenta /163
      Repere istorice /164
      Particularitati semiologice /168
               Episoadele maniacale: particularitati in adolescenta? /169
               Identificarea indicatorilor unei tulburari bipolare in cadrul manifestarii unui episod depresiv in adolescenta /171
               Episodul delirant acut si tulburarea bipolara /178
      Epidemiologie, comorbiditate si evolutie /181
      Factori biologici /182
      Concluzii /183

Partea II
TENTATIVELE DE SUICID

8.  Identificarea tentativelor de suicid (TS) /191
      Suicidul: cateva date epidemiologice si clinice /195
      Tentativele de suicid: epidemiologie /196
      Tentativele de suicid: clinica /197
               Modalitati de sinucidere /200
               Problema echivalentelor suicidare /201
      Sindrom presuicidar /203
      Sindrom postsuicidar sau pseudovindecare /205

9.  Evaluare: factori favorizanti /207
      Idei, intentii si planuri suicidare /207
      Relatia dintre tentativa de suicid si depresie /210
               Frecventa depresiei la adolescentii predispusi la suicid /210
               Frecventa tentativelor de suicid in populatia de adolescenti deprimati /212
      Relatia dintre tentativa de suicid si consumul de substante /213
      Conditii familiale si de mediu /215
      Diagnostice asociate /218
               Tulburari ale dispozitiei /218
               Consumul de substante /218
               Tulburari anxioase /218
               Tulburari de conduita /219
               Tulburari de personalitate /220
               Homosexualitate si tulburari de identitate sexuala /220
               Schizofrenia si episoadele psihotice acute /221

10.  Evaluare: risc de recidiva si evolutie /227
      Recidiva suicidara /227
      Evolutia pe termen lung /231

11.  Intelegere:  abordare psihopatologica /235
      Figura emblematica a mortii in adolescenta /237
      Actul suicidar: intentionalitate versus impulsivitate, o dezbatere falsa /239
      Adolescentul cu tentativa de suicid: vulnerabilitate psihica si deteriorarea proceselor mentale /241
      Consecintele gestului suicidar /245

Partea III
INGRIJIREA

12.  Depresia: tratament si ingrijire /253
      Necesitatea unei ingrijiri: introducere /253
      Modalitati de ingrijire de tip relational /256
               Consultatii terapeutice si psihoterapii scurte /256
               Psihoterapie de inspiratie psihanalitica /259
               Abordari psihoterapeutice: terapie de grup, psihodrama, relaxare /262
               Terapii cognitiv-comportamentale /262
               Abordare familiala /263
               Indicatii privind utilizarea psihoterapiilor /263
      Prescriptii medicamentoase /269
               Antidepresive /269
               Timoregulatoare /273
               Alte psihotrope, anxiolitice, neuroleptice … /275
               Comentarii privind utilizarea unui psihotrop in adolescenta /277
      Electroconvulsioterapia /279
      Spitalizarea si schimbarea modului de viata /280
      Alegerea modalitatii (modalitatilor) de tratament: reflectii privind strategia terapeutica /281

13.  Tentativa de suicid, o strategie de ingrijire terapeutica? /285
      Mize si obiective /295
      Prima etapa a ingrijirii: strategia de evaluare psihologica individuala si familiala /288
               Factorii de prim rang: dimensiunea anxios-depresiva /289
               Factorii de rangul doi: dimensiunea impulsiva si tulburarile de personalitate /289
               Factorii de rangul trei: familie, mediu /290
               Factorii de rangul patru: evenimente de viata /291
      Cadrul ingrijirii immediate /292
               Spitalizare /292
               Alte masuri immediate /296
      Cadrul ingrijirii ulterioare: masuri terapeutice pe termen mediu si lung /297
               Dimensiunea depresiva /298
               Dimensiunea impulsiva /298
               Reactia familiei /299
      Posibilitatea unei preventii /300

Bibliografie /303
Indexul cazurilor clinice /327
Index /329

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu