joi, 5 iulie 2012

DONALD WOODS WINNICOTT

Autor : Denys Ribas
Editura Fundatiei Generatia (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Mari psihanalişti
An aparitie : 2003
Editia originala 2000
Traducerea Daniela Luca
ISBN 973-85683-7-4
Nr pagini : 142
Format 135 x 190
Pret :7,5  lei


Descrierea editurii:


        A scrie despre Winnicott este un joc fin de gândire şi simţire, pe care Denys Ribas îl pune în pagini, respectând admirativ şi viaţa, şi îndelunga muncă, şi bogata operă winnicottiană. Ne spune cât este de dificilă articularea gândirii lui Winnicott cu cea a altor psihanalişti, întrucât în spatele simplităţii aparente a scrierilor sale, a cazurilor descrise, se amestecă atât ceea ce este manifest şi observabil din afară, cât mai ales lumea interioară a pacientului şi a analistului.
        Denis Rybas călătoreşte neobosit prin sensurile latente ale cuvintelor winnicottiene, îl caută şi totodată caută să ni-l prezinte cât mai autentic, suficient de bine, traversând întreaga operă lucrare după lucrare şi poposind asupra acelor fine şi de neşters urme lăsate de Winnicott în fiecare dintre cei ce l-au cunoscut, în viaţă sau prin intermediul lecturilor: „mama îndeajuns de bună”, „preocuparea maternă primară”, „capacitatea de a fi singur”, „prezentarea obiectului”, „holding şi handling”, „teama de prăbuşire”…


Cuprins:Viaţa lui Donald Woods Winnicott /9
Copilăria /9
Studiile /18
Războiul /19
Formarea medicală /21
Formarea psihanalitică şi căsătoriile /22
Influenţa lui Darwin asupra lui Winnicott /24
Winnicott şi Societatea Psihanalitică Britanică /25
Al doilea război mondial /32
Maturitatea /34

Opera  / 37
Introducere /37
Apărarea maniacală (1935) /38
De la lucrul cu copiii evacuaţi, la tendinţa antisocială /41
   Evacuarea copiilor /41
   Un cămin terapeutic /43
   Tendinţa antisocială /46
Copilul în maturizare: de la unitatea bebeluş-mediu la integrarea Selfului şi la crearea obiectului; de la dependenţă la independenţă /50
   Integrarea şi starea primitivă de non-integrare /51
   Personalizarea în corp /52
   Disocierea /53
   Relaţia primară cu realitatea exterioară: „găsit-creat”-ul /53
   Mama suficient de bună /55
   O creştere spontană /57
   Solicitudinea (concern) /58
   Agresivitatea /58
   Capacitatea de a fi singur (1958) /62
De la obiectul tranziţional la capacitatea de a se juca /65
   Riscul fetişizării conceptului /67
   ... şi problema fetişismului /67
   A se juca /70
   Play şi game /71
   Creativitatea /71
Efectele patologice ale deficienţelor timpurii ale mediului /71
   Angoasa inimaginabilă sau agonie primitivă /71
   Autismul /72
   Schizoidia /74
   Bolile psihosomatice /74
   Independenţa: preţioasă şi fragilă / 75
   Reparaţia depresiei materne (sau paterne)/76
Lucrul cu psihoticii /77
   Ura în contratransfer (1947) /78
Adevărat şi fals Self /80
Tehnica de pus în lucru cu pacienţii cu carenţe timpurii /83
   Regresia /84
Utilizarea obiectului /88
Teama de prăbuşire /91
Consultaţia terapeutică /91
Discuţie: naivitate sau geniu? /96
   Remarcă epistemologică: descrierea apariţiei intersubiectivităţii /96
   Winnicott: adevărat sau fals naiv? / 100
   O idealizare a copilului? /100
   ... şi idealizarea iubirii materne? /101
   Refuzul sexualităţii? /101
   Un refuz al scenei primitive? Un subiect auto-zămislit? /104
   Rolul obiectului primar şi al traumei /107
   Un geniu foarte actual /108

Bibliografie/111

Bibliografie selectată /112
Lucrări de Winnicott traduse în franceză /112
Lucrări despre Winnicott /113

Selecţie de texte /114
Tendinţa antisocială, în Déprivation et délinquance
(Deprivare şi delincvenţă), Payot, p. 151–153 /114
Dezvoltarea afectivă primară, în De la pédiatrie à la psychanalyse (De la pediatrie la psihanaliză), p. 33–47, Payot /116
Clivajul elementelor masculine şi feminine la bărbat şi la femeie, în Jeu et réalité (Joacă şi realitate), Gallimard, p. 101–110 /121
Prima consultaţie cu „Piggle”, La petite „Piggle”
(Micuţa „Piggle”), Payot, p. 23–34 /124
Localizarea experienţei culturale (extras), Jeu et réalité (Joacă şi realitate), Gallimard, p. 132–143 /129
„Analiză în zadar” extras din La Crainte de l’effondrement (Teama de prăbuşire), Gallimard /132

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu