marți, 24 iulie 2012

ELEMENTE DE TOXICOLOGIA DROGURILOR. Aspecte medicale, toxicologice, psihosociale, psihiatrice si juridice


Autor : Radu Alexandru Macovei, Emanoil Galatescu, Lucian Vasilescu, Eusebiu Tihan                
Editura Focus  
An aparitie :2006 

ISBN 973-87104-8-0 
Nr pagini :800 
Format 210 x 297
Pret :30 lei la magazine-online
Poate fi citita pe CD la biblioteca Fac. de Psihologie din Bucuresti, avand cota cota: CD1 

Cuprins:CUVÂNT ÎNAINTE  / 17

INTRODUCERE  /. 21

     CARACTERISTICILE UZULUI ŞI CONSUMULUI DE DROGURI  /34
     NATURA DEPENDENŢEI DE DROG / 35
            Concepţia populară / 35
            Efecte fiziologice ale adicţiei  /35
     TOLERANTA  /36
            Toleranta încrucisata /36
            Dependenta /36
            Sevrajul /37
            Abuz de droguri  /37
            Euforia  /37
            Halucinatiile  /37
     CLASIFICAREA DROGURILOR /38
            Dupa efectul produs asupra sistemului nervos central /38
            Dupa originea produsului:. /38
            Dupa regimul juridic al substantelor: /38
            Dupa dependenta generata: /38
            Consum, obişnuinţă şi dependenţă /38
     CATEGORII ŞI GRUPE DE DROGURI  /38
            Substante psihotrope si substante stupefiante /38
            Termeni farmaceutici . /39
     COCAINA /40
            Utilizările medicale ale cocainei  / 42
            Dependenta de cocaină /42
            Efectele cocainei asupra corpului omenesc  / 43
     MARIJUANA (CANABIS) /44
            Istoria Marijuanei  /45
            Întrebuintarea medicală a marijuanei /45
            Dependenta de marijuana . /48
     CIUPERCILE HALUCINOGENE /. 48
     INHALANTII / 48
     LSD  /49
     AMFETAMINELE  /50
            Ce sunt amfetaminele? /51
            Ecstasy  /51
            Efectele folosirii pe termen scurt  / 52
            Efectele folosirii pe termen indelungat / 52
            Sfaturi de sigurantă  / 53
     BARBITURICELE/53
     EFEDRINA /53
     OPIUL /53

HEROINA /54

     PREZENTARE  /57
     MOD DE ADMINISTRARE: /58
     EFECTELE HEROINEI /60

DROGURILE ÎN ROMÂNIA  /63

     TOPUL DROGURILOR PREFERATE /63
     MEDII DE DISTRIBUŢIE. /64
     CUM NE FERIM DE DROGURI?  /64
     TENDINŢE LEGATE DE DROG /66
            Cannabis /66
            Droguri sintetice (amfetamine, ecstasy, LSD) / 67
            Heroină/Opiacee  /67
            Cocaină / 67
            Medicamente  /67
            Consumul multiplu (inclusiv de alcool)  / 68
            Solvenţi  / 68
            Dopajul / 68
     CONCLUZII  / 68
            Principalele tendinţe de consum şi consecinţe  / 68

SCURTĂ ANALIZĂ / 79

     DEFINIŢIE /79
     DROGURILE. DE CE SE DROGHEAZĂ UNELE PERSOANE?  /81

STUDII  / 81

     COMUNICAREA PRIN SERINGA  /81
     CE SUNT DROGURILE? /85
     CONSUMUL DE DROGURI.  /85
     TOLERANŢA LA SUBSTANŢĂ, DEPENDENŢA. /85
     MECANISMUL APARIŢIEI DEPENDENŢEI DE SUBSTANŢE. /86
     TENDINŢE ÎN CONSUMUL DE DROG /88

TEORIE. CERCETARE. MODELE EXPLICATIVE /89

     TEORIA PSIHANALITICĂ /89
     MODELUL BIOLOGIC /89
     MODELE PSIHOSOCIOLOGICE: STRES – ADAPTARE /90
     DISFUNCŢIA FAMILIEI  /90

CONCEPTUL DE RISC /91

CONSUMUL DE SUBSTANŢE PSIHOACTIVE  /92

     EFECTELE DROGURILOR  /92
     INTERACŢIUNEA DROGURILOR CU SISTEMUL CELULAR   /92
     SEDATIVE, HIPNOTICE /93
     STIMULANTELE  / 94
            "Caciula libertatii" /95
     MODURI DE ADMINISTRARE.  /96
            Relaţia doză-răspuns  /97
     COCAINA / 99
     MARIHUANA  / 100
     SOLVENŢII VOLATILI  /101
     NARCOTICE OPIACEE  /102

SUBSTANŢE PSIHEDELICE/HALUCINOGENE  /103

FACTORI DE RISC /104

            Partenerii, amicii, colegii  /106
            Şcoala.  / 107

CARACTERISTICI DEFINITORII / 108

     ABORDAREA CONSUMULUI ŞI ABUZULUI DE DROGURI. /109

PROCESUL DE EVALUARE /110

     APRECIEREA /110

OBIECTIVELE SUBIECTULUI.  /112

     ABORDAREA TREBUINŢEI INDIVIDULUI PENTRU SUBSTANŢE  /112
     INTERVENŢIA TERAPEUTICĂ /112
     EVALUAREA /115
     IDENTIFICAREA ALTERNATIVELOR LA CONSUMUL DE DROG /123

PROBLEME ETICE ŞI SOCIALE ALE CONSUMULUI DE DROG /124

     SOLUŢIILE SOCIETĂŢII ÎN ABUZUL DE DROG /124

REZUMAT /125

BIBLIOGRAFIE /126

SĂNĂTATEA CA BUN PERSONAL ŞI SOCIAL, PRODUCĂTOARE DE VALORI. RAPORTUL
SĂNĂTATE TEREN-CONSTITUŢIONAL: ROLUL FACTORULUI GENETIC ÎN MODULAREA "PERSONALITĂŢII" CONSUMATORULUI DE DROGURI /131

CONSUMUL DE DROGURI ÎNTRE UZ ŞI ABUZ. ASPECTUL MORAL AL UZULUI
RECOMANDAT ŞI AL TOXICOMANIEI  /132

     SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONSUMULUI DE DROGURI  /132

MODELUL MEDICAL DE BOLNAV PSIHO-SOMATIC AL TOXICOMANULUI /135

     CĂI ŞI MODURI DE ADMISTRARE. DOZA UNICĂ ŞI NIVELELE CONSUMULUI DE DROG /137
     DEPENDENŢA  /139
     TOLERANŢA  /141
     STATUS-UL DE "OVERDOSE". INTOXICAŢIA ACUTĂ /143
     SINDROMUL DE SEVRAJ  /146
     CURA DE DEZOBIŞNUIRE /148
     CLASIFICAREA DROGURILOR /151
     ELEMENTE DE FARMACOCINETICĂ GENERALĂ PENTRU SUBSTANŢELE TIP DROG ÎN ORGANISMELE BIOLOGICE /159

ETAPELE FARMACODINAMICE ALE DROGURILOR /168

     RECEPTORUL MEMBRANAR CELULAR - ELEMENTUL BIOLOGIC ACTIV OBLIGATORIU PRIN      CARE ACŢIONEAZĂ DROGUL /171
     EFECTUL ABUZULUI DE DROGURI ASUPRA PERMEABILITĂŢII NEURONALE /176
     BIBLIOGRAFIE  /191

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ PROPRIE A AUTORILOR /197

ELEMENTE DE PRACTICA PSIHIATRICA ÎN DEPENDENŢA DE DROGURI /247

INTRODUCERE ÎN ELEMENTE DE PRACTICĂ PSIHIATRICĂ ASUPRA DEPENDENŢEI DE
DROGURI / 248

PRINCIPIILE UNUI TRATAMENT EFICIENT /251

CARE ESTE LOCUL DEZINTOXICARII IN STRATEGIILE DE INGRIJIRE PENTRU
TOXICOMANII LA OPIACEE? /253

CUM SE PREGĂTEŞTE ŞI CUM SE ORGANIZEAZĂ DEZINTOXICAREA?/ 255

     PROIECTUL TERAPEUTIC /261

EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL DE CAZ – ELEMENTE CHEIE ÎN TRATAMENUL
TOXICOMANIILOR  /267

EUROPASI – O ADAPTARE ROMÂNEASCĂ A CHESTIONARULUI DE EVALUARE A
INDICELUI SEVERITĂŢII ADICŢIEI  /267

     ROLUL ŞI LOCUL SUBSTANŢELOR PSIHOACTIVE PE AXA SPAŢIO TEMPORALĂ /267
     MODELE EXPLICATIVE ŞTIINŢIFICE ALE TOXICOMANIEI./269
     SINDROMUL DE DEPENDENŢĂ /271
            Motivaţia pentru schimbare şi modelul transteoretic al schimbării – Prochaska şi Di Clemente /273
     EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL DE CAZ  /276
                INTERVIURI ULTERIOARE (FOLLOW-UP)  /280
                SCALA DE AUTOAPRECIERE A CLIENTULUI  /280
                ESTIMĂRILE /281
                CLARIFICAREA  /281
                SCORURILE DE SEVERITATE / 281
                PROCEDURILE DE EXTRAGERE A SCORURILOR DE SEVERITATE /283
                SCORURI DE VALIDARE  /284
     SITUAŢII DIFICILE SAU INADECVATE /284
     INTERVIURILE ULTERIOARE ( FOLLOW-UP ) /285
     INSTRUCŢIUNI SPECIFICE / 285
            Instructajul pentru EuropASI  / 307
            INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU „N” LA EUROPASI/309

COMENTARII  / 327

CARE SUNT MODALITATILE ŞI CONDIŢIILE PRACTICE DE DEZINTOXICARE? /339

     SINDROMUL DE SEVRAJ   /339
     SEMNE ŞI SIMPTOME ALE SEVRAJULUI LA OPIACEE /339
     ÎN FUNCŢIE DE TRATAMENTUL MEDICAMENTOS OFERIT, DETOXIFIEREA SE POATE REALIZA DUPĂ MAI MULTE MODELE:  /341
     1. D. COLD-TURKEY: NU SE OFERĂ TRATAMENT MEDICAMENTOS. CONSILIERE, SUSŢINERE, EVENTUAL SUPORT RELIGIOS  / 341
     2. D. CU MEDICAŢIE SIMPTOMATICĂ. MAI ALES ÎN AMBULATORIU /341
     3. D. CU CLONIDINĂ /Ă - SIMPTOMATICE. MAI ACCEPTABIL PENTRU PACIENT. INTRASPITALICESC /341
     4. D. RAPIDĂ: CLONIDINĂ / NALTREXONĂ. 3-5 ZILE. STRICTĂ SUPRAVEGHERE /341
     5. D. ULTRARAPIDĂ: 24 DE ORE. ANTAGONIST I.V. (NALOXONĂ, NALORFINĂ). ANESTEZIE GENERALĂ. SECŢIE ATI  /341
     6. D. CU SUBSTITUT (METADONĂ) /341
            - de scurtă durată (30 zile, spital) /341
            - de lungă durată (180 zile, ambulator)  /341
     DEZINTOXICAREA CU TRATAMENT SUBSTITUTIV/346
            Metadonă – interacţiuni medicamentoase /348
     METABOLISMUL METADONEI  /349
            Medicamente care pot modifica metabolismul metadonei /351

CE INGRIJIRI URMEAZA DUPA DEZINTOXICARE? /360

     FRECVENŢA RECĂDERILOR /360
     COMORBIDITATE SOMATICĂ ŞI PSIHIATRICĂ /361
     MODALITĂŢI DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG  /362

ANEXE  /364

     DEFINIŢIA TOXICOMANIEI  /364
     ÎNTÂLNIRE ÎNTRE O ANUMITĂ SUBSTANŢĂ PSIHIC ACTIVĂ, CU ANUMITE PARTICULARITĂŢI FIZICO-CHIMICE ŞI MOD SPECIFIC DE ACŢIUNE ŞI O PERSOANĂ, CU O ANUMITĂ ZESTRE GENETICĂ ŞI TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE, CE ARE LOC ÎNTR-UN CONTEXT ANUME, SOCIO-CULTURAL  /364
     • MODELUL CULPABILIZANT /364
     • MODELUL VICTIMIZANT /364
     • MODELUL MEDICAL /364
     • MODELUL AUTOCONTROLULUI  /364
     • MODELUL BIO-PSIHO-SOCIAL /364
            Modelul culpabilizant (moralizator) /364
            Modelul victimizant  /364
• RESPONSABILITATEA APARŢINE ÎN EXCLUSIVITATE SOCIETĂŢII ŞI/SAU FAMILIEI, PRIN: /364
     - EDUCAŢIE GREŞITĂ /364
     - LIPSĂ DE INFORMARE  /364
     - EPOCA DE TRANZIŢIE CU PROBLEME SPECIFICE   /364
     - LIPSURI FINANCIARE /365
     - DISCREPANŢE FIANCIARE  /365
     - LIPSA MODELELOR DE URMAT  /365
     - INVERSIUNEA VALORILOR  /365
     - LIPSA DE OCUPAŢIE / TIMP LIBER /365
            Modelul medical /365
            Modelul autocontrolului  /365
            Model bio-psiho-social  /366
     EVALUARE COMPLEXĂ DIN PUNCT DE VEDERE BIO-PSIHO-SOCIAL  /366
     • EVALUARE MEDICALĂ  /366
     • ISTORICUL CONSUMULUI  /366
     • SITUAŢIA SOCIALĂ  /366
     • SITUAŢIA LEGALĂ  /366
     • EXAMEN PSIHIATRIC /366
     • EVALUAREA MOTIVAŢIEI PENTRU SCHIMBARE  /366

• EVALUARE MEDICALĂ (ANAMNEZĂ, EXAMEN CLINIC, PROBE PARACLINICE) /366

     - AFECŢIUNI ACUTE  /366
     - CONSECINŢE ALE CONSUMULUI DE DROGURI, MAI ALES PE CALE I.V. (HEPATITA B, C; HIV/SIDA; SIFILIS; TBC; FLEBITE, TROMBOFLEBITE)  /366
     - COMPORTAMENT DE RISC / INFORMARE /366
     - EXAMEN STOMATOLOGIC (OBLIGATORIU)  /366
     - AMENOREE – TEST DE SARCINĂ  / 366

• ISTORICUL CONSUMULUI /366

     DROG PRINCIPAL . /367
     - DE CÂT TIMP CONSUMĂ /. 367
     - DOZA MEDIE/ZI ÎN ULTIMELE 30 DE ZILE . /367
     - ULTIMA DOZĂ /367
     - CALE DE ADMINISTRARE /367
     - SUPRADOZE  /. 367
     - PERIOADE DE ABSTINENŢĂ / 367
     - TRATAMENTE ANTERIOARE  /367
     - TEST DE LABORATOR PENTRU EVIDENŢIEREA METABOLIŢILOR ÎN URINĂ 367
     DROGURI ASOCIATE /367
      (POLIDEPENDENŢĂ) /367
     - ALTE DROGURI . /367
     - ALCOOL /367
     - MEDICAMENTE. /367
     - TUTUN /. 367

• SITUAŢIA SOCIALĂ  /367

     - FAMILIALĂ  /367
     - ŞCOLARĂ /. 367
     - PROFESIONALĂ. /367
     - FINANCIARĂ  / 367
     - DOMICILIU /367
     - GRUP DE PRIETENI  /367
     - PETRECEREA TIMPULUI LIBER /367

• SITUAŢIA LEGALĂ  /367

     - ACTE  /367
     - CONFLICTE CU POLIŢIA/JUSTIŢIA /367

• EXAMEN PSIHIATRIC (DIAGNOSTIC DUAL) /367

     - AFECŢIUNI PSIHIATRICE MAJORE  /367
     - TRĂSĂTURI/TULBURĂRI DE PERSONALITATE /367

• EVALUAREA MOTIVAŢIEI PENTRU SCHIMBARE . /368

     - ASI / EUROP-ASI /368
     ÎN FUNCŢIE DE TRATAMENTUL OFERIT:  /. 370
     CHIMIOTERAPIA  /371
            Clonidina  /371
            Metadona  /371
            LAAM /372
            Buprenorfina  /372
            Naltrexona /373
     CENTRE DE DEZINTOXICARE PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI. /374

MODEL DE LUCRU FIC/375

            Bibliografie: /384

CONTEXT SOCIO-ECONOMIC SI CULTURAL AL APARITIEI FENOMENULUI SI
CONSUMULUI ILLICIT DE DROGURI IN ROMANIA /389

TEORII ŞI MODELE EXPLICATIVE ALE CONSUMULUI DE DROGURI. 393

     1. TEORII ŞI MODELE PARŢIALE SAU BAZATE PE PUŢINE COMPONENTE /393
     2. TEORII ŞI MODELE EVOLUTIVE SAU BAZATE PE STADII /395
     3. TEORII INTEGRATIVE SI COMPREHENSIVE /399

DESPRE TRATAMENTUL DEPENDENŢEI LA OPIACEE. POATE FI EL SIMPLU, DE SCURTĂ
DURATĂ ŞI BINE CODIFICAT ?  /406

     CARE SUNT OBIECTIVELE TRATAMENTULUI PE TERMEN LUNG 407
     CARE SUNT MODELELE DE TRATAMENT ?/408
     CARE SUNT CONSECINŢELE ASUPRA VIITORULUI TOXICODEPENDENTULUI? /408

LOCUL ŞI ROLUL POSTCUREI ÎN PROGRAMUL DROG ZERO 410

     DEFINITIA ŞI IMPORTANŢA POSTCUREI  /410
     SITUAŢIA TOXICO-DEPENDENTULUI DUPĂ DEZINTOXICARE/410
            Dependenţa psihică /410
            Situaţia familială şi relaţiile de suport  /414
            Situaţia şcolară şi/sau profesională /417
     OBIECTIVE ŞI PRINCIPII TERAPEUTICE / 419
     SISTEME DE TRATAMENT/422
            Tratament ambulatoriu /423
     MENŢINEREA TOXICODEPENDENŢILOR ÎN TRATAMENT - O PROBLEMĂ DIFICILĂ /426

POST-CURA DE TIP AMBULATORIU /427

     CRITERII DE SELECŢIE – PROGRAM DROG ZERO/427
     • NIVELUL MOTIVAŢIONAL  /427
     • VÂRSTA /427
     • ISTORICUL CONSUMULUI  /428
     • ISTORICUL BOLILOR SOMATICE ŞI PSIHICE ASOCIATE/428
     • SUPORT FAMILIAL  /428
     • INSERŢIE SOCIALĂ  /428
     • INTERPRETAREA EUROP-ASI / 429
     EVALUAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DROG ZERO/429
     ECHIPA TERAPEUTICĂ /432

ROLURILE MEMBRILOR ECHIPEI TERAPEUTICE. /433

ABILITĂŢI NECESARE  /435

     CONTRACT TERAPEUTIC. /435

COMUNITATEA TERAPEUTICĂ /437

     DEFINIREA ŞI LOCUL COMUNITĂŢII ÎN LANŢUL TERAPEUTIC /437
     ISTORICUL COMUNITĂŢILOR TERAPEUTICE/438
     STRUCTURA UNEI COMUNITĂŢI TERAPEUTICE . /439
     ORGANIZAREA ŞI PROGRAMUL COMUNITĂŢII TERAPEUTICE /439
            Fazele tratamentului/445
            Criterii de eligibilitate. /447
     EFICIENŢĂ  / 448

PREVENIREA ŞI GESTIONAREA RECĂDERILOR /450

     PLANUL TERAPEUTIC. /450
     PREVENIREA RECĂDERILOR – TRAINING / 455
     PREGĂTIREA PENTRU CĂLĂTORIE /456
     TEORIA COGNITIV COMPORTAMENTALĂ / 463
     IMPORTANŢA STILULUI DE VIAŢĂ ÎN PREVENIREA RECĂDERILOR  /473

ALTE TIPURI DE TERAPII  / 475

     MODELUL MATRIX /475
     PSIHOTERAPIA SUPORTIV EXPRESIVA  / 476
     12 PAŞI NARCOTICI ANONIMI  / 476
     PSIHODRAMA  /479

INTERVENŢIA ÎN FAMILIE  /482

MĂSURI DE REABILITARE SI REINSERŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA . 506

DIRECŢIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ( JUDEŢENE ŞI MUNICIPALE) PRIN DIRECŢIILE
DE PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI. /510

SCHEMA : PREMIZELE CREARII RETELEI DE REINTEGRARE SOCIALA A PERSOANELOR
DEPENDENTE DE DROGURI –INSTITUTII CHEIE IN ROMANIA. 511

     BIBLIOGRAFIE  /520

SĂNĂTATEA PUBLICĂ, NOCIVITATEA STUPEFIANTELOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII.
IMPLICAŢII PENTRU POLITICI ŞI INTERVENŢII /525

     CADRUL LEGAL ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE . /526
     SECŢIUNEA 1 – SĂNĂTATEA PUBLICĂ – ASPECTE GENERALE/530
     SECŢIUNEA 2. – DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII/530
     SECŢIUNEA 3 – DROGURILE ŞI IMPLICAŢIILE NEGATIVE ASUPRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ( ASPECTE GENERALE) / 531
     SECŢIUNEA. 4 - SCURT ISTORIC ŞI PREZENTAREA PRINCIPALELOR EFECTE NOCIVE ALE STUPEFIANTELOR /533
     SECŢIUNEA 5 – CONCEPTE ÎN PROBLEMATICA DROGURILOR /539
     SECŢIUNEA 6 – LUPTA IMPOTRIVA TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI - CONVENŢII INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE /541
     SECŢIUNEA 7 – DREPT COMPARAT – LEGISLAŢIA ÎN MATERIE DE DROGURI, ÎN 15 STATE, MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE  /545
     SECŢIUNEA 8 – REGLEMENTĂRI ANTERIOARE. LEGISLAŢIE ROMÂNEASCĂ /551
     SECŢIUNEA 9 – LEGISLAŢIA ACTUALĂ ÎN MATERIA STUPEFIANTELOR. /554

TRAFICUL DE STUPEFIANTE CA INFRACŢIUNE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ / 557

     SECŢIUNEA 1 – LEGISLAŢIA ACTUALĂ ÎN MATERIA STUPEFIANTELOR. /557
     SECŢIUNEA 2 – LEGEA NR.143/2000 PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI SI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI. /559
            Explicarea unor termeni, expresii si concepte. /559
            Substanţe aflate sub control national /559

STUPEFIANT  /560

            Substanta psihotropa/560
            Droguri de mare risc /561
            Droguri de risc /. 561
            Precursorii  /561
            Inhalanti chimici toxici/562
            Consum ilicit de droguri/562
            Toxicoman /562
            Cura de dezintoxicare si supravegherea medicala  /562
            Livrarea supravegheata/563
            Investigatori acoperiti/563
            Sindromul de sevraj /564
            Metaboliţi /564
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.2 DIN LEGEA NR.143/2000/564
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.3 DIN LEGEA NR.143/2000/571
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.4 DIN LEGEA NR.143/2000/573
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.5 DIN LEGEA NR.143/2000/576
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.6 DIN LEGEA NR.143/2000/578
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.7 DIN LEGEA NR.143/2000/581
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.8 DIN LEGEA NR.143/2000/583
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.9 DIN LEGEA NR.143/2000/585
     INFRACTIUNEA PREVAZUTA DE ART.11 DIN LEGEA NR.143/2000 /587
     FORME AGRAVATE ALE TRAFICULUI SI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI PREVAZUTE DE ART.12 DIN LEGEA NR.143/2000  / 589
     INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ (LEGEA NR. 141/1997) . /593

ALTE DIMENSIUNI/596

     SECŢIUNEA 1 – ASPECTE PROCESUAL-PENALE  /596
     1) METODE DE MASCARE A MIROSURILOR SPECIFICE UNOR DROGURI . /621
     2) METODE DE ANIHILARE A DIFERITELOR DISPOZITIVE FOLOSITE PENTRU DEPISTAREA DROGURILOR /622
     ELEMENTE METODOLOGICE APLICATE ÎN INVESTIGAREA TRAFICULUI DE STUPEFIANTE /622
            Modalităţi de depistare a traficanţilor  / 622
     METODOLOGIA INVESTIGĂRII PROPRIU-ZISE A TRAFICULUI DE STUPEFIANTE /624
            Realizarea flagrantului în materia art. 312 Cod Penal  /624
            Realizarea efectivă a prinderii în flagrant  /625
            Efectuarea urmăririi penale propriu-zise /. 626
            Examinarea înscrisurilor  /627
            Dispunerea de constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize. /627
            Ascultarea (audierea) persoanelor implicate în traficul de droguri. /628

LEGEA NR.143/26/06/2000  /633

REGULAMENT DIN 28/07/2005 PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 749 DIN 17/08/2005 DE APLICARE A DISPOZIŢIILOR LEGII NR. 143/2000 PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE /635

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG
2005– 2008  /682

TENDINŢELE TRAFICULUI DE DROGURI ÎN ŢĂRILE AFLATE ÎN TRANZIŢIE /741

            Stimulenţii sintetici şi alte substanţe psihotrope /743

     TENDINŢE ACTUALE ALE CONSUMULUI ŞI ABUZULUI DE DROGURI ÎN ŢĂRILE AFLATE ÎN TRANZIŢIE  / 743
            Punctele vulnerabile de ordin structural exploatate de crima organizată /743

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE/747

     ZONE DE INTERVENŢIE /749
            Prevenţia primară /. 749
                 Perioada copilăriei şi familia /750
                 Programe şcolare  /...750
                 Seminarii pentru părinţi: /.751
                 Colaboratori /.751
                 Programe extraşcolare pentru tineret /...752
                 Programe comunitare  /753
                 Telefoane de tip help-line  /754
                 Campanii Mass media  /754
            Reducerea efectelor dăunătoare ale drogurilor  /755
                 Activităţi de stradă (prevenire, chestionare, etc) /755
                 Alte servicii (Low threshold services)  /755
                 Prevenirea bolilor infecţioase  /755

GLOSAR  /767

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ  /769

            General works.  / 769
            Psychotropic drugs  /769

BIBLIOGRAFIE /772

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu