vineri, 20 iulie 2012

EMOTIE SI ADAPTARE. O abordare cognitivă a proceselor afective


Autor : Richard S. Lazarus                 
Editura Tre
Colectia  Psihologie-Psihoterapie
An aparitie : 2011 
Traducerea Iuliana Diaconu 
ISBN 978-973-707-540-6 
Nr pagini : 688 
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 55,25 lei la elefant, 77 lei la eusunt, 55 lei la carti de psihologieDescrierea editurii:
          Pot fi înţelese emoţiile doar prin prisma factorilor individuali sau a condiţiilor externe? Motivaţia are vreo influenţă asupra procesului emoţional? Care este rolul relaţiei individ–mediu în acest proces? Prin teoria cognitiv-motivaţional-relaţională, R. Lazarus oferă un răspuns integrativ acestor întrebări, subliniind funcţia centrală a proceselor emoţionale şi motivaţionale în adaptarea individului la mediu, atât în evenimentele cotidiene, cât şi în eforturile pe temen lung ale individului pentru a supravieţui, a se dezvolta şi realiza. Prima parte a cărţii se centrează asupra aspectelor controversate din psihologia emoţiei, oferind astfel contextul pentru formularea teoriei cognitiv-motivaţional-relaţionale prezentată în detaliu în partea a doua a volumului, ale cărei principii sunt aplicate la fiecare din principalele emoţii pozitive şi negative. În ultima parte a volumului este explorat modul în care emoţia influenţează pe termen lung trei tipuri de rezultate adaptative: sănătatea somatică, starea subiectivă de bine şi funcţionarea socială. Autorul reuşeşte să menţină un echilibru între stilul academic şi cel colocvial, pune accent pe claritatea exprimării şi pe numeroase ilustrări clinice sau experimentale, astfel încât cartea poate fi citită şi înţeleasă nu numai de studenţi şi psihologi, dar şi de persoane din alte domenii în care emoţiile ocupă un loc central în activitatea practicienilor – medicină generală, psihiatrie, asistenţă socială.

R. S. Lazarus a fost profesor de psihologie la University of California, Berkley şi este considerat de American Psychologist unul dintre cei mai influenţi psihologi.
A fost printre primii cercetători care au studiat stresul şi emoţia, în special din perspectiva relaţiei acestora cu cogniţia. A scris numeroase articole şi cărţi printre care Adjustment and Personality (1961), Patterns of adjustment (1976), Stress and emotion: A new synthesis (1999).

Cuprins:

Prefaţă ... 11

Partea I: Contextul ... 17

Capitolul 1. Despre emoţie ... 21
Locul emoţiei în cadrul psihologiei ... 22
Distanţarea de behaviorismul radical şi afirmarea cognitivismului ... 28
Abordări privitoare la emoţie ... 36
Interacţiunea adaptativă, contextul propriu manifestării emoţiei ... 54
Aspectele controversate şi obiectivele unei teorii a emoţiei ... 60
Teoria, pe scurt ... 65
Rezumat ... 67

Capitolul 2. Aspecte controversate specifice cercetării, clasificării
şi măsurării ... 69
Variabilele emoţiei ... 69
Ce sunt emoţiile? ... 72
Emoţiile: categorii sau dimensiuni ... 91
Caracteristicile universale ale răspunsului emoţional ... 102
Emoţii primare (de bază) şi secundare (derivate) ... 114
Un sistem provizoriu de clasificare a emoţiilor ... 117
Rezumat ... 120

Partea a II-a: Teoria cognitiv-motivaţional-relaţională ... 123

Capitolul 3. Relaţia individ-mediu, motivaţia şi procesul adaptativ ... 127
Raţiunile unei teorii relaţionale ... 127
Principiul motivaţional ... 131
Emoţia ca proces ... 146
Adaptarea ... 156
Influenţa relaţiilor individ-mediu asupra emoţiilor ... 161
Rezumat ... 173

Capitolul 4. Cogniţie şi emoţie ... 175
Explicaţii şi un scurt istoric ... 178
Evaluarea ... 183
Cum se ajunge la producerea unei semnificaţii ... 207
Rezumat ... 228

Capitolul 5. Controverse legate de cauzalitate ... 231
Similarităţi şi diferenţe la nivelul constructelor mentale ... 231
Cauzalitatea în cadrul procesului emoţional ... 233
Contextualismul şi mecanicismul în teoriile referitoare la emoţie ... 235
Trei controverse legate de rolul cauzal al cogniţiei ... 238
Caracteristicile biologice universale şi variabilitatea socioculturală la nivelul procesului emoţional ... 256
Emoţia ca sistem de variabile şi procese interdependente ... 272
Rezumat ... 282

Partea a III-a: Emoţiile specifice ... 285

Capitolul 6. Emoţiile negative şi incongruenţa în raport cu scopurile ... 289
Furia ... 289
Frica-anxietatea ... 311
Vinovăţia-ruşinea ... 319
Tristeţea ... 328
Invidia-gelozia ... 336
Dezgustul ... 344
Rezumat ... 348

Capitolul 7. Emoţiile pozitive (situaţie congruentă în raport cu scopurile) şi problematice ... 350
Fericirea/bucuria ... 351
Mândria ... 359
Iubirea/afecţiunea ... 363
împăcarea ... 372
Emoţiile problematice ... 374
Rezumat ... 393

Partea a IV-a: Dezvoltarea emoţională ... 395

Capitolul 8. Dezvoltarea individuală... 401
Abordările studiilor despre relaţia mamă-copil în primii ani de viaţă ... 404
Teoriile dezvoltării emoţionale ... 406
Temperamentul ca factor biologic ... 421
Procesele de învăţare şi de dezvoltare emoţională ... 434
Teoria şi cercetarea asupra dezvoltării cognitiv-emoţionale ... 456
Privire de ansamblu asupra dezvoltării procesului emoţional ... 462
Rezumat ... 465

Capitolul 9. Influenţa socială ... 467
Perspectiva socioculturală ... 468
Societatea, cultura şi individul ... 471
Forme ale influenţei sociale ... 474
Cultura şi emoţia ... 475
Structura socială şi emoţia ... 494
Rezumat ... 512

Partea a V-a: Aplicaţii practice ... 515

Capitolul 10. Emoţiile şi sănătatea ... 519
Emoţia şi sănătatea somatică ... 520
Emoţia şi starea subiectivă de bine (SSB) ... 544
Emoţia şi funcţionarea socială ... 551
Rezumat ... 565

Capitolul 11. Implicaţii la nivelul cercetării, evaluării psihologice, al prevenţiei şi tratamentului ... 566
Recapitularea principalelor teme ... 566
Implicaţii la nivelul cercetării ... 569
Implicaţii la nivelul evaluării psihologice ... 583
Implicaţii la nivelul prevenţiei şi tratamentului ... 601
Consideraţii finale ... 620
Rezumat ... 622

Note ... 625
Bibliografie ... 631
Index de termeni ... 681


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu