vineri, 6 iulie 2012

FUNDAMENTE IN PSIHOLOGIA MEDICALA Psihologie clinicã şi medicală în practica psihologuluiAutor : Florin Tudose                 
Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a accesa editura) 
An aparitie : 2008 
Editia a VI   
ISBN  978-973-163-191-2
Nr pagini : 280 
Format ?
Anticariat.Descriere:
          Psihologia medicală este un domeniu de interferenţă a două mari practici care privesc individul uman în stările lui fundamentale de sănătate şi boală. Evoluţia extraordinar de rapidă a medicinei ultimilor 50 de ani nu a fost dublată, lucru a însemnat o pierdere în calitate a actului medical şi nu rareori o îndepărtare sau o nepotrivită plasare a psihologului în echipa terapeutică.
         Cartea se referă la momentul actual, care este cel al unei recuperări a unei dimensiuni fundamentale a practicii medicale, şi anume, dimensiunea psihologică, dimensiune fără de care relaţia medic-pacient ar fi mereu incompletă, iar comunicarea ar fi distorsionată sau insuficientă.


Cuprins:

I. OBIECTUL ŞI RELAŢIILE PSIHOLOGIEI MEDICALE ………….. 13

I.1. PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII ………………………... 13
I.2. PSIHOLOGIA MEDICALĂ: DEFINIŢIE, OBIECT, CONŢINUT, INTERRELAŢII …. 14
I.3. PSIHOLOGIE MEDICALĂ, PSIHOLOGIA MEDICINEI, PSIHOLOGIE CLINICĂ
O FALSĂ DILEMĂ …16
I.4. RAPORTUL PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI CLINICĂ PSIHOLOGIE ……………. 18
I.5. RELAŢII CU DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE ŞI BIOLOGICE ……………. 18
I.6. RELAŢIA CU PSIHOPATOLOGIA ………………………………………….... 19
I.7. RELAŢIA CU PSIHOSOMATICA ……………………………………………. 20
I.8. PROLEGOMENE ÎN APARIŢIA PSIHOLOGIEI MEDICALE ……………………. 22
I.9. PSIHOLOGIA MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA …………………………………….. 30

II. NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN BIOLOGIE, MEDICINĂ ŞI VIAŢA PSIHICĂ ..31
II.1. ACCEPŢIUNILE TERMENULUI DE NORMALITATE ŞI DEZVOLTARE
A CONCEPTULUI …31
II.2. NORMALITATE ŞI SĂNĂTATE ……………………………………………. 33
II.3. NORMALITATEA CA VALOARE MEDIE ………………………………….... 34
II.4. NORMALITATEA CA UTOPIE ……………………………………………... 35
        Concepţii psihanalitice despre normalitate …………………………… 37
        15 valori fundamentale ale societăţii americane contemporane ……… 38
II.5. NORMALITATEA CA PROCES …………………………………………….. 39
II.6. NORMALITATE ŞI COMUNICARE …………………………………………. 39
II.7. NORMALITATE ŞI ADAPTARE ……………………………………………. 40

III. SĂNĂTATE ŞI BOALĂ, ADAPTARE ŞI STRES …………….. 43
III.1. CONCEPTELE DE SĂNĂTATE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ ……………………. 43
III.2. ANORMALITATE ŞI BOALĂ …………………………………………….... 46
III.3. COMPORTAMENTELE ANORMALE ………………………………………. 48
III.4. CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ ……………………………………….... 51
III.5. DIMENSIUNI EXISTENŢIALE ALE BOLII PSIHICE …………………………. 53
III.6. DESPRE CONCEPTUL DE ADAPTARE …………………………………….. 53
III.7. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ADAPTAREA ………………………………….. 58
III.8. CONCEPTUL DE STRES ………………………………………………….. 59
III.9. COMPORTAMENTE ADAPTATIVE ………………………………………... 66

IV. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ÎN DETERMINAREA BOLILOR ……... 68
IV.1. CONCEPTUL DE PERSONALITATE ……………………………………….. 68
        Teorii neobehavioriste ……. 69
        Teorii psihodinamice ….. 69
        Teorii sociale …………………………………………………………... 70
IV.2. PERSONALITATEA ŞI CICLURILE VIEŢII …………………………………. 73
ETAPELE CICLULUI VIEŢII ………………………………………………….. 77
        Perioada copilăriei ……... 78
ETAPA I: Încredere bazală/Neîncredere bazală (de la naştere la un an) ….. 78
ETAPA a II-a: Autonomie/ Ruşine şi îndoială (1 – 3 ani) …………….. 79
ETAPA a III-a: Iniţiativă/Vinovăţie (3 la 5 ani) ………………………. 80
ETAPA a-IV-a: Hărnicie, perseverenţă/Inferioritate (6 la 11 ani) ………… 81
ETAPA a-V-a: Identitate/ Confuzie de rol (de la 11 la 20 de ani) …………... 83
        Perioada adultă …… 84
ETAPA a-VI-a: Intimitate/ Izolare (20 – 40 de ani) …………………… 84
ETAPA a-VII-a: (Pro) Creaţie/Stagnare (40 – 65 de ani) ……………... 84
        Perioada bătrâneţii …... 85
ETAPA a-VIII-a: Integritate/ Disperare şi izolare (peste 65 de ani) …... 85
IV.3. TEREN PREMORBID ŞI VÂRSTA …………………………………………. 87
IV.4. „SENSUL PERSONAL AL VIEŢII” …………………………………………... 87
IV.5. CONŞTIINŢA IDENTITĂŢII PERSONALE ………………………………….. 88
IV.6. BOALA ŞI PERSONALITATEA ……………………………………………. 89
IV.7. MODALITĂŢI DE ABORDARE A PACIENTULUI CU TULBURARE
DE PERSONALITATE INTERNAT …92
IV.8. MANAGEMENTUL MEDICAL AL PACIENŢILOR CU TULBURĂRI
DE PERSONALITATE ……92
IV.9. PERSONALITATE ŞI ADAPTARE …………. 94
        Scala de evaluare globală a funcţionării (GAF – Global Assessment of Functioning …95

V. VULNERABILITATE, EVENIMENT DE VIAŢĂ, CONFLICT ŞI CRIZĂ ……... 97
V.1. EVENIMENTUL DE VIAŢĂ O ABORDARE CONTEMPORANĂ ……………... 97
V.2. NATURA EVENIMENTULUI ………………………………………………. 97
V.3. IMPORTANŢA EVENIMENTELOR …………………………………………. 98
V.4. CONTEXTUL EVENIMENTULUI …………………………………………... 101
V.5. TRACASĂRILE ŞI MOMENTELE BUNE COTIDIENE ……………………….... 102
V.6. CONSTRÂNGERILE ROLULUI ŞI NATURA LOR ……………………………. 103
V.7. ABORDAREA SOCIO-CLINICĂ (BROWN ŞI HARRIS) ……………………... 104
        Scala Evenimenţială după Holmes şi Rahe (Social Readjustement Scale, 1967) 105
V.8. IMPORTANŢA INTERACŢIUNILOR ………………………………………... 108
V.9. PRINCIPIUL SUMĂRII …………………………………………………….. 108
V.10. VULNERABILITATE ŞI AGENŢI DECLANŞATORI ……………………….... 109
V.11. SUPORT SOCIAL ………………………………………………………... 111
V.12. SCALA VULNERABILITĂŢII PSIHOLOGICE (SVP) ………………………. 111
V.13. CLASA SOCIALĂ ………………………………………………………... 112
V.14. SEXUL ………………………………………………………………….. 112
V.15. LISTA EVENIMENŢIALĂ DUPĂ PAYKEL ……………………………….... 113
V.16. CHESTIONARUL EVE ………………………………………………….. 115

VI. MECANISMELE DE APĂRARE ………. 118
VI.1. DEFINIŢIA ŞI ROLUL MECANISMELOR DE APĂRARE …………………….. 118
        Cele 10 mecanisme de apărare clasice ………………………………… 121
VI.2. O ABORDARE COGNITIVĂ A MECANISMELOR DE APĂRARE ……………... 121
Locul mecanismelor cognitive de apărare în tipologia mecanismelor de coping 122
VI.3. MECANISME DE APĂRARE, PERSONALITATE ŞI BOALĂ …………………. 124
Niveluri de apărare a Eu-lui în situaţia de a fi bolnav ………………… 124
VI.4. GLOSAR DE MECANISME SPECIFICE DE APARARE ………………………. 125
VI.5. INTERACŢIUNE SOCIALĂ ŞI MECANISME DE APĂRARE ………………….. 127
VI.6. RESURSELE SOCIALE ………………………………………………….... 129
VI.7. PERSONALITATEA MEDICULUI ŞI DIAGNOSTICUL ………………………. 130

VII. ASPECTE ALE COMUNICĂRII CU PACIENTUL ………... 132
VII.1. CARACTERISTICILE COMUNICĂRII MEDICALE …………………………. 132
VII.2. FEREASTRA DE COMUNICARE DONA …………………………………... 133
VII.3. FACTORI PERTURBATORI AI COMUNICĂRII …………………………….. 135
VII.4. STABILIREA RELAŢIEI DE COMUNICARE ……………………………….. 136
VII.5. RELAŢIA MEDIC PACIENT ŞI MODELUL BIOPSIHOSOCIAL …………….. 137
VII.6. COMPORTAMENTUL FAŢĂ DE BOALĂ ………………………………….. 137
VII.7. CALITĂŢI TERAPEUTICE ESENŢIALE ………………………………….... 138
        Respectul ……………………………………………………………….. 139
        Autencitatea ……………………………………………………………. 139
        Empatia ………………………………………………………………… 140
VII.8. CUVINTE CARE IDENTIFICĂ SINTOME ŞI SENTIMENTE …………………. 141
VII.9. COMUNICAREA NONVERBALĂ MEDIC-PACIENT ……………………….. 142
VII.10. MODELE ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ……………………………... 144
VII.11. ASPECTE ALE DINAMICII RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ………………….. 146
VII.12. TRANSFER ŞI CONTRATRANSFER ÎN RELAŢIA MEDICALĂ …………….. 147
VII.13. MEDICII CA PACIENŢI ……………………………………………….... 148
VII.14. MEDICUL ŞI PATOLOGIA PSIHOLOGICĂ PROFESIONALA
(SINDROMUL DE BURNOUT) ……149
VII.15. CÂTEVA IPOSTAZE SPECIALE ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ………… 150
VII.16. COMUNICARE ŞI CONFIDENŢIALITATE ……………………………….. 153
VII.17. O SITUAŢIE CU TOTUL SPECIALĂ COMUNICAREA CU ADOLESCENŢII 154
VII.18. CUM SĂ COMUNICI ÎN MEDICINĂ VEŞTILE RELE …………………….... 157
VII.19. PROBLEME DE COMUNICARE LA BOLNAVII CU TULBURĂRI COGNITIVE 159
VII.20. O ÎNCERCARE DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE COMUNICARE ……... 160

VIII. MEDICINĂ PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOSOMATICĂ ………… 163
VIII.1. DEFINIŢII ŞI CADRU CONCEPTUAL …………………………………….. 163
VIII.2. SOMATIZAREA ÎNTRE PSIHANALIZĂ ŞI NEUROBIOLOGIE …………….... 164
VIII.3. SOMATIZARE ŞI MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ ………………………….. 164
VIII.4. GRUPA TULBURĂRI SOMATOFORME ÎN DSM-IV ŞI ICD 10 …………. 165
VIII.5. TULBURĂRI SOMATOFORME ŞI NORMATIVITATE ……………………... 166
VIII.6. AFECTIVITATEA NEGATIVĂ ŞI SOMATIZAREA ……………………….... 167
VIII.7. SOMATIZARE ŞI CONŞTIINŢĂ ………………………………………….. 167
VIII.8. SOMATIZAREA UN COMPORTAMENT ÎN FAŢA BOLII ……………….... 168
VIII.9. GENETICĂ ŞI SOMATIZARE ……………………………………………. 169
VIII.10. SOMATIZARE ŞI PERSONALITATE ……………………………………. 169
VIII.11. POSIBILE MODELE ALE SOMATIZĂRII ………………………………... 170
        Somatizarea ca mecanism de apărare psihologic ……………………... 170
        Somatizarea ca amplificare nespecifică a suferinţei …………………... 171
        Somatizarea ca tendinţă de a apela la îngrijiri medicale ……………… 172
        Somatizarea ca o consecinţă a suprautilizării asistenţei medicale ……. 173
VIII.12. ETIOLOGIE ŞI ONTOLOGIE ÎN SOMATIZARE ………….. 174
VIII.13. FIZIOLOGIE ŞI PSIHIATRIE ÎN DETERMINAREA SIMPTOMELOR FUNCŢIONALE 175
VIII.14. FACTORII PSIHO-SOCIALI ŞI SOMATIZAREA ………………………….. 175
VIII.15. COMORBIDITATE ŞI SOMATIZARE ………………………………….... 176
VIII.16. NOSOGRAFIE ŞI SOMATIZARE ……………………………………….. 176
VIII.17. ANTROPOLOGIE ŞI SOMATIZARE …………………………………….. 177

IX. CONDIŢII PSIHOPATOLOGICE FRECVENTE CU EXPRIMARE CORPORALĂ 179
IX.1. DISMORFOFOBIA ……………………………………………………….. 179
        Automutilarea ca o consecinţă a dismorfofobiei ………………………. 181
IX.2. HIPOCONDRIA SEMANTICĂ ŞI SEMIOLOGIE ………………………….... 184
IX.3. HIPOCONDRIA ŞI PSIHANALIZA ……………………………………….... 184
IX.4. ORGANODINAMISMUL ŞI HIPOCONDRIA ………………………………... 186
IX.5. MODELUL COGNITIV AL HIPOCONDRIEI ……………………………….... 188
IX.6. FENOMENOLOGIE ŞI HIPOCONDRIE …………………………………….. 189
IX.7. MEDICUL ŞI HIPOCONDRIACUL UN CUPLU INSEPARABIL ……………... 189
IX.8. HIPOCONDRIA O VIZIUNE PSIHOPATOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ …………. 190
IX.9. REPERE SOMATICE ŞI PSIHICE ÎN PSIHOPATOLOGIA HIPOCONDRIEI ……... 191
IX.10. EPIDEMIOLOGIA HIPOCONDRIEI ……………………………………….. 192
IX.11. ÎN CĂUTAREA UNEI STRATEGII ÎN TERAPIA HIPOCONDRIEI ……………. 193
        Tratamentul medicamentos …………………………………………….. 194
        Psihoterapiile …………………………………………………………... 195
IX.12. HIPOCONDRIA ŞI ANXIETATEA PENTRU SĂNĂTATE LA VÂRSTNICI …….. 196

X. REPERE ÎN PSIHOSEXOLOGIE ………….. 201
X.1. PROBLEMA SEXUALITĂŢII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ ………………….. 202
X.2. MEDICUL ŞI SEXUALITATEA O SITUAŢIE INEDITĂ ……………………... 203
X.3. ANAMNEZA ÎN SEXOLOGIE …………………………………………….... 206
X.4. DISFUNCŢIILE SEXUALE PSIHOGENE …………………………………….. 207
X.5. DISFUNCŢIILE SEXUALE MASCULINE ……………………………………. 208
X.6. DISFUNCŢIA ERECTILĂ ŞI DEPRESIA ……………………………………... 211
X.7. MITURI ŞI PREJUDECĂŢI CARE ÎMPIEDICĂ PACIENTUL CU DISFUNCŢIE
ERECTILĂ SĂ SE PREZINTE LA PSIHIATRU ……… 212
X.8. MODALITĂŢI DE ABORDARE A DISFUNCŢIEI ERECTILE PSIHOGENE …….... 214
X.9. VAGINISMUL ……………………………………………………………. 214
X.10. ORGASMUL ŞI FRIGIDITATEA …………………………………………... 217
X.11. CICLUL RĂSPUNSULUI SEXUAL FEMININ ……………………………….. 217
X.12. ORGASMUL – VAGINAL /CLITORIDIAN ……………………………….... 218
X.13. FRIGIDITATEA …………………………………………………………. 219
        Frigiditatea Vs. Hipogineism …………………………………………... 219
        Frigiditatea ca sexism ………………………………………………….. 220
        Frigiditatea ca disfuncţie sexuală ……………………………………… 220
        Clasificare frigiditate …………………………………………………... 220
        Incidenţă şi pronostic ………………………………………………….. 220
        Consultul în frigiditate …………………………………………………. 221
        Consideraţii psihodinamice în frigiditate ……………………………… 221
        Frigiditatea ca apărare ………………………………………………... 221
        Ameninţarea externă …………………………………………………… 222
        Homosexualitatea latentă ……………………………………………… 222
        Frica de graviditate şi boli venerice …………………………………… 223
        Negarea plăcerii ……………………………………………………….. 223
        Stimularea inadecvată …………………………………………………. 223
        Depresia ………………………………………………………………... 223
        Tulburări de personalitate ……………………………………………... 223
        Medicaţia ………………………………………………………………. 223
X.14. TRATAMENTUL ANORGASMIEI ………………………………………… 224
X.15. DISFUNCŢIILE SEXUALE ALE CUPLULUI ………………………………... 225
X.16. CALITĂŢILE SEXOLOGULUI ……………………………………………. 227

XI. PSIHOLOGIA INTERVENŢIEI TERAPEUTICE …….…... 229
XI.1. PSIHOTERAPIILE ………………………………………………………... 229
XI.1.1. PSIHOTERAPIA ŞI MEDICINA O SINGURĂ ISTORIE ………………… 229
XI.1.2. O CLASIFICARE SCOLASTICĂ ………………………………………. 231
        Psihoterapiile de încurajare …………………………………………… 232
        Psihoterapiile de susţinere …………………………………………….. 232
        Sugestia ………………………………………………………………… 232
        Autosugestia ……………………………………………………………. 233
        Hipnoza ………………………………………………………………… 233
        Reveria dirijată ………………………………………………………… 234
        Reeducarea individuală ………………………………………………... 234
        Biofeedback-ul …………………………………………………………. 234
        Artterapia ………………………………………………………………. 235
        Meloterapia …………………………………………………………….. 236
        Cromoterapia …………………………………………………………... 237
        Psihoterapiile scurte …………………………………………………… 237
        Psihoterapia nondirectivă de tip rogersian ……………………………. 238
        Logoterapia …………………………………………………………….. 239
        Analiza existenţială (Daseinsanalyse) …………………………………. 239
        Psihanaliza …………………………………………………………….. 239
        Psihoterapia jungiană …………………………………………………. 240
        Psihoterapia adleriană ………………………………………………… 240
        Terapiile de grup ………………………………………………………. 240
        Psihodrama …………………………………………………………….. 241
        Terapiile familiale ……………………………………………………... 241
XI.1.2. EVALUARE ŞI EFICIENŢĂ ÎN PSIHOTERAPIE ………………………… 242
XI.1.2. INDICAŢII ŞI CONTRAINDICAŢII ALE PSIHOTERAPIEI ………………... 243
XI.2. LUMEA MEDICAMENTULUI ……………………………………………... 244
XI.2.1. MEDICAMENTUL ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE ……………… 244
XI.2.2. IMAGINI ALE MEDICAMENTULUI …………………………………… 245
        Imaginea externă şi reclama medicamentului …………………………….. 246
        Imaginile interne ale medicamentului …………………………………….. 247
XI.2.3. EFECTUL PLACEBO ………………………………………………… 248
XI.2.4. COMPLIANŢĂ, NON-COMPLIANŢĂ, ACCEPTANŢĂ ………………….. 252
XI.2.5. IATROGENII ………………………………………………………… 258

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ……… 261

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu