marți, 3 iulie 2012

INCERTITUDINEA. O perspectiva psihosociologica

Autor :  Catalin Zamfir                
Editura Economica (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Biblioteca de Sociologie 
An aparitie : 2005       
Editia originala : 1990
ISBN  973-709-044-6
Nr pagini : 392 
Format 170 x 240
Pretul la data postarii : 31 lei
Pdf. download pe site-ul autoruluiDescrierea editurii:

Această carte încearcă să ofere un răspuns la una dintre dificultăţile teoretice majore ale sociologiei actuale: lipsa unui model satisfăcător al raţionalităţii. Realitatea social-umană este rezultatul activităţii umane, fiind deci fundată pe decizii. De modul în care oamenii iau decizii, de procesele raţionale care stau la baza acestora depind într-o măsură semnificativă multe dintre particularităţile fenomenelor sociale şi umane.
        Filosofia clasică a oferit un model de raţionalitate fundat pe presupoziţia certitudinii. Omul îşi formulează, mai întâi, în mod clar problema de rezolvat, identifică soluţiile posibile, le analizează luând în considerare toate semnificaţiile acestora şi alege în final soluţia cea mai bună. Acest model clasic de raţionalitate este, în el însuşi, mai presus de orice critică. O singură rezervă se poate formula în legătură cu el, care este însă crucială. Un asemenea model este adecvat pentru descrierea comportamentului uman în condiţii de completitudine a cunoştinţelor. Situaţiile reale de decizie, în marea lor majoritate, nu satisfac însă această condiţie. Decidenţilor le lipsesc mereu unele dintre cunoştinţele relevante pentru luarea deciziilor. Presupoziţia tacită pe care modelul clasic al raţionalităţii o făcea este că şi în această situaţie modelul raţionalităţii certe se aplică, dar incomplet, imperfect. În consecinţă, comportamentul uman, individual şi colectiv, ar trebui să fie comportamentul unui asemenea decident raţional. În realitate însă el se dove­deşte a fi semnificativ diferit de aşteptările care decurg din acest model al raţionalităţii.


Cuprins:

Contents  / 9
Introducere  / 13

Partea I – DECIZIE ŞI INCERTITUDINE  / 19

Capitolul 1
Patru modele ale deciziei  / 21
1.1. Structura procesului decizional  / 22
1.2. Decizia certă într-o lume strict deterministă  / 24
1.3. Decizia certă de tip probabilist  / 26
1.4. Decizia în incertitudine persistentă  / 37
1.5. Modelul cibernetic  / 39
Capitolul 2
Incertitudinea în procesul decizional  / 45
2.1. Definiţia incertitudinii  / 45
2.2. Incertitudine obiectivă şi incertitudine subiectivă  / 47
2.3. Incertitudine reductibilă şi incertitudine ireductibilă  /  56
2.4. Incertitudine de fază şi incertitudine reziduală.  /57
2.5. Efectele incertitudinii  / 60
2.6. Procesul decizional şi dinamica incertitudinii  /  65

Partea a II-a – DECIZIA ÎN INCERTITUDINE PERSISTENTĂ: SUBIECT OMOGEN  / 73

Capitolul 3
Strategii de decizie în incertitudine persistentă  /  75
3.1. Două tipuri de strategii  / 76
3.2. Strategiile de decizie şi dinamica incertitudinii  /  86
3.3. Mecanisme de absorbţie artificială a incertitudinii  / 89
Capitolul 4
Strategiile de decizie şi organizarea sistemului decident  / 99
4.1. Structurile cognitive ale sistemelor decidente  / /. 99
4.2. Dinamica sistemelor în funcţie de strategia decizională adoptată  /111
4.3. Alegerea strategiei de decizie  / 117
Capitolul 5
Decizia în incertitudine persistentă: omogenitate cognitivă.Testarea modelului  / 127
5.1. Omul ca statistician intuitiv  / 128
5.2. Proceduri raţionale şi proceduri iraţionale de decizie  /.... 139
5.3. Imperfecţiunea memoriei şi procesul de decizie  /.. 143
5.4. Dinamica incertitudinii în procesul decizional  /..... 146
5.5. Tendinţa spre coerenţă internă  / 147
5.6. Stiluri cognitive  / 150
5.7. Psihologia reclamei  / 152
5.8. Ameninţare, anxietate şi efectele lor asupra procesului decizional  / 157
5.9. Atribuirea succesului şi eşecului  / 168
5.10. Tipuri de personalitate  / 170
5.11. Istoria ştiinţei  / 176
5.12. Credinţa şi spaima  / 181

Partea a III-a – DECIZIA ÎN CONDIŢIILE UNUI SUBIECT NEOMOGEN COGNITIV, DAR OMOGEN EXISTENŢIAL  / 187

Capitolul 6
Incertitudine şi consens / 189
6.1. Consens şi dissens: definiţie  / 189
6.2. Incertitudine şi consens în faza pregrupală  / /.... 190
6.3. Dinamica incertitudinii şi consensului în condiţii de grup în faza predecizională  / 194
6.4. Dinamica incertitudinii şi consensului în faza decizională  / 203
6.5. Dinamica incertitudinii şi consensului în faza postdecizională  / 205
6.6. Cooperare şi incertitudine  / 210
Capitolul 7
Strategii de decizie în condiţii de grup  / 237
7.1. Norme sociale / 237
7.2. Delegarea autorităţii  / 240
7.3. Decizia colectivă de grup şi normele care îi asigură eficienţa  / 259
7.4. Normele deciziei colective  / 267
Capitolul 8
Efectele incertitudinii asupra sistemelor sociale omogene. Testarea teoriei  / 281
8.1. Grupul  /281
8.2. Autoritatea şi stilul de conducere  / 287
8.3. Organizaţiile  / 298

Partea a IV-a – DECIZIA ÎN CONDIŢIILE NEOMOGENITĂŢII COGNITIVE ŞI EXISTENŢIALE / 307

Capitolul 9
Efectele diferenţierii de interese asupra procesului decizional  / 309
9.1. Structura de interese a colectivităţii  / 309
9.2. Diversitate existenţială şi diversitate cognitivă  /.314
9.3. Influenţa structurii de interese asupra incertitudinii  /  318
9.4. Pregătirea deciziei: crearea consensului şi reducerea incertitudinii  / 323
9.5. Strategii de decizie în condiţii de neomogenitate existenţială  / 327
9.6. Alegerea strategiilor  / 333
Capitolul 10
Teorii şi experimente despre diferenţierea socială şi procesul de decizie  / 335
10.1. Tendinţe de diferenţiere socială în grup / 335
10.2. Influenţa orientării spre statut social asupra stilului de conducere şi luării deciziei  / 339
10.3. Ierarhie şi diferenţiere socială  / 342
10.4. Competiţia creează sisteme cognitive închise  /343
10.5. Incertitudine şi putere  / 344
10.6. Diferenţiere de interese şi stiluri de conducere  / 346
10.7. Utopia şi incertitudinea  / 351

Lista propoziţiilor  / 359
Bibliografie  / 375
Rezumat (lb. engleză) / 387

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu