marți, 3 iulie 2012

MINTEA FAMILIARA


Autor : Bogdan Boghitoi,                
Editura Trei 
Colectia In afara colectiilor 
An aparitie : 2010  
ISBN 978-973-707-390-7 
Nr pagini : 280 
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : 23 lei la psihoshop, 17,75 la elefantDescrierea editurii:
             Mintea familiară reprezintă o evaluare filosofică a credibilităţii ştiinţifice a psihologiei de simţ comun. Astfel, pornind de la literatura filosofică de ultimă oră, lucrarea urmăreşte să răspundă la o întrebare fundamentală: îşi au locul în cadrul ştiinţei practicile explicative şi predictive obişnuite, care fac apel la stări mentale precum intenţia sau opinia? Se pot ele integra, de pildă, într-o psihologie matură? Sau dimpotrivă, acest mod de a explica şi anticipa comportamentul celuilalt este incompatibil cu orice teorie care se doreşte cu adevărat ştiinţifică?
Este un subiect de evident interes pentru oricine este preocupat de filosofia minţii sau cea a psihologiei. Şi întrucât astfel de modalităţi explicative şi predictive figurează într-o multitudine de construcţii teoretice, pornind de la cele din istorie, continuând cu cele din sociologie şi sfârşind cu cele economice, lucrarea va fi de maxim interes pentru oricine este preocupat de fundamentele ştiinţelor omului.

Bogdan Boghiţoi este doctor în filosofie, asistent de cercetare în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.


Review aici
 
Cuprins:

Introducere /9
    Obiective /9
    Provocarea eliminativistă /13
    Structura lucrării /14

 Partea I
 Ce nu este psihologia de simț comun

 Psihologie de simț comun și raționalitate /19
     Introducere /19
     Davidson, normativitate şi raţionalitate /22
         Lipsa obiectivităţii /23
         Specificitatea metodologică a psihologiei de simţ comun /33
     Normativitate și atitudini propoziţionale /36
         Inferenţialismul lui Brandom /36
         Probleme cu atribuirea /41
         Cele două sensuri ale lui „opinie“ /46
     Raţionalitate, normativitate şi atitudinea intenţională a lui Dennett /50
     Concluzii cu privire la raționalitate /57

 Psihologie de simț comun, cauzalitate și caracter nomic /62
      Este explicația psihologică de simț comun cauzală? /63
      Există legi psihologice de simț comun?  
      Problema simulaționismului /68
      Recuperarea acestor legi de către știință
      întâmpină dificultăți de principiu? /74
      Perspectiva informațională asupra stărilor mentale comune /80

Partea a II-a
Stări mentale de simț comun, externalism și problema conținutului restrâns

Introducere: externalismul, o problemă de fond /89

Externalism și atribuire /93
       Argumentul curent /93
       Un experiment mintal al lui Burge /97
       Ce valoare au intuițiile noastre? /99
       Reinterpretările experimentului mintal al lui Burge /101
             1. Interpretarea atribuirilor ca fiind de re /104
             2. Conținutul este nedefinit /106
             3. Construcția unei noțiuni ad-hoc  /113
             4. Strategia metalingvistică /114
       Varianta noastră de externalism. Un prim set de remarci /121
       Al doilea experiment mental al lui Burge /124
       Experimentul mental al lui Davidson /127

 Conținutul restrâns — un nou drum închis /131
       Conținutul restrâns, ca remediu pentru dificultățile legate de cauzație /132
       Critica lui Putnam la adresa argumentului conținutului restrâns /138
             Imaginea unei psihologii /138
             Stările mentale restrânse au probleme cu individuația  /140
       Diferența între stările largi și presupușii omologi interni: contra Stich și Kim /151
       Cauzalitate și factori externi: contra Fodor și Stich /153
       Argumente din reprezentaționalitate în favoarea conținutului restrâns: conținutul larg nu este suficient /159

Partea a III-a
Spre un nou model funcționalist

 Funcționalismul clasic și problematica sa /169
        Obiective /169
        Perspectiva funcționalistă — privind înapoi /170
               Funcționalismul, în genere /170
               Funcționalismul de simț comun /172
        O privire sintetică asupra poziției supuse evaluării: trei teze funcționaliste /175

Problema rolului funcțional și prima teză a funcționalismului /179
        Churchland și succesul explicativ/predictiv al teoriilor funcționale /179
        Putnam II și imposibilitatea de a defini stări funcționale /182
               Psihologia funcționalistă este un proiect imposibil de realizat din cauza limitărilor minții omenești /182
        Putnam și chestiunea holismului /189
               Holism, aspect normativ și identitate /189
               Holism și problema manualului de traducere /193

 Problema realizabilității multiple /198
        Lewis și problema identificărilor psihofizice /198
        Churchland: substraturi multiple, legi unice /205
        Block, definibilitate și realizabilitate multiplă /210
               Problema absenței stărilor mentale /210
               Block: T1 și T2 nu sunt compatibile /215
        Kim și problema proiectabilității /219
               Argumentul metafizic al lui Kim /224
        Putnam II: orice sistem poate implementa o proprietate funcțională /226

 Schiță a unui nou model funcționalist /231
       Varianta noastră de funcționalism /231
             Ce sunt stările mentale de simț comun? /231
             Respingerea lui T3 /235
             În ce direcție ne îndreptăm /238
             Răspuns la posibile obiecții /239
                   Owens și problema rolului funcțional /239
                   Schiffer și experimentele tip „Pământul Geamăn“/243
       O perspectivă mai largă. Corolare /246

Partea a IV-a
 Problema eliminativismului. Concluzii

 Neuroștiință și eliminativism /253
        Conecționism și psihologie de simț comun /253
        O examinare a argumentelor lui Churchland /258
               Incapacitatea psihologiei de simț comun de a explica anumite fenomene accesibile neuroștiinței /258
               Incapacitatea de a evolua a psihologiei de simț comun /261
               Problema izolării psihologiei de simț comun /263

 Concluzii /272
 Opere citate /275

http://psihoshop.ro/carte.php?idb=453#ninja

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu