marți, 3 iulie 2012

OPINIA PUBLICA. Strategii de persuasiune si manipulareAutor : Septimiu Chelcea               
Editura Economica (click pentru a cumpara de la editura)
An aparitie : 2006 
ISBN 973-709-196-5 
Nr pagini : 432 
Format 130 x 200
Pret : 34 lei
Descrierea editurii:
      În prezent, în România se pune mai acut o altă problemă decât cea a raportului dintre mase şi elite, anume persuasiunea populaţiei şi manipularea opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor. Persuasiunea şi manipularea s-au conturat ca puncte nevralgice acute în viaţa socială de azi. Considerând că este de datoria cercetătorilor din domeniul ştiinţelor socioumane să abordeze disfuncţionalităţile sistemului social, am gândit că realitatea impune o lucrare focalizată pe mecanismele producerii opiniei publice, relevându-se rolul comunicării persuasive şi, din nefericire, capcanele manipulării. Aşa s-a născut ideea unei noi lucrări, Opinia publică. Strategii de persuadare şi manipulare.

        În prezenta lucrare, am reluat şi dezvoltat capitolele despre opinia publică din cartea publicată în 2002 "Opinia publică. Gândesc masele despre ce şi cum vor elitele?". Partea a II-a a lucrării este consacrată strategiilor de persuadare şi manipulare. După discuţia despre conţinutul termenilor de „persuasiune” şi „manipulare”, am trecut în revistă teoriile psihosociologice şi lingvistice referitoare la schimbarea atitudinală, ca scop al persuasiunii. Am stăruit mai mult asupra umorului în persuasiune – o „problemă serioasă”, cu aplicaţii directe în advertising, dar care nu a fost luată în seamă de specialiştii de la noi, în ciuda faptului că pe plan mondial există o literatură foarte bogată referitoare la forţa persuasivă a râsului. În partea finală a lucrării, am inclus trei studii realizate în colaborare cu prof. univ. dr. Dorel Abraham, dr. Sebastian Lăzăroiu şi drd. Alexandru Zodieru, cărora le mulţumesc şi pe această cale pentru sprijinul colegial pe care mi l-au acordat. Autorul


Cuprins:

Introducere /

Partea I. Opinia publică – vocea puterii tăcute

Capitolul 1. „Opinia publică” – un concept ambiguu /
Precizări terminologice /
Ce se înţelege prin termenul de „opinie publică”? /

Capitolul 2. Din istoricul cunoaşterii opiniei publice /
Elogiul şi defăimarea opiniei publice /
Cunoaşterea ştiinţifică a opiniei publice /
O încercare de identificare a legilor opiniei publice /

Capitolul 3. Modelul tridimensional al opiniei publice /
Dimensiunea psihologică a opiniei publice /
     Teoriile „implicite” /
     Teoria „Omul de ştiinţă ingenuu” /
     Teoria „Cauzalitatea fenomenologică” /
     Teoria „Inferenţa corespondenţei” /
     Teoria „Covarianţa” /
     Teoria Motivaţie şi emoţie” /
     Teoria „Leneşul cognitiv” /
Dimensiunea psihosociologică a opiniei publice /
     Existenţa unei probleme sociale /
     Natura publicurilor /
     Exprimarea opiniei /
     Dimensiunea sociologică a opiniei publice /

Capitolul 4. Construirea opiniei publice: rolul mass media /
Teorii ale influenţei mass media asupra opiniei publice /
     Teoria „Glonţul magic” /
     Teoria „Fluxul comunicării în două trepte” /
     Teoria „Liderii de opinie » /
          Tipologii ale liderilor de opinie /
          Metode de studiere a liderilor de opinie /
          Caracteristici ale liderilor de opinie /
     Teoria „Stabilirea ordinii de zi” /
     Teoria „Încadrarea” /
     Teoria „Spirala tăcerii” /
     Teoria „Paza la barieră” /
Influenţa prezentării în mass media a sondajelor de opinie publică /

Partea a II-a. Persuasiunea şi manipularea opiniilor şi comportamentelor

Capitolul 5. Persuasiunea: teorii, strategii, tehnici /
Ce este persuasiunea? /
Persuasiune versus propagandă /
Teoria aristotelică a persuasiunii /
Teorii psihosociologice ale schimbării atitudinale /
     Teoria „Stimul-răspuns” /
     Teoria „Judecata socială” /
     Teoria „Echilibrului” /
     Teoria „Disonanţa cognitivă” /
     Teoria „Reactanţei” /
     Teoria „Contextualizarea situaţiei” /
Teorii ale limbajului în persuasiune /
     Teoria „Dramatismul sau pentavalentul dramatic” /
     Teoria „Categoriile gramaticale sau tipurile de propoziţii” /
     Teoria „Sintaxa mesajului” /
     Teoria „Naraţiunea” /
     Teoria „Procedeele sau genurile persuasiuii” /
     Teoria „Textura sau temele limbajului” /
     Teoria „Codurile sau analiza semiotică a mesajelor persuasive” /
Strategii ale persuasiunii /
     Strategia „intensificare / minimalizare” /
     Strategia „ambiguităţii” /
Umorul în persuasiune /
     Ce este umorul? /
     Teorii explicative ale umorului /
Tehnici de persuadare /
     Producerea disonanţei cognitive /
          Pierderea prestigiului de grup /
          Pierderea economică /
     Crearea consonanţei cognitive /
          Garantarea securităţii /
          Demonstrarea predictibilităţii /
          Demonstrarea predictibilităţii /
     Construirea texturii /
          Metaforele /
          Cuvintele cu conotaţie senzorială /
          Termenii carismatici /
          Sloganurile /

Capitolul 6. Manipularea: o perspectivă psihosociologică /
Specificul manipulării opiniilor şi comportamentelor /
Structura manipulării /
Strategii de manipulare a opiniilor şi comportamentelor /
     Strategia „Piciorul-în-uşă” /
     Strategia „Uşa-în-faţă” /
     Strategia „Momeala” /
     Strategia „Contextualizarea situaţiei” /
     Strategia „Informarea despre opinia majoritară” /
     Strategia „Turul mesei” /
Manipularea prin prezentarea în mass media a sondajelor /
Manipularea prin crearea imaginii oamenilor politici /
Comunicarea nonverbală şi manipularea în sfera politcii /

Partea a III-a. Sondajele de opinie publică în actualitate /

Capitolul 7. Valoarea şi limitele sondajelor de opinie publică /
Apariţia şi evoluţia sondajelor de opinie publică /
     Internaţionalizarea sondajelor de opinie publică /
     Sondajele de opinie publică în ţările Tratatului de la Varşovia /
     Sondajele de opinie publică în România /
     Sondajele de opinie publică în societăţile democratice /
Sondajele de opinie publică: probleme  metodologice /
     Ce informaţii oferă sondajele de opinie publică? /
          Eşantionarea /
          Culegerea datelor /
          Construirea chestionarelor de opinie /
          Modul de aplicare a chestionarelor /
          Analiza şi interpretarea datelor din sondajele de opinie publică /
               Analiza răspunsurilor de tipul „Nu ştiu” /
               Analiza comparativă a datelor /
               Verificarea prin triangulare /
               Stabilirea conexiunilor /
Critica sondajelor de opinie publică /
Modalităţi conexe sondajelor de opinie publică /
     Focus grupul /
     Diferenţiatorul semantic /
Combinare a abordărilor cantitative şi calitative în cercetarea opiniei publice /
     Sondajele finale: teorie şi practică /
          Aspecte metodologice ale sondajelor finale /
               Modalitatea de culegere a datelor /
               Ponderarea răspunsurilor /
               Prezicerea câştigătorului /
               Metode de evaluare a erorii sondajelor preelectorale /
               Dispute în jurul sondajelor finale /
Sondajele de opinie ca ritual al democraţiei /

Capitolul 8. Sondaje de opinie publică. Studii de caz /
Sondaj de opinie publică: idolii, eroii şi antieroii românilor azi /

Capitolul 9. Opinia publică despre criminalitate, justiţie şi poliţie /

Capitolul 10. Anchetele şi sondajele de opinie publică despre sexualitate. Hărţuirea
sexuală şi relaţiile sexuale la locul de muncă /

Bibliografie
Index de nume
Index de teme

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu