luni, 23 iulie 2012

ORGANIZATIILE

Autor : Lucian Culda                 
Editura Licorna 
Colectia Investigatii procesuale 
An aparitie :2002 
ISBN  973-98484-3-5
Nr pagini : 310 
Format 165 x 240
Pret : 15 lei la PsihoShop
Cuprins:


Prefaţă la actuala ediţie /1
Prefaţă la prima ediţie /5
Opţiuni metodice /9

Prima secţiune
 CONSTITUIREA ORGANIZAŢIILOR /15

 Aspecte problematice /16
 Premise /18
 1. Oamenii se află sub presiunea necesităţilor; cum le satisfac? /20
 2. Emergenţa acţiunilor gestionare, o condiţie a constituirii organizaţiilor /27
 3. Constituirea capacităţilor de procesare proprii organizaţiilor /34
 4. Contribuţia diversificării necesităţilor interne de gestionare la constituirea organizaţiilor /42
 5. Socializarea profesională – condiţie şi consecinţă a proceselor din organizaţii /46
 6. Cum se procesează informaţiile în organizaţii? /54
 7. O primă caracterizare a organizaţiilor /68
 Remarci /79

Secţiunea a doua
 DIFERENŢIEREA ORGANIZAŢIILOR PRIN SPECIALIZARE ÎN ORGANIZAREA SOCIALĂ /81

Aspecte problematice /82
 Premise /82
 1. Consecinţe organizante ale funcţionării organizaţiilor /84
 2. Implicarea organizaţiilor în emergenţa şi diferenţierea socioorganizărilor specializate /89
 3. Socioorganizările integratoare /102
 4. Conexiuni între dinamica necesităţilor sociale, emergenţa unor noi posibilităţi de procesare a informaţiilor şi reorganizarea organizaţiilor /107
 5. Diferenţierea organizaţiilor în raport cu genurile de necesităţi pe care tind să le satisfacă în procesul reorganizării socioorganizărilor specializate /116
 6. Conexiuni între organizaţii şi socioorganizările gestionare publice /123
 7. O nouă caracterizare a organizaţiilor /136
 Remarci /138

Secţiunea a treia
 REORGANIZAREA ORGANIZAŢIILOR PRIN ASIMILAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR TEORETICE /139

 Aspecte problematice /140
 Premise /142
 1. Limite ale organizaţiilor ce decurg din posibilităţile reduse de procesare a informaţiilor 143
 2. Discontinuităţi posibile în organizaţii prin asimilarea unora dintre rezultatele interogărilor conceptuale /146
 3. Modificări posibile în organizaţii sub presiunea evoluţiilor în explorarea unor domenii de referinţă fizice şi biotice /153
 4. Modificări posibile în organizaţii sub presiunea discontinuităţilor din interogarea existenţei sociale /156
 5.Modificări posibile în organizaţii sub presiunea discontinuităţilor din interogarea organizaţiilor /160
 6. Posibilităţi ce se deschid organizaţiilor prin asimilarea explicaţiilor teoretice date oamenilor /165
 7. Consecinţe contradictorii ale situării organizaţiilor în orizonturi teoretice nesatisfăcătoare /167
 8. Consecinţe ale decalajelor dintre capacităţile de procesare ale organizaţiilor /170
 9. Evoluţii posibile în modalităţile de gestionare a organizaţiilor /174
 10. Necesitatea teoriei care explică unitar situaţia organizaţiilor în existenţa socială /184
 11. Comentarii utile pentru orientarea activităţilor gestionare /186
 Remarci /193

Secţiunea a patra
 CONSECINŢE SOCIALE ALE ASIMILĂRII TEORIILOR ÎN ORGANIZAŢII /195

 Aspecte problematice /196
 Premise /196
 1. Reconstrucţia socioorganizărilor specializate /199
 2. Evoluţia socioorganizărilor gestionare publice în condiţiile scientizărilor ce se produc în tot mai multe organizaţii /205
 3. Emergenţa naţiunilor; posibilităţi de manifestare în condiţii informaţionale nesatisfăcătoare /211
 4. Conexiuni între organizaţii, socioorganizările specializate şi naţiuni /214
 5. Posibilitatea organizărilor trans-naţionale şi consecinţele lor pentru organizaţii /219
 6. Aspecte problematice ale gestionării organizaţiilor în condiţiile sociale generate de asimilarea teoriilor /222
 Remarci /223

Secţiunea a cincia
 PERSPECTIVE ALE ORGANIZAŢIILOR ÎN ORIZONTUL COGNITIV PROCESUAL /227

 Aspecte problematice /228
 1. Posibilitatea evaluării organizaţiilor folosind repere procesuale /232
 2. Posibilităţi de intervenţie în organizaţii /237
 3. Posibilitatea investigării sistematice a necesităţilor sociale în domeniul de interes al organizaţiei  /240
 4. Utilitatea opţiunilor strategice /242
 5. Utilitatea proiectării programelor de perspectivă /245
 6. Posibilitatea organizării proceselor gestionare în funcţie de necesităţile ce se diferenţiază în organizaţii /248
 7. Posibilitatea gestionării proceselor informaţionale din organizaţii /250
 8. Măsuri care pot să susţină gestionarea procesuală a organizaţiilor; susţinerea sistematică a proceselor socializante /252
 Comentarii /258

Secţiunea a şasea
 SITUAŢIA OAMENILOR ÎN ORGANIZAŢII; EVOLUĂII RELEVANTE /261

 Aspecte problematice /262
 Premise /263
 1. Situaţia oamenilor – principalul criteriu de evaluare a organizărilor sociale /264
 2. Repere procesuale pentru evaluarea situaţiei oamenilor în organizaţii /267
 3. Devenirea oamenilor – principala sursă a transformărilor posibile în organizaţii /270
 4. Utilitatea evaluării modificărilor ce intervin în situaţia oamenilor în organizaţii /274
 5. Particularizări sociale ale situaţiei oamenilor în organizaţii /276
 6. Conexiuni între situaţia oamenilor în organizaţii şi reconstrucţia capacităţilor sociale de procesare a informaţiilor /280
 7. Dependenţa situaţiei oamenilor de modificările ce intervin în concepţiile de gestionare a organizaţiilor /285
 8. Dependenţa situaţiei oamenilor de capacitatea lor de a interpreta organizaţiile /287
 9. Dependenţa situaţiei oamenilor de modalităţile în care se implică în organizaţii /290
 10. Posibilităţile oamenilor în organizaţii în contextul informaţional procesual-organic /294
 11. Oportunitatea socializării profesionale explicite /299
 Remarci /304
 Remarci finale /306
 Note bibliografice /311


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu