miercuri, 18 iulie 2012

PERSONALITATE SI POLITICA


Autor :  Vladimir Milca                
Editura Economica  (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Biblioteca de sociologie 
An aparitie : 2007 

ISBN  978-973-709-181-9
Nr pagini : 240 
Format 170 x 240
Pret : 28 leiDescrierea editurii:
         Acest demers vizează decelarea unui model de personalitate dezirabilă, ale cărei manifestări publice în spaţiul politic să aproximeze parametrii şi exigenţele unei activităţi optime în cadrul unei democraţii funcţionale, identificabile la nivelul reprezentanţilor clasei politice româneşti.
        În acelaşi timp, ne propunem codificarea unui set de atribute, caracteristici, cultivabile la protagoniştii vieţii politice, care să permită raportarea electoratului la acele personalităţi în măsură să întrunească şi să reflecte opţiunile şi aşteptările acestuia, perfecţionarea sistemului electoral, prin adoptarea votului uninominal.
           Cu alte cuvinte, obiectivul central al prezentului demers este acela de a încerca să conturăm un model al personalităţii politice optimale, care să constituie sau să reprezinte un element de referinţă în (auto)evaluarea personalităţilor politice concrete, încercând totodată să pronosticăm, în egală măsură, spre ce tipuri de personalitate se îndreaptă sau se orientează electoratul, opinia publică, în timpul campaniilor electorale şi care sunt stilurile de conducere agreate de către cei care îşi desemnează reprezentanţii prin vot democratic.

Cuprins:

Introducere ...................................................................................................9

SECŢIUNEA I – PERSONALITATEA ......................................................15
1. Începuturile abordării psihologice a personalităţii..............................15
1.1. Tipologiile morfofiziologice ale personalităţii ......................................19
1.2. Tipologiile psihologice ..........................................................................19
1.3. Tipologiile sociologice...........................................................................19
2. Definiţii ale personalităţii în literatura de specialitate........................20
2.1. Definiţii prin efect extern.......................................................................21
2.2. Definiţii prin structura internă ...............................................................21
2.3. Definiţii pozitiviste ................................................................................22
3. Teoriile şi concepţiile de referinţă din psihologia personalităţii .........23
3.1. Teoriile elementariste.............................................................................23
3.2. Teoriile dinamice ale ontogenezei şi structurii personalităţii ................25
4. Perspectiva analitică şi perspectiva sintetică de abordare
a personalităţii ...........................................................................................30
4.1. Perspectiva analitică...............................................................................30
4.2. Perspectiva sintetică...............................................................................31
5. Abordarea personalităţii din perspectiva principalelor
şcoli şi orientări psihologice.......................................................................34
5.1. Abordarea personalităţii din perspectiva psihanalitică ..........................34
5.2. Abordarea personalităţii din perspectiva psihometrică..........................36
5.3. Abordarea personalităţii din perspectiva trăsăturilor
fundamentale..........................................................................................41
5.4. Abordarea fenomenologică a personalităţii ...........................................42
5.5. Abordarea personalităţii din perspectiva modelului
blocurilor funcţionale.............................................................................47

SECŢIUNEA A II-A – PERSONALITATEA POLITICĂ...........................51
6. Conştiinţa politică individuală ...............................................................51
7. Conducere, conducător politic, personalitate politică .........................55
7.1. Conducere ..............................................................................................55
7.2. Calităţile liderilor politici.......................................................................56
7.3. Trăsăturile caracteristice ale liderilor politici ........................................57
7.4. Autoritatea liderului politic....................................................................60
6 Personalitate şi politică
7.5. Influenţa politică a liderului...................................................................61
7.6. Puterea liderului politic..........................................................................61
7.7. Legitimitatea liderului politic ................................................................62
8. Abordarea personalităţii politice din diferite perspective...................63
8.1. Abordarea structurală.............................................................................63
8.2. Abordarea sistemică...............................................................................64
8.3. Abordarea psihosocială..........................................................................66
9. Tipuri de personalităţi implicate în politică..........................................68
9.1. Tipuri de personalitate normală .............................................................68
9.2. Stilurile de conducere ............................................................................71
10. Tipuri de reacţii caracteriale ale liderilor politici ............................75
10.1. Reacţiile emoţionale ale liderilor politici............................................76
10.2. „Activitatea” liderilor politici .............................................................78
10.3. „Secundaritatea” (ecoul) liderilor politici...........................................79
10.4. Tipuri de caractere ale liderilor ..........................................................80
11. Structurarea şi corectitudinea percepţiei liderilor politici
de către public ...........................................................................................82
12. Rolul şi personalitatea politică .........................................................88
12.1. Rolul liderului politic..........................................................................88
12.2. Personalitatea politică .........................................................................93
13. Modele şi trăsături contraindicate în sistemul şi activitatea politică ...95
13.1. Tipuri de personalităţi accentuate .......................................................96
13.2. Personalităţile dizarmonice.................................................................97
13.3. Alte modele contraindicate ale personalităţii liderului politic..........104
14. Liderul sau leadership-ul?................................................................104
14.1. Cerinţele fundamentale ale liderului politic .....................................108
14.2. Trăsături şi principii ale liderului politic ..........................................109
15. Comportamentele politice ale liderilor............................................111
15.1. Principiile liderului politic................................................................114
15.2. Dificultăţi în calea liderului politic...................................................116
16. Clasa politică din România. Conducători şi oameni politici .........119

SECŢIUNEA A III-A – CERCETAREA EMPIRICĂ .............................125
17. Metodologia cercetării ......................................................................125
17.1. Obiective...........................................................................................125
17.2. Ipoteze...............................................................................................127
17.3. Eşantion şi probe utilizate.................................................................133
18. Prezentarea şi analiza rezultatelor ..................................................134
18.1. Interviul – politicieni locali ..............................................................134
18.2. Testul Bales de sociabilitate – politicieni locali ...............................140
18.3. Testarea capacităţii de dialog şi de negociere a politicienilor
locali ..........................................................................................................141
18.4. Studii de caz......................................................................................143
18.5. Analiza de discurs.............................................................................150
18.6. Metoda biografică; repere autobiografice.........................................169
18.7. Chestionarul psihosociologic............................................................182
Coeficientul de validitate...........................................................................190
Proba normativă ........................................................................................191
Asocierea datelor ordinale..........................................................................195

Concluzii....................................................................................................205

Bibliografie................................................................................................233

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu