duminică, 15 iulie 2012

Psihologia diferentiala . Cateva repere bibliografice

"Psihologia diferenţială reconstituie structurile asemănătoare ţinând seama de formele relativ specifice de personalităţi. În genere tipologiile accentuează caracteristicile diferenţiale, în regulă, mai mult, din care cauză tipurile descrise sunt mai mult de referinţă fiind mai numeroase tipurile intermediare. Gaugelin a asemănat personalitatea umană cu un diamant care este unic dar face parte dintr-un grup de diamante ce au faţete ce strălucesc diferit cu luminozităţi diferite provocate de cum cade lumina asupra lor în fiecare moment. Tot aşa personalităţile umane asemănătoare strălucesc în mod diferit faţă de aceeaşi situaţie faţă de care poziţia lor este diferită.
În linii mari psihologia diferenţială reuneşte tipologiile mai importante elaborate pe bază de
numeroase criterii şi cercetări, adesea foarte analitice.
"
(DANAILA ROBERT -DANIEL - Psihologie Diferentiala , suport de curs , 2012 , Universitatea Transilvania, Brasov)

Repere bibliografice:

Macsinga, I., 2000, Psihologia diferentiala a personalitatii, Tipografia Universitatii de Vest din Timisoara

Costa, R. R., McCrae, P.T. (2003) Personality in Adulthood: A Five Factor Theory
Perspenctive ediţia a 2-a, Guilford Press, New York 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu