vineri, 6 iulie 2012

PSIHOLOGIE COGNITIVA
Autor : Elena Claudia Rusu              
Editura Fundatiei Romania de Maine (click pentru a accesa editura)
An aparitie : 2007 

ISBN 978-973-725-796-3
Nr pagini : 360 
Format 130 x 200
Pret : 18 leiDescrierea editurii:
            Lucrarea prezinta teoria psihologiei cognitive, de la neurostiinta cognitiva, atentie si constiinta, perceptie la memorie, reprezentare si organizare a cunostintelor in memorie, limbaj, rezolvarea de probleme, creativitatea, rationamentul si decizia, dezvoltarea cognitiva.
            Lucrarea are o maniera exhaustiva de proiectare a teoriei, atingandu-si scopul invatarii si aprofundarii de catre studenti a psihologiei cognitive. Fiecare capitol contine, pe langa intrebari pentru verificarea cunostintelor, si un set de concepte-cheie si surse bibliografice precise.
           Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie si psihologie din tara, dar si celor interesati de acest domeniu relativ tanar.


Cuprins:Cuvânt-înainte …………… 13

I. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA COGNITIVĂ
I.1. Perspective filosofice care au precedat apariţia psihologiei: raţionalism versus empirism ….19
I.2. Perspective psihologice care au precedat şi favorizat apariţia psihologiei cognitive ……21
I.2.1. Structuralismul ......22
I.2.2. Funcţionalismul .... 22
I.2.3. Asociaţionismul – o sinteză integratoare .... 24
I.2.4. De la asociaţionism la behaviorism ....... 25
I.2.5. Gestaltismul .......… 27
I.3. Apariţia psihologiei cognitive .. … 27
I.3.1. Rolul psihobiologiei ...... … 28
I.3.2. Ingineria şi computaţia ..... 29
I.4. Metode de cercetare în psihologia cognitivă .....… 31
I.5. Principalele probleme, teme şi domenii de studiu ale psihologiei cognitive ..... … 38
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor ….… 44
Concepte-cheie ……….… 45
Surse bibliografice electronice ……….… 45

II. NEUROŞTIINŢA COGNITIVĂ
II.1. Organizarea sistemului nervos: de la neuron la creier 47
II.1.1. Structura şi funcţia neuronului …47
II.1.2. Organizarea nivelară a sistemului nervos: organizarea structurală …….50
II.2. Vizualizarea structurilor şi funcţiilor creierului ……. 51
II.2.1. Studiile postmortem ……………51
II.2.2. Studiile pe animale …52
II.2.3. Înregistrarea activităţii electrice a creierului … 52
II.2.4. Tehnici imagistice statice ………53
II.2.5. Tehnici imagistice metabolice  54
II.3. Cogniţie şi creier: cortexul şi alte structuri cerebrale . 56
II.4. Cortexul cerebral şi localizarea funcţiei 60
II.4.1. Specializarea emisferică ………61
II.4.2. Lobii emisferelor cerebrale … 67
II.4.3. Arii de asociere  69
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …70
Concepte-cheie ……………70
Surse bibliografice electronice …71

III. ATENŢIA ŞI CONŞTIINŢA
III.1. Natura atenţiei şi a conştiinţei ………72
III.2. Procesarea preconştientă a informaţiei … 74
III.3. Procese controlate vs. procese automate ………76
III.4. Greşeli şi scăpări ……79
III.5. Obişnuirea şi dezobişnuirea ……… 82
III.6. Funcţiile atenţiei ……85
III.7. Natura detectării semnalului …………86
III.8. Vigilenţa şi căutarea  87
III.8.1. Vigilenţa ……….…87
III.8.2. Căutarea …… 92
III.9. Atenţia selectivă. Modelele atenţiei  92
III.10. Atenţia focalizată sau concentrată …100
III.11. Efectul Stroop …… 103
III.12. Atenţia distributivă  104
III.13. Atenţie, conştiinţă şi percepţie …… 105
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …107
Concepte-cheie ……………107
Surse bibliografice electronice …108

IV. PERCEPŢIA
IV.1. Senzaţia şi percepţia  109
IV.2. Percepţia tridimensională (a adâncimii) ……110
IV.3. Constantele perceptive ……… 114
IV.4. Recunoaşterea pattern-ului 116
IV.4.1. Abordările ascendente („bottom-up”): percepţia directă ... 116
IV.4.2. Abordările descendente („top-down”): percepţia constructivă…….120
IV.5. Importanţa setului în explicarea percepţiei …………126
IV.6. Iluziile 129
IV.7. Forme speciale de percepţie ……… 136
IV.7.1. Percepţia subliminală ………136
IV.7.2. Percepţia extrasenzorială … 138
IV.7.3. Percepţia fenomenelor luminoase rare …… 139
IV.8. Tulburările percepţiei 141
IV.9. Aplicaţii practice ale percepţiei şi viitorul cercetărilor în psihologia percepţiei …142
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …144
Concepte-cheie ……………144
Surse bibliografice electronice …145

V. MEMORIA
A. Modele şi metode de cercetare ale memoriei …… 146
V.1. Probe utilizate pentru măsurarea memoriei …… 147
V.2. Modelul tradiţional al memoriei ………149
V.3. Memoria senzorială … 151
V.3.1. Memoria imediată auditivă (memoria ecoică).…. 152
V.4. Memoria de scurtă durată (MSD) ……153
V.5. Memoria de lungă durată (MLD) ……153
V.6. Alternative la modelul modal al memoriei. Modelul nivelului de procesare a informaţiilor („levels-of-processing framework” sau LOP) ………154
V.7. Modelul memoriei de lucru („working memory”) …. 156
V.8. Modelul modal al memoriei cu intrări multiple („multiple- memorysystems”) ….158
V.9. Memoria în viaţa cotidiană ………159
V.10. Memoria excepţională şi neuropsihologia ……… 160
V.11. Tulburările memoriei: amnezia …… 162
V.11.1. Amnezia retrogradă (de evocare) …… 162
V.11.2. Amnezia anterogradă (de fixare) …………. 163
V.11.3. Amnezia şi distincţia dintre memoria explicită şi cea implicită …..163
V.11.4. Amnezia şi neuropsihologia  164
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …165
Concepte-cheie ……………166
B. Procesele memoriei ……166
V.12. Encodarea …167
V.12.1. Natura encodării .. 167
V.12.2. Formele encodării 168
V.12.3. Factorii facilitatori şi perturbatori ai encodării …… 170
V.13. Stocarea …………… 174
V.13.1. Durata şi dinamica stocării …174
V.13.2. Uitarea: forme, teorii şi rolul său în existenţa umană …... 180
V.14. Recuperarea ……… 184
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …185
Concepte-cheie ……………186
Surse bibliografice electronice …186

VI. REPREZENTAREA ŞI ORGANIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN MEMORIE
A. Reprezentarea şi manipularea cunoştinţelor în memorie: imagini şi propoziţii …187
VI.1. Reprezentarea mentală a ceea ce cunoaştem ……… 188
VI.2. Reprezentări externe: imagini versus cuvinte ………189
VI.3. Imaginea mentală … 192
VI.4. Teoria codării duale: Imagini analoage versus simboluri ………... 194
VI.5. Teoria propoziţională („propositional theory”) …… 195
VI.6. Manipularea mentală a imaginilor … 196
VI.6.1. Rotaţiile mentale ……….… 198
VI.6.2. Privirile rapide …………… 198
VI.7. Modelele mentale ale lui Johnson-Laird  199
VI.8. Dovezi neuropsihologice pentru codurile multiple  200
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor  201
Concepte-cheie ……………202
B. Reprezentarea şi organizarea cunoştinţelor în memorie: concepte, categorii, reţele şi scheme ….202
VI.9. Organizarea cunoştinţelor declarative 203
VI.9.1. Concepte şi categorii. Categorii bazate pe trăsături ……… 203
VI.9.2. Teoria prototipului  204
VI.9.3. O sinteză: combinând teoria bazată pe trăsături cu cea a prototipului .206
VI.9.4. Modelele reţelelor semantice  208
VI.9.5. Reprezentări schematice ……212
VI.9.5.1. Schemele cognitive 212
VI.9.5.2. Scenariile cognitive … 214
VI.10. Reprezentările cunoştinţelor procedurale …………216
VI.10.1. Modelele ACT* şi ACT-R 218
VI.10.2. Procesarea paralelă: modelul conexionist  221
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …225
Concepte-cheie ……………225
Surse bibliografice electronice …226

VII. LIMBAJUL
A. Dezvoltarea limbajului  227
VII.1. Limba 227
VII.2. Controversa Skinner-Chomsky. Teorii noi cu privire la achiziţia limbajului …229
VII.3. Etapele dezvoltării limbajului …… 232
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …235
Concepte-cheie ……………236
B. Limbaj şi context ……… 236
VII.4. Citirea: procese descendente şi procese ascendente  237
VII.4.1. Aspectele perceptive ale citirii  237
VII.4.2. Procesele lexicale şi citirea  238
VII.5. Gândire, limbă, limbaj 240
VII.5.1. Diferenţele dintre limbi ……240
VII.5.2. Relativitatea lingvistică: ipoteza Sapir-Whorf ………… 241
VII.5.3. Universalele lingvistice ……243
VII.5.4. Bilingvismul şi dialectele  244
VII.5.5. Ipotezele sistemului-singular („single-system”) şi sistemului dublu („dual-system”) …246
VII.5.6. Amestecul şi schimbarea limbilor ………. 248
VII.6. Scăpările verbale („slips of the tongue”) …………. 249
VII.7. Limbajul metaforic  250
VII.8. Limbajul în context social 251
VII.9. Limbajul, genul şi vârsta ……………253
VII.9.1. Encodarea semantică: recuperarea cuvintelor din memorie ..257
VII.9.2. Dobândirea vocabularului: derivarea sensurilor cuvintelor din context ……258
VII.9.3. Înţelegerea ideilor dintr-un text: reprezentările propoziţionale ……258
VII.9.4. Reprezentarea textului în modele mentale  259
VII.9.5. Înţelegerea unui text pe baza contextului şi a perspectivei personale ……261
VII.10. Neuropsihologia limbajului ………262
VII.10.1. Afazia ……262
VII.10.2. Autismul …265
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …266
Concepte-cheie ……………266
Surse bibliografice electronice …267

VIII. REZOLVAREA DE PROBLEME ŞI CREATIVITATEA
VIII.1. Procesualitatea rezolvării de probleme  269
VIII.2. Tipuri de probleme …271
VIII.2.1. Problemele bine definite …272
VIII.2.1.1. Problemele izomorfe ……. 275
VIII.2.2. Problemele slab definite şi rolul insight-ului … 276
VIII.2.2.1. Perspectiva gestaltistă ……277
VIII.2.2.2. Perspectiva „nimic special” („the nothingspecial view”)  .. 278
VIII.2.2.3. Perspectiva neo-gestaltistă ………. 278
VIII.2.2.4. Perspectiva celor trei procese („the threeprocess view”) …279
VIII.3. Obstacole şi ajutoare în rezolvarea de probleme … 281
VIII.3.1. Seturile mentale, apărarea şi fixarea ……281
VIII.3.2. Transferul pozitiv şi transferul negativ …282
VIII.3.2.1. Transferul analogiilor ……… 283
VIII.3.2.2. Transferul intenţionat şi căutarea analogiilor …285
VIII.3.3. Incubaţia  286
VIII.4. Experţii şi rezolvarea de probleme …289
VIII.5. Creativitatea ………291
VIII.5.1. Creativitatea înseamnă cât produci ……. 292
VIII.5.2. Creativitatea este ceea ce ştii  293
VIII.5.3. Creativitatea este ceea ce eşti  295
VIII.5.4. Creativitatea înseamnă locul în care te afli …………... 295
VIII.5.5. O sinteză a teoriilor creativităţii ……… 296
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …298
Concepte-cheie ……………299
Surse bibliografice electronice …300

IX. RAŢIONAMENTUL ŞI DECIZIA
IX.1. Raţionamentul ………301
IX.1.1. Tipuri de raţionament ….… 302
IX.1.1.1. Raţionamentul inductiv …………. 302
IX.1.1.2. Raţionamentul deductiv ………… 306
IX.2. Decizia … 312
IX.2.1. Modele normative ale luării deciziei ……… 312
IX.2.2. Modele descriptive ale luării deciziei ….… 317
IX.2.3. Scheme şi strategii cognitive implicate în luarea deciziei … 319
IX.2.3.1. Decizia şi schemele cognitive ……319
IX.2.3.2. Prototipicalitatea alternativelor …. 320
IX.2.3.3. „Ancorarea” alternativelor ……… 322
IX.2.3.4. Memoria şi accesul la alternative . 323
IX.2.3.5. Postevaluarea alternativelor …… 325
IX.2.3.6. Eroarea jucătorului  325
IX.2.4. Variabilitatea preferinţelor. Raţionalizarea alegerilor …... 327
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …327
Concepte-cheie ……………328
Surse bibliografice electronice …328

X. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ
X.1. Principii generale ale dezvoltării cognitive ………… 331
X.2. Maturizarea proceselor gândirii. Teoria lui J. Piaget asupra dezvoltării cognitive ……332
X.3. Evaluarea teoriei maturizării proceselor cognitive a lui Piaget …… 340
X.4. Teoreticienii neopiagetieni. Perspective alternative asupra maturizării proceselor gândirii …342
X.5. Influenţele socioculturale asupra proceselor gândirii . 343
X.6. Dezvoltarea abilităţilor de procesare a informaţiilor  345
X.7. Abilităţi metacognitive şi dezvoltarea memoriei ……346
X.8. Dezvoltarea cognitivă în perioada adultă ………349
X.8.1. Modele ale dezvoltării şi declinului …….…. 349
X.8.2. Înţelepciunea şi bătrâneţea … 353
Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor …354
Concepte-cheie ……………354
Surse bibliografice electronice …355
Bibliografie  357


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu