vineri, 20 iulie 2012

PSIHOLOGIE POLITICA: o introducere


Autor :  Laurentiu P. Maricutoiu                
Editura Institutul European (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Universitaria 
An aparitie : 2006 

ISBN  973-611-439-2
Nr pagini :184 

Pret : 32 leiDescrierea editurii:
"Ce aduce nou in acest ansamblu de abordari cartea tinarului universitar Laurentiu Maricutoiu? Credem ca prima sa calitate este caracterul operational al informatiei angajate, prin puternica nota aplicativa a textului. Avem in fata un volum care intentioneaza sa il familiarizeze pe cititorul avizat cu o serie de tehnici si procedee statistice prin care isi poate testa ipotezele. Valorificind baze de date cel mai adesea direct accesibile (cum ar fi Barometrele de opinie publica), autorul invita cercetatorul roman sa mearga dincolo de retorica "expertilor" conjuncturali, si sa construiasca, prin intermediul unor analize secundare, inferente legitime, bazate pe informatii culese din anchetele de teren."

"Scrisa cu discernamint si spirit critic, cartea lui Laurentiu Maricutoiu contribuie, cu uneltele psihosociologiei, la conturarea unui diagnostic lucid si realist asupra "starii de fapt". Totodata, si prin acest volum, devenim martorii unui fenomen mai larg, de afirmare a unei noi generatii intelectuale, care nu mai este direct impovarata de memoria comunismului, si care pare sa dobindeasca detasarea necesara in a explora trecutul fara emotia febrila a celui covirsit de o istorie personala si colectiva contorsionata si impovaratoare, ci cu rationalitatea rece a analistului social profesionist."
Alin Gavreliuc

        Psihologia politica este, dupa unii autori, "o tendinta moderna" a psihologiei cu un mare potential de a deveni o ramura de sine statatoare a acestei stiinte. Volumul de fata propune cititorului o scurta trecere in revista a principalelor probleme cu care se confrunta Romania actuala, analizate dintr-o perspectiva psiho-sociala. Totodata reprezinta un punct de plecare in analiza ulterioara a dinamicilor sociale romanesti si poate oferi o imagine asupra modului in care probleme actuale ale societatii romanesti pot fi analizate dintr-un punct de vedere al psihologiei. Autorul invita cercetatorul roman sa mearga dincolo de retorica "expertilor" conjuncturali si sa construiasca, prin intermediul unor analize secundare, inferente legitime, bazate pe informatii culese din anchetele de teren.

Cuprins:

Cuvint inainte 19

Partea I – INTRODUCERE

Identitatea psihologiei politice / 15

Schimbarea in Romania anilor '90 / 17
1. Legea in Romania postcomunista /18
2. Saracirea populatiei si speranta de mai bine / 20
3. Nostalgia comunismului / 22

Schimbare sociala si schimbare organizational a / 23
1. Context/23
1.1 Paradigme ale schimbarii sociale / 24
1.2 Schimbare organizational a si eficienta organizational a / 25
1.3 Schimbari in organizatiile romanesti / 26
1.4 Caracteristici ale schimbarii sociale in organizatiile romanesti / 27
1.5 Produsul intern brut ca indicator al eficientei organizationale generale a unei natiuni / 29
2. Obiectivele si ipotezele capitolului / 29
3. Aspecte metodologice / 30
4. Rezultate statistice si interpretarea lor / 31
4.1 Acceptarea schimbarii si ,,mana de fier" / 31
4.1.1 Acceptarea schimbarii si eficienta economica / 32
4.1.2 Mana de fier si eficienta economica / 34
4.2. Studiu de caz: Romania anului 1993 / 36
4.2.1 Statutul ocupational si acceptarea schimbarii / 37
4.2.2 Acceptarea schimbarii in functie de varsta / 40
5. Concluzii / 42

Partea II - ELEMENTE DE METODOLOGIE SI STATISTICA

Construirea indicatorilor folosind bazele de date ale anchetelor sociologice / 45
1. Introducere / 45
2. Criterii de clasificare a itemilor din B.O.P. / 45
3. Construirea indicatorilor complecsi / 47
3.1 Consideratii generale / 47
3.2 Construirea indicatorilor prin cumularea raspunsurilor / 49
3.2.1 Construirea indicatorilor folosind intrebari factuale / 49
3.2.2 Construirea indicatorilor prin gruparea respondentilor / 51
3.2.3 Construirea indicatorilor folosind intrebari de opinie / 59
4. Avantaje si dezavantaie ale folosirii indicatorilor complecsi / 61

Noi tehnici de analiza a datelor: modelarea ierarhica / 62
1. Cuvant inainte / 62
2. Modelarea ierarhica / 62
2.1 Specificul modelelor ierarhice / 62
2.2 Modele matematice specifice modelarii ierarhice / 64
2.3 Problematica centrarii in modelarea ierarhica / 65
2.4 Marimea esantionului / 66
2.5 Indici de vero si militate / 67
2.6 Software pentru modelarea ierarhica / 67
3. Avantajele aplicarii modelarii ierarhice / 68
3.1 Rezultate obtinute prin agregarea datelor / 68
3.2 Rezultate obtinute prin dezagregarea datelor / 69
3.3 Rezultate oblinute prin modelarea ierarhica / 70
3.3.1 Pregatirea datelor pentru analiza / 70
3.3.2 Rezultate obtinute / 71
4. In loc de concluzii... / 74

Partea III - COMPORTAMENTE $1 ATITUDINl POL1TICE

Elemente ale comportamentului politic / 77
1. Individul in societatea democratica / 77
2. Conceptul de participare politica I 79
2.1 Forme ale participarii politice si masurarea lor / 80
3. Capiltalul social. Delimitari conceptuale / 83
3.1 Studii romanesti asupra capitalului social / 84
4. Concluzii referitoare la comportamentul politic / 86

Teorii ale participarii politice conventionale / 87
1. Teorii explicative ale absenteismului electoral / 87
2. Modele explicative ale deciziei electorale / 92
2.1 Partizanatul ca forma de identificare ideologica / 92
2.2 Teoria alegerii rationale / 93
2.3 Modelul situational al deciziei electorale / 95
2.3.1 Constructia individuala a votului. Elemente de cognitie sociala / 95
2.3.1.1 Cognitie sociala in alegerea presedintelui / 98
2.3.1.2 Reprezentarea sociala a presedintelui / 99
2.3.2 Influentarea constructiei individuale a votului /100
3. Concluzii referitoare la participarea politica conventionala / 103

Sustinerea partidelor extremiste / 105
1. Multiculturalitate si coabitare in Romania/ 105
2. Coabitarea multi-culturala. Studiu de caz: Banatul / 106
3. Discursul nationalist ca modalitate de atragere a voturilor / 108
4. Opinia publica asupra victoriei PRM / 109
5. Autoritarismul ca paradigma explicativa, a electoratului nationalist /112
6. Directii de cercetare viitoare /113

Disfunctionalitatea perceputa a institutiilor. Fenomenul coruptiei / 115
1. Introducere /115
2. Rapoartele de tara ale U.E. /115
3. Perceptia coruptiei / 117
4. Structura reprezentarii sociale a coruptiei /121
5. Factori generativi ai reprezentarii sociale a coruptiei / 125
6. Rolul presei in formarea reprezentarii sociale a coruptiei / 128
6,1 Presa romana intre teorie si practica / 128
7. Concluzii/ 130

Partea IV - IMPLICATII POLITICE IN COMPORTAMENTE ATITUDINI APOLIT1CE

Emigrarea temporara a fortei de munca /133
1. Argument/ 133
2. Descrierea fenomcnului /133
3. Cercetari romanesti asupra migratiei / 137
4. Modelul psihologic al deciziei de a emigra / 140
5. Aspecte metodologice / 143
6. Rezultate si discutii / 144
6.1 Predictori comuni / 144
6.2 Unde sunt diferentele? / 146
7. ConcIuzii/148

Perceptia factorilor succesului antreprenorial /150
1. Capitalul social si succesul antreprenorial / 150
1.1. Antreprenoriatul in Romania /150
1.2 Rolul capitalului social in reusita antreprenoriala / 151
2. Scop si ipoteze / 152
3. Aspecte metodologice / 154
3.1 Subiecti/154
3.2 Construirea indicatorilor / 155
4. Rezultate si discutii / 157
4.1 Percepfia meritului personal ca factor al reusitei antreprenoriale -
4.2 Percepfia “relatiilor" ca factor al reusitei antreprenoriale / 158
5. Concluzii / 160

Bibliografie 7161
Anexe 1169

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu