duminică, 8 iulie 2012

PSIHOPEDAGOGIA PERSOANELOR CU CERINŢE SPECIALE.Strategii de educaţie integrateAutor : Alois Ghergut                 
Editura Polirom (click pentru a accesa editura)
Colectia COLLEGIUM.Asistenta sociala 
An aparitie :2001 

ISBN 973-683-819-6  
Nr pagini :200 
Format 160 x 235
Pret :  lei
PDF 


Descrierea editurii:
     „Este timpul ca printr-o serie de cercetari si activitati de cercetare-actiune sa intervenim pe toate caile, astfel incit sa formam la viitorii profesori si educatori imaginea reala a ceea ce insemna «scoala pentru toti» si, in acelasi timp, sa atragem atentia parintilor si cadrelor didactice asupra necesitatii si avantajelor educatiei integrate.” (Alois Ghergut)

Alois Ghergut este doctor in stiintele educatiei, cadru didactic la Catedra de Psihologie Medicala si Psihopedagogie Speciala, cancelar al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, membru in numeroase comisii de specialitate, coordonator, consultant sau membru in cadrul unor proiecte/programe nationale si internationale. A absolvit mai multe stagii de pregatire in domeniile: managementul serviciilor sociale, designul programelor de interventie psihopedagogica, psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale, consiliere psihopedagogica, educatie incluziva. 

Cuprins:

In loc de prefaţă.

Capitolul 1
Clarificari conceptuale   /11
Capitolul 2
Educaţia integrata - izvoare teoretice  /25 
Capitolul 3
Elemente privind managementul procesului de introducere
pe scara larga a educaţiei integrate  /37
Capitolul 4
O noua deschidere a şcolii moderne - şcoala pentru diversitate  /45
Capitolul 5
Politici educaţionale de aplicare
a educaţiei integrate în alte ţări ; condiţii şi premise   /57
Capitolul 6
Modele şi forme de realizare a educaţiei integrate ; exemplificari   /65
Capitolul 7
Experienţe şi modalităţi de realizare a educaţiei integrate în alte ţări   /75
Capitolul 8
Pregătirea cadrelor didactice şi a specialiştilor
pentru educaţia integrata în unele ţări europene  /83
Capitolul 9
Aspecte privind proiectarea unui curriculum
in condiţiile educaţiei integrate   /91
Capitolul 10
Posibile soluţii privind integrarea şcolara pentru principalele categorii de copii cu cerinţe educative speciale   /101
Capitolul 11
Metode activ-participative aplicate în activitatea educativa a copiilor  
cu cerinţe speciale integraţi în şcolile obişnuite; învăţarea prin cooperare  /113
Capitolul 12
Procesul de diagnostic şi evaluare în cercurile educaţiei integrate  /123
Capitolul 13
Integrarea şi reabilitarea copiilor cu deficienţe in/prin comunitate  /129
Capitolul 14
Terapia educaţionala complexa şi integrata a copiilor
cu cerinţe educative speciale  /139

Bibliografie  /177
Anexe  /183

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu