sâmbătă, 11 august 2012

PSIHOLOGIA LUI C.G. JUNG


Autor :  Jolande Jacobi                
Editura Trei 
Colectia Psihologie-Psihoterapie 
An aparitie : 2012 
Traducerea Daniela Ştefănescu 
ISBN  978-973-707-667-0
Nr pagini : 280 
Format 145 x 205
Pret : 42,75 lei la Editura Trei 40 lei la eu sunt  
24,99 lei la anticariat Targul cartii


Descrierea editurii:
„Scrierea de faţă vine desigur în întâmpinarea unei necesităţi general resimţite, pe care eu însumi nu am putut s-o satisfac până în prezent: şi anume dorinţa unei prezentări succinte a caracteristicilor fundamentale ale concepţiei mele psihologice. Eforturile mele în psihologie au fost în esenţă muncă de pionierat, care nu a găsit nici timpul, nici posibilitatea de a se prezenta singură. Doamna dr. Jacobi şi-a asumat cu succes această sarcină dificilă, izbutind să ofere o prezentare eliberată de balastul cunoaşterilor detaliate. A rezultat astfel un sinopsis care cuprinde sau cel puţin atinge toate punctele esenţiale, astfel încât i se dă cititorului posibilitatea — cu sprijinul trimiterilor la citate şi al registrelor scrierilor mele — să se orienteze pe drumul cel mai scurt care să-l ducă la tot ceea ce-şi doreşte. Este în avantajul prezentării faptul că i s-a adăugat textului un şir de diagrame, care facilitează înţelegerea anumitor relaţii funcţionale."
C.G. Jung

Jolande Jacobi, psihoterapeut jungian, profesor la Institutul C.G. Jung din Zürich, a fost una dintre cele mai apropiate cola¬boratoare ale întemeietorului psihologiei analitice.

Cuprins:

Prefaţă ... 9

 Cuvânt-înainte ... 13

 În introducere ... 15

1. Natura şi structura psihicului ... 19
    Conştiinţa şi inconştientul ... 19
    Funcţiile conştiinţei ... 26
    Tipurile atitudinale ... 36
    Problema tipurilor la omul creator ... 43
    Persona ... 48
    Conţinuturile inconştientului ... 54
    Complexul ... 60
    Arhetipurile ... 65

2. Legile proceselor psihice ... 81
    Conceptul de libido ... 81
    Structura contrariilor ... 83
    Formele de mişcare ale libidoului ... 86
    Progresie şi regresie ... 88
    Intensitate valorică şi constelaţie ... 90

3. Aplicarea practică a teoriei lui Jung ... 92
    Aspectul dublu al psihologiei jungiene ... 92
    Relaţia cu ştiinţele exacte ... 95
    Modul cauzal şi cel final de a privi lucrurile ... 100
    Procedeul dialectic ... 103
    Căi spre inconştient ... 105
    Visul ... 106
    Interpretarea visului ... 109
    Rădăcinile visului ... 110
    Diferitele tipuri de vis ... 112
    Dispunerea viselor ... 114
    Caracterul plurivoc al conţinuturilor onirice ... 115
    Aspectul compensator al visului ... 117
    Visul ca „ţară a copiilor" ... 119
    Etapele interpretării ... 121
    Structura visului ... 122
    Condiţionalismul ... 124
    Metoda amplificării ... 125
    Interpretarea reductivă ... 127
    Aspectul dinamic al visului ... 129
    Sens individual şi sens colectiv ... 132
    Forme de interpretare ... 134
    Proiecţia ... 136
    Simbolul ... 138
    Simbol şi indiciu ... 141
    Reprezentări în imagini ... 144
    Principiile de bază ale analizei ... 147
    Despre sensul nevrozei ... 149
    Aspectul prospectiv ... 152
    Dezvoltarea personalităţii ... 154
    Procesul de individuaţie ... 156
    Umbra ... 160
    Animus şi anima ... 167
    Arhetipurile principiului spiritual şi cele ale principiului material ... 181
    Sinele ... 185
    Realizarea Sinelui ... 192
    Simbolul unificator ... 196
    Simboluri ale mandalei ... 197
    Paralele la procesul de individuaţie ... 206
    Psihologia analitică şi religia ... 213
    Transformare şi maturizare ... 216
    Responsabilitatea rezidă în individ ... 220

 Scurtă biografie ... 222

 Registrul scrierilor germane ale lui C.G. ]ung ... 227

 Indice de nume proprii ... 260

 Indice tematic ... 263

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu