marți, 14 august 2012

PSIHOLOGIA ORDINII.MASURA PENTRU DIAVOL SI BUNUL DUMNEZEU


Autor : Corneliu Sofronie, Roxana Zubcov                 
Editura Fiat Lux (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia  Sanatate pentru Toti
An aparitie : 2003 

ISBN  ?
Nr pagini : 340 
Format 130 x 200
Pret : 22 leiDescrierea editurii:
Cititorul îşi poate pune o întrebare firească: de ce „măsură pentru Diavol şi Bunul Dumnezeu”? Autorii răspund astfel:

- În structura conştiinţei noastre, pe care am putea-o imagina ca pe o elice dublă, după modelul fizic al codului genetic, co-există (într-o exprimare metaforică) Dumnezeu şi Diavolul, două forţe în principiu complementare până la un punct, opuse peste acest punct, două sensuri generale, fiecare având la rândul său un subsens masculin (sau activ) şi un subsens feminin (sau pasiv).

- Acelaşi individ poate fi „înger” într-o situaţie şi „demon” în alta.

- “Diavolul” şi „Dumnezeu” pot sălăşlui sub aceeaşi formă, acest aspect referindu-se mai ales la relaţia adevăr – minciună. Ceea ce se percepe în cazul unui răspuns este forma, adică aparenţa.

- Or, realitatea de dincolo de formă, acolo unde se află semnul plus sau minus al îngerului, respectiv îngerul alb sau îngerul negru, poate fi investigată cu ajutorul celor trei teste elaborate de autori: Testul configuraţiilor (metodă de măsurare a comportamentului ca expresie a întregii personalităţi); Testul asociaţionist numere-cuvinte (simbioza dintre cuvinte şi numere); Testul criticului social (un instrument de măsurare a caracteristiciolor spaţiului uman).

- Cu ajutorul acestor teste putem să ne cunoaştem personalitatea proprie şi putem să accedem la cunoaşterea personalităţii celor din jurul nostru.

- De altfel, ele sunt folosite deja de numeroşi psihologi în practica curentă.

OPINII DESPRE CARTE
„Cartea de faţă constituie o excepţională realizare ştiinţifică, un model de însuşire şi aplicare originală, creatoare, a spiritului şi logicii noii paradigme interacţionist-sistemice şi sinergetice. Analizele, comentariile şi aprecierile care se fac pe parcursul lucrării în legătură cu problematica actuală a psihologiei generale, psihologiei personalităţii şi psihodiagnosticului deschid perspective noi de abordare, înţelegere şi intervenţie. În analiza şi interpretarea comportamentului în situaţii concrete obişnuite sau critice, se apelează la conceptele moderne de ordine şi entropie, la principiile fractale, la teoria catastrofelor, la principiul sincronicităţii. Testele create şi validate de cei doi autori sunt rodul unui îndelungat şi matur proces de reflecţie teoretică, ele impunând prin originalitate şi valenţe psihodiagnostice cu totul deosebite.”
Prof. univ. dr. MIHAI GOLU

Cuprins:

·      PREFAŢĂ
·      PSIHOLOGIA ORDINII. SCHIŢĂ INTRODUCTIVĂ
·      LIMITELE LUI UNU ÎNTR-UN SISTEM DESCHIS
·    Unu – Sistem. Unu Multiplu. Omul – sistem sinergetic
·      Unu Ideal. Unu Real. Unu Social
·      Conştiinţa de sine
·      Conştiinţa plural masculină. Conştiinţa plural feminină
·      Conştiinţa singular masculină. Conştiinţa singular feminină
·      Metaconştiinţa. Conştiinţele plurale. Conştiinţele singulare
·      Conştiinţa de interacţiune sau de comunicare
·      UNU MULTIPLU. RAŢIONALUL IRAŢIONAL ŞI IRAŢIONALUL RAŢIONAL
·      UNU MULTIPLU. GRADELE DE CERTITUDINE ÎNTR-UN SISTEM DEPARTE DE ECHILIBRU
·      OMUL CĂZUT ÎN TIMP. CUNOAŞTEREA PARADISIACĂ
·    Unu. Androginul paradisiac
·      Unu. Hermafroditul paradisiac
·      Unu. Heterosexualul paradisiac
·      CUNOAŞTEREA PĂMÂNTEANĂ. ISPITA LUCIFERICĂ
·    Unu. Heterosexualul pământean pervers preponderent raţional
·      Unu. Heterosexualul pământean ca factor de risc în sensul luciferic
·      CĂDEREA ÎN DUALITATE. PARABOLA LUI DR. JEKYLL ŞI MR. HYDE
·    Doi. Heterosexualul ambiguu
·      OMUL CĂZUT DIN TIMP. CUNOAŞTEREA PĂMÂNTEANĂ. ISPITA DIVINĂ
·    Unu. Heterosexualul pământean ca factor de risc în sensul paradisiac
·    Unu. Heterosexualul pământean pervers preponderent iraţional
·      CUNOAŞTEREA LUCIFERICĂ
·    Unu. Heterosexualul luciferic
·      Unu. Hermafroditul luciferic
·      Unu. Androginul luciferic
·      Omul scop profund. Omul fuzzy
·      TESTUL CONFIGURAŢIILOR – METODĂ DE MĂSURARE A COMPORTAMENTULUI
CA EXPRESIE A ÎNTREGII PERSONALITĂŢI A INDIVIDULUI
·    Conceptul de ataşament
·    Totul se leagă de totul sau un argument venit din ştiinţele... oculte
·    Experimentul. Metoda psihografică. Configuraţii rezultate
·    Treptele inteligenţei. Inteligenţa practică. Inteligenţa concretă
·    Inteligenţa abstractă. Inteligenţa conceptuală
·    Paradigma centralităţii. Modelele comportamentului uman
·    Androginul paradisiac. Hermafroditul paradisiac. Heterosexualul paradisiac
·    Heterosexualul pervers, preponderent raţional
·    Heterosexualul preponderent raţional, ca factor de risc
·    Heterosexualul dual (sau pseudo-androginul)
·    Heterosexualul preponderent iraţional, ca factor de risc
·    Heterosexualul pervers, preponderent iraţional
·    Heterosexualul luciferic. Hermafroditul luciferic. Androginul luciferic
·      INFORMAŢIA ÎNCORPORATĂ ÎN MODELE ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE ATAŞAMENT
AL SUBIECTULUI FAŢĂ DE STIMULUL LUAT CA SISTEM DE REFERINŢĂ
·    Informaţia: certitudine performantă pozitivă
·    Informaţia: certitudine garantată pozitivă
·    Informaţia: certitudine limită pozitivă
·    Informaţia: incertitudine perversă pozitivă
·    Informaţia: risc pozitiv
·    Informaţia: incertitudine manifestă
·    Informaţia: risc negativ
·    Informaţia: incertitudine perversă negativă
·    Informaţia: certitudine limită negativă
·    Informaţia: certitudine garantată negativă
·    Informaţia: certitudine performantă negativă
·    Alte aspecte rezultate din experiment
·      APLICAŢII ALE TESTULUI CONFIGURAŢIILOR ÎN DOMENIUL ORGANIZAŢIONAL
·    Testarea comportamentului în situaţii obişnuite şi în situaţii critice
·      Testarea comportamentului de-a lungul unei zile de muncă
·      Compatibilitatea dintre modelul configurat şi vârsta organizaţională a subiectului
·      Aplicarea Testului configuraţiilor prin alegeri. Corelaţia dintre TC şi tipologiile Myers-Briggs
·      Corelaţia dintre tipologiile Myers-Briggs şi Big Five
·      Corelaţia dintre funcţiile psihice (Jung) şi tipologia Heymans-Le Senne
·      Relaţia dintre Testul configuraţiilor şi testele psihometrice clasice
·      Exemplu de aplicare a TC în domeniul organizaţional
·      Mai este dihotomia apt/inapt o soluţie pentru psihodiagnosticul organizaţional?
·      „Mirarea opreşte timpul în loc, iar firescul îl declanşează”. Prognoză TC
·      Principii şi reguli de înţelegere, aplicare şi interpretare a TC
·      Despre ordinea plenară, ordinea duală, ordinea dialectică şi ordinea triadică
·      Tabel grilă pentru interpretarea rezultatelor la TC
·      Tabel de înregistrare a rezultatelor obţinute cu ajutorul formulei de calcul al comportamentului
·      Observaţii privind comportamentul TC în activitatea de selecţie de personal
·      TESTUL ASOCIAŢIONIST NUMERE-CUVINTE (TANC)
·    Universul interior. Realitatea profundă
·      Simbioza dintre cuvinte şi numere
·      Cum alcătuim testul. Cum aplicăm testul. Interpretarea rezultatelor
·      Ce situaţii pot apărea în urma interpretării rezultatelor
·      Scala GAF de stabilire globală a funcţionării persoanei
·      Exemple de aplicare a TANC-ului
·      Reţeaua de noduri şi semne ale inconştientului
·      Câteva aspecte clinice relevate de TANC
·      Relaţia dintre TANC şi modelul Kretschmer
·      Mecanismele de apărare a TANC atunci când utilizăm o informaţie complexă
·      Cum arată inconştientul unui individ care se droghează?
·      TANC — despre contaminare şi alte aspecte particulare
·      Indicele de polaritate (IP) şi indicele de neutralitate (IN) în TANC
·      GRUPUL CA INDIVID MULTIPLU SAU OM PLURAL
·    Personalitatea individului – actor social al grupului
·      Caracteristicile spaţiului uman
·      Testul Criticului Social. Un instrument de măsurare a caracteristicilor spaţiului
uman dintr-un grup de muncă
·      Expansiunea de spaţiu. Calculul expansiunii de spaţiu
·      Tipuri de relaţii într-un grup de muncă. Unitatea sinergetică dintre spaţiul fizic şi spaţiul psihic
·      Caracteristicile timpului organizaţional
·      Măsurarea timpului productiv al grupului
·      Constricţia naturală a timpului
·      Constricţia provocată sau artificială
·      Pierderea economică invizibilă
·      Energia de întreţinere verticală
·      Interpretarea nelineară a gradelor de certitudine
·      Despre subiectivitatea percepţiei în contextul noii paradigme a ştiinţei
·      Percepţia ca unitate în diversitate
·      Testul asociaţionist cuvinte-numere şi testele psihometrice
·      IDEI PENRU UN TRATAT DE PSIHOTERAPIE PO
·    Crearea relaţiei. Apropierea. Evaluarea
·      Lucrul pentru dobândirea capacităţii de libertate
·      Schimbarea. Despărţirea. Implementarea asistată
·      Un exemplu prezentat schematic
·      O grilă de lectură a nodurilor în vederea identificării contaminărilor
·      Un caz de schizofrenie
·    DECALOGUL NOUA PARADIGMĂ
·      PSIHOLOGIA ORDINII. FINALUL UNOR POVESTIRI NETERMINATE
·      CÂTEVA CONCLUZII PO
·      BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu