miercuri, 5 septembrie 2012

SCRIERI FUNDAMENTALE. Despre psihodrama, metoda de grup si spontaneitate


Autor :  Jacob Levy Moreno                
Editura Trei 
Colectia  Psihologie-Psihoterapie
An aparitie : 2009 
Traducerea Ioana Maria Novac 
ISBN  978-973-707-272-6
Nr pagini : 400 
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la Editura, 31,50 la librariaonline, 31,50 la cartepedia,Descrierea editurii:

SUNTEM ACTORI PE SCENA VIEŢII

Volumul de faţă cuprinde cele mai importante scrieri ale lui Moreno despre psihodramă şi sociometrie. După ce în prima parte sunt prezentate ideile sale filosofice şi principiile care îi întemeiază teoriile, partea a doua este dedicată conceptelor şi tehnicilor specifice psihodramei (spontaneitate, rol, catharsis) şi sociometriei (testul sociometric). Partea a treia conţine protocoale ale şedinţelor de psihoterapie conduse de Moreno, iar ultima parte, fragmente autobiografice.

Jacob Levy Moreno, născut la Bucureşti în 1889, a studiat la Viena medicina, matematicile şi filosofia. A întemeiat psihodrama, sociometria şi s-a numărat printre pionierii psihoterapiei de grup.

Cuprins:
Cuvânt înainte, de dr. Carl A. Whitaker /7
Mulţumiri /12
Introducere /14


PARTEA I: Generalităţi

 Sistemul filosofic al lui Moreno /31
 Psihodrama şi sociodrama /47
 Sociometria /57
 Psihoterapia de grup /77

PARTEA a II-a: Concepte şi tehnici avansate

 Spontaneitate şi catharsis 87
 Conceptul de rol, o punte între psihiatrie şi sociologie /122
 Note asupra indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru punerea în act în psihodramă /132
 Tratamentul psihodramatic al psihozelor /135
 Tratamentul psihodramatic al problemelor maritale /157
 Predicţia şi planificarea reuşitei în căsnicie /183
 Testul sociometric /189
 Metode de grupare autoritare şi democratice /206
 Consideraţii cu privire la genetică /220

PARTEA a III-a: Protocoale

 Tehnici de producţie psihodramatice /227
 Un experiment de sociodramă şi sociometrie în industrie /269
 Fragmente din psihodrama unui vis /320

PARTEA a IV-a: Selecţii autobiografice
 Bărbatul cu pelerina verde /349

Note 369
Biografia lui Jacob Levy Moreno /373
Bibliografie /379
Bibliografie suplimentară /381

Index /395


SAGEATA LUI CUPIDON. Cursul dragostei in timp


Autor :  Robert J. Sternberg                
Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie 
An aparitie : 2010 
Traducerea Carmen Corina Gugu 
ISBN  978-973-707-382-2
Nr pagini : 296 
Format 145 x 205
Pretul la data postarii :Stoc epuizat la Editura30 lei la carti de psihologie, 33,25 la librariepsi, 22,80 la librarie.netDescrierea editurii:
Triunghiul iubirii: intimitate, pasiune, angajament

Săgeata lui Cupidon este o carte despre iubire de-a lungul timpului – timpul istoric, timpul vieţii şi timpul iubirii – şi are la bază teoria triangulară a iubirii care permite înţelegerea numeroaselor aspecte ale iubirii din relaţiile apropiate. Autorul descrie cele trei componente – intimitatea, pasiunea şi angajamentul – şi cele şase tipuri de iubire generate de acestea, modul în care aceste componente formează diferite triunghiuri ale iubirii ce se modifică de-a lungul timpului. Cartea nu se limitează însă numai la prezentarea unei teorii şi ilustrarea ei prin exemple şi rezultate experimentale. Autorul ne oferă pe de o parte o perspectivă istorică asupra concepţiilor despre iubire prezente în cultură şi literatură şi, pe de altă parte, o imagine a locului iubirii în dezvoltarea fiecărui om, clarificând rolul copilăriei, adolescenţei şi tinereţii în formarea preferinţelor pentru un anumit tip de partener de cuplu. Cititorul poate urmări şi fazele desfăşurării unei relaţii şi mecanismul cheie care asigură stabilitatea acesteia în timp. Scrisă într-un limbaj accesibil, cartea se adresează nu numai psihologilor, ci tuturor celor care vor să afle mai multe despre iubire şi să o înţeleagă.

Robert J. Sternberg este profesor de psihologie la Yale University. Ca psiholog a primit numeroase premii şi a scris sute de articole. Printre cărţile publicate se numără Thinking Styles, Successful Intelligence, Mataphors of Mind şi The Psychologist’s Companion.

Cuprins:

Prefaţă  /7 
PARTEA I
Compoziţia săgeţii lui Cupidon. Ce este dragostea?

1. O viziune tripartită asupra dragostei  /15
2. Șapte feluri de iubire /34
3. Mai multe triunghiuri diferite ale dragostei /45
4 Măsurarea triunghiului dragostei /72
 
PARTEA a II-a
Ţintirea săgeţii lui Cupidon. Dragostea pe parcursul mai multor generaţii

5. Preistoria dragostei  /81
6. Istoria iubirii dezvăluită prin intermediul culturii  /90
7. Istoria iubirii dezvăluită prin intermediul literaturii /114
 
PARTEA a III-a
Lansarea săgeţii lui Cupidon. Dragostea în viaţa noastră: Începuturile

8. Rolul copilăriei și al adolescenţei  /151
9. Rolul maturităţii /159
 
PARTEA a IV-a
Săgeata lui Cupidon în zbor. Dragostea în viaţa noastră: Perioada de mijloc

10. Rolul recompensei /193
11. Cursul relaţiilor /207
 
PARTEA a V-a
Căderea săgeţii lui Cupidon. Dragostea în viaţa noastră: Sfârşitul

12. Declinul relaţiilor  /231
13. Destrămarea și noi începuturi ale relaţiilor /243

Note /264PSIHOLOGIA EDUCATIEI. Orice sistem educativ se bazeaza pe premise psihologice


Autor :  Marcel Crahay                
Editura Trei 
Colectia Psihologie-Psihoterapie 
An aparitie : 2009   
Editia originala 2005
Traducerea din fb franceza Rodica Chiriacescu 
ISBN  978-973-707-248-1
Nr pagini : 528 
Format 145 x 205
Pretul la data postarii : Stoc epuizat la editura, 43,07 lei la elefant, 41,30 lei la librarie.net, 40 lei la carti de psihologie


Descrierea editurii:
        Orice sistem educativ se bazează pe premise psihologice
Prin prezentarea diferitelor orientări psihologice din perspectiva contribuţiei lor la ştiinţele educaţiei, cartea de faţă se adresează în egală măsură pedagogilor şi psihologilor. Astfel, teoriile umaniste şi psihanalitice au pus în evidenţă rolul vieţii afective la copil. Behaviorismul a contribuit la dezvoltarea învăţământului individualizat.Psihologia genetică a alimentat metodele active. Cognitivismul se află la originea învăţământului «strategic».

Marcel Crahay este profesor la Universităţile din Liege şi Geneva.

Cuprins:

Introducere /9
     Controverse pedagogice în privinţa problematicilor psihologice /9
      Riscurile psihologismului /14      
      Structura lucrării /19

Capitolul I Demonstraţiile psihologice ale precursorilor /25
        Empirism şi raţionalism. Helvetius împotriva Sfântului Augustin /25
        Copilul: înger sau demon? Cum a evoluat în decursul secolelor reprezentarea copilăriei? /39
        Émile, o revoluţie în reprezentarea copilului şi a educaţiei sale /44
               Primul paradox: socialul şi naturalul /47
              Al doilea paradox: autoritate şi autonomie /47
              Al treilea paradox: a educa raţiunea fără să o soliciţi /50
              Al patrulea paradox: a face totul nefăcând nimic /53

      De la senzualism la pedagogiile descoperirii prin observaţie /59
      Pragmatism, democraţie şi educaţie. Contribuţia lui Dewey /82
      Educaţia funcţională a lui Claparède şi pedagogia populară a lui Freinet /95
      Însuşirea modelelor culturale, o cale spre umanizarea omului /113
      Despre câteva dezbateri recurente în educaţie /124

Capitolul II Psihanaliză, psihologie umanistă şi educaţie /128
      De la tumultul afectelor la construcţia persoanei /128
      Freud şi educaţia: o relaţie ambiguă /136
      Primii pedagogi psihanalişti şi optimismul educativ al lui Adler /139
      Copiii de la Summerhill sunt prizonierii romantismului lui Neil? /143
      Rogers şi non-directivitatea /148
      Este suficient să-l eliberăm pe elev? /156
      Mizele afective ale relaţiei educative /162
      Există pedagogie psihanalitică? /170

Capitolul III Contribuţiile behaviorismului /179
      Condiţionare pavloviană şi interacţiuni sociale /179
      Thorndike, de la formarea conexiunilor la drill and practice /185
      Condiţionare operantă, învăţare fără eroare şi învăţământ programat /194
      Analiza funcţională şi managementul clasei /213
      Dispozitive de învăţare individualizată /222
      De la modelul lui Carroll la pedagogia însuşirii /232
      Să nu arunci copilul odată cu apa de baie /244

Capitolul IV Revoluţia constructivistă /248
      Epistemologia genetică, un kantianism evolutiv /248
      Cum se construiesc cunoştinţele /254
      De la acţiuni la operaţii /262
      Educaţia poate contribui la dezvoltarea psihologică a copiilor? /273
      Dezvoltarea cognitivă: un proces multiliniar şi contextualizat /281
      Interacţiuni sociale şi construcţia cunoştinţelor /286
      Pentru o abordare constructivistă a învăţării /295
      Constructivismul şi didactica ştiinţelor /306
      Matematica şi operaţiile logice /317
      Cum abordează copiii limba scrisă? /338
      De la Durkheim la Kohlberg: de la impunere la construcţia morală /345
      Dincolo de ortodoxie /352

Capitolul V Cognitivism şi învăţare /356
      Cum prelucrează informaţia subiectul uman /356
      Reprezentarea cunoştinţelor şi învăţarea /369
      De la poceduralizarea cunoştinţelor la utilizarea lor /377
      Cunoştinţele şi rezolvarea de probleme /382
      Motivaţia şcolară /402
            Perceperea controlabilităţii sarcinii sau teoria atribuirii cauzale /405
            Concepţia despre inteligenţă /409
            Concepţia despre scopurile urmărite de şcoală /411

      De la învăţarea cititului la învăţarea cu ajutorul textului /418
      De la achiziţionarea numărării la algoritmii de calcul /435
      Pentru o comunicare pedagogică strategică /448

Capitolul VI Educaţie, cultură şi societate /454
      Dezvoltarea psihologică şi însuşirea instrumentelor culturale /454
      Învăţare şi dezvoltare /466
      Interacţiune de îndrumare, anaclisis şi dezvoltare /470
      Psihologie culturală şi educaţie /474
      Individ-plus şi comunitate de indivizi care învaţă /486
            Distribuţia materială şi socială a cogniţiei /487
            Şcoala concepută ca o comunitate de învăţare /494

      Învăţare cooperativă şi tutorat /507
      Diferenţe individuale, diferenţe de socializare? /518

 Sfaturi bibliografice /523


INVIDIE SI RECUNOSTINTA si alte lucrari, 1946–1963 (opere complete 2)Autor : Melanie Klein              
Editura Trei
Colectia Biblioteca de psihanaliză 
An aparitie : 2008 
Traducerea Anacaona Mîndrilă 
ISBN  978-973-707-127-9
Nr pagini : 570 
Format 130 x 200
Pretul la data postarii : stoc epuizat la Editura, 35 lei la carti de psihologie


Descrierea editurii:
           Acest volum conţine scrierile Melaniei Klein din ultima perioadă a vieţii (1946–1960), în care avansează câteva dintre conceptele-cheie ale viziunii sale. Printre acestea se numără «poziţia paranoid-schizoidă», caracteristică pentru primele şase luni din viaţa sugarului. Sentimentele de persecuţie, clivajul dintre obiectele puternic idealizate şi cele persecutorii, influenţa reciprocă între proiecţie şi introiecţie o caracterizează. De asemenea, aici introduce un nou mecanism de apărare, care va face o carieră glorioasă în psihanaliza contemporană: identificarea proiectivă. Oricât de surprinzător ar părea, bebeluşul clivează şi proiectează în mama sa propriile părţi intolerabile. Astfel a fost deschisă calea spre înţelegerea schizofreniei şi a pacienţilor schizoizi. Teoretizarea poziţiei paranoid-schizoide (şi a poziţiei depresive) reprezintă punctul culminant al operei Melaniei Klein.

Cuprins:

Introducere de Hanna Segal /7
 Prefaţă /13


 1 Observaţii asupra unor mecanisme schizoide /15
 2 Despre teoria anxietăţii şi vinovăţiei /54
 3 Despre criteriile încheierii unei psihanalize /82
 4 Originea transferului /90
 5 Influenţele reciproce în dezvoltarea Eului şi a Se-ului  /105
 6 Câteva concluzii teoretice privind viaţa emoţională a bebeluşului /111
 7 Despre observarea comportamentului bebeluşilor /165
 8 Tehnica psihanalitică prin joc: Istoria şi semnificaţia sa  /211
 9 Despre identificare  /240
 10 Invidie şi recunoştinţă /294
 11 Despre dezvoltarea funcţionării psihice /390
 12 Lumea noastră adultă şi rădăcinile ei în perioada de sugar  /407
 13 O observaţie asupra depresiei la schizofren /434
 14 Despre sănătatea mentală /440
 15 Câteva reflecţii asupra „Orestiei" /452
 16 Despre sentimentul de singurătate /492

Contribuţii scurte  /514
       Note explicative /529
      ANEXĂ  /553


Bibliografie /563