joi, 8 noiembrie 2012

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI Vol I+IIAutor : Mihai Golu 

Editura Fundatiei România de Mâine  (click pentru a accesa editura) 
An aparitie : 2007 
Editia a  V-a       
ISBN  978-973-725-857-1 general
Nr pagini vol I+II : 832
Format 130 x 200
Anticariat. De incercat pe okaziiDescriere:
Lucrarea trateaza fundamentele psihologiei, de la definirea obiectului psihologiei, demonstrarea metodelor psihologice de analiza, la principiile ce impun domeniul (determinismul extern, relationarea neuropsihica, reflectarea si modelarea informationala, actiunea si unitatea constiinta-activitate, istorismul, sistemicitatea). Sunt enumerate si problematizate legile si teoriile explicative in psihologie, se realizeaza o caracterizare generala a psihicului uman.
De asemenea componentele modale ale vietii psihice constiente a omului sunt prezentate doar cu procesele senzoriale, urmand ca, in volumul al doilea, sa fie tratate integral.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de sociologie, psihologie, dar si celor interesati de vastul domeniu al psihologiei.Cuprins:VOLUMUL 1

SECŢIUNEA I

I. OBIECTUL PSIHOLOGIEI
1.1. Condiţiile cunoaşterii ştiinţifice ...........................…….. 13
1.2. Devenirea psihologiei ca ştiinţă ....................................... 15
1.3. Problemele generatoare de divergenţe în istoria psihologiei 19
1.4. Obiectul psihologiei ....................................................... 20
1.5. Viitorul psihologiei .....................................................… 27
II. METODELE PSIHOLOGIEI
2.1. Relaţia obiect-metodă ...............................................…... 32
2.2. Metode specifice ale psihologiei ................................…. 37
2.3. Organizarea cercetării psihologice ...........................…... 53

III. PRINCIPIILE PSIHOLOGIEI
3.1. Principiul determinismului extern (extrapsihic) .............. 56
3.2. Principiul relaţionării neuropsihice .............................… 59
3.3. Principiul reflectării şi modelării informaţionale ........... 65
3.4. Principiul acţiunii şi al unităţii conştiinţă-activitate ...… 69
3.5. Principiul genetic şi al istorismului .................................. 71
3.6. Principiul sistemicităţii .................................................... 72

IV. LEGILE ŞI TEORIILE EXPLICATIVE ÎN PSIHOLOGIE
4.1. Problema definirii legii în psihologie .............................. 75
4.2. Relaţia dintre descriere, explicaţie şi interpretare ............ 81
4.3. Problema elaborării teoriei psihologice ........................... 85

V. PSIHICUL UMAN. CARACTERIZARE GENERALĂ
5.1. Către o definiţie modernă a noţiunii de psihic ............... 93
5.2. Caracteristicile psihicului uman ................................…. 105
5.3. Modificări ale conştiinţei ............................................. 142

SECŢIUNEA a II-a
COMPONENTELE MODALE ALE VIEŢII PSIHICE CONŞTIENTE A OMULUI

Consideraţii preliminare......................................... 163

VI. PROCESELE SENZORIALE
6.1. Senzaţia ..................................................................... 166
6.1.1. Sensibilitatea şi legile ei ............................................ 173
A. Legile psihofizice .................................................. 175
B. Legile psihofiziologice .......................................... 177
C. Legile socioculturale ..........................................… 182
6.1.2. Clasificarea senzaţiilor .............................................. 185
A. Senzaţiile exteroinformative ........................... 186
A.1. Senzaţiile cutanate ............................................. 186
A.2. Senzaţiile vizuale .............................................. 194
A.3. Senzaţiile auditive ............................................ 219
A.4. Senzaţiile olfactive ........................................... 251
A.5. Senzaţiile gustative .......................................... 264
A.6. Senzaţiile vestibulare (de echilibru) .................. 276
B. Senzaţiile proprioceptiv-kinestezice ................. 282
C. Senzaţiile organice (interocepţia) ................... 290
D. Senzaţiile de durere (algice) ........................... 303
6.2. Percepţia ..............................................................…... 308
6.2.1. Caracterizare generală ............................................... 308
6.2.2. Legile percepţiei ........................................................ 353
6.2.3. Formele percepţiei ..................................................... 364
6.2.4. Percepţia ca formă specifică de activitate şi factor bazal de reglare a activităţii ...... 401

VOLUMUL 2

VII. REPREZENTAREA
7.1. Definiţie şi caracterizare psihologică generală ........... 409
7.2. Proprietăţile reprezentărilor ....................................... 417
7.3. Tipurile reprezentărilor ........................................…. 421
7.4. Locul şi rolul reglator al reprezentării în activitate şi
comportament ........425

VIII. GÂNDIREA ............................................................ 427
8.1. Definiţie şi caracterizare generală ............................. 435
8.2. Structura psihologică internă a gândirii .................... 443
A. Blocul operaţiilor .................................................. 445
B. Blocul conţinuturilor ............................................. 470
C. Blocul produselor ................................................. 479
D. Blocul relaţiilor .................................................... 481
8.3. Forme modale de procesare-integrare a informaţiei la nivelul gândirii ……482
A. Procesarea inductivă ............................................. 482
B. Procesarea de tip deductiv ................................... 490
C. Procesarea analogică ............................................ 496
8.4. Gândirea ca activitate specifică de rezolvare a problemelor 497
8.5. Gândirea ca proces decizional .................................. 510
8.6. Gândirea ca proces de teoretizare ............................. 514

IX. IMAGINAŢIA
9.1. Caracterizare generală. Definiţie ................................ 517
9.2. Formele imaginaţiei .................................................... 522
9.2.1. Visele ......................................................................... 522
9.2.2. Procesele halucinogene .............................................. 525
9.2.3. Reveria ..................................................................... 526
9.2.4. Imaginaţia reproductivă ............................................. 527
9.2.5. Imaginaţia creatoare .................................................. 529

X. MEMORIA
10.1. Definiţie şi caracterizare psihologică generală ........... 534
10.2. Dinamica memoriei ................................................... 539
10.3. Formele memoriei ..................................................... 552
10.4 Calităţile memoriei .................................................... 565
10.5 Mecanismele memoriei ................. ........................... 567
10.6 Uitarea ........................................................................ 574

XI. LIMBAJUL
11.1. Precizări şi delimitări terminologice ........................... 577
11.2. Specificul psihologic al limbajului ........................... 584
11.3. Determinaţiile limbajului verbal ...........................… 585
11.4. Verigile funcţionale ale limbajului verbal ................. 601
11.5. Funcţiile limbajului verbal ..................................…. 603
11.6. Formele limbajului verbal ........................................ 610
11.7. Mecanismele neurofiziologice ale limbajului ........... 613

XII. ATENŢIA
12.1. Definiţie şi caracterizare psihologică generală .......... 619
12.2. Dimensiunile (atributele) atenţiei ............................. 624
12.3. Formele atenţiei ........................................................ 628
12.4. Modele teoretice explicative ale atenţiei .................... 632

XIII. AFECTIVITATEA
13.1. Aspecte teoretice şi metodologice generale ............... 638
13.2. Spre o definiţie a afectivităţii .............................….. 640
13.3. Clasificarea proceselor şi stărilor afective ............... 646
13.4. Dimensiunea relaţională a afectivităţii ...................... 651
13.5. Structura procesului emoţional ................................. 653
13.6. Rolul afectivităţii în activitate .................................. 655
13.7. Agresivitate-toleranţă ........................................……. 657
13.8. Stresul, anxietatea şi angoasa .................................... 660
13.9. Mecanismele emoţiilor .............................................. 663

XIV. MOTIVAŢIA
14.1. Definiţie şi caracterizare generală ............................. 669
14.2. Motivul şi funcţiile sale ............................................. 675
14.3. Forme şi niveluri de integrare a motivaţiei ................ 681
14.4. Motivaţie şi frustrare ................................................. 691
14.5. Motivaţie şi conflict .................................................. 693
14.6. Nivel de aspiraţie, nivel de expectaţie, nivel de realizare ……694
14.7. Teorii ale motivaţiei ................................………….. 696

XV. VOINŢA
15.1. Definirea şi caracterizarea generală a voinţei ............ 698
15.2. Structura şi fazele actului voluntar .....................…… 703
15.3. Calităţile voinţei .............................……………….. 707
15.4. Dezvoltarea ontogenetică a voinţei ..................……. 710
15.5. Voinţa socială .................................……………… 713

XVI. ACTIVITATEA UMANĂ
16.1. Consideraţii generale ................................................. 716
16.2. Definirea şi structura psihologică a activităţii ............ 719
16.3. Formele activităţii ...................................................... 727

SECŢIUNEA a III-a

XVII. PERSONALITATEA
17.1. Aspecte teoretice şi metodologice ............................ 753
17.1.1 Accepţiuni ale termenului de personalitate .............. 755
17.2. Temperamentul .................................................…. 769
17.2.1. Definiţie şi caracterizare generală ........................... 769
17.2.2. Clasificarea temperamentelor ................................. 771
A. Tipologiile morfologice sau bioconstituţionale .. 772
B. Tipologiile fiziologice şi psihofiziologice .......... 780
C. Tipologiile psihologice .................................... 785
D. Tipologiile clinice ............................................... 789
17.3. Caracterul ...........................................................…. 791
17.3.1. Definiţie şi descriere generală ................................ 791
17.3.2. Structura psihologică a caracterului ......................... 795
17.3.3. Trăsăturile caracteriale .........................................… 800
17.4. Aptitudinile ............................................................. 803
17.4.1. Definiţie şi descriere generală ................................ 803
17.4.2. Raportul înnăscut-dobândit în structura aptitudinilor 807
17.4.3. Clasificarea aptitudinilor ....................................…. 811
17.5. Imaginea de sine (self-concept) .............................. 817
17.6. Eul .......................................................................... 821
Bibliografie selectivă ............................................. 825

Lucrari cu acceasi tematica :

Anitei, M. , 2010, FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI, Editura Universitara
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu