miercuri, 7 noiembrie 2012

INTRODUCERE IN PSIHANALIZA FREUDIANA SI POSTFREUDIANAAutor :  Vasile Dem. Zamfirescu                
Editura Trei (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia  Psihologie-Psihoterapie
An aparitie : 2012 
Editia a 3-a (editia a doua, 2007, a fost revizuita si adaugita )
Editia originala :2003 
ISBN  978-973-707-699-1
Nr pagini : 408 
Pret : 46,55 lei
Nota : La psihosop se mai gaseste editia a 2-a la 39 lei

Descrierea editurii:
În 1990 a avut loc un eveniment decisiv, poate, pentru implantarea psihanalizei în România: studenţii de atunci ai Facultăţii de Filosofie, care îngloba şi psihologia, sociologia, pedagogia, au impus introducerea psihanalizei în planul de învăţământ. Printre cei nominalizaţi ca profesori pentru noua disciplină s-a numărat şi autorul acestor rânduri. Cursul pe care l-am susţinut începând cu 1991 şi-a propus să ofere studenţilor de la filosofie atât cunoştinţele de bază în psihanaliză, cât şi semnificaţia lor filosofică. Acest curs s-a transformat spre sfârşitul anilor '90 în Filosofia inconştientului cu cele două volume ale sale, publicate de Editura Trei.
Tot în 1991, am fost solicitat să ţin cursul de psihanaliză la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu. Conceput ca o "psihologie a inconştientului", acest curs şi-a propus să transmită cunoştinţele esenţiale despre inconştient în principalele sale ipostaze: freudiană, adleriană, jungiană şi contemporană. Devenit acum carte sub titlul Introducere în psihanaliza fruidiană şi postfreudiană, numitul curs se adresează nu numai studenţilor. Toţi cei care doresc să se iniţieze în psihanaliză îl pot folosi.
Vasile Dem. Zamfirescu


Cuprins:

Cuvânt înainte la ediţia a doua /15 
Cuvânt înainte  /16


Tema întâi. CE ESTE PSIHANALIZA? /19

Capitolul 1. Psihanaliza – sistem de discipline axat pe ideea de inconştient /21

Capitolul 2. Psihoterapia. Caracteristici generale /23

Capitolul 3. Psihopatologia psihanalitică /33

Capitolul 4. Psihanaliza ca psihologie a inconştientului /36

Capitolul 5. Metapsihologia /40

Capitolul 6. Psihanaliza aplicată /42

Bibliografie

Tema a doua. ELEMENTE DE ISTORIA PSIHANALIZEI  /45

Capitolul 1. Psihanaliza în România /47
            1.1 Psihanaliză şi comunism /47

Capitolul 2. Psihanaliza în România interbelică /53

Capitolul 3. Psihanaliza în Occident /59

Capitolul 4. Psihanaliza în România de după 1990. Societate a Română de Psihanaliză sau premisele unei implantări durabile a psihanalizei în România /68

Bibliografie

Tema a treia. CONCEPŢIA PSIHANALITICĂ DESPRE RAPORTUL DINTRE SĂNĂTATE ŞI BOALA PSIHICĂ /73

Capitolul 1. Cum a ajuns Freud la noua concepţie? /77
            1.1 Structura şi sensul simptomlui /78
            1.2 Structura şi sensul visului /79
            1.3 Structura şi sensul actului ratat /81

Capitolul 2. Reacţia istorică la inovaţia freudiană /83

Capitolul 3. Continuatorii lui Freud /85

Capitolul 4. Semnificaţia concepţiei psihanalitice pentru teoria cunoaşterii /87

Capitolul 5. „Vindecarea” în psihanaliză /91

Bibliografie

Tema a patra. PSIHANALIZA CA PSIHOLOGIE A INCONŞTIENTULUI /93

Capitolul 1. Ideea şi conceptul de inconştient înainte de Freud /95

Capitolul 2. Contribuţia lui Freud /98

Capitolul 3. Principalele manifestări ale inconştientului: ACTUL RATAT /100
            3.1 Condiţiile de existenţă ale actului ratat /104
            3.2 Teorii explicative prefreudiene /105
            3.3 Teoriile fiziologice şi psihofiziologice /105
            3.4 Teoriile fonetice /107
            3.5 Opinia comună /107
            3.6 Clasificarea actelor ratate /110
            3.7 Semnificaţia actului ratat pentru psihoterapia psihanalitică /115

Capitolul 4. Principalele manifestări ale inconştientului: VISUL  /117
            4.1 Preambul /117
            4.2 Teorii prefreudiene despre vis /118
                4.2:1 Teoriile somatice /118
                4.2.2 Teoriile popula re şi romantice /119
            4.3 Concepţia freudiană asupra visului /121
                4.3.1 Conţinut manifest şi conţinut latent /122
                4.3.2 Travaliul visului şi interpretarea /124
                4.3.3 Visul despre injecţia făcută Irmei – primul vis interpretat psihanalitic /125
                4.3.4 Dorinţa în vis /126
                4.3.5 Dificultăţi ale teoriei freudiene despre vis ca realizare a unei dorinţe /131
                4.3.6 Clasificarea viselor în funcţie de raportul dintre conţinutul manifest şi conţinutul latent /133
                4.3.7 Travaliul visului /134
                    4.3.7.1 Condensarea /134
                    4.3.7.2 Deplasarea /137
                    4.3.7.3 Figurabilitatea /138
                    4.3.7.4 Utilizarea simbolurilor /140
                    4.3.7.5 Elaborarea secundară /143
                4.3.8 Funcţia visului: dorinţa şi cenzura /143
            4.4 Interpretarea visului în psihanaliza contemporană /147
            4.5 Aplicare a tehnicii de interpretare a visului la fenomenele culturale /148
Bibliografie

Capitolul 5. Principalele manifestări ale inconştientului: SIMPTOMUL NEVROTIC /151
            5.1 Sensul simptomului nevrotic /153
            5.2 Inhibiţiile sexualităţii: impotenţa şi frigiditatea /156
            5.3 Angoasa şi fobia /157
            5.4 Conversia /160
            5.5 Obsesiile şi compulsiile /161
            5.6 Complexul Oedip în literatură /166
            5.7 Alte conflicte nevrotice /168
                5.7.1 Conflicte legate de agresivitate /168
                5.7.2 Conflicte legate de individuaţie /171
            5.8 Nevroza şi condiţia umană /172
Bibliografie

Capitolul 6. Principalele manifestări ale inconştientului: TRANSFERUL /174
            6.1 Istoric: paradigma clasică /175
            6.2 Raţiuni istorice ale paradigmei clasice /178
            6.3 De ce transferăm? /178
            6.4 Transfer şi sugestie /179
            6.5 Paradigma intersubiectivă a transferului /180
            6.6 Transfer şi alianţă terapeutică /184
            6.7 Interpretarea transferului /186
Bibliografie

Capitolul 7. Principalele manifestări ale inconştientului: CUVÂNTUL DE SPIRIT /191
            7.1 Concizie şi condensare /193
            7.2 Erori de logică şi deplasare /195
            7.3 Reprezentarea prin contrariu în cuvântul de spirit /197
            7.4 Utilizarea nonsensului /198
            7.5 Tendinţele cuvântului de spirit /199
                7.5.1 Clasificarea cuvintelor de spirit cu tendinţă /199
                7.5.2 Cuvântul de spirit cu tendinţă agresivă /199
                7.5.3 Plăcerea estetică în cazul cuvântului de spirit /201
            7.6. Comparaţie între vis şi cuvânt de spirit /202
Bibliografie

Tema a cincea. INCONŞTIENTUL ŞI SEXUALITATEA INFANTILĂ /205

Capitolul 1. Concepţia comună despre sexualitate /209

Capitolul 2. Concepţia psihanalitică asupra sexualităţii umane /211

Capitolul 3. Semnificaţia concepţiei freudiene /213

Capitolul 4. Stadiile sexualităţii infantile /215
            4.1 Perspective contemporane /222

Capitolul 5. Sursele teoriei freudiene /226
            5.1 Teoriile infantile despre sexualitate /227

Capitolul 6. Implicaţii antropologice ale teoriei despre sexualitatea infantilă /230  
            6.1 Cultură şi represiune instinctuală /232

Bibliografie


Tema a şasea. INCONŞTIENTUL ŞI AGRESIVITATEA DISTRUCTIVĂ /239

Capitolul 1. Agresivitatea distructivă ca instinct al morţii /243
            1.1 Excurs despre „pansexualism” /244
            1.2 Filosofie şi „nefilosofie” la Freud /245
            1.3 Thanatos şi Eros /246

Capitolul 2. Modificări ale teoriei /248

Capitolul 3. Agresivitatea în psihanaliza postfreudiană /252

Capitolul 4. Instinctul morţii din perspectiva etologiei /255
            4.1 Excurs despre etologie /255

Bibliografie

Tema a şaptea. INCONŞTIENTUL ŞI STRUCTURA PSIHICULUI /265

Capitolul 1. Cea de a doua teorie despre psihic /269
            1.1 Se-ul - instanţa pulsională a psihicului /269
            1.2 Eul – instanţa de comandă şi control a psihicului /272
            1.3 Supraeul sau „inconştientul de sus” /274
                1.3.1 Morală inconştientă şi morală conştientă /275

Capitolul 2. Mijloacele de apărare ale Eului /280
            2.1 Utilizarea mijloacelor de apărare împotriva pulsiunilor /283
            2.2 Câteva mijloace de apărare /285
                2.2.1 Raţionalizarea /285
                2.2.2 Refularea /286
                2.2.3 Regresia /288
                2.2.4 Formaţiunea reacţională /289
                2.2.5 Identificarea cu agresorul /290
                   2.2.5.1 Identificarea cu agresorul în situaţii-limită /292
                2.2.6 Proiecţia /298
                2.2.7 Un exemplu integrator /304

Bibliografie

Tema a opta. PRIMA DESEXUALIZARE A INCONŞTIENTULUI SAU PSIHANALIZA LUI ALFRED ADLER /309

Capitolul 1. Teoria autoestimaţiei /315
            1.1 Compensare, supracompensare, pseudocompensare /317
                1.1.1 Clasificarea compensărilor /318
                1.1.2 Protestul viril /319
                1.1.3 Contraidealul /323
                1.1.4 Resentimentul /325
                   1.1.4.1 Termeni şi descriere esenţială /326
                   1.1.4.2 Psihologia resentimentului /328
                   1.1.4.3 Sociologi a resentimentului /331
                   1.1.4.4 Valorizarea produselor culturale ale resentimentului /337

Bibliografie

Tema a noua. A DOUA DESEXUALIZARE A INCONŞTIENTULUI SAU PSIHANALIZA LUI CARL GUSTAV JUNG /341

Capitolul 1. Inconştient personal şi inconştient colectiv /351

Capitolul 2. Ce sunt şi cum se formează arhetipurile? /345
            2.1 Dificultăţi teoretice /354
            2.2 Formarea arhetipurilor nu poate fi explicată /355
            2.3 Precursori Principii şi metode pentru cunoaşterea /355

Capitolul 3. inconştientului colectiv /358

Capitolul 4. Domeniile de manifestare ale arhetipurilor /366
            4.1 Psihoza /366
            4.2 Psihoterapia /367
            4.3 Religia /368
            4.4 Alchimia /369
            4.5 Ştiinţele naturii /371

Capitolul 5. Câteva arhetipuri /374
            5.1 Arhetipuri tipice /375
            5.2 Arhetipuri atipice sau „existenţiale” /380
            5.3 Arhetipuri neîncadrabile /383

Capitolul 6. Disputa dintre Jung şi Freud pe tema simbolului /389

Bibliografie

Tema a zecea. DESEXUALIZAREA INCONŞTIENTULUI ÎN PSIHANALIZA CONTEMPORANĂ /393

Capitolul 1. Două modalităţi de îmbinare /397
            1.1 Excurs despre Kohut /399

Capitolul 2. Renunţarea la teoria pulsiunilor /405

Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu