miercuri, 7 noiembrie 2012

INTRODUCERE IN TEORIILE PERSONALITATII


Autor : Robert B. Ewen               
Editura Trei (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie-Psihoterapie 
An aparitie : 2012 

Traducerea Sofia Manuela Nicolae 
ISBN  978-973-707-585-7
Nr pagini : 576 
Format 165 x 230
Pret : 73,15 lei


Descrierea editurii:
Cuprinzătorul manual de psihologia personalităţii scris de Robert B. Ewen, ajuns la a şaptea ediţie, prezintă într-o manieră accesibilă şi atractivă ideile celor mai importanţi teoreticieni ai personalităţii, de la Freud şi Jung la Allport şi Bandura, de la Maslow şi Fromm la Cattell şi Erikson. Cartea oferă şansa de a descoperi misterele comportamentului uman, dar şi un punct de plecare pentru aprofundarea unui domeniu extrem de important pentru psihologia organizaţională, pentru psihoterapie şi consiliere, precum şi pentru evaluarea şi testarea psihologică.
Organizată în funcţie de autori şi de orientările teoretice (de la psihanaliză şi umanism la cognitivism şi modelul trăsăturilor), cartea include anecdote biografice inedite, liste de concepte-cheie, citate ilustrative din operele psihologilor consacraţi, dar şi aplicaţii imediate - de la psihopatologie şi interpretarea viselor la mai buna înţelegere a politicienilor şi oamenilor de afaceri. Nu în ultimul rând, cititorii vor găsi în acest tratat suficiente repere pentru o mai bună cunoaştere de sine şi pentru o viaţă mai împlinită.

Robert B. Ewen, profesor şi cercetător în psihologie, a predat la universităţi din New York şi Miami. Este coautor al unui reputat manual de statistică pentru ştiinţele socio-umane.


Cuprins:

Prefaţă ... 15

Partea I. PERSPECTIVA PSIHODINAMICĂ ... 19

Capitolul 1. Introducere. Teoriile personalităţii ... 23
 Semnificaţia personalităţii        23
 Teorii ale personalităţii        24
 Teorii şi constructe         24
 Criterii de comparare a teoriilor personalităţii        24
 Epoca prefreudiană        27
 Freud versus Wundt        27
 Inconştientul înainte de Freud         28
 O posibilă abordare a studiului teoriilor personalităţii         30
 Recapitulare        31

Capitolul 2. Sigmund Freud. Psihanaliza ... 32
 Obiective            33
 Scurtă biografie        33
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        36
 Pulsiunile şi energia psihică         36
 Determinism psihic şi acte ratate        38
 Inconştientul        40
 Structura personalităţii        40
 Se-ul        40
 Eul        41
 Supraeul         49
 Dezvoltarea personalităţii         51
 Stadiile psihosexuale        51
 Fixaţie şi tipologie caracterială         55
 Regresia        57
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei psihanalitice         58
 Interpretarea viselor        58
 Psihopatologia        61
 Psihoterapia        66
 Munca        70
 Religia        71
 Literatura         73
 Evaluarea teoriei        74
 Critici şi controverse        74
 Cercetarea empirică         78
 Contribuţii         82
 Propuneri de lectură        82
 Recapitulare        83
 Întrebări pentru studiu        85
I. întrebări        85
II. Comentarii şi sugestii        87

Capitolul 3. Cari Gustav Jung. Psihologia analitică ... 91
 Obiective        91
 Scurtă biografie        92
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        95
 Pulsiunile şi energia psihică         95
 Principiul contrariilor        97
 Finalismul        98
 Inconştientul        99
 Structura personalităţii        99
 Conştientul        100
 Inconştientul personal         101
 Inconştientul colectiv         102
 Dezvoltarea personalităţii         107
 Individuaţia şi Şinele         107
 Progres şi Regresie         109
 Tipologie caracterială: funcţii şi atitudini        109
 Aplicaţii suplimentare ale psihologiei analitice        112
 Interpretarea viselor        112
 Psihopatologia        113
 Psihoterapia        117
 Munca        119
 Religia        120
 Literatură şi mitologie         120
 Alchimia        121
 Sincronicitatea         121
 Evaluarea teoriei        121
 Critici şi controverse        121
 Cercetarea empirică         123
 Contribuţii         123
 Propuneri de lectură        124
 Recapitulare        125
 Întrebări pentru studiu        127
I. întrebări        127
II.Comentarii şi sugestii        128

Capitolul 4. Alfred Adler. Psihologia individuală ... 131
                Obiective        131
 Scurtă biografie        132
 Natura fundamentală a fiinţelor umane             134
 Interesul social        134
 Finalismul, sentimentele de inferioritate şi lupta pentru superioritate (autoperfecţionarea)  135
 Structura personalităţii        136
 Dezvoltarea personalităţii         137
 Factori patogeni în dezvoltarea personalităţii         137
 Ordinea la naştere        141
 Tipologia caracterială: stilul de viaţă        143
 Aplicaţii suplimentare ale psihologiei individuale        145
 Interpretarea viselor        145
 Psihopatologia        146
 Psihoterapia        149
 Munca        151
 Religia        151
 Educaţia         152
 Evaluarea teoriei         153
 Critici şi controverse        153
 Cercetarea empirică         154
 Contribuţii         156
 Propuneri de lectură        157
 Recapitulare        157
 întrebări pentru studiu        159
I. întrebări        159
II. Comentarii şi sugestii        160

Capitolul 5. Karen Horney. Nevroză şi dezvoltare umană ... 164
 Obiective        164
 Scurtă biografie         165
 Natura fundamentală a fiinţelor umane         166
 Structura şi dezvoltarea personalităţii        166
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Horney        166
 Nevroza        166
 Psihoterapia        172
 Sexualitatea feminină        174
 Evaluarea teoriei        175
 Critici şi controverse        175
 Contribuţii         176
 Propuneri de lectură        176
 Recapitulare        176
 Întrebări pentru studiu        177
I. întrebări        177
IIComentarii şi sugestii        179

Capitolul 6. Erich Fromm. Frica de libertate ... 182
 Obiective        182
 Scurtă biografie         183
 Natura fundamentală a fiinţelor umane         184
 Pulsiuni organice versus pulsiuni nonorganice: izolare şi contradicţie ....    184
 Pulsiunile nonorganice        184
 Structura personalităţii        187
 Mecanismele de apărare şi evadarea        187
 Dezvoltarea personalităţii         188
 Tipologie caracterială        190
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Fromm        191
 Interpretarea viselor        191
 Psihopatologia        193
 Psihoterapie şi reformă socială        194
 Alte aplicaţii        196
 Evaluarea teoriei        196
 Critici şi controverse        196
 Contribuţii         197
 Propuneri de lectură        197
 Recapitulare        198
 Întrebări pentru studiu        199
I. întrebări        199
IIComentarii şi sugestii        200

Capitolul 7. Harry Stack Sullivan. Teoria Interpersonală a Psihiatriei ... 203
 Obiective        203
 Scurtă biografie         204
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        205
 Postulatul genului unic         205
 Nevoia de ceilalţi        205
 Reducerea tensiunii        206
 Dinamismul         208
 Modalităţi de trăire a experienţei        208
 Finalismul (teleologia)         209
 Structura personalităţii        209
 Sistemul sinelui        210
 Personificarea „non-eului"         211
 Alte comportamente defensive        213
 Dezvoltarea personalităţii         214
 Pruncia (copilăria mică)        214
 Copilăria mijlocie         215
 Copilăria mare        216
 Preadolescenta        217
 Adolescenţa timpurie        218
 Adolescenţa târzie        218
 Vârsta adultă         219
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Sullivan         219
 Psihopatologia        219
 Psihoterapia        221
 Evaluarea teoriei        223
 Critici şi controverse        223
 Contribuţii         224
 Propuneri de lectură        225
 Recapitulare        225
 Întrebări pentru studiu        227
I. întrebări        227
II. Comentarii şi sugestii        228

Capitolul 8. Erik Erikson. Psihologia eului ... 230
 Obiective        231
 Scurtă biografie        231
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        234
 Procesele biologice: libido şi sexualitate         234
 Procesele Eului: identitate şi control         234
 Societate şi cultură         236
 Inconştientul        237
 Structura personalităţii        237
 Se-ul        237
 Eul         237
 Supraeul         238
 Dezvoltarea personalităţii         238
 Stadiile psihosexuale epigenetice sau „cele opt vârste ale omului"        238
 Ritualizările         246
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei eriksoniene         247
 Interpretarea viselor        247
 Psihopatologia        248
 Psihoterapia        250
 Munca        252
 Religia        252
 Literatura        252
 Psihoistoria        253
 Evaluarea teoriei        253
 Critici şi controverse        253
 Cercetarea empirică         254
 Contribuţii         255
 Propuneri de lectură        256
 Recapitulare        256
 întrebări pentru studiu        258
 I. întrebări        258
 II. Comentarii şi sugestii        259

Partea a II- a . PERSPECTIVA UMANISTĂ ... 263

Capitolul 9. Cari R. Rogers. Teoria actualizării sinelui (I) ... 267
 Obiective        268
 Scurtă biografie         268
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        270
 Actualizarea        270
 Nevoia de apreciere pozitivă        271
 Finalismul        271
 Structura personalităţii        271
 Experienţa şi procesul de evaluare organismică         271
 Conceptul de sine şi actualizarea sinelui        273
 Apărarea        276
 Dezvoltarea personalităţii         277
 Persoana deplin funcţională         277
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei rogersiene         278
 Psihopatologia        278
 Psihoterapia        279
 Educaţia         283
 Teoria rogersiană şi cercetarea empirică        284
 Evaluarea teoriei        284
 Critici şi controverse        284
 Cercetarea empirică         285
 Contribuţii         288
 Propuneri de lectură        289
 Recapitulare        289
 întrebări pentru studiu        291
I. întrebări        291
II. Comentarii şi sugestii        292

Capitolul 10. Abraham H. Maslow. Teoria actualizării sinelui (II) ... 294
 Obiective        294
 Scurtă biografie        295
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        296
 Motivaţii de deficit şi de creştere        296
 Ierarhia trebuinţelor umane         297
 Inconştientul şi finalismul        302
 Structura personalităţii        302
 Dezvoltarea personalităţii         303
 Persoana aflată în procesul actualizării sinelui (persoana pe deplin umană)         304
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Maslow         307
 Psihopatologia        307
 Psihoterapia        308
 Munca        310
 Religia        310
 Educaţia         311
 Teoria lui Maslow şi cercetarea empirică         312
 Evaluarea teoriei        312
 Critici şi controverse        312
 Cercetarea empirică         313
 Contribuţii         313
 Propuneri de lectură        314
 Recapitulare        314
 întrebări pentru studiu        315
I. întrebări        315
IIComentarii şi sugestii        316

Capitolul 11. Rollo May. Psihologia existenţială ... 319
 Obiective        319
 Scurtă biografie        320
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        320
 Faptul-de-a-fi-în-lume (Dasein)         320
 Nefiinţa şi angoasa         322
 Putinţa de a greşi şi vina         323
 Intenţionalitate şi semnificaţie         324
 Iubirea        325
 Daimonicul        327
 Structura personalităţii        328
 Dezvoltarea personalităţii         328
 Aplicaţii suplimentare ale psihologiei existenţialiste         329
 Interpretarea viselor        329
 Psihopatologia        329
 Psihoterapia        331
 Literatură şi artă         333
 Evaluarea teoriei        333
 Critici şi controverse        333
 Cercetarea empirică         334
 Contribuţii         334
 Propuneri de lectură        335
 Recapitulare        335
 întrebări pentru studiu        337
I. întrebări        337
II. Comentarii şi sugestii        338

Partea a IlI –a. PERSPECTIVA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE         343

Capitolul 12. Gordon W. Allport. Teoria trăsăturilor de personalitate ... 347
 Obiective        347
 Scurtă biografie        348
 Natura fundamentală a fiinţelor umane         349
 Pulsiunile instinctuale         349
 Autonomia funcţională a motivaţiilor adulte        350
 Valorile         352
 Conştiinţă şi concreteţe         353
 Structura personalităţii        354
 Trăsături comune şi dispoziţii personale         354
 Proprium-ul        356
 Conştiinţa morală         358
 Dezvoltarea personalităţii         358
 Criteriul de maturitate        359
 Stilul de viaţă        360
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Allport        360
 Psihopatologie, psihoterapie, reformă socială         360
 Religia        361
 Natura prejudecăţii        361
 Măsurarea personalităţii         362
 Evaluarea teoriei        365
 Critici şi controverse        365
 Cercetarea empirică         367
 Contribuţii         368
 Propuneri de lectură        368
 Recapitulare        368
 întrebări pentru studiu        370
I. întrebări        370
II. Comentarii şi sugestii        371

Capitolul 13. Raymond B. Cattell şi alţii. Teoria analitic-factorială a trăsăturilor ... 374
 Obiective        374
 Obiectivele lui Cattell        374
 Obiectivele lui Eysenck         375
 Obiective ale teoriei „Big Five"        375
 Scurtă biografie        375
 Logica generală a analizei factoriale         376
 Exemplu ilustrativ        376
 Controverse metodologice        377
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        378
 Trăsăturile dinamice        379
 Structura personalităţii        382
 Trăsături temperamentale şi abilităţi        382
 Ecuaţia descriptivă         386
 Dezvoltarea personalităţii         389
 Influenţe asupra dezvoltării personalităţii         389
 Dezvoltarea trăsăturilor-sursă structurale        390
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Cattell        391
 Psihopatologie şi psihoterapie         391
 Munca        395
 Educaţia         395
 Psihologia socială         395
 Evaluarea teoriei        396
 Critici şi controverse        396
 Contribuţii         397
 Propuneri de lectură        397
                Alte teorii analitic-factoriale ale trăsăturilor        397
 Teoria celor trei factori a lui Eysenck        397
 Teoria „Big Five" (a celor cinci factori)         399
 Evaluarea teoriei        401
 Recapitulare        401
 întrebări pentru studiu        402
I. întrebări        402
II. Comentarii şi sugestii        403

Partea a IV-a. PERSPECTIVA BEHAVIORISTĂ ... 409

Capitolul 14. B. F. Skinner. Behaviorismul radical ... 413
                Obiective        414
 Scurtă biografie        415
 Condiţionare clasică versus condiţionare operantă        416
 Cauzalitate şi ştiinţă         416
 Tipuri de condiţionare        417
                Dincolo de libertate şi demnitate         418
 Principiile condiţionării operante        419
 Cutia lui Skinner        419
                Ajustarea (aproximarea succesivă)        420
                Programe de întărire        421
 Întărirea condiţionată (întărirea secundară)        422
 Privare şi saţietate        422
 Generalizarea stimulului şi a răspunsului         423
 Discriminarea        423
 Stingerea        426
 Secvenţe complexe de comportamente        426
 Explicarea operantă a conceptelor asociate teoriei personalităţii        427
 Emoţia        427
 Gândirea        427
 Pedeapsa        429
 Conceptele freudiene         429
 Trăsăturile        430
 Intenţii şi finalism        431
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Skinner        431
 Psihopatologia        431
 Psihoterapia         432
 Munca        435
 Religia        436
 Educaţia         436
 Literatura         438
 Psihologia socială         438
 Comportamentul verbal        439
 Îmbătrânirea şi memoria         439
 Evaluarea teoriei        439
 Critici şi controverse        439
 Contribuţii         441
 Propuneri de lectură        442
 Recapitulare        442
 întrebări pentru studiu        444
I. întrebări        444
II. Comentarii şi sugestii        445

Partea a V-a. PERSPECTIVA COGNITIVISTĂ ... 449

Capitolul 15. George A. Kelly. Psihologia constructelor personale ... 453
 Obiective        453
 Scurtă biografie         454
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        454
 Activitate şi anticipare         455
 Structura personalităţii        456
 Constructele personale        456
 Dezvoltarea personalităţii         468
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Kelly        468
 Interpretarea viselor        468
 Psihopatologia        469
 Psihoterapia        470
 Alternanţa constructului şi cercetarea psihologică         474
 Evaluarea teoriei        475
 Critici şi controverse        475
 Cercetarea empirică         475
 Contribuţii         476
 Propuneri de lectură        476
 Recapitulare        476
 întrebări pentru studiu        478
 Partea I. întrebări        478
 Partea a IIComentarii şi sugestii        479

Capitolul 16. Albert Bandura. Teoria social-cognitivă ... 482
 Obiective        482
 Scurtă biografie         483
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        483
 Determinismul reciproc        483
 Cauzele cognitive         485
 Întărirea        486
 Structura personalităţii        487
 Comportamentul autoîntărit        487
 Autoeficacitatea percepută         488
 Dezvoltarea personalităţii         490
 Învăţarea observaţională (modelarea)        490
 Aplicaţii suplimentare ale teoriei lui Bandura        492
 Psihopatologia        492
 Psihoterapia        494
 Evaluarea teoriei        495
 Critici şi controverse        495
 Cercetarea empirică         496
 Contribuţii         497
 Propuneri de lectură        497
                Alte concepte ale psihologiei cognitive        497
                Constructe referitoare la autoevaluare şi performanţă        498
                Constructe referitoare la învăţare şi percepţie        499
                Constructe referitoare la rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor         501
                Evaluarea teoriei        502
 Recapitulare        502
 întrebări pentru studiu        503
I. întrebări        503
II. Comentarii şi sugestii        504

Capitolul 17. Concluzie. Perspective şi postfaţă ... 509
                Citate care îndeamnă la reflecţie        509
                Aplicaţii personale ale teoriile personalităţii         511
                Pericolele inflexibilităţii         511
                Pericolele gloriei         515
 Pericolele contextului dat        518
 Utilizarea teoriilor personalităţii: câteva exemple relevante        522
                Alte perspective asupra personalităţii        532
                Perspectiva biologică         532
 Perspectiva interculturală        533
 Perspectivă de ansamblu şi concluzii         534
 Natura fundamentală a fiinţelor umane        534
 Structura personalităţii        537
                Dezvoltarea personalităţii         538
                Aplicaţii suplimentare ale teoriei personalităţii        539
                Evaluarea teoriei        540
                Postfaţă: Câteva perspective personale        541
                Recapitulare        543

 Anexă. Istoric de caz pentru a fi folosit în cadrul întrebărilor pentru studiu        545

 Glosar de teoreticieni        550
 Bibliografie        555Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu