joi, 8 noiembrie 2012

ISTORIA PSIHOLOGIEI


Autor :  Grigore Nicola                
Editura Fundatiei Romania de Maine  (click pentru a accesa de la editura) 
An aparitie :2007 
Editia a  IV-a     
ISBN  978-973-725-864-9
Nr pagini : 212 
Format 130 x 200
Pret : 11,6 lei .Anticariat.
Descriere:

Lucrarea trateaza istoria psihologiei, incercand, sintetic si analitic, sa prezinte conceptele si obiectivele acestui domeniu vast, de la ideea de paradigma ca reper in analiza istorica (de la Antichitate la paradigmele gandirii psihologice moderne, la materialismul si iluminismul francez din secolul al XVIII-lea, al XIX-lea si XX), cu elemente de psihologie romaneasca. Lucrarea beneficiaza de anexe (criza psihologiei, un exercitiu de ,,perspectiva istorica’’ etc.) si de o bibliografie consistenta.
Lucrarea se adreseaza studentilor de la facultatile de psihologie si sociologie, dar si specialistilor si celor interesati de domeniul vast al istoriei psihologiei.Cuprins:


Introducere ……………………………………………………………9
1. Conceptele si obiectivele istoriei psihologiei ……………………...9
2. Paradigma – un reper în analiza istoricǎ …………………………...15


I. ELEMENTE DE PSIHOLOGIE ÎN ANTICHITATEA ORIENTULUI ÎNDEPĂRTAT: ……… 21
Psihofiziologie ………………………………………………….. 21
Interpretarea eticǎ a psihicului …………………………………. 22
Psihocognitia …………………………………………………… 23
Consideratii finale ……………………………………………… 25

II. IDEATIA PSIHOLOGICĂ ÎN ANTICHITATEA GREACĂ PREARISTOTELICĂ (Scoala din Milet, Heraclit din Efes, Scoala eleată, Anaxagora, Empedocle, Democrit, Protagoras, Socrate, Platon) …… 27

III. CONCEPTIA ARISTOTELICĂ DESPRE SUFLET ……39
Contextul social-istoric ………………41
Viata si opera ………………………41
Constructia si ideatia primului tratat despre suflet: De anima ….42
Consideratii finale ……………………46

IV. IDEI PSIHOLOGICE LA MEDICII ANTICHITĂTII …………48
Conotatiile psihologice ale operei lui Hipocrate ………………..49

V. EMPIRISMUL ANTICHITĂTII ………………………………. 51

VI. DE LA ANTICHITATE LA PARADIGMELE GÂNDIRII PSIHOLOGICE MODERNE (Plotin, Aurelius Augustinus, Thoma d’Aquino, Roger Bacon, Francis Bacon) ………………. 56

VII. RENÉ DESCARTES …………………………………………… 62
Psihologia în sistemul cartesian ………………………………... 64

VIII. SPINOZA ………………………………………………………. 70
Teoria afectelor ………………………………………………… 71

IX. SCURTĂ REFERIRE LA MATERIALISMUL SI ILUMINISMUL FRANCEZ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA ……….. 73

X. PARADIGMELE PSIHOLOGICE MODERNE. ASOCIATIONISMUL………77
a) Înainte de reflexologie (Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, David Hartley, J.St. Mill, Alexander Bain, Herbert Spencer) ………………77
b) Asociationismul centrat pe reflexul conditionat (Hermann Ebbinghaus, I.M. Secenov, I.P. Pavlov, I.M. Bechterev, Ed.L. Thorndike, Clark Hull, B.F. Skinner) ………………87
Replici la adresa asociationismului ……………………………..100

XI. STRUCTURALISMUL (Franz Brentano, Gustav Fechner, Hermann Helmholtz, W. Wundt, Ed.B. Titchener)…... 102
Structuralismul ca paradigmǎ …………………………………... 107
Critica structuralismului ………………………………………... 108

XII. FUNCTIONALISMUL (William James, John Dewey) ………..109
Functionalismul ca sistem ………………………………………112
Critica functionalismului ………………………………………..113
Contributiile functionalismului …………………………………114

XIII. BEHAVIORISMUL …………………………………115
Fondatorul behaviorismului …………………………………116
Behaviorismul ca paradigmǎ ……………………………………117
Behaviorismul în dezvoltare …………………………………….119
Critica behaviorismului …………………………………………120
Contributiile behaviorismului…………………………………...121

XIV. GESTALTISMUL ………………………………………122
Precursori ai gestaltismului ……………………………………..124
Fondatorii gestaltismului ………………………………………..125
Principiile gestaltismului ………………………………………..125
Problematica învǎtǎrii …………………………………………..130
Paradigma gestaltistǎ ……………………………………………131
Relatia spirit-corp ……………………………………………….131
Datele analizei stiintifice ………………………………………..132
Critici la adresa gestaltismului ………………………………….132
Contributiile gestaltismului ……………………………………..133
O directie productivǎ în dezvoltarea gestaltismului (C. Tolman) …134
Design experimental tip Tolman ………………………………..135
Învǎtarea cognitivǎ ……………………………………………...136

XV. PSIHANALIZA ……………………………………………138
Sigmund Freud – Date biografice ………………………………139
Edificiul faptic si teoretic al psihanalizei ……………………….140
Psihanaliza ca paradigmǎ ……………………………………….141
Viziunea psihanalitică asupra obiectului psihologiei …………...143
Raportul psihic-corp …………………………………………….144
Raportul simplu-complex sau principiul conexiunii ……………144
Factorii selectiei ………………………………………………...145
Critici la adresa psihanalizei ……………………………………145
Contributiile psihanalizei la dezvoltarea psihologiei …………...148
Patru psihanalisti care si-au afirmat „dreptul la diferen” fade Freud: Alfred Adler, Carl Jung, Otto Rank, S. Ferenczi ………..149

XVI. PSIHOLOGIA UMANISTĂ ………………………………153
Carl R. Rogers …………………………………………………..154
Terapia centratǎ pe client ……………………………………….160
Grupurile de întâlnire …………………………………………...161
Relatiile intime ………………………………………………….162
Problematica umanistǎ a educatiei si pǎcii ……………………..162
Alti promotori ai psihologiei umaniste (Abraham Maslow, Erich Fromm) ……….163
Replici critice la adresa psihologiei umaniste …………………..165

XVII. TRECUT SI ISTORIE ÎN PSIHOLOGIA ROMÂNEASCĂ ……..167
Psihologia în opera lui Dimitrie Cantemir ……………………...167
Elemente de psihologie în învǎtǎmântul superior (1860-1890) …..168
Psihologia experimentalǎ în România …………………………..169
Nicolae Vaschide ………………………………………………..171
Constantin Rǎdulescu-Motru ……………………………………172
Trei domenii conexe în sprijinul dezvoltǎrii psihologiei românesti: fiziologia, neurologia si endocrinologia (Ion Atanasiu, Gh. Marinescu, C.I. Parhon) …………………175
Începuturile psihologiei sociale …………………………………178
Psihologia româneascǎ dupǎ anii ’20 …………………………...179
Primul institut de cercetǎri psihologice în România ……………181
Institutul de Psihologie al Academiei Române …………….…...184

ANEXE:
A. Criza psihologiei …………………………………………186
B. Un exercitiu de „perspectivă istorică” ……………………………..189
C. Tematica unei conferinte internationale de istoria psihologiei ……...190
D. Elemente de cronologie universală …………………………….….192

Bibliografie …………………………………………………………... 207

Lucrari cu aceeasi tematica:

Manzat , I., 2007, Istoria psihologiei universale, Editura Univers Enciclopedic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu