marți, 6 noiembrie 2012

MANUAL DE PSIHOLOGIA MUNCII SI ORGANIZATIONALAAutor : Zoltan Bogathy (coord)               
Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2004  
ISBN 973-681-536-6
Nr pagini :320 
Format 160 x 235
Pret : 32,95 leiDescrierea editurii:
        Manualul, structurat ca un curs universitar destinat viitorilor psihologi, practicieni, consilieri, consultanti sau cercetatori din domeniu, analizeaza principalele notiuni de psihologie a muncii si organizationala din perspectiva noilor evolutii ale acestei stiinte. Autorii prezinta teoriile, informatiile si cercetarile relevante, acordind atentie modurilor de utilizare a acestor informatii de catre psihologul/ specialistul in psihologia muncii si organizationala pentru a raspunde problemelor practice care apar in organizatii.

Cuprins:


Lista autorilor /13
Cuvant introductiv /15

CAPITOLUL 1
Zoltan Bogathy   Obiectul, sarcinile si istoria psihologiei muncii si organizationale /19
1. Ce este psihologia muncii ? /20
2.Legaturile psihologiei muncii cu celelalte ramuri ale psihologiei si cu alte stiinte /23
3.Locul psihologiei  in stiintele muncii /25
4.Istoria psihologiei muncii /26
5.Contributiile psihologilor romani /30
6.Considerente de ordin etic /32
Intrebari de autoevaluare /33

CAPITOLUL 2
Florin Sava  Metodologia cercetarii in psihologia muncii industriale si organizationale /35
Introducere /36
1.Particularitatile problemelor cercetate in psihologia muncii si organizationala /36
2.Strategii de cercetare in psihologia muncii si organizationala /37
    2.1. Teorii formale si sinteze critice ale literaturii de specialitate /38
    2.2. Anchete de tip sociologic /38
    2.3. Experimentul de laborator /39
    2.4. Simularile experimentale /40
    2.5. Studiile de teren /40
    2.6. Metaanalizele si studiile pe baza de date secundare /40
    2.7. Experimentele naturale /41
    2.8. Simularea pe calculator /41
    2.9. Studiul de caz /43
    2.10. Studiile bazate pe metodologia de tip Q /43
3.Erori si distorsiuni frecvente in cercetarea psihologica /45
    3.1. Corelatia nu implica neaparat cauzalitate /45
    3.2. Testarea unui set de variabile creste probabilitatea de eroare /47
    3.3. Reprezentarea grafica poate distorsiona rezultatele /48
    3.4. Puterea statistica redusa poate conduce la concluzii eronate /49
4.Raportul de cercetare /50
Teme de reflectie /51
Intrebari de autoevaluare /51
Bibliografie recomandata /51

CAPITOLUL 3
Zoltan Bogathy   Analiza muncii /53
1.Definirea analizei muncii /54
2.De ce este nevoie de analiza muncii ? /55
3.Etapele analizei muncii /57
4.Metodele utilizate in analiza muncii /59
    4.1. Metode calitative de analiza a muncii /59
        4.1.1. Interviul /59
        4.1.2. Chestionarele /60
        4.1.3. Observatia /60
        4.1.4. Jurnalele/registrele de participare /61
    4.2. Metode cantitative de analiza a muncii /61
        4.2.1. Chestionarul de analiza a functiei /61
        4.2.2. Analiza functionala a postului /62
        4.2.3. Inventarele de sarcini /62
        4.2.4. Tehnica situatiilor relevante /62
    4.3. Metode grafice de analiza a muncii /63
5.Redactarea fisei postului /64
6.Elaborarea profilurilor candidatilor /68
7.Viitorul analizei muncii /69
Intrebari de autoevaluare /71

CAPITOLUL 4
Delia Varga  Recrutare si selectie /73
Introducere /74
1.Planificarea resurselor umane /74
2.Recrutarea /76
    2.1. Perceptiile candidatilor /77
3.Selectia personalului /78
    3.1. Realizarea analizei muncii /79
    3.2. Specificarea criteriilor de performanta in munca /80
    3.3. Alegerea predictorilor /82
        3.3.1. Metode de selectie /82
        3.3.2. Combinarea metodelor de selectie /87
    3.4. Validarea predictorilor /88
    3.5. Revalidarea /89
    3.6. Generalizarea validitatii /89
    3.7. Alternative ale studiului de validare /89
    3.8. Utilitatea selectiei stiintifice /90
4.Integrarea oamenilor in organizatii /92
5.Directii noi in domeniul selectiei de personal /93
Bibliografie recomandata /94
Teme de reflectie /94
Intrebari de autoevaluare /94

CAPITOLUL 5
Florin Sava   Tehnici si metode in examinarile psihologice /95
1.Tipuri de tehnici utilizate in examinarile psihologice /96
    1.1. Observatia /96
        1.1.1. Obiectivul observarii si unitatile comportamentale /97
        1.1.2. Modul de esantionare a comportamentelor ce vor fi observate /98
        1.1.3. Modul de inregistrare a datelor /98
        1.1.4. Antrenarea echipei de observatori /98
        1.1.5. Analiza si interpretarea datelor observate /99
    1.2. Testele psihologice /99
        1.2.1. Validitatea de continut /100
        1.2.2. Validitatea privind criteriul /101
        1.2.3. Validitatea de construct /101
        1.2.4. Fidelitatea /102
        1.2.5. Sensibilitatea testului /104
    1.3. Chestionarul /105
        1.3.1. Construirea intrebarilor /105
        1.3.2. Pretestarea chestionarului /107
        1.3.3. Modalitati de aplicare a chestionarelor /107
    1.4. Interviul /108
    1.5. Focus-grupul /108
2.Conduita psihologului in examinarile psihologice /110
Bibliografie recomandata /111
Teme de reflectie /111
Intrebari de autoevaluare /111

CAPITOLUL 6
Ramona Palos   Pregatirea profesionala : formare si dezvoltare /113
1.”Organizatia care invata” si invatarea organizationala /114
2.Ecuatia necesitatilor de formare-dezvoltare /117
3.Identificarea nevoilor de formare-dezvoltare. Metode utilizate /119
4.Elaborarea programului de pregatire /121
5.Modalitati de pregatire si invatare la locul de munca /126
6.Evaluarea programului de pregatire /130
7.Diferente individuale cu rol in formare /132
Teme de reflectie /133
Intrebari de autoevaluare /134

CAPITOLUL 7
Delia Varga  Aprecierea performantelor /135
1.Ce este aprecierea performantelor? /136
2.Evaluarea performantelor in munca /138
    2.1. Modele de apreciere a performantelor profesionale /138
    2.2. Evaluarea dimensiunilor performantelor de munca /142
    2.3. Aprecierea performantelor prin rezultate /146
    2.4. Interactiunea evaluator – evaluat /147
3.Evaluarea cu surse multiple (feedback 360⁰) /148
    3.1. Dezvoltarea sistemelor de feedback 360⁰ /150
4.Contextul evaluarii /152
    4.1. Diferentele culturale si evaluarea performantelor /152
    4.2. Dezvoltarea tehnologiilor informatiei si impactul lor asupra proceselor de evaluare a performantelor /152
5.Tendinte contemporane in evaluarea performantelor /153
Teme de reflectie /154
Intrebari de autoevaluare /154

CAPITOLUL 8
Cristian Popescu – Sistemul om-masina-mediu. Ergonomia /155
1.Introducere in stiinta sistemelor /156
2.Sistemul om-masina-mediu /157
    2.1. Functiile omului in cadrul sistemului /159
        2.1.1. Receptia de informatii /160
        2.1.2. Procesarea informatiilor si luarea de decizii /161
        2.1.3. Functia de actiune asupra masinii (echipamentelor) /161
3.Ergonomia /162
    3.1. Ergonomia – cadru centrat pe utilizator /164
    3.2. Interactiunea om-calculator /166
4.Factori ai ambiantei de munca /168
    4.1. Microclimatul /169
        4.1.1. Temperatura ambientala /169
        4.1.2. Umiditatea ambientala /170
    4.2. Presiunea atmosferica /170
    4.3. Zgomotul /171
    4.4. Iluminatul /173
    4.5. Cromatica industriala /174
Intrebari de autoevaluare /176
Bibliografie recomandata /176
Resurse internet /176

CAPITOLUL 9
Florin Sava  Oboseala, stresul si accidentele de munca /179
1.Echipamentul de protectie a muncii, o mare necunoscuta /180
2.Stresul ocupational /181
    2.1. Agenti inductori de stres la locul de munca /181
    2.2. Sindromul de epuizare /183
    2.3. Factori si interventii psihologice in prevenirea si combaterea stresului /183
3.Oboseala /184
4.Accidentele de munca /186
5.Prevenirea si combaterea accidentelor de munca /191
Teme de reflectie /193
Intrebari de autoevaluare /193
Bibliografie recomandata /193

CAPITOLUL 10
Corina Ilin – Teorii despre organizatii  /195
Introducere /196
1.Teoria organizatiilor ca sisteme inchise si rationale /197
    1.1. Managementul stiintific promovat de Frederick Taylor /198
    1.2. Teoria organizarii si administratiei dezvoltata de Henry Fayol /199
    1.3. Teoria birocratiei elaborata de Max Weber /200
    1.4. Teoria comportamentului administrativ dezvoltata de Herbert Simon /202
    1.5. Concluzii /202
2. Teoria organizatiilor ca sisteme inchise si naturale /202
    2.1. Scoala relatiilor umane /202
        2.1.1. George Elton Mayo si Fritz Roethlisberger /203
        2.1.2. Douglas McGregor /204
    2.2. Teoria privind comportamentul cooperator in organizatiile formale promovata de Chester Barnard /204
    2.3. Teoria institutionala a lui Philip Selznick /205
    2.4. Concluzii /205
3. Teoria organizatiilor ca sisteme deschise si rationale /206
    3.1. Teoriile de contingenta /206
        3.1.1. Tom Burns, G.M.Stalker /207
        3.1.2. P.Lawrence si J. Lorch /207
        3.1.3. Joan Woodward /207
        3.1.4. J.D. Thompson /208
    3.2. Analiza costurilor tranzactionale /208
    3.3. Concluzii /209
4. Teoria organizatiilor ca sisteme deschise si naturale /209
    4.1. Teoria organizarii elaborata de K.E.Weick /209
    4.2. Analiza ecologica /210
        4.2.1. Dependenta de resurse /210
        4.2.2. Modelul ecologiei populatiei /211
        4.2.3. Teoria institutionala /211
5.Teorii postmoderne /211
Teme de reflectie /212
Intrebari de autoevaluare /213
Bibliografie recomandata /213

CAPITOLUL 11
Ildiko Erdei – Comunicarea organizationala /215
1.Conceptul de comunicare /216
    1.1. Definitia comunicarii /216
    1.2. Modele de comunicare /217
    1.3. Comunicarea verbala si comunicarea nonverbala /218
2.Abordarea comunicarii din diferite perspective /218
    2.1. Comunicarea din perspectiva psihologiei personalitatii /218
    2.2. Comunicarea din perspectiva psihologiei grupurilor mici /219
    2.3. Comunicarea din perspectiva teoriei organizationale /219
3.Elemente ale comunicarii organizationale /219
    3.1. Functiile comunicarii /219
    3.2. Directia comunicarii /220
    3.3. Comunicarea formala si comunicarea informala /220
    3.4.Retelele de comunicare /221
    3.5. Barierele comunicationale /222
4.Informatia ca resursa /223
    4.1. Rolul informatiei in organizatie /223
    4.2. Clasificarea informatiilor /223
5.Sistemul informational /224
    5.1. Definitia sistemului informational /224
    5.2. Functiile sistemului informational /224
    5.3. Deficiente majore ale sistemului informational /224
6.Instrumentele comunicarii /225
    6.1. Comunicarea in scris (scrisoare, fax, e-mail) /225
    6.2. Comunicarea prin telefon /226
    6.3. Comunicarea interpersonala /226
Teme de reflectie /227
Intrebari de autoevaluare /227
Bibliografie recomandata /228

CAPITOLUL 12
Cristian Popescu – Motivatia pentru munca /229
1.Introducere /230
2.Natura motivatiei umane /230
3.Abordari ale motivatiei pentru munca /232
4.Teorii motivationale de continut /233
    4.1. Ierarhia trebuintelor (Maslow) /233
    4.2. Teoria ERG a lui Alderfer /235
    4.3. Modelul motivatiei de realizare al lui McClelland /235
    4.4. Teoria bifactoriala (Herzberg) /236
5. Teorii motivationale procesuale /238
    5.1. Teoria asteptarilor a lui Vroom /238
    5.2. Teoria echitatii a lui Adams /241
6.Integrarea diferitelor teorii motivationale /244
Intrebari de autoevaluare /245
Bibliografie recomandata /246

CAPITOLUL 13
Catalina Zaborila – Comportamentul in grup la locul de munca /247
1.Definirea si clasificarea grupurilor de lucru /248
2.Formarea si dezvoltarea grupurilor de lucru /250
3.Elemente structurale ale grupurilor de lucru (roluri, norme, statut)/252
4.Conformarea si devianta in grupul de lucru /255
5.Coeziunea grupului de lucru /258
6.Conflictul in grupul de lucru /259
7.Grupuri de lucru vs echipe de lucru /261
Intrebari de autoevaluare /262
Bibliografie recomandata /262

CAPITOLUL 14
Catalina Zaborila – Conducerea organizatiilor /263
1.Conducere, influenta si putere in organizatii /265
2.Abordari teoretice ale conducerii /266
    2.1. Abordarea centrata pe trasaturile de personalitate /266
    2.2. Abordari centrate pe comportament /267
    2.3. Teoriile contingentei /268
    2.4. Teorii tranzactionale /271
    2.5. Teoria conducerii charismatice /272
    2.6. Teoria liderului tranzactional vs cel transformational /273
3.Stiluri de conducere /247
    3.1. Modelul continuumului conducerii /274
    3.2. Grila conducerii (grila manageriala) /276
    3.3. Note finale pe marginea importantei atribuite fenomenului conducerii /278
Intrebari de autoevaluare /279
Teme de reflectie /280
Bibliografie recomandata /280

CAPITOLUL 15
Zoltan Bogathy, Catalina Ilin -  Schimbarea si dezvoltarea organizationala /281
1.Schimbarea in organizatii /282
    1.1. Cultura organizationala si schimbarea /283
    1.2. Ce se intampla in organizatiile din Romania ? /285
    1.3. Conducerea si schimbarea organizationala /286
        1.3.1. Aspectul dependentei /288
        1.3.2. Importanta liderului ca individ si contextul in care actioneaza /288
        1.3.3. Masura in care aparitia si eficienta calitatilor leadership-ului transformational se afla se afla in raport cu variabilele demografice, culturale si de mediu /289
        1.3.4. Tipuri de sarcini /289
        1.3.5. Raportul leadership – echipa /289
        1.3.6. Capacitatile cognitive ale liderului /290
    1.4. Ce studiaza psihologii ? /290
2.Schimbarea organizationala planificata /291
    2.1. Definitie, scopuri, obiective /291
        2.1.1. Scopurile schimbarii planificate /291
        2.1.2. Schimbarea organizationala planificata este intentia managerilor si a angajatilor de a imbunatati functionarea grupurilor, a departamentelor sau a intregii organizatii, in fazele ei importante /292
    2.2. Ce si cum pot schimba agentii schimbarii ? /292
        2.2.1. Pregatirea pentru schimbare /293
        2.2.2. Abordarea axata pe oameni /293
        2.2.3. Abordari ale schimbarii axate pe tehnologie /294
        2.2.4. Abordari ale schimbarii axate pe structura si strategie /294
    2.3. Rezistenta la schimbare /294
        2.3.1. Rezistenta individuala la schimbare /294
        2.3.2. Rezistenta organizatiilor la schimbare /295
    2.4. Etapele procesului de schimbare organizationala planificata /296
3.Dezvoltarea organizationala (DO) /297
Teme de reflectie /299
Intrebari de autoevaluare /299
Bibliografie recomandata /300

CAPITOLUL 16
Ramona Palos  -  Diversitatea in organizatii : tineri, varstnici, persoane cu nevoi speciale /301
1.Diversitatea – precizari conceptuale /303
2.Perspective de abordare a fenomenului diversitatii /303
3.Efecte ale diversitatii /304
4.Caracteristicile apartenentei la diferite “categorii” /306
    4.1. Varsta /306
    4.2. Apartenenta sociala /308
    4.3. Persoane cu nevoi speciale /310
5.Oportunitati de formare-dezvoltare la nivel organizational /311
    5.1. Varsta /312
    5.2. Apartenenta sociala /313
    5.3. Persoane cu nevoi speciale /314
6.Managementul diversitatii /315
Teme de reflectie /316
Intrebari de autoevaluare /316
Bibliografie recomandata /316

CAPITOLUL 17
Zoltan Bogathy, Catalina Ilin, Ramona Palos, Cristian Popescu  -  Viitorul psihologiei muncii si organizationale in perspectiva schimbarilor socioeconomice-tehnologice in lumea muncii /317
1.Schimbarile tehnologice /318
    1.1. Tehnologia ca factor al schimbarii sociale /318
    1.2. Avantajele tehnologiei informatiei in organizatii /319
    1.3. Dezavantaje ale tehnologiei informatiei /321
2.Schimbarea valorilor de munca /322
    2.1. Particularitati ale pietei fortei de munca in Romania /323
3.Schimbari socioeconomice
4.Viitorul – schimbari previzibile /326

ANEXA 1
Centralizarea cercetarilor psihologice privind schimbarea si dezvoltarea organizationala (1997 – 2003) /329

ANEXA 2
Zoltan Bogathy – Studiu de caz. Laboratorul de psihologie din Combinatul Siderurgic Resita (1968 – 2003) /343
Problemele Managementului Resurselor Umane – studiu-pilot (1990) /348

Index /351
Bibliografie /369


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu