vineri, 9 noiembrie 2012

NORMAL SI PATOLOGIC LA COPIL. Evaluari ale dezvoltarii

Autor : Anna Freud
Editura Fundatiei Generatia (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihanaliza copilului și adolescentului
An aparitie : 2002
Editia originala 1965
Traducerea Claudia Alecu, Cătălin Popescu
ISBN 973-85683-3-1
Nr pagini : 218
Format 135 x 190
Pret : 21 lei


Descrierea editurii:

În 1951, Anna Freud, singura dintre copiii lui Sigmund Freud devenită psihanalist, fondează la Londra Hampstead Clinic, o clinică de psihoterapie pentru copii.
Normal şi patologic la copil, apărută la Londra în 1965, reprezintă o sinteză a experienţei clinice, terapeutice şi teoretice a psihanalizei copilului. A. Freud reexaminează graniţa dintre normal şi patologic în dinamica dezvoltării umane, conflictele intrapsihice necesare şi inerente dezvoltării, simptomele tranzitorii ale devenirii psihice, ca şi cele care se constituie la copil sau la adultul de mai târziu într-o structură patologică.
Ea propune în continuare criterii diagnostice şi perspective psihoterapeutice. Normal şi patologic la copil este o carte pentru psihologi, psihoterapeuţi, psihiatri, educatori şi părinţiCuprins:


Mulţumiri ................................................................................... 11
Introducere ............................................................................... 13
Bibliografie ............................................................................... 23
Cuvânt înainte la ediţia din 1980 .............................................. 25

Capitolul 1
Viziunea psihanalitică asupra copilăriei: de la distanţă şi din prim plan

Reconstrucţii din analize ale adulţilor şi aplicaţii ale acestora ..... 27
Apariţia analizei copilului şi consecinţele sale ............................. 31
Observarea directă a copilului în serviciul psihologiei psihanalitice a copilului...... 33
           Concentrarea exclusivă a analistului asupra profunzimilor ascunse ...... 34
           Derivatele inconştientului ca material de observaţie ................. 35
           Mecanismele de apărare ca material de observaţie ................... 37
           Elemente ale comportamentului din copilărie ca material de observaţie ......... 39
           Eul sub observaţie ....................................... 42

Capitolul 2
Relaţiile între analiza copilului şi analiza adultului

Principiile terapeutice ................................................................. 45
Tendinţele curative ..................................................................... 46
Tehnică ..................................................................................... 47
           Absenţa asocierii libere ......................................................... 48
           Interpretare şi verbalizare ..................................................... 50
           Rezistenţele .......................................................................... 51
           Transferul .......................................................................... 53
Analistul de copii ca un obiect nou ........................................... 55
Analistul de copii ca obiect al transferului libidinal şi agresiv .... 56
Analistul de copii ca obiect pentru externalizare ........................ 57
Dependenţa infantilă ca un factor în analiza copilului şi adultului 59
           Dependenţa ca un factor în analiza adultului ............................... 60
           Dependenţa ca un factor în analiza adultului ............................... 61
           Studii recente despre dependenţă ................................................... 63
Echilibrul dintre forţele interne şi externe în concepţia analistului de copii şi a celui de adulţi ......... 64

Capitolul 3
Evaluarea dezvoltării normale a copilului
I
Detectarea timpurie a agenţilor patogeni; profilaxie şi prognostic ....... 67
Traducere evenimentelor externe în experienţă internă ........................ 68
Patru zone de diferenţă între copil şi adult .......................................... 70
II
Conceptul de linii de dezvoltare .......................................................... 73
           Prototip al unei linii de dezvoltare : de la dependenţă la autonomie relaţională şi relaţii adulte cu obiectul.... 75
           Câteva linii de dezvoltare către independenţa corporală ................. 78
De la supt la alimentaţia raţională ....................................................... 79
De la udat şi mânjit la controlul vezical şi intestinal ............................. 82
De la iresponsabilitate la responsabilitate în gestionarea corpului ......... 84
           Alte exemple de linii de dezvoltare ................... 86
De la egocentrism la relaţionare ............................................. 86
Dela corp la jucărie şi de la joacă la muncă .............................. 87
           Corespondenţa între liniile de dezvoltare ........................................ 92
           Aplicaţii: intrarea la grădiniţă drept ilustrare ............................... 94
Stadiul necesar pe linia „de la dependenţă la autonomie emoţională“ .. 95
Stadiul necesar pe linia către independenţa corporală .. 96
Stadiul necesar pe linia către relaţionare .. 96
Stadiul necesar pe linia de la joc la muncă .. 97
III
Regresia ca principiu în dezvoltarea normală …. 98
           Trei tipuri de regresie ….. 99
           Regresia pulsională şi cea a dezvoltării libidinale …… 100
           Regresia în dezvoltarea Eului …… 102
Regresii temporare ale Eului în dezvoltarea normală ….. 102
Deteriorarea funcţionării procesului secundar în starea de veghe a copiilor ........ 104
Alte moduri ale regresiei Eului sub stres ….. 106
Regresiile Eului ca rezultate ale activităţii defensive .. …107
           Regresii ale pulsiunii şi ale Eului, temporare şi permanente …. 108
           Regresia şi liniile de dezvoltare ….. 109

Capitolul 4
Evaluări ale patologieii

Partea I
Câteva aprecieri generale

Evaluări descriptive versus evaluări metapsihologice ........................... 112
Terminologia statică versus cea de dezvoltare ..................................... 114
           Minţitul .................................................................. 115
           Furatul ..................................................... 116
Criterii de evaluare a severităţii bolii ........................................... 118
Evaluarea în funcţie de dezvoltare şi implicaţiile acesteia .. 122
           Progresul inegal al pulsiunilor şi al Eului ….. 123
           Dizarmonia între liniile de dezvoltare ….. 124
           Regresii permanente şi consecinţele lor ….. 125
Evaluarea după tipul de angoasă şi de conflict ........................ 128
Evaluarea în funcţie de caracteristicile generale ….. 130
           Toleranţa la frustrare şi potenţialul de sublimare ….. 131
Stăpânirea angoasei … 132
           Tendinţe regresive versus tendinţe progresive …….. 133
Un profil metapsihologic al copilului ….. 134
           Schiţă de profil diagnostic ….. 136

Capitolul 5
Evaluarea patologiei

Partea a II-a
Câteva stadii infantile premergătoare ale psihopatologiei adultului

Nevrozele infantile ….. 142
Tulburările dezvoltării …….. 147
           Presiuni externe ……. 147
           Presiuni interne ….. 149
Tulburări ale somnului ……... 149
Tulburări ale alimentaţiei ……... 151
Fricile arhaice ……... 152
Tulburări de comportament ale copilului care începe să meargă …… 153
O fază obsesională tranzitorie …….. 153
Tulburări ale fazei falice, preadolescenţă şi adolescenţă …... 154
Dissocialitate, delincvenţă, infracţionalitate drept categorii diagnostice la copil ..... 156
           Factorul vârstă în dezvoltarea socială.Punctul de vedere legal şi cel psihologic ........... 156
           Nou-născutul ca o lege pentru el însuşi .. 158
           Mama care are grijă, ca prim legiuitor .. 158
           Controlul extern extins asupra pulsiunilor .. 159
           Internalizarea controlului pulsional extern .. 160
Principiile funcţionării psihice şi rolul lor în socializare .. 160
Dezvoltarea funcţionării Eului ca o condiţie preliminară a socializării .. 162
Mecanisme ale Eului ce favorizează socializarea ulterioară .. 163
Atribute ale Sinelui ca obstacole în calea socializării .. 164
           Eşecuri ale socializării .. 166
           Trecerea de la standardele familiale la cele ale comunităţii .. 169
Homosexualitatea ca o categorie diagnostică în tulburările copilului....... 171
           Alegerea de obiect: factorul vârstă ……. 172
           Prognostic versus reconstrucţie ……. 176
           Homosexualitatea, favorizată sau prevenită de poziţiile dezvoltării normale  …….. 180
Alte perversiuni şi dependenţe drept categorii diagnostice la copil ….... 182
           Dependenţa ……. 185
           Transvestismul …... 186
           Fetişismul ……. 189
           Prognosticul asupra evoluţiei …. 193

Capitolul 6
Posibilităţile terapeutice

Terapia psihanalitică clasică pentru adulţi: extindere şi definiţie …... 196
Terapia psihanalitică pentru copii: principiile sale ….. 198
Conflictul intrapsihic în analiza copilului ……. 198
Conflictele „normale“ ale copilăriei şi analiza …. 198
Tulburările de dezvoltare şi analiza …. 199
Nevrozele infantile având ca indicaţie terapeutică analiza …... 200
O subspecie a nevrozelor infantile în analiză ... 204
Rezumat .... 205
           Terapia tulburărilor non-nevrotice …... 206
Elementele terapeutice din psihanaliză …. 206
Selectarea elementelor terapeutice în funcţie de categoria diagnostică ……. 208
Concluzii ….. 211

Index .... 213
Bibliografie …. 219


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu