joi, 22 noiembrie 2012

O MINUNATA NEFERICIRE

Autor :  Boris Cyrulnik        
Editura Elena Francisc Publishing (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Pentru Părinţi 
An aparitie : 2006 

Traducerea Ioana Cracă 
ISBN  978-973-87574-8-6
Nr pagini : 264 
Format 155x240
Pret : 15 lei


Descrierea editurii:
Cum se poate ca unii copii să trăiască dureri şi nedreptăţi care pe noi, adulţii, ne înfioară într-atât încât ne fac să ne ascundem, preferând să nu auzim niciodată povestea lor? Sunt poveşti atât de cumplite încât fie şi numai ideea că aşa ceva este posibil dă cu totul peste cap fragilul nostru echilibru interior. Dar, mai ales, ce proces vindecător, ce minune nepământeană se poate declanşa în interiorul unui copil, astfel încât aceste nenorociri, în loc să îi disturgă iremediabil, ajung cumva să îi întărească şi să îi motiveze să trăiască? Cum este posibil ca mai târziu aceste suflete să reuşească să îşi clădească o viaţă decentă în ciuda, sau, dacă avem dreptul să spunem aşa ceva, în virtutea acelor traume?
Încă din momentul traumei în sufletul acela fragil, în trupuşorul acela mic, se activează se pare o nouă vitalitate care îl susţine, îl protejează şi îl împinge înainte astfel încât, într-o zi, când tot calvarul se va fi sfârşit, să poată privi în urmă şi să vadă că sufletul lui a învins.
Minunea şi suferinţa sunt atât de strâns împletite în inima acestor micuţi, încât întreaga lor existenţă se desfăşoară ca o uimitoare întrepătrundere pe muchie de cuţit a celor două. Ceea ce pentru noi pare ireconciliabil, viaţa acestor copii vine să contrazică, dându-ne o lecţie dură despre adevărurile profunde ale acestei lumi, despre iluzoriul conceptelor noastre de bine şi rău. Oricât de crud ar putea să sune, la nivelul esenţei, suferinţa şi fericirea nu sunt decât manifestări ale aceleiaşi energii. Tot ceea ce dau naştere în noi sunt experienţe pe care ni le-am ales pentru a ne apropia de propria esenţă.

Boris Cyrulnik, etolog şi neuropsihiatru francez, relatează aici concluziile la care a ajuns în urma cercetărilor pe care le-a desfăşurat asupra conceptului de rezilienţă – această uimitoare capacitate a fiinţei umane de a depăşi traumele şi rănile emoţionale cele mai cumplite: boală, doliu, viol, tortură, război. Bazându-se pe o multitudine de cazuri studiate atât în cabinetul său de psihoterapie, cât şi în misiunile pe care le-a desfăşurat în Bosnia, Cambogia, Brazilia şi Rusia, autorul ne explică minunea prin care oamenii pot să se refacă după încercările cele mai odioase, datorită abilităţilor căpătate în copilărie.


Cuprins:


PREFAŢA ... 9

 INTRODUCERE ... 17
*Acolo unde ne minunăm să întîlnim copii care triumfă pornind chiar de la propria lor nefericire ... 17
*Cînd copilul rănit devine subiect de roman şi obiect al ştiinţei ... 20
*Inegalitatea traumatismelor conduce la ideea că istoria nu este un destin ... 25
*Pînă în prezent, cercetătorii au pus în lumină deteriorările incontestabile. Acum trebuie să se pornească în căutarea proceselor reparatorii ... 27
*O apărare victorioasă nu costă decît cîţiva oximoroni ... 31
 *Triumful unui rănit nu a disculpat niciodată pe agresor ... 34

 CAPITOLUL 1. SPERANŢA NEAŞTEPTATĂ ... 37

*Ceea ce impresionează un copil şi rămîne în memoria lui poate să nu spună nimic unui adult care-şi inventează trecutul ... 39
*În timpul bombardamentelor din Londra, copiii se simţeau în siguranţă atunci cînd mama manifesta încredere, în acelaşi mod în care micii ostatici ai d-lui Human Bomb au fost amuzaţi de jocul educatoarei ... 43
*Dacă Mihăiţă, în vîrstă de 5 ani, a considerat arestarea sa ca pe o sărbătoare, aceasta se datorează faptului că el suferise o izolare afectivă înainte de a fi închis la Drancy. Dar Renate, care o adora pe mama sa, revede încă şi astăzi, în fiecare seară ... 45
*Cînd realitatea e terifiantă, reveria dă o speranţă nebună. La Auschwitz, sau în timpul războiului din Pacific, supraomul era un poet ... 50
*Deplasarea nu înseamnă rătăcire. Chiar şi atunci cînd ne cunoaştem provenienţa, genealogia poate fi imaginară şi cînd ne ignorăm trecutul, îl putem inventa după bunul plac ... 56
*Orfanii au, în memoria lor, părinţi mereu tineri. Constrînşi la independenţă, condamnaţi la libertate, ei îşi găsesc întotdeauna comori derizorii care le încîntă realitatea dezolantă ... 58
*Exilul este, de asemenea, o formă de a fi orfan. Smulgerea din mediu poate să se cicatrizeze cînd cultura care îi primeşte susţine răniţii. Pentru copiii lor, şcoala şi munca devin locuri de bucurie care vindecă rănile părinţilor ... 61
*Supravieţuitorul este un erou vinovat de a fi ucis moartea ... 66
*Cînd ruşinea de a fi fericit provoacă contrasensuri, copiii rezilienţi aleargă în ajutorul celor slabi ... 71
*Solidaritatea pe care o admirăm împiedică de asemenea rezilienţa pe care o
 admirăm. Cînd moartea unei fiinţe scumpe eliberează creativitatea, cine va îndrăzni să dezvăluie acest lucru? ... 75
*Stupoarea provocată de un traumatism teribil lasă adesea mai puţine urme decît rănirile insidioase. Violenţa rece a unui mit poate face mai multe ravagii decît un puseu de ură ... 79
*Pentru a metamorfoza oroarea trebuie să creezi locurile unde se exprimă emoţia. O resocializare "ca şi cînd nimic n-ar fi fost" pune în evidenţă rana, pe cînd transformarea se face fără grijă, din moment ce poţi să o arăţi, să o pui în scenă, să faci din ea o poveste sau o revendicare militantă ... 86
*Un grădinar încîntător, o soră mai mare iniţiatoare sau un partid politic pot schimba semnificaţia unei suferinţe ... 90
*Se observă greu rîul în care te scalzi. În timp ce violenţa a fost considerată ca o metodă normală de educaţie, maltratarea n-a fost gîndită ... 93
*Invenţiile tehnice au jucat un rol important în stabilirea relaţiilor conjugale. Şi discursurile sociale au stabilit reguli în cadrul cărora să se dezvolte copiii ... 96
*O idee nouă: maltratarea ... 102
*Cum facem să nu întîlnim copii rezilienţi ... 104
*Primele întîlniri cu cei care s-au salvat ... 107
*O capcană a observării directe: faptul că rezultatul ar fi minunat, nu vrea să spună că parcursul n-a fost dureros ... 110
*Celor care spun "tulburări precoce, efecte durabile" li se poate răspunde că tulburările precoce provoacă efecte precoce, care pot dura, dacă mediul înconjurător familial şi social fac din ele poveşti permanente ... 116
*O vulnerabilitate afectivă se poate transforma în forţă afectivă, cu condiţia de a i se pune un preţ ... 120
*Cele două alegeri, cele mai nevrotice din existenţa noastră, alegerea meseriei şi a partenerului, formează tema existenţei noastre. Dar fiecare întîlnire este un viraj, o perioadă sensibilă de negociere între istoria intimă şi discursul social ... 125
*Puterea modelatoare a privirii celorlalţi ... 131

 CAPITOLUL II. SORI NEGRI FĂRĂ MELANCOLIE ... 137

*"Toate necazurile devin suportabile dacă îţi faci din ele o poveste." ... 139
*Zola, Hitchcock şi Freud stabilesc regulile genului ... 141
*Traumatismul direct lasă urme pe creier, dar ele sînt reversibile. În timp ce amintirea este o poveste învăluitoare ... 145
*"Furia de a povesti" îţi permite să faci o autobiografie fără să spui niciodată "eu" ... 152
*Cînd povestirea despre sine devine o declaraţie afectivă, auditorului poate să-i placă această mărturisire sau să fie jenat de ea ... 155
*Cînd memoria devine abuzivă, noi rămînem prizonierii trecutului nostru, ca în sindroamele posttraumatice, sau supuşi ai propagandei societăţilor totalitare ... 160
*Cînd actul de memorie pietrifică viitorul, cînd stăpînirea trecutului relevă un proiect totalitar, mărturia devine imposibilă ... 163
*Fericirea de a fi rasist necesită să nu te pui în locul celuilalt şi să te supui unei povestiri mitice numite "memorie colectivă" ... 167
*Memoria individuală sădită în spiritul nostru de emoţia altora este utilizată pentru a face un teatru social ... 170
*Nevoia de estetică este atît de presantă încît o mărturisire desolidarizează, ucigînd mitul ... 174
*Este atît de important ca o povestire socială să fie coerentă încît practic toate instituţiile, chiar şi cele mai generoase şi mai necesare, obligă victimele la tăcere asupra mărturisirilor de neimaginat ... 178
*Pentru fericirea falselor amintiri ... 181
*Fără memoria vînătăilor din trecut, noi nu am fi nici fericiţi, nici nefericiţi, deoarece clipa ar fi tiranul nostru ... 186
*Efectul-fluture al cuvîntului se adaugă la identitatea narativă pentru a ne constrînge la povestire ... 191
*Secretul este o purificare intimă care-i dă enorma sa putere de emoţie. Gîndirea se transmite fizic în parafraze ... 197
*Cînd secretul este tăinuit, rezultă o tulburare care alterează relaţiile. Dar cînd este dezvăluit, el impune remanieri dificil de suportat ... 203
*Cînd fantomele se războiesc şi caută încă să se omoare, copiii lor suferă şi mai mult, din cauza reprezentării traumei ... 207
*Să împărtăşim nefericirea noastră înseamnă să cerem celor apropiaţi să ducă propria noastră luptă ... 210
*Efectul secretului dezvăluit depinde de cel care-l ascultă şi de modul în care el însuşi încearcă sentimentul de confidenţă ... 215
*Pentru a nu fi străin de Sine însuşi trebuie ca anturajul să fi făcut mai întîi posibilă exersarea Eului ... 219
*Ne înşelăm asupra bolnavului. Nu este foarte sigur că trebuie acţionat asupra rănitului, pentru ca el să sufere mai puţin, ci mai degrabă asupra culturii ... 222
*Creativitatea va fi fiica suferinţei. Ceea ce nu înseamnă că suferinţa este mama tuturor actelor creatoare ... 227
*Să visezi ca un nebun pentru a copleşi pierderea. A visa sau a muri ... 230

 CONCLUZIE ... 237
 NOTE ... 245
 BIBLIOGRAFIE ... 257


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu