marți, 6 noiembrie 2012

PSIHOLOGIA MUNCII si Psihologia muncii caiet de seminar


Autor :  Ioana Omer     
Editura Fundatiei România de Mâine (click pentru a accesa editura)
An aparitie : 2007 
Editia a II-a   
ISBN  978-973-725-938-7
Nr pagini : 172 
Format 130 x 200
Anticariat. 


Descriere:
  În curs sunt prezentate fenomenele şi particularităţile psihice implicate în activitatea de muncă a omului, precum şi comportamentul acestuia la locul de muncă. Psihologia muncii are ca obiect studiu în detaliu al unei activităţi de muncă, atât în ce priveşte munca în sine, cât şi individul care o prestează. Scopul este orientarea, selecţia şi promovarea profesională, organizarea, evaluarea şi proiectarea muncii şi a locurilor de muncă.


Cuprins:


1. Concepte fundamentale în psihologia muncii …………………… 9
1.1. Delimitări conceptuale ……………………………………….. 9
1.2. Obiectul psihologiei muncii si câmpul ei de probleme ………. 10
1.3. Istoric al psihologiei muncii în România si în lume ………… 11
1.4. Domeniile psihologiei muncii ………………………………... 13
1.5. Relatiile psihologiei muncii cu alte ramuri ale psihologiei si cu
alte discipline care studiază munca …………………………... 14
2. Metode de descriere si analiză a muncii ………………………… 19
2.1. Analiza muncii si criterii ale analizei muncii ………………… 19
2.2. Metode de culegere a datelor în psihologia muncii comune
cu alte discipline ……………………………………………… 21
2.2.1. Observatia …………………………………………….. 21
2.2.2. Ancheta ……………………………………………….. 21
2.2.3. Studiul de caz …………………………………………. 22
2.2.4. Analiza produselor activitătii …………………………. 22
2.3. Metode specifice psihologiei muncii …………………………. 22
2.3.1. Cunoasterea de către psiholog a activitătii studiate …... 22
2.3.2. Studiul documentelor sistemului ……………………... 23
2.3.3. Metoda timpilor si a miscărilor (MTM)………………. 23
2.3.4. Metoda incidentului critic …………………………….. 24
2.3.5. Metoda analizei erorilor ………………………………. 24
2.3.6. Lista de control (check-list-ul) ………………………... 25
2.3.7. Analiza postului ………………………………………. 25
2.3.7.1. Descrierea postului ………………………….. 26
2.3.7.2. Specificatia postului/specificatia de personal … 26
3. Studiul profesiunilor ……………………………………………… 32
3.1. Delimitări conceptuale ……………………………………….. 32
3.2. Functiile profesiunilor ………………………………………... 33
3.3. Clasificarea profesiunilor …………………………………….. 33
3.4. Elaborarea monografiilor profesionale ………………………. 34
4. Rolul ambiantei în procesul muncii ……………………………… 39
4.1. Generalităti …………………………………………………… 39
4.2. Ambianta tehnică …………………………………………….. 39
4.3. Ambianta fizică ………………………………………………. 41
4.4. Ambianta psihosocială a muncii ……………………………... 47
5. Trăsături de personalitate si succes profesional ………………... 56
5.1. Aptitudinile …………………………………………………… 56
5.2. Atitudinile ……………………………………………………. 57
5.3. Caracterul …………………………………………………….. 57
5.4. Temperamentul ………………………………………………. 57
5.5. Creativitatea ………………………………………………….. 58
5.6. Motivatia …………………………………………………….. 58
5.7. Tipuri de personalităti si influente ale acestora asupra
procesului muncii …………………………………………….. 58
6. Motivatia si satisfactia în muncă - premisele reusitei
si succesului profesional ………………………………………….. 66
6.1. Definitia si formele motivatiei ……………………………….. 66
6.2. Relatia motivatie-performan. Optimul motivational ……….. 67
6.3. Teorii motivationale ………………………………………….. 67
6.3.1. Teorii motivationale clasice …………………………... 67
6.3.2. Teorii motivationale moderne ………………………… 71
6.4. Caracteristici ale satisfactiei muncii ………………………….. 74
6.5. Sursele satisfactiei în muncă …………………………………. 75
6.6. Modalităti de crestere a satisfactiei muncii …………………... 76
7. Aspecte ale comunicării în procesul muncii …………………….. 80
7.1. Generalităti …………………………………………………… 80
7.2. Componentele actului de comunicare ………………………... 81
7.3. Tipuri de comunicare ………………………………………… 83
7.4. Retele de comunicare ………………………………………… 86
7.5. Bariere si căi de crestere a eficientei în comunicare …………. 88
7.5.1. Factori perturbatori externi …………………………… 89
7.5.2. Factori perturbatori interni ……………………………. 89
7.6. Strategia comunicării eficiente ……………………………….. 90
7.7. Principiile comunicării eficiente ……………………………... 91
8. Adaptare-inadaptare profesională ………………………………. 95
8.1. Exigente în procesul muncii ………………………………….. 95
8.2. Erorile si violările de norme ………………………………….. 98
8.3. Incidentele si accidentele de muncă ………………………….. 100
8.3.1. Caracteristicile accidentului de muncă ……………….. 100
8.3.2. Factorii care provoacă accidente si incidente ………… 101
8.3.3. Prevenirea accidentelor si incidentelor ………………. 101
8.4. Oboseala în muncă …………………………………………… 102
8.4.1. Caracteristici ………………………………………….. 102
8.4.2. Cauzele oboselii ………………………………………. 102
8.4.3. Simptomele oboselii ………………………………….. 103
8.4.4. Formele oboselii ……………………………………… 104
8.4.5. Prevenirea oboselii …………………………………… 105
8.5. Stresul profesional ……………………………………………. 105
8.5.1. Generalităti ……………………………………………. 105
8.5.2. Simptomele stresului ………………………………….. 106
8.5.3. Cauzele stresului ……………………………………… 106
8.5.4. Stresul si cariera profesională ………………………… 109
8.5.5. Managementul stresului ……………………………….. 110
9. Orientarea scolară si profesională. Recrutarea, selectia
si integrarea personalului la locul de muncă …………………… 116
9.1. Orientarea scolară si profesională …………………………… 116
9.1.1. Etapele orientării profesionale ………………………... 117
9.1.2. Criteriile orientării profesionale ………………………. 119
9.1.3. Metode folosite în orientarea profesională …………… 119
9.1.4. Reorientarea si recalificarea profesională …………….. 120
9.2. Angajarea personalului ………………………………………. 120
9.2.1. Recrutarea de personal ……………………………….. 121
9.2.1.1. Metode de recrutare ………………………… 121
9.2.1.2. Criterii de recrutare …………………………. 124
9.2.1.3. Principii de recrutare ………………………... 125
9.2.1.4. Etapele planului de recrutare ………………... 125
9.2.2. Selectia de personal …………………………………… 126
9.2.2.1. Generalităti ………………………………….. 126
9.2.2.2. Criteriile procesului de selectie ……………... 127
9.2.2.3. Etapele selectiei de personal ………………… 127
9.2.3. Integrarea profesională ………………………………. 133
9.2.3.1. Generalităti ………………………………….. 133
9.2.3.2. Factori care influentează procesul de integrare 133
9.2.3.3. Metode de integrare profesională …………… 133
10. Pregătirea profesională si dezvoltarea carierei ………………... 138
10.1. Generalităti …………………………………………………. 138
10.2. Componentele pregătirii profesionale ………………………. 138
10.3. Etapele pregătirii profesionale ……………………………… 140
10.4. Metode de formare si perfectionare profesională …………… 141
10.4.1. În cadrul institutiei …………………………………... 141
10.4.2. În afara institutiei ……………………………………. 142
10.5. Cariera ………………………………………………………. 143
10.5.1. Fazele dezvoltării carierei …………………………… 143
10.5.2. Modele de planificare a carierei ……………………... 143
11. Asistenta psihologică în cerintele profesiunii de psiholog
si codul deontologic ……………………………………………… 149
11.1. Functiile psihologului ……………………………………….. 149
11.2. Psihoprofesiograma psihologului industrial ………………… 155
11.3. Organizarea laboratorului psihologic ……………………….. 158
11.4. Examenul psihologic ………………………………………... 160
11.4.1. Examenul colectiv …………………………………… 161
11.4.2. Examenul psihologic individual …………………….. 162
Bibliografie …………………………………………………………... 167

Autor :  Ioana Omer     
Editura Fundatiei România de Mâine (click pentru a accesa editura)
An aparitie : 2007 
Editia a II-a   
ISBN  978-973-725-940-0
Nr pagini : 68

Anticariat. 
Descriere:
Caietul reprezintă o culegere de aplicaţii care să ajute studentul în consolidarea cunoştinţelor asupra psihologiei muncii.
 
Cuprins:


I. Metode de descriere şi analiză a muncii………...7
II. Motivaţia şi satisfacţia în muncă – premise ale reuşitei şi succesului profesional……….…14
III. Aspecte ale comunicării în procesul muncii…………29
IV. Adaptare-inadaptare profesională……………43
V. Recrutarea şi selecţia personalului………..53
VI. Pregătirea profesională………….66Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu