joi, 8 noiembrie 2012

PSIHOLOGIA VARSTELOR

Autor : Gratiela Sion                 
Editura Fundatiei Romania de Maine   (click pentru a accesa de la editura)  
An aparitie : 2007   
Editia a  IV-a   
ISBN  978-973-163-013-7
Nr pagini : 256
Anticariat. De urmarit pe okazii
Descriere:

Lucrarea se adresează îndeosebi studenţilor care studiază psihologia, sociologia sau pedagogia, dar şi tuturor celor care, prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale, sunt interesaţi de domeniul psihologiei vârstelor. Fiind un studiu de iniţiere, cursul de faţă îl introduce pe cititor în acest domeniu prin prezentarea noţiunilor fundamentale, oferă o viziune contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi deschide drumul studierii aprofundate atât în domeniul respectiv, cât şi în domeniile conexe.
Psihologia vârstelor este, pe de o parte, o arie ştiinţifică nouă de la care se aşteaptă încă multe răspunsuri, iar pe de altă parte, se constituie ca un spaţiu de suport pentru alte domenii, acoperind o plajă extinsă de referinţe: de la psihologia educaţiei până la psihoterapie.Cuprins:


CUVÂNT-ÎNAINTE ……………………… 9

Cap. I. CADRE TEORETICE GENERALE
1.1. Delimitări conceptuale privind domeniul psihologiei vârstelor 11
1.1.1. Debutul studiilor despre copil …………………….. 17
1.2. Teorii ale dezvoltării ……………………………………. 19
1.2.1. Behaviorismul …………………………………….. 19
1.2.2. Teoria învătării sociale ……………………………. 21
1.2.3. Teoria cognitiv-constructivistă a dezvoltării a lui J.Piaget …. 23
1.2.4. Teoria procesării informatiei si relevanta ei pentru dezvoltare …. 25
1.2.5. Abordările etologice cu privire la dezvoltare …….. 27
1.2.6. Abordările psihanalitice …………………………... 28
1.2.6.1. Teoria dezvoltării psiho-sexuale – Sigmund Freud ... 29
1.2.6.2. Teoria dezvoltării psihosociale – Erik Erikson …. 38

Cap. II. DEZVOLTAREA PRENATALĂ SI NASTEREA
2.1. Perioada prenatală si factorii ce influentează dezvoltarea … 47
2.2. Nasterea ………………………………………………… 54

Cap. III. PRIMUL AN DE VIA
3.1. Nou-născutul – aspecte generale …………………… 58
3.1.1. Înfătisarea nou-născutului la nastere ………… 58
3.1.2. Reflexele ……………………………………… 60
3.1.3. Raportul somn-veghe …………………………. 61
3.1.4. Somnul ………………………………………… 62
3.1.5. Plânsul ………………………………………… 64
3.2. Sensibilitatea nou-născutului …………………….…. 66
3.2.1. Gustul ………………………………………… 66
3.2.2. Mirosul ……………………………………….. 67
3.2.3. Auzul …………………………………………. 67
3.2.4. Vederea ……………………………………….. 68
3.2.5. Perceptia ………………………………….…… 68
3.3. Dezvoltarea inteligentei ………………………….…. 68
3.4. Dezvoltarea afectivă ………………………………… 71
3.5. Principalii factori de risc în perioada primului an de via– deprivarea senzorială ….. 71

Cap. IV. CRESTEREA SI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 1 LA 3 ANI
4.1. Caracterizare generală …………………………………... 75
4.2. Dezvoltarea fizică ………………………………………. 77
4.3. Principalele achizitii psihice ale perioadei ……………… 78
4.4. Dezvoltarea inteligentei si gândirii ……………………... 85
4.5. Dezvoltarea afectivitătii ………………………………… 87
4.6. Debutul personalitătii …………………………………… 89

Cap. V. LIMBAJ SI COMUNICARE
5.1. Cadrul teoretic general privind dezvoltarea limbajului … 92
5.2. Evolutia teoriilor si perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului … 93
5.2.1. Controversa Skinner-Chomsky …………………… 93
5.2.2. Perspectiva modernă cu privire la dezvoltarea limbajului … 95
5.3. Debutul competentelor de comunicare la copil ………… 97
5.4. Etapele dezvoltării limbajului ………………………….. 99

Cap. VI. CRESTEREA SI DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 3 LA 6/7 ANI
6.1. Caracterizare generală a perioadei prescolare ………….. 102
6.2. Dezvoltarea psihomotorie ……………………………… 103
6.3. Dezvoltarea senzorială ………………………………… 104
6.4. Dezvoltarea inteligentei si gândirii …………………….. 106
6.4.1. Dezvoltarea limbajului …………………………… 108
6.5. Dezvoltarea afectivă …………………………………… 111
6.6. Dezvoltarea personalitătii ……………………………… 113
6.7. Jocul si învătarea – forme de bază ale activitătii copilului între 3 si 6 ani … 113
6.7.1. Jocul – definitii si acceptiuni ……………………… 113
6.7.2. Teorii psihologice despre joc ……………………... 114
6.7.3. Jocul copilului până la 6 ani ……………………… 116
6.7.4. Jocul în psihodiagnostic si psihoterapia copilului … 118
6.7.5. Dezvoltarea socială si învătarea ………………….. 118

Cap. VII. DEZVOLTAREA MORALITĂTII SI AUTOCONTROLUL
7.1. Morala si societatea …………………………………… 121
7.2. Teoriile cu privire la dezvoltarea morală ……………… 122
7.2.1. Perspectiva biologică …………………………….. 123
7.2.2. Perspectiva psihanalitică ………………………….. 124
7.2.3. Perspectiva behavioristă …………………………... 126
7.2.4. Teoria cognitivă asupra dezvoltării morale ……… 132

Cap. VIII. DEZVOLTAREA COPILULUI DE LA 6 LA 12 ANI
8.1. Dezvoltarea fizică si influenta asupra dezvoltării psihice … 136
8.2. Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani .. 138
8.3. Dezvoltarea limbajului; achizitia scris-cititului ………… 145
8.4. Dezvoltarea personalitătii în perioada scolaritătii mici ... 147
8.5. Dezvoltarea socială si dinamica relatiilor familiale în perioada de debut al scolaritătii …… 148
8.6. Adaptarea copilului la activitatea scolară ……………… 149

Cap. IX. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ SI ÎNVĂTAREA
9.1. Teoria dezvoltării cognitive a lui J.Piaget din perspectivă modernă ….. 152
9.2. Alte teorii cu privire la dezvoltarea cognitivă ………….. 155
9.2.1. Teoria social-istorică a dezvoltării psihice – Lev Semionovici Vîgotsky … 155
9.2.2. Teoria procesării informatiei ……………………. 158
9.3. Principalele perspective teoretice asupra învătării ……… 159
9.4. O nouă abordare a inteligentei si relevanta ei pentru procesul educational …. 163
Teoria inteligentelor multiple – Howard Gardner …………... 163

Cap. X. FAMILIA – ROLUL SI IMPORTANTA SA PENTRU CRESTEREA SI DEZVOLTAREA COPILULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
10.1. Familia – aspecte definitorii …………………………... 169
10.2. Căsătoria si familia în societatea contemporană ……… 170
10.3. Climatul familial ……………………………………… 173
10.4. Relatiile părinti-copii ………………………………… 175
10.5. Familia monoparentală ……………………………… 178
10.6. Conflictul între responsabilitătile profesionale si familiale – Perspectiva Comunitătii Europene……182
10.7. Sărăcia – factor de risc în dezvoltarea copilului ……… 183
10.8. Elemente de protectie a copilului în România ………… 184
10.9. Abuzul asupra copilului ……………………………….. 185

Cap. XI. ADOLESCENTA – TRANZITIA DE LA COPILĂRIE LA MATURITATE
11.1. Substadii ale adolescentei ……………………………... 190
11.2. Dezvoltare fizică la pubertate si adolescen………….. 190
11.3. Consecinte ale dezvoltării fizice în planul dezvoltării sociale ……. 193
11.4. Caracteristici ale dezvoltării psihice …………………... 194
11.5. Dezvoltarea intelectuală ………………………………. 196
11.6. Dezvoltarea socială ……………………………………. 198
11.7. Identitate si personalitate în adolescen……………… 199
11.8. Factorii de risc ai dezvoltării personalitătii. Comportamentul deviant si delincvent în adolescen… 204

Cap. XII. PERIOADA ADULTĂ
12.1. Schimbări în plan fiziologic …………………………… 208
12.2. Etapele vârstei adulte ………………………………….. 210
12.3. Aspecte caracteristice ale gândirii si învătării în perioada adultă... 211
12.4. Teorii cu privire la dezvoltarea în perioada adultă ……. 214
12.5. Caracteristicile personalitătii la vârstele adulte ……….. 218
12.6. Dinamica si tranzitia rolurilor în perioada adultă …….. 221

Cap. XIII. PERIOADA BĂTRÂNETII
13.1. Regresia biologică ……………………………………... 228
13.2. Probleme de natură psihoafectivă si comportamentală … 232
13.3. Stadiile perioadei de bătrânete ………………………… 234
13.4. Problematica retragerii din viata activă ……………….. 234
13.5. Noi roluri în familie …………………………………… 235
13.6. Marea bătrânete – longevitatea ………………………... 236
13.7. Atitudinea în fata mortii ……………………………….. 238

ANEXE ……………………………………………………………... 241
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………. 245Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu