luni, 5 noiembrie 2012

PSIHOLOGIE CLINICA .De la traditie la modernitateAutor : Ruxandra Rascanu (coord)            
Editura Universitatii din Bucuresti (click pentru a accesa editura)
An aparitie : 2009 
ISBN  978-973-737-715-9
Nr pagini : 190 
Format : B5

Pret : 29,50 lei 

Descrierea editurii:

Parte componentă a inteligenţei colective, psihologia – ştiinţa sufletului, se înscrie între glasurile autorizate să cunoască, să ierarhizeze, să ofere alternative – soluţii problemelor din ce în ce mai complexe, mai diversificate ale existenţei umane din secolul XXI. În consens cu dezideratele unei veritable ştiinţe, psihologia clinică, în strânse conexiuni cu psihopatologia, psihiatria, psihologia sănătăţii, este din ce în ce mai solicitată să intervină eficient şi în cunoştinţă de cauză în hăţişul întrebărilor, problemelor, nevoilor, suferinţelor oamenilor, fie ei din activităţi solicitante, din spitale extrem de diverse ca profil, din larga normalitate, mai mult sau mai puţin vulnerabili, oricum expuşi riscului de a intra într-o stare deosebită/diferită pentru organism şi de multe ori extrem de greu de depăşit atât de subiect, cât şi de familie, de prieteni, chiar de comunitate.Cuprins:


Cuvant inainte /9

CAPITOLUL 1 /11
Abordarea psihologica a afectiunilor dermatologice si impactul lor – cu accent asupra psoriazisului
                Drd. MIRONA MARCU-VALEAN /11
                Date generale asupra structurii pielii /11
                Comportamente de adaptare specifice tipologiei bolilor de piele /12
                                Tipologia bolilor de piele /12
                Etape ale adaptarii /13
                Deosebirea dintre bolile de piele si alte afectiuni ale corpului /14
                Descrierea afectiunilor dermatologice /14
                Psoriazisul /15
                Alte afectiuni dermatologice : acneea; dermatita atopica; vitiligo; urticaria /16
                Stresul si etiologia multifactoriala a bolilor /17
                Stresul psihosocial si psoriazisul, acneea, dermatita atopica, urticaria /17
                Patologia psihiatrica asociata afectiunilor dermatologice /18
                Afectiunile dermatologice si impactul lor /20
                Impact la nivelul imaginii corporale /21
                Impact la nivelul stimei de sine /21
                Calitatea vietii si afectiunile dermatologice /21
                Abordari psihoterapeutice /24
                Consilierea psihologica /25
                Bibliografie /28

CAPITOLUL 2 /31
Strategii de consiliere in cadrul diadei: depresie – periodicitate biologica la adulti
                Drd. OFELIA POPESCU /31
                Program de consiliere psihologica pentru grup de persoane diagnosticate cu depresie
                de intensitate medie aflate in menopauza sau andropauza /33
                                Principalul scop al programului /33
                                Argument pentru implementarea unui program de consiliere psihologica /33
                                Obiective principale /34
                                Motivatie de participare /35
                Rezultate: abordare reintegratoare psiho-sociala si comunitara /35
                Consilierul psiholog ca actor implicat direct in acest program complex /35
Bibliografie /37

CAPITOLUL 3/39
Factori psihosociali in organizatii. Un nou instrument de evaluare si principii de interventii in conexiune cu sanatatea mentala
                Drd. RALUCA IORDACHE /39
                Introducere /39
                Chestionarul Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali /42
                Versiunile chestionarului /44
                Discutii /45
                Bibliografieselectiva /49

CAPITOLUL 4/51
Abordari teoretice si aplicative ale motivatiei la sportivii de performanta
                Drd. VIJIIALA (IGNAT) MIRELA /51
                Motivatia – definitii, tipologie si modalitati de abordare in sport /51
                Natura si componentele motivatiei la sportivii de performanta /53
                Unele teorii ale motivatiei adaptate in sportul de performanta /55
-          Teoria atribuirii /55
·         Modelul cognitiv /56
·         Taxonomia tridimensionala a lui Weiner /59
·         Modelul social-cognitiv /61
-          Teoria auto-eficacitatii /61
Factorii ce afecteaza auto-eficacitatea /61
-          Teoria competentei percepute /63
·         Modelul atingerii scopului /64
·         Modelul functional /64
·         Directii viitoare in cercetarea atribuirii /66
-          Teoria nevoii de succes /67
·         Modelul motivatiei de realizare in sport (Weinberg si Gould) /68
·         Aspecte specifice ale motivatiei in sportul de performanta /69
I.                    Increderea de sine in sport /69
II.                  Motivatia Sportiva /69
III.                Stabilirea obiectivelor de performanta in sport /70
IV.                Stilul explicativ /71
·         Motivatie si atitudine in sportul de performanta /72
·         Motivarea si stimularea permanenta /73
·         Respectarea personalitatii sportivului intre virtute si necesitate /73
·         Antrenarea vointei de a invinge /73
·         Viata sanatoasa – cerinta omniprezenta /74
                Bibliografie /74

CAPITOLUL 5/75
Timpul psihologic: o dimensiune a personalitatii
                Dr. ROSEANU GABRIEL /75
                Bibliografie /93

CAPITOLUL 6/95
Implicatii psihologice ale obezitatii in preadolescenta (pI)
                Drd. OANA-MARIA UDREA, Prof. dr. RUXANDRA RASCANU /95
                Semnificatii psihologice ale obezitatii copilului si preadolescentului /96
                Cadru teoretic – factorii psihologici ; cauze sau consecinte? /96
                Imaginea corporala la copii cu obezitate /100
Bibliografie /101
Perspective psihologice in abordarea terapeutica a obezitatii copilului (pII)
                Drd. OANA-MARIA UDREA, Prof. dr. RUXANDRA RASCANU /103
                Modele de interventie psihologica /107
                Bibliografie /109

CAPITOLUL 7/113
Investivarea timpurie in cazul copiilor cu tulburari din spectrul autist
                Drd. KISS JULIEN-FERENCZ /113
                Introducere – argument /113
                Teorii asupra autismului /113
·         Teorii Psihanalitice /114
·         Teorii cognitiviste /114
·         Teorii neuropsihologice si neurocognitiviste /114
-Teoria slabiciunii coerentei cerebrale (Frith) /114
-Teoria deficitului executiv /115
-Teoria mentala (Simon Baron-Cohen, Alan Leslie, Uta Frith, 1985) /115
-Teoria “neuronilor-oglinda” /115
Evaluarea si diagnosticul in cazul copiilor cu tulburari din spectrul autist /115
·         Autismul infantil /116
·         Tulburarea Asperger /116
·         Sindromul Rett /177
·         Tulburarea dezintegrativa a copilariei /118
Evaluarea psihologica /118
·         Scalele de evaluare a nivelului de dezvoltare /118
- Scalele screening /118
* “Checklist-ul pentru autism in cazul copiilor mici” (CHAT) (Anexa 1) /119
* Checklist-ul modificat pentru autism in cazul copilului mic (M-CHAT) (Anexa 2) /119
* Scala Australiana pentru Sindromul Asperger (Anexa 3) /119
* Checklist-ul comportamentului autist (ABC) /120
·         Etape in diagnosticul tulburarilor din spectrul autist /120
                Bibliografie /122
                Anexa 1 – Scala CHAT /123
                Anexa 2 – Scala M - CHAT /127
                Anexa 3 – Scala Australiana pentru sindromul autist /131

CAPITOLUL 8/135
Constructia limbajului expresiv si utilizarea metaforelor la persoanele cu schizofrenie
Drd. ANA VOICHITA TEBEANU, Prof. dr. RUXANDRA RASCANU /135
                Istoricul termenului de “schizofrenie”. Delimitari conceptuale /135
                Tulburari ale limbajului expresiv la persoanele cu schizofrenie: pragmatica si semantica /137
                Metafora: definitii si sensuri /138
                Locul metaforei in limbajul schizofrenicului . Motivatia cercetarii /139
Abordarea calitativa a studiului metaforei  in schizofrenie /146
Relevanta testului Rorscharch /146
Scurt istoric /146
Studiu de caz /147
Metafora in/si prin desen. Explorarea imaginarului prin testul proiectiv AT9 /152
                Bibliografie /154
                Anexa. Plansa 1 – Yves, testul proiectiv AT9 /157

CAPITOLUL 9/159
Aspecte psihosociale si recuperatorii in abordarea complexa a pacientilor internati in Sanatoriul de Nevroze Predeal
                Prof. Dr. RUXANDRA RASCANU, Dr. OCTAVIAN ALEXANDRU BRUMARU /159
                Miturile legate de boala mentala /162
·         Diagnosticarea la Sanatoriul de Nevroze Predeal /164
·         Repartitia subiectilor din lotul investigat conform varstei si sexului /164
·         Schimbari in stilul de viata evaluat prin chestionarul Rosenberg si chestionare proprii /164
·         Aspecte farmacologice legate de comorbiditate /165
·         Proceduri alternative utilizate in SNP /166
·         Rezultate obtinute la chestionarul Rosenberg pentru evaluarea stimei de sine /166
·         Rezultate obtinute la chestionarul de asertivitate CASNP /166
·         Schimbari in atitudinile pacientilor internati la SNP /166
·         Modificari intervenite in deciziile pacientilor internati la SNP pentru consolidarea sanatatii globale urmate de actiuni – atitudini la revenirea in familie/la domiciliu /166
·         Indici de corelatie intre rezultatele probelor psihoclinice /167
·         Aspecte comparative ale rezultatelor la investigarea tip test-retest cu scale, chestionare psihoclinice – Reactia la antidepresive, anxiolitice /167
                Discutii si comentarii /167
                Concluzii /169
                Bibliografie selectiva /169

CAPITOLUL 10/171
Psihodrama – o psihoterapie de grup centrata pe individ. Repere teoretice si metodologice. Analiza de caz. 
                Drd. RADU VULCU /171
1.       Activitatea cu grupul  /178
1.a. Saluturi si activitatea psihomotrica /178
1.b. Jocuri in perechi /178
1.c. Situatia fiecaruia /179
1.d. Alegerea protagonistului /179
Analiza activitatii cu grupul /179
2.       Activitatea cu protagonistul /180
2.a. Luarea in contact /180
2.b. Popularea scenei /181
2.c. Interviul personajelor /181
2.d. Actiunea scenica /182
2.e. Integrarea /183
Analiza activitatii cu protagonistul /184
3.       Participarea auditoriului /185
Analiza activitatii de participare a auditoriului /184
                Bibliografie selectiva /186

In loc de concluzii
                Prof. dr. Ruxandra Rascanu /187

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu