duminică, 16 decembrie 2012

TRATAT DE PSIHOLOGIE ORGANIZATIONAL-MANAGERIALA VOL II


Autor : Mielu Zlate                 
Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2007 
ISBN   978-973-46-0452-4
Nr pagini :  688
Format 160x235
Pret : 59,95 leiDescriere:
Al doilea volum al Tratatului elaborat de regretatul profesor Mielu Zlate incheie sinteza studiilor si teoriilor dedicate psihologiei organizational-manageriale, domeniu care, in contextul noilor solicitari si exigente determinate de schimbarile economico-sociale rapide, are un obiect de cercetare si interventie din ce in ce mai complex. Activitatile organizationale esentiale (organizarea si conducerea, decizia si participarea), precum si fenomenele aparute in urma relatiei dintre om, grup si organizatie (motivarea sau demotivarea comportamentului organizational, conflictele si negocierea, cultura organizatiilor, patologiile organizationale etc.) sint abordate sistematic si insotite de analiza posibilitatilor de diagnoza si interventie organizationala. Avind la baza cursul universitar pe care autorul l-a sustinut timp de mai multe decenii, lucrarea constituie un veritabil manual, util nu doar studentilor de la facultatile de profil, ci si psihologilor practicieni sau managerilor.


Cuprins:


Cuvant inainte (Andreea Zlate) /21

Capitolul XI
Organizarea /23
1.Conceptul de “organizare” /23
    1.1.Acceptiunea lingvistica /24
    1.2.Acceptiunea psihoorganizationala /24
2.Tipuri de organizare /26
    2.1.Organizarea procesuala /26
    2.2.Organizarea structurala /26
    2.3.Elementele componente ale organizarii procesuale si organizarii structurale /28
        2.3.1.Activitatile /29
        2.3.2.Compartimentele /33
        2.3.3.Relatiile dintre compartimente /34
3.Structurile organizatorice si implicatiile lor psihoorganizationale /36
    3.1.Problema clasificarii /36
    3.2.Structurile formal-birocratice /39
        3.2.1.Conceptul de “structura formala”/39
        3.2.2.Sistemul birocratic – prototip al structurilor formale /39
    3.3.Varietati ale ale structurilor formal-birocratice /43
        3.3.1.Structurile ierarhic-liniare /43
        3.3.2.Structurile functionale /47
        3.3.3.Structurile mixte /50
        3.3.4.Structurile bazate pe grupuri partial suprapuse si integrate intre ele /53
    3.4.Structuri formale adhocratice /55
        3.4.1.Necesitatea aparitiei adhocratiei /55
        3.4.2.Specificul adhocratiei /56
        3.4.3.Echipele de proiect – o varianta de structura formal-adhocratica /58
    3.5.Birocratie sau adhocratie? Noi perspective /60
        3.5.1.Dileme organizationale /60
        3.5.2.Birocratia creativa /62
        3.5.3.Structurile matriceale /64
        3.5.4.Structura in sase parti /66
        3.5.5.Structurile orizontale /75
    3.6.Evaluarea structurilor organizatorice /79
        3.6.1.Criterii evaluative /79
        3.6.2.Modalitati de evaluare a eficientei structurilor organizatorice /82
    3.7.Structurile informale /85
        3.7.1.Necesitatea aparitiei si specificul lor /85
        3.7.2.Factori facilitatori ai aparitiei structurilor informale /87
        3.7.3.Rolul structurilor informale /89
    3.8.Relatia dintre formal si informal /92
        3.8.1.Apararile formale /92
        3.8.2.Apararile informale /93
        3.8.3.Constatari conclusive privind relatia formal-informal /94
    3.9.Modalitati de redare grafica a structurilor formale si informale /96
        3.9.1.Organigrama /96
        3.9.2.Sociograma /99
4.Rolul psihologului in optimizarea structurilor organizatorice /103
    4.1.Activitatile psihologului in faza de proiectare a structurilor organizatorice /104
    4.2.Sarcinile psihologului in faza implementarii structurilor organizatorice /107
    4.3.Sarcinile psihologului in faza functionarii structurilor organizatorice /108
Bibliografie /111

Capitolul XII
Conducerea /115
1.Acceptiunile psihologice ale notiunii de “conducere” /116
    1.1.Necesitatea delimitarilor conceptuale /116
    1.2.Acceptiunea psihosociala a conducerii /118
    1.3.Acceptiunea psihoorganizationala a conducerii /120
2.Teorii si modele ale conducerii /123
    2.1.Necesitatea sistematizarii /123
    2.2.Teoriile personologice /125
        2.2.1.Teoria conducerii charismatice /125
        2.2.2.Teoria trasaturilor /127
    2.3.Teoriile comportamentiste /131
        2.3.1.Teoria celor doua dimensiuni comportamentale /132
        2.3.2.Teoria continuumului comportamental /134
        2.3.3.Dezvoltari ulterioare si evaluare /135
    2.4.Teoriile situationale primare /137
        2.4.1.Specific /137
        2.4.2.Teoria supunerii fata de legea situatiei /138
    2.5.Teoriile contingentei /139
        2.5.1.Caracterizare generala /139
        2.5.2.Teoria favorabilitatii situatiilor de conducere /141
        2.5.3.Teoria maturitatii subordonatilor /145
    2.6.Teoriile cognitive /148
        2.6.1.Premise /148
        2.6.2.Teoria normativa a luarii deciziei /149
        2.6.3.Teoria “cale-scop” /152
        2.6.4.Teoria atribuirii /154
    2.7.Teoriile interactiunii sociale /156
        2.7.1.Noi perspective /156
        2.7.2.Teoria legaturilor diadice verticale /156
        2.7.3.Teoria conducerii tranzactionale /158
    2.8.Sinteza: modelele conducerii /160
        2.8.1.Modelul conducerii ca functie a persoanei /160
        2.8.2.Modelul conducerii ca functie a situatiei /162
        2.8.3.Modelul conducerii ca functie a relatiei dintre persoana si situatie /164
3.Stilul de conducere /167
    3.1.Ce este stilul de conducere ? /167
    3.2.De unde deriva necesitatea studierii stilului de conducere? /170
    3.3.Directii de cercetare a stilului de conducere /172
        3.3.1.Tipologiile stilulurilor de conducere /172
        3.3.2.Diagnoza si autodiagnoza stilulurilor de conducere /184
        3.3.3.Factorii generatori si favorizanti ai functionarii stilulurilor de conducere /190
        3.3.4.Efectele practicarii stilulurilor de conducere /193
    3.4.Evaluarea eficientei stilulrilor de conducere /195
        3.4.1.Probleme generale /195
        3.4.2.Criterii pentru evaluarea eficientei stilulurilor de conducere /196
        3.4.3.Scurte concluzii /202
4.Dificultati in calea conducerii /203
    4.1.Dificultati psihoindividuale /203
    4.2.Dificultati psihosociale /205
    4.3.Dificultati psihoorganizationale /210
    4.4.Depasirea dificultatilor /212
5.Leadership si management /214
    5.1.Ce este managementul? /215
    5.2.Delimitari conceptuale /219
    5.3.Forme de leadership /225
        5.3.1.Nevoia diversificarii /225
        5.3.2.Leadreship-ul de tip A, J, si Z /226
        5.3.3.Leadreship-ul charismatic /230
        5.3.4.Leadreship-ul transformantional /234
    5.4.Forme de management /237
        5.4.1.Generalitati /237
        5.4.2.Managementul multiplicator /238
        5.4.3.Managementul intuitiv /243
Bibliografie /249

Capitolul XIII
Decizia /257
1.Probleme general-teoretice ale deciziei /258
    1.1.Definire /258
    1.2.Natura /259
    1.3.Clasificare /260
    1.4.Procesualitate /266
    1.5.Caracteristici /270
2.Modele explicativ-interpretative ale deciziei /272
    2.1.Modelul normativ-rational al deciziei /273
    2.2.Modelele descriptiv-comportamentale ale deciziei /274
        2.2.1.Modelul rationaliatii limitate /274
        2.2.2.Modelul “incrementalismului fragmentat” /276
        2.2.3.Modelul lazii “de gunoi” /277
    2.3.Dezvoltari ulterioare /280
    2.4.Un model propriu al deciziei /283
        2.4.1.Premisele modelului /283
        2.4.2.Modelul complex al deciziei /285
3.Etapele procesului decizional /288
    3.1.Etapa preparatorie sau predecizionala /288
    3.2.Etapa decizionala sau a luarii deciziilor /294
        3.2.1.Factori psihoindividuali /294
        3.2.2.Factori psihosociali /298
        3.2.3.Factori psihoorganizationali /308
    3.3.Etapa postdecizionala sau executarea deciziilor /311
4.Ecuatia deciziei si ameliorarea procesului decizional /313
    4.1.Ecuatia deciziei /313
    4.2.Optimizarea deciziei /314
5.Directii noi in studiul deciziei organizationale /317
Bibliografie /322

Capitolul XIV
Participarea /327
1.Cateva delimitari conceptuale /328
2.Abordarea multiraterala a participarii /331
    2.1.Expansiunea problematicii participarii in psihologia organizational-manageriala /331
    2.2.Dimensiunile participarii /336
3.Formele participarii /340
    3.1.Incercare de clasificare /340
    3.2.Cateva forme ale participarii /345
        3.2.1.Echipele de lucru /345
        3.2.2.Cercurile de calitate /347
        3.2.3.Managementul calitatii totale /349
        3.2.4.Procesul celor 5S /352
        3.2.5.Comitetele de consultanta /354
        3.2.6.Consiile de munca /357
4.Un model al participarii /357
5.Cercetarea experimentala a efectelor participarii membrilor organizatiilor la luarea deciziilor /367
    5.1.Kurt Lewin /367
    5.2.Alex Bavelas /371
    5.3.L.Coch si J.R.P.French /372
    5.4.Constatari conclsusive /374
6.Managementul participativ – varianta franceza /378
Bibliografie /382

Capitolul XV
Motivatie, satisfactie, performanta /385
1.Cateva probleme generale ale comportamentului organizational motivat /386
    1.1.Schimbari de optica /386
    1.2.Ce este comportamentul organizational motivat? /187
    1.3.Complexitatea fenomenelor motivationale /389
    1.4.Sarcinile psihologiei organizational-manageriale in cercetarea comportamentului organizational motivat /393
2.Teorii cu privire la motivatia comportamentului organizational /396
    2.1.Incercari de sistematizare /396
    2.2.Teorii de continut bazate pe nevoi neierhazite /400
        2.2.1.Teoria “morcovului si abatei” /400
        2.2.2.Teoria nevoii de realizare /402
    2.3.Teorii de continut bazate pe nevoi ierarhizate /405
        2.3.1.Teoria “piramidei trebuintelor” /405
3.Tipuri de motivatii ale comportamentului organizational /410
    3.1.Clasificare /410
    3.2.Motivatia economica /412
    3.3.Motivatia profesionala /419
    3.4.Motivatia psihosociala /425
    3.5.Comentarii general-conclusive /432
4.Satisfactia in munca /434
    4.1.Definirea satisfactiei muncii /435
    4.2.Satisfactia generala si satisfactia “de fateta”/437
5.Factorii satisfactiei muncii /441
    5.1.Diversitatea factorilor /441
    5.2.Abordarea ambientala versus abordarea dispozitionala a satisfactiei /444
6.Teoriile satisfactiei muncii /448
    6.1.Teoria bifactoriala /448
    6.2.Teoria proceselor oponente /453
    6.3.Teoria compararii interpersonale /455
    6.4.Teoria compararii intrapersonale /456
    6.5.Analiza comparativa a teoriilor satisfactiei muncii /457
7.Relatiile dintre motivatie, satisfactie, performanta /458
    7.1.Motivatie – performanta /458
    7.2.Motivatie – satisfactie /461
    7.3.Satisfactie – performanta /463
Bibliografie /466

Capitolul XVI
Conflicte si negocieri /471
1.Cateva delimitari conceptuale /472
    1.1.Notiunea de “conflict” /472
        1.1.1.Acceptiunea sociologica /473
        1.1.2.Acceptiunea psihosociala /474
        1.1.3.Acceptiunea psihoindividuala /475
    1.2.Cooperare, competitie si conflict /477
    1.3.Tensiune, violenta, incompatibilitate si conflict /480
2.Tipologia conflictelor /481
    2.1.Tipologii generale /481
    2.2.Tipologii particular-organizationale /484
3.Nivelurile, sursele, efectele si modalitatile ameliorarive ale conflictelor /486
    3.1.Nivelul intrapersonal/486
    3.2.Nivelul interpersonal /488
    3.3.Nivelul intragrupal /490
    3.4.Nivelul intergrupal /492
    3.5.Nivelul intraorganizational /494
    3.6.Nivelul interorganizational /497
4.Modele explicativ-interpretative ale conflictului /498
    4.1.Modelul procesual al conflictului /498
    4.2.Modelul structural al conflictului /503
    4.3.Alte modele procesual-structrurale ale conflictului /505
5.Solutionarea conflictelor /511
    5.1.Necesitatea solutionarii conflictelor /512
    5.2.Modalitati de solutionare a conflictelor /513
        5.2.1.Negocierea /513
        5.2.2.Medierea /517
        5.2.3.Arbitrarea /519
6.Negocierea – modalitate fundamentala de solutionare a conflictelor /520
    6.1.Scurta trecere in revista a cercetarilor asupra negocierii /520
        6.1.1.Etapa psihosociala a cercetarii negocierii /521
        6.1.2.Etapa decizional-comportamentala a cercetarii negocierii /526
        6.1.3.Etapa renasterii psihosociale a cercetarii negocierii /530
    6.2.Tipurile negocierii /533
        6.2.1.Criterii de clasificare /533
        6.2.2.Forme tipice de negociere /534
        6.2.3.Cercetari, constatari, explicatii /538
    6.3.Strategii, tactici si tehnici de negociere /541
        6.3.1.Scurte delimitari conceptuale /541
        6.3.2.Catre o tipologie a strategiilor, tacticilor si tehnicilor de negociere /542
    6.4.Stiluri de negociere /549
Bibliografie /553

Capitolul XVII
Patologia organizationala /559
1.Ce este patologia organizationala? /560
    1.1.Incercare de conturare a domeniului /560
    1.2.Un posibil camp de cercetare al patologiei/psihopatologiei organizationale /564
2.Stresul organizational /567
    2.1.Omniprezenta stresului /567
    2.2.Paradigmele stresului /568
        2.2.1.Paradigma stresului ca stimul (agent stresor) /568
        2.2.2.Paradigma stresului ca reactie a organismului /570
        2.2.3.Paradigma stresului ca relatie intre stimul si reactie /573
        2.2.4.Paradigma stresului ca ca tranzactie intre persoana si mediu /574
        2.2.5.Constatari conclusive /576
    2.3.Modele explicativ-interpretative ale stresului organizational /577
        2.3.1.Modelul “ciclurilor stresului” /578
        2.3.2.Modelul “cerere-control” /579
        2.3.3.Modelul “vitamina” /582
        2.3.4.Modelul dezechilibrului dintre effort si recompensa /584
        2.3.5.Modelul conservarii / pirderii resurselor /585
    2.4.Corelatele stresului organizational /588
        2.4.1.Stres si sanatate /588
        2.4.2.Stres si performanta /588
        2.4.3.Stres si decizie /589
        2.4.4.Stres si conducere /590
        2.4.5.Stres si comportament /591
    2.5.Managementului stresului organizational /593
3. Burnout-ul ca epuzare profesionala /597
    3.1.Ce este burnout-ul ?
        3.1.1.Incercari de definire /598
        3.1.2.Cateva scurte delimitari conceptuale /602
    3.2. Modele explicativ-interpretative ale burnout-ului /606
        3.2.1.Modele nespecifice ale burnout-ului /607
        3.2.2.Modele specifice ale burnout-ului /609
        3.2.3.Probleme controversate ale burnout-ului /614
4.Workaholism-ul sau dependenta de munca /618
    4.1.Ce este workaholism-ul? 618
        4.1.1.Aparitia termenului si extensia fenomenului /618
        4.1.2.Specificul workaholism-ului /620
    4.2.Tipologii ale workaholism-ului /623
        4.2.1.Tipologii sintetice axate pe gradul de workaholism /623
        4.2.2.Tipologii analitice bazate pe varietati de workaholism /625
5.Mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de munca /626
    5.1.Conceptul de mobbing /627
    5.2.Dinamica mobbing-ului /634
    5.3.Cauzele mobbing-ului /636
    5.4.Efectele mobbing-ului si expansiunea lor /639
    5.5.Masuri de contracarare a mobbing-ului /640
6.Personalitatea colectiva a organizatiilor, miturile organizationale /642
    6.1.Personalitatea colectiva a organizatiilor /643
        6.1.1.Tipologia personalitatii colective /643
        6.1.2.Miturile organizationale /644
    6.2.Stilurile de personalitate si organizatiile nevrotice /645
        6.2.1.Stilul paranoid/suspicios /646
        6.2.2.Stilul obsesiv-perfectionist /compulsiv /647
        6.2.3.Stilul isteric/dramatic /649
        6.2.4.Stilul depresiv /650
        6.2.5.Stilul schizoid/detasat /651
7.Concluzii /652
Bibliografie /653

In incheiere /661

Index de nume proprii /663


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu