joi, 13 decembrie 2012

TRATAT DE PSIHOLOGIE ORGANIZATIONAL-MANAGERIALA VOL IAutor : Mielu Zlate                 
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2004
ISBN  973-681-681-8
Nr pagini : 568 
Format  160x235
Pret : 54,95 leiDescriere:
Prima lucrare de sinteza si la zi a studiilor si teoriilor din domeniul psihologiei organizational-manageriale publicata la noi in tara, volumul este un curs universitar, util deopotriva studentilor, psihologilor practicieni si managerilor. Autorul analizeaza cadrul general teoretic si metodologic al disciplinei si prezinta problematica acesteia pe doua niveluri de structurare – al individului, din perspectiva omului integrat in organizatie, si al grupului de munca, abordind teme specifice ale domeniului: portretul psihologic al adultului ca protagonist al mediului organizational, relatia om-organizatie, recrutarea si selectia de personal, managementul carierei, dinamica si dezvoltarea grupului, comunicarea organizationala.

Cuprins:


Istoria unei lucrari, de fapt a prezentei lucrari /19

PARTEA I – CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC

Introducere /29

Capitolul I
Psihologia organizational-manageriala si campul ei de investigatie /31
1.Realitati si niveluri de studiu in psihologie /31
2.Obiectul psihologiei organizational-manageriale /33
    2.1.Scurta definitie a psihologiei organizational-manageriale /33
    2.2.Cateva notiuni fundamentale /34
        2.2.1.Notiunea de organizatie /34
        2.2.2.Notiunea de om organizational /35
        2.2.3.Notiunea de comportament organizational /36
    2.3.Relatiile psihologiei organizational-manageriale cu alte stiinte psihologice /39
        2.3.1. Psihologiea organizational-manageriala si psihologia sociala /39
        2.3.2. Psihologiea organizational-manageriala si psihologia muncii /41
3.Aparitia si evolutia psihologiei organizational-manageriale /44
    3.1.Factorii favorizanti ai aparitiei psihologiei organizational-manageriale /44
        3.1.1. Factorii ontologici /44
        3.1.2. Factorii epistemologici /45
        3.1.3. Factorii pragmatici /45
    3.2.Evolutia pe decade a psihologiei organizational-manageriale /46
4.Trecutul si prezentul psihologiei organizational-manageriale /49
    4.1.Momentul Mayo si al colaboratorilor sai /50
        4.1.1.Prima etapa a cercetarilor lui Mayo /50
        4.1.2.A doua etapa a cercetarilor lui Mayo /52
    4.2.Prezentul si prefigurarea viitorului psihologiei organizational-manageriale /63
        4.2.1.Schimbari ale conceptiilor /64
        4.2.2.Noi viziuni metodologice /65
        4.2.3.Renovarea si actualizarea problematicii /66
        4.2.4.Accentuarea finalitatii ameliorative /71
        4.2.5.Prefigurari /71
Bibliografie /73

Capitolul II
Organizatiile: definire si clasificare /79
1.Extensia organizatiilor /79
2.Dificultati in definirea organizatiilor /81
    2.1.Proliferarea perspectivelor de analiza /81
    2.2.Utilizarea nediscriminativa a conceptelor /83
    2.3.Multiplicarea metaforelor /85
    2.4.Depasirea dificultatilor /87
3.Definirea organizatiilor /89
    3.1.Criteriile definirii /89
    3.2.Tipuri de definitii ale organizatiilor /90
        3.2.1.Definirea organizatiilor in termeni de scopuri, structuri formale si in termeni integrativi /90
        3.2.2. Definirea organizatiilor in termeni de activitati umane /93
        3.2.3. Definirea organizatiilor in termeni de performante controlate /97
        3.2.4.O dilema si rezolvarea ei /98
4.Clasificarea organizatiilor /99
    4.1.Clasificarea lui Amitai Etzioni /99
    4.2.Tipologia elaborata de Peter M.Blau si Richard W.Scott /101
    4.3.Tipologia propusa de D.Katz si R.L.Kahn /102
    4.4.Alte tipologii /102
Bibliografie /103

Capitolul III
Teoriile organizatiilor /107
1.Incercare de sistematizare /107
2.Categorii de teorii ale organizatiilor /109
    2.1.Teoriile clasice /109
        2.1.1.Caracterizare generala /109
        2.1.2.Teoria managementului stiintific /110
        2.1.3.Teoria gestiunii administrative /112
        2.1.4.Teoria birocratiei /115
        2.1.5.Evaluarea teoriilor clasice /117
    2.2.Teoriile neoclasice /120
        2.2.1.Caracterizare generala /120
        2.2.2.Teoria relatiilor umane /121
        2.2.3.Teoria sociometrica /124
        2.2.4.Teoria dinamista/127
        2.2.5.Evaluarea teoriilor neoclasice /129
    2.3.Teoriile moderne /131
        2.3.1.Caracterizare generala /131
        2.3.2.Teoria tehnologica /132
        2.3.3.Teoria resurselor umane /134
        2.3.4.Teoria sociotehnica /137
        2.3.5.Evaluarea teoriilor moderne /139
3.Constatari conclusive cu privire la teoriile organizatiilor /140
4.Abordari recente /142
    4.1.Abordarea cognitiva /143
    4.2.Abordarea psihanalitica /145
    4.3.Abordarea evolutionista /148
5.Dezvoltari viitoare .150
Bibliografie /151

Capitolul IV
Eficienta – problema fundamentala a psihologiei organizational-manageriale /155
1.”Deplasari” in studiul eficientei /155
2.Ce este eficienta? /157
    2.1.Eficienta si eficacitate /157
    2.2.Eficienta, performanta, rezultate si productivitate /160
    2.3.Slabiciune, ineficacitate si pseudoeficacitate organizationala /162
3.Principiile eficientei/eficacitatii /164
    3.1.Principiul definirii obiectivelor /164
    3.2.Principiul stabilirii prioritatilor /167
    3.3.Principiul fixarii termenelor /169
    3.4.Principiul gestiunii timpului /170
    3.5.Principiul sinergiei /174
4.Tipuri de eficienta/eficacitate /176
    4.1.Eficienta/eficacitatea personala /176
    4.2.Eficienta/eficacitatea interpersonala /181
    4.3.Eficienta/eficacitatea grupala /184
    4.4.Eficienta/eficacitatea organizationala /189
    4.5.Un model sintetic-integrativ al eficientei/eficacitatii /193
5.Masurarea si evaluarea eficientei/eficacitatii /194
    5.1.Necesitatea masurarii si evaluarii eficientei/eficacitatii /194
    5.2. Criterii de masurare si evaluare a eficientei/eficacitatii /196
    5.3. “Problemele” masurarii eficientei/eficacitatii organizationale /202
Bibliografie /206

PARTEA A-II-A – INDIVIDUL IN ORGANIZATIE

Introducere /213

Capitolul V
Omul organizational /215
1.Varsta adulta – definire, periodizare si caracterizare /215
    1.1.Locul varstei adulte in stiintele psihologice /215
    1.2.Ce este un adult? /217
    1.3.Periodizarea varstei adulte /219
    1.4.Caracterizarea psihosociala si psihoorganizationala a varstei adulte /227
    1.5.Functiile personalitatii adulte /235
2.Conceptii despre natura umana /239
    2.1.Necesitatea elaborarii conceptiei despre om /239
    2.2.Teoria X si teoria Y /241
3.Omul in abordarea psihologiei organizational-manageriale /245
    3.1.Tipuri sau varietati de “oameni” /245
    3.2. Modele explicativ-interpretative ale omului in mediile organizationale /246
        3.2.1.Modelul omului economic-rational /247
        3.2.2.Modelul omului social /249
        3.2.3.Modelul omului autoactualizat /251
        3.2.4.Modelul omului complex /253
        3.2.5.Cateva constatari conclusive /255
4.Relatia dintre om si organizatie /256
    4.1.De la relatii de incompatibilitate la relatii de integrare intre om si organizatie /257
    4.2.Relatia dintre om si organizatie in termenii contractului psihologic /264
    4.3.Relatia dintre om si organizatie in termenii congruentei /269
Bibliografie /273

Capitolul VI
Recrutarea si selectia personalului /277
1. Locul si rolul recrutarii si selectiei personalului in contextele organizationale /277
2. Activitati preliminare comune pentru recrutarea si selectia personalului /280
    2.1.Planificarea necesarului de personal /281
    2.2.Elaborarea fisei postului /283
    2.3.Stabilirea specificatiilor de personal /285
3.Recrutarea personalului /288
    3.1.Scopuri si mijloace /288
    3.2.Strategii, politici si practici manageriale de recrutare /294
    3.3.Metode de recrutare /303
        3.3.1.Metoda campaniilor de presa /304
        3.3.2.Metoda analizei documentelor si biodata /306
        3.3.3.Intretinerea de recrutare /309
4.Selectia personalului /312
    4.1.Definire si scopuri /313
    4.2.Tipuri de selectie /316
    4.3. Proiectarea si derularea selectiei personalului /318
    4.4. Selectia personalului de conducere /326
        4.4.1.Specific si dificultati /326
        4.4.2.Cateva metode de selectie a personalului de conducere /329
5.Meseria de recrutor si de selectioner /341
Bibliografie /343

Capitolul VII
Cariera si managementul carierei /349
1.Consideratii generale /350
    1.1.Conceptul de cariera /350
    1.2.Mutatii in contextul carierei /352
2.Orientarea cursului carierei /356
    2.1.Alegerea si orientarea carierei /356
    2.2.Teoria personalitatii vocationale (Holland) /357
    2.3.Teoria ancorelor carierei /362
3.Consilierea carierei /369
    3.1.Natura consilierii carierei /369
    3.2.Structura consilierii carierei /371
4.Managementul carierei /373
    4.1.Scurte delimitari conceptuale /373
    4.2.Automanagementul carierei /375
        4.2.1.Autocunoasterea si autoevaluarea /375
        4.2.2.Dezvoltarea propriilor abilitati /376
        4.2.3.Planificarea individuala a carierei /377
        4.2.4.Mentoratul /378
    4.3. Managementul organizational al carierei /379
        4.3.1.Planificarea cursului carierei /379
        4.3.2.Sistemul informarii angajatilor /381
        4.3.3.Centrele de formare, evaluare si dezvoltare /382
        4.3.4.Siseme de potrivire a slujbei /382
5.Dezvoltarea carierei /383
Bibliografie /388

PARTEA A III-A – GRUPUL IN ORGANIZATIE

Introducere /395

Capitolul VIII
Proiectarea, formarea si reconstructia grupurilor de munca /397
1.Grupul de munca si echipa de munca /397
    1.1.Delimitari conceptuale /397
    1.2.Tipuri de grupuri si echipe de munca /402
    1.3.Caracterizarea psihosociala a grupului de munca /406
2.Proiectarea grupurilor de munca /417
3.Formarea grupurilor de munca /419
    3.1.Problema criteriilor /419
    3.2.Formarea grupurilor de munca dupa conceptia sociometrica /420
    3.3.Formarea grupurilor de munca dupa conceptia dinamista /424
    3.4.Doua controverse si solutionarea lor /426
4.Reconstructia grupurilor de munca /427
Bibliografie /439

Capitolul IX
Dinamica si dezvoltarea grupurilor de munca /443
1.Dinamica grupurilor de munca – domeniu de interes major pentru psihologia organizational-manageriala /443
    1.1.Contributia lui Kurt Lewin la lansarea notiunii de dinamica grupurilor /443
    1.2.Acceptiunile notiunii de dinamica grupurilor /448
2.Factori exteriori care influenteaza dinamica grupurilor de munca /451
    2.1.Mediul natural si tehnico-material /452
    2.2.Factori socioistorici si socioculturali /454
    2.3.Factori sociali propriu-zisi /457
    2.4.Grupurile de referinta /460
    2.5.Grupurile de presiune /462
3.Factorii interiori care influenteaza dinamica grupurilor de munca /464
    3.1.Categorii de factori /464
    3.2.Impactul factorilor psihosociali asupra dinamicii interioare a grupului /467
        3.2.1.Conformismul si noncomformismul /467
        3.2.2.Tensiunile latente si camuflate /474
        3.2.3.Coeziunea si disocierea grupurilor /476
4.Modelele dezvoltarii grupului /482
    4.1.Modelul stadiilor dezvoltarii grupului /483
    4.2.Modelul grupului optimal /486
Bibliografie /489

Capitolul X
Comunicarea organizationala /493
1.Noul context al studiului comunicarii organizationale /494
2.Etape in studiul comunicarii organizationale /496
3.Tipurile comunicarii organizationale /501
    3.1.Comunicarea formala /501
    3.2.Comunicarea informala /504
4.Canale, retele si structuri de comunicare /507
    4.1.Canale de comunicare /507
    4.2.Retele de comunicare /508
    4.3.Structuri de comunicare /515
    4.4.Scurte concluzii /518
5.Perturbarea comunicarii organizationale /519
    5.1.Forme de perturbare a comunicarii organizationale /519
    5.2.Particularitatile formelor de perturbare a comunicarii organizationale /521
6.Cauzele perturbarilor comunicarii organizationale /523
    6.1.Cauzele generale ale formelor de perturbare a comunicarii organizationale /523
    6.2.Cauzele particular-organizationale ale formelor de perturbare a comunicarii organizationale /528
7.Ameliorarea comunicarii organizationale /535
    7.1.Crearea climatului suportiv /535
    7.2.Folosirea tehnicilor de ascultare afectiv-eficienta /537
    7.3.Facilitarea transpunerii empatice /538
    7.4.Utilizarea zvonurilor /540
Bibliografie /542

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu