sâmbătă, 26 ianuarie 2013

ANGOASE SI NEVROZE CULTURALEAutor :              
Editura Universitara (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie
An aparitie :2012

ISBN  978-606-591-526-8
Nr pagini :214
Format ?
Stoc epuizat la editura
Disponibilitate bcub , cota 159.9/A78.S2Descrierea editurii:
Transformarea omului într-un automat reprezintă modul cel mai normal de a învinge singurătatea. Înseşi sentimentele şi gândurile unui individ pot fi influenţate din exterior, în timp ce acesta le percepe în mod subiectiv ca fiind ale sale. Astfel, iau naştere pseudo-gândirea şi pseudo-sentimentele, pe care individul uman nu le sesizează ca atare, considerându-le ca fiind ale sale. Înlocuirea actelor originale de voinţă, gândire, simţire cu pseudo-acte duce în cele din urmă la înlocuirea eului originar cu un pseudo-eu. Dacă eul originar este cel care trebuie să dea naştere activităţilor mentale, pseudo-eul este doar un agent ce reprezintă rolul pe care o persoană trebuie să-l joace şi care face acest lucru în numele eului. Pentru a învinge panica ce rezultă din pierderea identităţii, individul uman este obligat să se conformeze, să-şi caute identitatea printr-o continuă aprobare şi recunoaştere a sa de către ceilalţi.

Cuprins:
 CUVÂNT ÎNAINTE / 11

ARGUMENT / 14

I. ANGOASĂ ŞI CIVILIZAŢIE / 20
1. Freud şi psihanaliza / 20
2. Desprinderea de Freud şi reformularea psihanalizei / 23
3. Psihanaliza culturii fără Freud / 27
4. Interpretarea psihanalitică a culturii / 30
5. Sensuri fundamentale ale conceptului de psihanaliză. Psihanaliza şi hermeneutica / 32
    5.1. Rolul interpretării în psihanaliza înţeleasă ca terapie / 34
    5.2. Rolul interpretării în psihanaliza aplicată / 37
6. De la angoasă la etică / 38

II. BINELE ŞI RĂUL – REPERE PSIHANALITICE / 40
1. Răul radical / 40
   1.1. Conceptul de Rău – repere generale / 40
   1.2. Immanuel Kant – problema radicalităţii răului / 42
2. De la radicalitatea răului la banalitatea răului / 47

III. RĂNILE SIMBOLICE ŞI CONSECINŢELE LOR / 53
1. Nebunie şi raţiune / 53
   1.2. Nebunia închisă după gratii / 54
   1.2. Experienţa nebuniei ca experienţă a alterităţii / 57
2. Rănile sufletului / 60
3. Discursul nebuniei / 64

IV. MISIONARISM ŞI NEVROZĂ CULTURALĂ / 68
1. Ideea de misionarism / 68
    1.1. Lupta împotriva idolatriei generalizate sau misionarismul iezuit / 69
2. Utopii şi mituri istorice / 71
    2.1. Despre utopie. Limite ale gândirii utopice / 71
    2.2. Utopie şi ucronie / 77

V. IDEEA DE PSIHOZĂ CULTURALĂ / 80
1. Psihoză şi nevroză / 80
   1.1. Psihoza şi nevroza - boli de integrare (S. Freud) / 80
   1.2. Nevrozele – manifestări cu determinism social / 83
2. Europa şi psihozele sale / 84
    2.1.  Mistica puterii şi ultranaţionalismul – fundamente ale legionarismului / 85
           2.1.1. Căpitanul – misticul naţionalist / 87
           2.1.2. Intelectuali români îmbrăţişând spectrul psihozei / 89

VI.  DELIR ŞI IDEOLOGIE / 94
1. Cultură şi ideologie. Ideologia – funcţie de comunicare în cultură / 96
   1.1.  Ideologia ca Weltanschauung / 97
   1.2. Funcţia de manipulare şi control a ideologiei / 99
   1.3. Critica ideologiilor – H.G. Gadamer / 101
2. Structuri absurde ale gândirii în istorie. Utopii delirante / 102
    2.1. Confruntarea între ideologia stalinistă proprie fostului URSS şi tradiţiile Europei Centrale / 102
          2.1.2. Ideologia comunistă domină scena culturală a Europei Centrale / 103
          2.1.3. Omul nou – expresia ideologică a individului în comunism / 106
    2.2. Problema antisemitismului / 107
          2.2.1. ,,Angoasă în civilizaţie” sau delirul unei ideologii / 107
          2.2.2. Adolf Hitler suferea de o psihoză maniaco-depresivă / 109
          2.3.3. Exterminarea evreilor ca victorie a unui delir / 110

VII. POSEDAŢII ŞI ROLUL LOR CULTURAL / 113
1. Fanatismul în cultură / 113
   1.1. Fanatismul - distrugător al societăţii civile / 117
   1.2. Arta de a predica şi fanatismul religios / 119
2. Stigmatul etnic – pretext cultural şi ideologic / 123
    2.1.  Etnocentrismul - marcă a unei culturi / 123
    2.2. De la pacientul disperat la conducătorul fanatic - cazul Luther / 125

VIII. RELIGIA – NEVROZĂ COLECTIVĂ? /129
1. Despre nevoia de religie / 129
   1.1. Religia – set de simptome nevrotice prilejuite de o traumă psihologică / 131
   1.2. C. G. Jung sau despre religie ca proiecţie a arhetipului /  133
   1.3. Psihiatrie versus misticism / 134
   1.4.  Religie şi ştiinţă / 136
   1.5. Religie şi spiritualitate / 139
2. Profeţie şi previziune / 140
   2.1. Structura judecăţilor profetice / 143
   2.2. Profeţie şi răscoală / 146

IX. UTOPII ŞI ILUZII CULTURALE / 150
1. Cultul iluziei şi urmările sale / 151
    1.1. Ungurii – stăpânii pustei. Gândirea magică şi conştiinţa unei misiuni – un truism  maghiar / 151
    1.2. Identitatea maghiară ca formă de tristeţe cronică / 154
    1.3. Naţionalismul ca imperialism deghizat / 155
2. Mituri şi frustrări civilizaţionale / 157
    2.1. Problema transferurilor culturale / 157
    2.2. Europa Centrală în umbra monarhiei habsburgice / 158
          2.2.1. Viena – capitala Europei Centrale. Etosul instruirii şi specificitatea modernităţii vieneze / 159
          2.2.2. Destrămarea mitului Imperiului Austro - Ungar / 164
          2.2.3. Rolul grupării Jung – Wien pe scena culturală a Europei Centrale / 165
    2.3. Rasă şi clasă – premise ale culturii hitleriste / 166
3. Revoluţia – o maladie culturală? / 167
    3.1. Revoluţia între ştiinţă şi politică / 167
    3.2. Revoluţia – efect al contagiunii mentale şi al violenţei iraţionale / 168
    3.3.  Revoluţia – împlinire a unei necesităţi sau inventare a unui viitor? / 170

X. SENTIMENTUL INFERIORITĂŢII CULTURALE ŞI CONSECINŢELE ACESTUIA  / 173
1. Interpretarea fictivă a unei culturi şi consecinţele acesteia / 175
    1.1. Filosofia ideii naţionale la Lucian Blaga / 175
    1.2. Délibáb sau cultul iluziei la maghiari / 177
2. Individul excepţional şi ideea compensaţiei / 179
    2.1. Emil Cioran sau despre neajunsul de a te fi născut / 179
    2.2. Schimbarea la faţă – soluţia pentru România / 180
    2.3. Profeţia neîmplinită şi refugiul într-o altă cultură / 182
3. Naţionalismul extrem / 184
    3.1. Nazismul – „opera” fundamentală a lui Hitler / 184

PROBLEMA ILUZIILOR CULTURALE: PROIECTE VIITOARE / 189

ANEXE / 192
ANEXA 1 / 192
I. Structura progresului în civilizaţie ca desfăşurare circulară / 193
II. Psihoza socială / 194
III. Cele două posibilităţi de simptom social  / 195
ANEXA 2 / 195
ANEXA 3 / 197
ANEXA 4 / 198
ANEXA 5 / 199
ANEXA 6 / 200
ANEXA 7 / 201
ANEXA 8 / 202
ANEXA 9 / 203
ANEXA 10 / 204
ANEXA 11 / 205
ANEXA 12 / 206

BIBLIOGRAFIE / 207

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu