sâmbătă, 26 ianuarie 2013

CERCETAREA STIINTIFICA IN EDUCATIE SI INVATAMANT. Întrebări cu şi fără răspunsuri imediateAutor :                 
Editura Universitara (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie
An aparitie :2012

ISBN 978-606-591-471-1
Nr pagini :218
Format ?
Pret : 18 lei
Descrierea editurii:
Cartea cuprinde cinci părţi distincte, dar legate între ele prin ideea de bază, aceea a continuităţii muncii de cercetare, care începe în anii universitari, se edifică în perioada de stagiatură, se exersează în etapele vieţii profesionale şi se perfectează prin experienţe ce se valorifică, într-un fel sau altul, în lumea şcolii şi a iubitorilor ei.
Conţinutul inserat în capitolele cărţii vizează diversele faţete ale cercetării în domeniul educaţional, de la proiecţia în plan mental a ceea ce va urma să se întâmple şi întocmirea documentului-proiect  (formularea titlului, obiectivelor şi ipotezei care vor declanşa cercetarea, alegerea metodelor şi instrumentelor de lucru), până la prelucrarea datelor şi redactarea materialului final ori susţinerea publică cu prilejul unor  sesiuni ştiinţifice.
Pe parcursul lucrării, prind viaţă diferite categorii educaţionale, receptive, prin natura lor, la înnoiri, adaptări şi chiar reformări, atunci când realitatea le impune: elevii şi profesorii lor, studenţi îndrumaţi de magiştri cu titluri universitare, cercetători dedicaţi investigărilor metodice şi ştiinţifice în domeniul lor de manifestare profesională, participanţi la cursuri de perfecţionare a propriei pregătiri sau, în general, educatori dispuşi să iniţieze proiecte de cercetare în favoarea îmbunătăţirii activităţii lor didactice şi educative.
Forma de prezentare a cărţii nu trimite la un manual sau curs universitar, nici la un ghid sau îndrumar de iniţiere. Din acest motiv, în lucrare nu s-au explicat concepte, noţiuni sau termeni-cheie, nu s-au formulat definiţii şi nu s-au construit exerciţii şi aplicaţii. În schimb, au fost surprinse aspecte ale exercitării „pe viu” a elementelor alcătuitoare ale unei cercetări, au fost descrise evenimente ce se pot petrece în mediul educaţional şi s-au făcut referiri la tematicile care îi preocupă pe educatorii din sistem.
Finalitatea acestei cărţi este aceea de a se adăuga altor lucrări de profil şi de a circula pe căi virtuale pentru a se afla că există şi aşteaptă să fie bine primită de către cititori.
 
Cuprins:
Cuvânt înainte  / 9

INTRODUCERE: EDUCAŢIA – DOMENIU DESCHIS CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE / 13

Capitolul l: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ROSTURILE EI ÎN PREGĂTIREA VIITORILOR EDUCATORI / 19
        1.1.  Iniţierea viitorilor educatori în teoria şi practica cercetării ştiinţifice / 20
1.1.1. Proiecţia cercetării / 27
1.1.2. Metode şi instrumente de lucru / 32
1.1.3. Procedee de prelucrare şi prezentare a datelor / 62
        1.2. Valorificarea cercetării în mediul universitar / 68
1.2.1. Lucrarea de licenţă / 72
1.2.2. Disertaţia de master / 74
1.2.3. Teza de doctorat / 75
        1.3. Etica şi estetica cercetării în ştiinţele educaţiei / 76
Bibliografie selectivă / 79

Capitolul 2: CERCETAREA METODICO – ŞTIINŢIFICĂ ÎN UNIVERSUL  ŞCOLAR ŞI EXTRAŞCOLAR / 82
        2.1. Cercetarea metodico-ştiinţifică la nivelul unităţii de învăţământ / 91
2.1.1. Cercetarea pedagogică a procesului de instruire / 94
2.1.2. Abordarea psihopedagogică a fenomenului educativ / 108
2.1.3. Investigarea psihosocială a grupurilor de elevi  / 114
        2.2. Cercetarea metodico-ştiinţifică în perimetrul extraşcolar / 124
2.2.1. Metodica activităţilor în cercurile de elevi / 125
2.2.2. Timpul liber şi cercetarea lui / 135
2.2.3. Studiul grupurilor spontane de copii şi adolescenţi / 138
Bibliografie selectivă   / 142

Capitolul 3: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ A GRUPURILOR EDUCAŢIONALE  DE TINERI  ŞI ADULŢI / 147
        3.1. Grupurile educaţionale de tineri studenţi / 150
        3.2. Grupurile educaţionale de cursanţi adulţi / 155
Bibliografie selectivă / 174

Capitolul 4: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA NIVEL ACADEMIC / 177
        4.1. Cercetarea fundamentală / 188
        4.2. Experimentul educaţional / 189
        4.3. Ancheta sociopedagogică / 191
        4.4. Cercetarea de teren / 195
        4.5. Cercetarea documentară  / 196
Bibliografie selectivă / 201

Capitolul 5: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – PROFESIE ŞI VOCAŢIE / 205

Anexa: Termeni-cheie în cercetarea ştiinţifică / 210
Bibliografie generală / 214

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu