sâmbătă, 26 ianuarie 2013

INCURSIUNE IN PSIHOTERAPIA SI EVALUAREA ANXIETATIIAutor :                 
Editura Universitara (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia Psihologie
An aparitie :2012

ISBN  
Nr pagini :128
Format ?
Pret : 8 lei
Descrierea editurii:

Volumul de faţă are ca domeniu de interes experienţa subiectivă a anxietăţii, abordată din două direcţii prioritare, corespunzătoare celor două secţiuni în care este structurat:
1. Evaluarea anxietăţii în contextul psihoterapiei şi
2. Intervenţia de tip psihoterapeutic în anxietate.

În prima secţiune sunt trecute în revistă principalele modalităţi şi instrumente disponibile pentru evaluarea anxietăţii şi sunt propuse două noi instrumente psihometrice de evaluare a anxietăţii, construite şi rafinate de noi în perioada 2006 – 2010.
În cea de-a doua secţiune este propus un program de psihoterapie, cu specific umanist – experienţial şi totodată integrativ şi sunt prezentate o serie de date de cercetare referitoare la validarea acestui tip de intervenţie.El este adresat studenţilor la psihologie, celor aflaţi în proces de formare în psihoterapie, precum şi specialiştilor acreditaţi din domeniu. Chiar dacă perspectiva generală de abordare este cea umanist – experienţială, modelul de intervenţie propus poate oferii repere pentru lărgirea perspectivei, implicit pentru creşterea eficienţei în lucrul cu clienţii anxioşi şi pentru specialiştii cu alte orientări teoretice. În sfârşit, cele prezentate în continuare reprezintă rezultatele unei munci derulate pe parcursul a mai multor ani, fie în cadrul programului nostru de doctorat, derulat la Universitatea din Bucureşti, fie în contextul proiectelor Societăţii de Psihoterapie Experienţială din România. Din această ultimă perspectivă, cele propuse pot fi considerate o contribuţie a şcolii româneşti de psihoterapie umanist – experienţială la dezvoltarea generală a domeniului.


Cuprins:
 

Introducere  / 7

SECŢIUNEA I-a – Evaluarea anxietăţii / 9
1. Aspecte şi considerente generale privind evaluarea anxietăţii / 9
     1.1. Întrebări şi scopuri fundamentale ale evaluării / 9
     1.2. Metode şi instrumente utilizate pentru evaluarea psihologică a anxietăţii / 12
2. Noi alternative în evaluarea anxietăţii / 14
     2.1. Construcţia Chestionarului metaforic de anxietate – CMA / 15
           2.1.1. Setul de criterii folosit pentru selecţia termenilor / 17
           2.1.2. Procedura utilizată în construcţia CMA / 18
           2.1.3. Prezentarea generală a chestionarului / 19
           2.1.4. Date privind caracteristicile psihometrice ale CMA / 20
     2.2. Construcţia Chestionarului procesual de anxietate – CPA / 25
           2.2.1. Operaţionalizarea anxietăţii în CPA / 26
           2.2.2. Procedura utilizată în construcţia CPA / 27
           2.2.3. Prezentarea generală a chestionarului / 29
           2.2.4. Date privind caracteristicile psihometrice ale CPA / 31
     2.3. Corelaţia convergentă CMA – CPA / 34
     2.4. Considerente concluzive / 34

SECŢIUNEA a II-a – Psihoterapia anxietăţii. Un model experienţial integrativ de psihoterapie în anxietate / 37
3. Abordarea experienţială în psihoterapie / 38
     3.1. Abordări clasice în psihoterapia experienţială / 39
     3.2. Abordări actuale în psihoterapiile experienţiale / 60|
4. O perspectivă experienţial – procesuală în abordarea terapeutică a anxietăţii / 67
     4.1. Obiectivele psihoterapiei / 68
     4.2. Adresabilitate / 69
     4.3. Structura procesului terapeutic/ 70
           4.3.1. Etapele procesului terapeutic / 71
     4.4. Alianţa terapeutică / 75
           4.4.1. Instrumente utilizate pe planul relaţiei terapeutice / 76
     4.5. Durata psihoterapiei / 85
     4.6. Tehnici utilizate / 85
           4.6.1. Tehnici de lucru individual / 87
           4.6.2. Tehnici de lucru în grup / 99
           4.6.3. Întrebări terapeutice / 101
     4.7. Cerinţe formative / 104
     4.8. Aspecte privind intervenţia de tip preventiv şi educaţional / 105
5. Date de cercetare privind validitatea modelului de psihoterapie / 107
     5.1. Obiective de cercetare / 107
     5.2. Ipoteze de cercetare / 108
     5.3. Instrumente şi tehnici de investigaţie / 109
     5.4. Participanţi / 110
     5.5. Rezultate / 110

Bibliografie / 115
Anexe / 121

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu