sâmbătă, 26 ianuarie 2013

INSTRUMENTE PSIHOMETRICE DE EVALUARE A PERSONALITATIIAutor :                 
Editura Universitara
Colectia Psihologie
An aparitie :2012
ISBN 978-606-591-499-5
Nr pagini :161
Format ?


Pretul la data postarii : 8 lei la Editura,6,40 lei la elibrariescolara
Disponibilitate BCU: cota 159.9/N35.S4Descrierea editurii:

Deşi termenul de psihodiagnoza personalităţii este pe larg acceptat şi utilizat în comunitatea psihologilor din România, sub raport conceptual şi de conţinut nu reprezintă termenul cel mai adecvat pentru descrierea domeniului. În primul rând, psihodiagnoza personalităţii nu se defineşte ca tip de demers specific, diferit de alte ramuri ale psihodiagnosticului, ci mai degrabă prin domeniul, obiectul investigaţiei sale – persona­litatea umană. Când vorbim despre psihodiagnoza persona­lităţii, avem în vedere generic utilizarea instrumentelor psiho­diagnostice în scopul investigării, evaluării sau predicţiei în raport cu unele structuri sau trăsături ale personalităţii sau a unor activităţi umane specifice condiţionate de aceste trăsături sau structuri. În cel de-al doilea rând, termenul nu precizează tipul de metodologie utilizată în scop diagnostic, respectiv dacă este o evaluare cantitativă sau calitativă, proiectivă sau psihometrică.Având în vedere cele două considerente enunţate mai sus, propunem, ca cel mai adecvat termen pentru definirea domeniului de conţinut abordat în acest volum, pe cel de evaluare psihometrică a personalităţii.Acest volum este adresat studenţilor la psihologie şi psiho­logilor care lucrează în domeniul evaluării, precum şi altor categorii de specialişti, beneficiari ai activităţilor de evaluare, cum ar fi managerii sau specialiştii din domeniul resurselor umane, medicii şi diferite categorii de personal din domeniul educaţional. Scopul său este trecerea în revistă a domeniului cu problemele sale fundamentale şi schiţarea unor direcţii pentru o bună practică în evaluare, precum şi familiarizarea cu unele dintre cele mai cunoscute instrumente psihometrice de evaluare a personalităţii.


Cuprins:


Introducere ........................................................................... 9
1. Introducere în psihometrie ................................................. 11
1.1. Conceptul de mãsurare psihometricã ............................ 11
1.2. Problematica standardizãrii în evaluarea psihometricã 12
1.3. Norme sau etaloane ....................................................... 13
1.4. Scale de mãsurare utilizate în evaluarea personalitãtii . 15
1.5. Tipuri de scoruri la instrumentele psihometrice ........... 17
1.6. Caracteristici psihometrice............................................ 20
1.6.1. Fidelitatea instrumentelor psihometrice ............ 21
1.6.2. Validitatea instrumentelor psihometrice ............ 23
1.7. Clasificarea instrumentelor de evaluare psihologicã .... 26
1.7.1. Clasificarea instrumentelor psihometrice .......... 27
1.8. Instrumente utilizate pentru evaluarea psihologicã a personalitãtii ...... 29
1.8.1. Tipuri de instrumente psihometrice de evaluare a personalitãtii ... 29

2. Repere fundamentale în evaluarea personalitãtii ............ 32
2.1. Teorii relevante pentru evaluarea psihometricã a personalitãtii ........ 32
2.2. Constructia instrumentelor psihometrice de evaluare a personalitãtii .... 34
2.2.1. Strategii constructive generale .......................... 34
2.2.2. Etape în constructia instrumentelor de evaluare ... 37
2.3. Surse de eroare în evaluarea psihometricã a personalitãtii ...... 41
2.3.1. Relatia semanticã item-trãsãturã ........................ 46
2.3.2. Caracteristicile itemilor ..................................... 48
2.4. Domenii, scopuri si modalitãti de utilizare a inventarelor de personalitate ........ 52
2.4.1. Domeniul clinic ................................................. 52
2.4.2. Domeniul organizational ................................... 53
2.4.3. Domeniul educational ........................................ 56
2.4.4. Domenii speciale ............................................... 57

3. Aspecte etice, legale si de competentã în evaluarea
psihometricã a personalitãtii .............................................. 59
3.1. Principii si standarde etice în evaluarea psihologicã .... 59
3.1.1. Principii etice ale profesiei de psiholog ............ 60
3.1.2. Standarde etice în evaluarea psihologicã ........... 62
3.1.3. Dileme etice în evaluarea psihologicã ............... 63
3.2. Licenta de utilizare a testelor ........................................ 68
3.3. Competente minimale în utilizarea instrumentelor de personalitate ... 71

4. Etapele evaluãrii .......................... 72
4.1. Etapa pre-evaluare ........................................................ 72
4.1.1. Definirea întrebãrilor si scopurilor fundamentale ale evaluãrii ....... 72
4.1.2. Alegerea instrumentelor .................................... 74
4.1.3. Consimtãmântul informat .................................. 75
4.2. Derularea propriuzisã a evaluãrii .................................. 76
4.2.1. Derularea evaluãrii / gestionarea relatiei cu respondentul .......... 77
4.2.2. Raportul de evaluare psihologicã ...................... 79
4.2.3. Confidentialitatea ............................................... 81
4.3. Etapa post-evaluare ....................................................... 82
4.3.1. Feedback pentru respondenti ............................. 82

5. Interpretarea rezultatelor la inventarele de personalitate 84
5.1. Problematica validitãtii evaluãrilor .............. 86
5.1.1. Tipuri frecvente de distorsiune .......... 86
5.1.2. Indicatori ai validitãtii si examinarea validitãtii 88
5.2. Interpretarea scorurilor la scalele de personalitate–Nivele de intensitate ......... 90
5.3. Interpretarea corelativã ................................................. 93

6. Inventare de personalitate .................. 95
6.1. Inventare construite empiric ................ 95
6.2. Inventare factoriale ............................. 120
6.3. Instrumente de tip Big-Five ......................... 134
6.3.1. Date privind modelul Big-Five .................. 135
6.3.2. Inventare internationale de tip Big-Five ............ 136
6.3.3. Inventare Big-Five de conceptie autohtonã ....... 145
6.4. Inventare nonverbale de personalitate – NPQ si FF-NPQ 149
6.5. Inventare tipologice ........ 152

7. Resurse online pentru utilizatorii de teste ........................ 156
Bibliografie ................................................................................. 158
Anexa 1....................................................................................... 160Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu