vineri, 15 februarie 2013

CONFLICTUL INTERPERSONAL. Prevenire, rezolvare si diminuarea efectelorAutor : Ana Stoica-Constantin                 
Editura  Polirom
Colectia Collegium.Psihologie
An aparitie :2004
ISBN  973-681-784-9
Nr pagini :304
Format 160 x 235
Pret : 29,50 lei la Editura Polirom
la 14,99 lei la Anticariatul  Targul Cartii
download pdf pe scribdDescrierea editurii:
Volumul se constituie intr-un veritabil ghid practic de management al conflictului, cu numeroase exemple, exercitii si recomandari privind prevenirea si rezolvarea situatiilor de tensiune, opozitie, contradictie, criza sau conflict. Lucrarea are o pronuntata nota aplicativa, fiind foarte utila studentilor psihologi, sociologi, politologi ori juristi si celor doua categorii de profesionisti ai rezolvarii conflictelor – cadrele didactice care indeplinesc rolul de formatori nationali si mediatorii de conflicte –, cit si oricarei persoane interesate de mentinerea unor relatii normale, pozitive cu ceilalti in viata privata sau la locul de munca.


Ana Stoica-Constantin este profesor doctor la Catedra de Psihologie a Universitatii „Al.I. Cuza”, Iasi, unde preda rezolvarea conflictelor, psihologia creativitatii si psihologia educatiei si coordoneaza un masterat in medierea si rezolvarea conflictelor. Distinsa cu medalia de aur „Henri Coanda” (Institutul National de Inventica, 1995) pentru activitatea in domeniul creatologiei, Ana Stoica-Constantin este membra a International Creativity Network, SUA – unde este recunoscuta ca expert international in creativitate si acreditata sa tina cursuri si sa conduca sesiuni de rezolvare creativa a problemelor. De asemenea, face parte din Asociatia Psihologilor din Romania si a activat in Comisia Nationala de Inventica a Academiei Romane si in Asociatia Oamenilor de Stiinta din Romania.

Cuprins:Intre consens si conflict (Adrian Neculau) / 9
Cuvînt ininte /13

CAPITOLUL 1 - Conceptele de conflict şi de rezolvare a conflictului /15
Obiective operaţionale /17
1. Natura conflictului /17
       1.1. Etimologia şi semnificaţia termenului „conflict”/17
       1.2. Conceptul de conflict. Conflictul ca fenomen psihosocial /19
2. Sursele conflictelor /23
3. Tipologii ale conflictelor /30
       3.1. Criteriul localizării /30
       3.2. Criteriul aparenţei /35
       3.3. Criteriul nivelului /36
       3.4. Criteriul „cîştigătorul conflictului” /38
       3.5. Criteriul naturii intrinseci a conflictului /39
       3.6. Criteriul sistemelor/părţilor implicate /40
       3.7. Criteriul scopului: conflicte onentate  spre problema - conflicte orientate spre structură /40
       3.8. Criteriul percepţiei adversarului /40
4. Conceptul de rezolvare a conflictului /41
5. Dimensiuni actuale ale preocupărilor pentru studierea şi practica rezolvării conflictelor /43
Rezumat /47

CAPITOLUL 2 - Rolul comunicării in prevenirea, producerea şi rezolvarea conflictului  /49
Obiective operaţionale  /51
1. Conţinutul mesajelor în comunicarea interpersonală  /51
2. Comunicarea perturbată sau blocată, sursă a conflictului /58
       2.1. Cauze externe ale perturbării sau blocării comunicării /59
       2.2. Procese psihice/psihosociale /60
       2.3. Comportamente care inhibă, perturbă sau blochează comunicarea /61
       2.4. Factori de personalitate şi procese psihice  /64
3. Comunicarea preventivă pentru conflict /64
       3.1. Iniţierea dialogului  /64
       3.2. Desfăşurarea dialogului /66
4. Principii şi atitudini pentru prevenţia şi rezolvarea conflictului prin dialog /68
Rezumat /72

CAPITOLUL 3 - Conflictul intern/intrapersonal /75
Obiective operaţionale /77
1. Delimitări conceptuale /77
2. Perspectiva psihanalitică asupra conflictului intern /78
       2.1. Conflictul intern în prima concepţie freudiană  /78
       2.2. Conflictul intern în a doua concepţie freudiană /79
       2.3. Conflictul intern în concepţia lui K. Horney /80
       2.4. Conflictul intern în perspectiva altor psihanalişti /84
3. Perspective nonpsihanalitice asupra conflictului intern /84
4.Perspectiva actuală asupra conflictului intern /87
Rezumat /91

CAPITOLUL 4 - Personalitatea partenerului şi managementul specific al conflictului /93
Obiective operaţionale /95
1. Interacţiunea cu persoane cu comportamente dificile /96
       1.1. Dimensiuni ale analizei /96
       1.2. „Personalităţile dificile” şi managementul specific al conflictului cu fiecare tip /98
2. Interacţiunea cu persoane cu tulburări de personalitate /115
Rezumat / 132

CAPITOLUL 5 - Prevenirea conflictelor /135
Obiective operaţionale /137
1. Ascultarea activă, instrument de rezolvare a conflictului şi de reducere a efectelor acestuia /138
       1.1. Conceptul de ascultare activă /138
       1.2. Forme şi utilizări ale ascultării active  /140
1.2.1. Ascultarea activa cu rol de informare /140
1.2.2. Ascultarea activa cu rol de suport emotional/linistire/consiliere /141
1.2.3. Ascultarea activa pentru reducerea agresivităţii verbale a interlocutorului /143
2. Exprimarea asertivă, modalitate de prevenţie şi rezolvare a conflictului /144
       2.1. Structura aserţiunii-Eu /144
       2.2. Mesajele-Eu /146
3. Ridicarea statutului de putere pentru evitarea şi rezolvarea conflictului /147
       3.1. Repere teoretice /  147
3.1.1. Conceptul de putere /147
3.1.2. Tipologia formelor de putere in funcţie de sursele puterii  /148
3.1.3. Utilitatea puterii în conflicte /152
       3.2. Tehnici de autoconsolidare a puterii  /154
4. Încurajarea stimei de sine a celuilalt, condiţie a prevenţiei conflictelor /156
       4.1. Stima de sine componentă afectivă a imaginii de sine /156
       4.2. Cum stimulăm stima de sine a celuilalt /158
5. Obţinerea complianţei prin comunicarea persuasivă şi tehnici speciale /159
       5.1. Introducere. Definirea conceptelor /159
       5.2. Principii psihologice care permit complianţa /162
       5.3. Tehnici de influenţă socială pentru schimbarea atitudinilor şi/sau comportamentelor /176
Rezumat  /193

CAPITOLUL 6 - Metode de rezolvare a conflictelor /197
Obiective operaţionale /199
1. Metoda victorie-victorie (cîştig-cîştig) /199
2. Negocierea /203
       2.1. Conceptul de negociere /203
       2.2. Obiectul negocierii /204
       2.3. Tipuri de negociere /205
       2.4. Caracteristici ale negocierii /206
2.4.1. Comportamente în negociere /206
2.4.2. Tipuri de strategii  /206
       2.5. Negociatorul /207
       2.6. Pregătirea negocierii /209
       2.7. Desfăşurarea negocierii /212
       2.8. Situaţii dificile în negociere şi contracararea acestora /213
2.8.1. Partenerul refuză sa negocieze /213
2.8.2. Partenerul procedeaza necinstit /214
2.8.3. Partenerul aduce obiectii la propunerile noastre /219
Rezumat /220

CAPITOLUL 7 - Procesul rezolvării conflictelor /223
Obiective operaţionale /225
1. Comportamentul in conflict. Taxotiomii ale modurilor de tratare a conflictului /225
       1.1. Clasificari multidimensionale ale abordarii conflictului /226
       1.2. Evitarea conflictului versus angajarea în conflict /232
2. Factori cu impact asupra rezolvării conflictului /235
3. Modele ale rezolvării conflictelor /238
       3.1. Harta conflictului /238
       3.2. Modelul listei de verificare /245
       3.3. Modelul parteneriatului conflictului /249
Rezumat /251

CAPITOLUL 8 - Structuri-cadru pentru rezolvarea conflictelor /253
Obiective operationale /255
1.Diversitatea structurilor-cadru pentru rezolvarea  conflictelor /255
       1.1. Criterii de clasificare şi tipuri de structuri-cadru  /255
       1.2. Designul disputelor in sisteme /258
       1.3. Descrierea unor structuri-cadru pentru rezolvarea conflictelor /259
1. 3. 1. Forma colaborativa de rezolvare a conflictelor /259
1. 3. 2. Intervenţia informlă / 260
1. 3. 3. Adjudecarea sau acţiunea în judecată /261
2.  Arbitrajul /262
       2. 1. Premisele arbitrajului /262
       2. 2. Condiţiile arbitrajului / 262
       2. 3. Caracteristici ale arbitrajului /263
       2. 4. Variante ale arbitrajului /264
3.  Medierea /264
       3. 1. Cadrul conceptual /264
       3. 2. Premisele medierii /265
3. 2. 1. Statutul mediatorului /265
3. 2. 2. Condiţiile medierii /  268
       3. 3. Etapele procesului de mediere /269
       3. 4. Limitele medierii  /277
Rezumat /278

CAPITOLUL 9 - Diminuarea efectelor emoţionale negative ale conflictului /279
Obiective operaţionale 281
1.  Eliberarea de tensiune emoţională postconflict /281
2.  Pozitivarea consecinţelor negative ale  conflictului /282
3.  Refacerea relaţiilor / 285
       3.1. Etapele disoluţiei relaţiei /285
       3.2. Refacerea relaţiei, responsabilitate comună /285
Rezumat /286

ANEXA - Listă de conflicte pentru aplicaţii practice /289

Bibliografie /299
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu