sâmbătă, 16 februarie 2013

CONSTRUIREA SI UTILIZAREA TESTELOR PSIHOLOGICEAutor :  Monica Albu               
Editura Clusium

An aparitie :1998

ISBN 973-555-200-0
Nr pagini :344
Anticariat

Download pdf  pe scribdCuprins:PREFAŢĂ/ 5

1. TEST ŞI TESTARE PSIHOLOGICĂ  /13
                  1.1.CE ESTE UN TEST PSIHOLOGIC ? /13
                  1.2.UTILIZĂRI ALE TESTELOR PSIHOLOGICE /18
                  1.3.CONDIŢII DE UTILIZARE A TESTELOR PSIHOLOGICE /20

2.CÂTEVA NOŢIUNI CARE  INTERVIN ÎN TEORIA TESTELOR PSIHOLOGICE /26            
 2.1.CONSTRUCTUL PSIHOLOGIC /26
 2.2.DOMENIUL DE CONŢINUT AL UNUI TEST /29
 2.3.GRUPELE CONTRASTANTE /30
 2.3.1.Definiţia grupelor contrastante /30
 2.3.2.Formarea grupelor contrastante /32
2.4. CRITERIUL /35
 2.5.VALIDITATEA DE ASPECT  A TESTELOR /40
 2.6.VARIABILE MODERATOARE, VARIABILE  MEDIATOARE /40

3.VECHI ŞI NOU ÎN TESTAREA PSIHOLOGICĂ  /44
 3.1.SCURT ISTORIC AL TENTELOR PSIHOLOGICE            /44
 3.2.CÂTEVA TEORII ALE PERSONALITĂŢII ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA PSIHOMETRIEI /47
 3.2.1.Definiţii/47
 3.2.2.Câteva teorii ale personalităţii / 50
 3.3.EVALUARE PSIHOMETRICĂ SAU EVALUARE COMPORTAMENTALĂ?               / 55         
 3.4.TENDINŢE NOI ÎN STUDIUL PERSONALITĂŢII: MODELUL BIG PIVE ŞI MODELUL CIRCUMPLEX  /59
 3.4.1.Modelul Big Five              /59
 3.4.2.Modelul circumplex/ 63
               3.5.UTILIZAREA CALCULATOARELOR IN TESTAREA PSIHOLOGICA / 65

 4.CLASIFICĂRI ALE TESTELOR PSIHOLOGICE  /69
 4.1.CLASIFICĂRI ÎN FUNCŢIE DE CONŢINUTUL TESTULUI/69
 4.2.CLASIFICĂRI ÎN FUNCŢIE DE MODUL DE ADMINISTRARE A TESTULUI            /80
               4.3.CLASIFICĂRI ÎN FUNCŢIE DE MODUL DE COTARE A TESTULUI ŞI DE INTERPRETARE A SCORURILOR  /82

5.CONSTRUIREA ŞI COTAREA ITEMILOR TESTELOR PSIHOLOGICE  /85
                5.1.TIPURI DE ITEMI ÎN TESTELE PSIHOLOGICE /85
                5.2.SUGESTII PENTRU SCRIEREA ITEMILOR / 92
                5.3.CALCULUL SCORULUI UNUI ITEM / 95

6.PRINCIPALELE TEORII ASUPRA TESTELOR PSIHOLOGICE / 101
 6.1.TEORIA CLASICĂ A TESTELOR /101
 6.1.1.Scor real, scor observat  / 101
 6.1.2.Instrumente de măsură echivalente, instrumente de măsură paralele/104
 6.1.3.Eroarea standard de măsură /107
6.2. TEORIA RĂSPUNSULUI LA ITEMI/ 108
 6.2.1.Variabile latente, variabile observate/ 108
 6.2.2.Funcţia caracteristică a unui item/112
 6.2.3.Utilizarea rezultatelor la un test  /117
 6.3.TEORIA STĂRILOR Şl A TRĂSĂTURILOR LATENTE  /121
 6.3.1.Ideea de bază a teoriei stărilor şi a trăsăturilor latente / 121
 6.3.2.Scopul teoriei stărilor şi a trăsăturilor latente/ 122
 6.3.3.Variabile utilizate de teoria stărilor şi a trăsăturilor latente / 123
 6.3.4.Modelul de bază ai teoriei stărilor şi a trăsăturilor latente  / 126
 6.3.5.Coeficienţii utilizaţi de teoria stărilor şi a trăsăturilor latente /127
 6.3.6.Câteva modele ale teoriei starilor şi a trăsăturilor latente/   128

 7.SURSE DE EROARE ÎN TESTAREA PSIHOLOGICĂ/ 130
 7.1.NOŢIUNEA DE EROARE / 130
 7.2.FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ REZULTATELE TESTĂRII PSIHOLOGICE          /130

8.FIDELITATEA TESTELOR PSIHOLOGICE/136
               8.1.DEFINIŢIA FIDELITĂŢII TESTELOR  /136
               8.2.ROLUL COEFICIENTULUI DE FIDELITATE/ 138
               8.3.FORMULE DE CALCUL UTILIZATE PENTRU EVALUAREA FIDELITĂŢII/140
               8.4.METODE PENTRU EVALUAREA FIDELITĂŢII TESTELOR /147
                                  8.4.1.Metoda test-retest/148
                                  8.4.2.Metoda analizei conststcnţci interne/ 150
                                  8.4.3.Metoda formelor paralele/ 152
                                  8.4.4.Coeficienţi de fidelitate inter-evaluatori/ 155
               8.5.OBSERVAŢII ASUPRA METODELOR FOLOSITE PENTRU ESTIMAREA FIDELITĂŢII/ 156
               8.6.FACTORI CARE INTERVIN ÎN ESTIMAREA COEFICIENŢILOR DE FIDELITATE/157
               8.7.INTERPRETAREA COEFICIENŢILOR DE FIDELITATE  /158
               8.8.FIDELITATEA DIFERENŢEI SCORURILOR ÎNTRE TEST Şl RETEST/ 159.

9.VALIDITATEA TESTELOR PSIHOLOGICE/161
 9.1.DEFINIŢIA VALIDITĂŢII/161
 9.2.VALIDITATEA TESTULUI RELATIVA LA CONSTRUCTUL MĂSURAT DE ACESTA/165
 9.3.VALIDITATEA TESTULUI RELATIVA LA CONŢINUTUL SAU/170
 9.4.VALIDITATEA TESTULUI RELATIVA LA UN CRITERIU /173
9.4.1.Metode de cercetare a validităţii relative la criteriu/173
9.4.2.Problema restrângerii mulţimii/ 176
9.4.3.Interpretarea coeficienţilor de validitate/177
                                 9.4.4.Factori care afectează valoarea coeficicnţilor de validitate/ 178
 9.5.CÂTEVA IDEI IMPORTANTE DESPRE VALIDITATE A TESTELOR /181

 10. DIFICULTATEA Şl SENSIBILITATEA UNUI TEST PSIHOLOGIC  /183
                10.1.DIFICULTATEA UNUI TEST PSIHOLOGIC/ 183
                10.2.SENSIBILITATEA UNUI TEST PSIHOLOGIC/ 186
                10.3.INFLUENŢA CARACTERISTICILOR ITEMILOR ASUPRA DIFICULTĂŢII ŞI A SENSIBILITĂŢII TESTULUI/ 190

11. INFORMAŢII DESPRE TESTELE PSIHOLOGICE/ 195
                11.1.MANUALELE TESTELOR PSIHOLOGICE  / 195
                11.2.INFORMAŢII NECESARE PENTRU ALEGEREA UNUI TEST PSIHOLOGIC/ 195

12. CONSTRUIREA TESTELOR PSIHOLOGICE/ 198
                  12.1.ALGORITMUL GENERAL DE CONSTRUIRE A TESTELOR/198
                                           Prezentarea paşilor algoritmului de construire a unui test/ 198
                                    Observaţii asupra metodelor de construire a testelor /200
                  12.2.DEFINIREA TESTULUI/ 201
                  12.3.CREAREA BĂNCII DE ITEMI /205
                  12.4.CONSTRUIREA UNEI VARIANTE A TESTULUI/209
                  12.5.ADMINISTRAREA TESTULUI/211
                  12.6.ANALIZA REZULTATELOR TESTĂRII/211
                                12.6.1.Analiza de itemi/ 212
                                          12.6.1.1 Indicele de dificultate al unui item /213
                                          12.6.1.2 Analiza răspunsurilor incorecte  /216
                                          12.6.1.3 Validitatea itemilor/ 219
                                          12.6.1.4. Indicele de discriminare al unui item/221
                                          12.6.1.5 Indicele de fidelitate al itemului  /225
                                          12.6.1.6 Observaţii asupra analizei de itemi  /225
                                12.6.2.Metode de selectare a itemiicr pentru construirea unui test psihologic/226
                 12.7.EXPERIMENTAREA SUPLIMENTARA A TESTULUI  /234
                 12.8.TRADUCEREA ŞI ADAPTAREA UNUI TEST/ 236

13.   INTERPRETAREA SCORURILOR TESTELOR PSIHOLOGICE  /237
                 13.1.PRINCIPII GENERALE/ 237
                 13.2.INTERPRETAREA SCORURILOR LA TESTELE DE CUNOŞTINŢE INFORMATIVE/ 239
                 13.3.INTERPRETAREA SCORURILOR LA TESTELE CENTRATE PE CRITERIU/ 240
                 13.4.INTERPRETAREA SCORURILOR LA TESTELE NORMATIVE  /242
                                  13.4.1.Normele testelor/242
                                  13.4.2.Etalonarea testelor/243
                                  13.4.3.Clasele echivalente/247
                                  13.4.4.Vârstele echivalente/ 249
                                  13.4.5.Normele dc vârstă mintală/ 249
                                  13.4.6.Cotele standard z şi cotele standardizate/250
                                  13.4.7.Rangurile centile, decile şi cuantile/251
                                  13.4.8.Clasele scării normalizate/256
                  13.5.INTERPRETAREA SCORURILOR LA CHESTIONARELE DE PERSONALITATE/ 261
                                  13.5.1. Descrierea procedeului obişnuit / 261
                                  13.5.2. O metodă de interpretare a scoruiilor în cazul unei singure scale/ 263
                                  13.5.3. O metodă de interpretare a scorurilor in cazul unei perechi de scale/266
                                  13.5.4. Avantajele celor două metode de interpretare a scorurilor/267
                                  13.5.5. Exemple/ 268

14. PROFILUL PSIHOLOGIC/ 273

15.O ABORDARE A TEORIEI TESTELOR PSIHOLOGICE BAZATĂ PE TEORIA CLASIFICĂRII/ 282
                  15.1.TESTUL PSIHOLOGIC CA INSTRUMENT DE CLASIFICARE  /  282
                  15.2.CONSTRUIREA TESTELOR  PSIHOLOGICE /283
                  15.3.VALIDITATEA UNUI TEST/289
                                  15.3.1. Validitatea relativa la construct /289
                                  15.3.2. Validitatea relativă la criteriu/ 295

ANEXA I.NOŢIUNI DE TEORIA CLASIFICĂRII/302
         I.1. RELAŢII CARE INTERVIN ÎN CLASIFICARE  / 302
         I.2. PARTIŢII/ 304
         I.3. NUMEROTARE A UNEI PREORDINI TOTALE/306
         I.4. CLASAMENTE/308
         I.5. COMPARAREA A DOUÂ PARTIŢII  /   310
         I.6. COMPARAREA A DOUÂ CLASAMENTE/ 313
         I.7. AGREGAREA CLASAMENTELOR/316
         I.8. OPERAŢIILE CLASIFICĂRII/318
ANEXA II, CÂTEVA NOŢIUNI MATEMATICE ŞI STATISTICE CARE INTERVIN ÎN TEORIA TESTELOR PSIHOLOGICE/319
        II. 1 DEFINIŢIA VARIABILEI /319
        II.2. VARIABILE DEPENDENTE, VARIABILE INDEPENDENTE/ 319
        II.3. SCALE DE MĂSURĂ/ /320
        II.4. DISTANŢE/ 328
        II.5. COTE STANDARD» COTE STANDARDIZATE/ 330

BIBLIOGRAFIE/ 333


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu