vineri, 15 februarie 2013

CREATIVITATE SI INTELIGENTA EMOTIONALA


Autor : Mihaela Roco               
Editura Polirom 
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2004 
Editia a II-A     
ISBN 973-681-630-3 
Nr pagini : 248 
Format 160 x 235
Pret : 26,95 lei la Editura, 24 lei la carti de psihologie (editia I)

Download pdf pe scribd


Descrierea editurii:
Combinind viziunea stiintifica cu cea aplicativ-practica, lucrarea „Creativitate si inteligenta emotionala” abordeaza cele mai noi si incitante aspecte legate de creativitate si prezinta concluziile-sinteza ale cercetarilor desfasurate in domeniu.
Raspunsurile la citeva intrebari-cheie - „Ce relatii exista intre creativitate si complexele psihice ale persoanei?”, „Cum influenteaza inteligenta emotionala creativitatea?”, „Cit de creativi sintem?” - reprezinta rodul bogatei activitati de cercetare stiintifica si al documentarii recente a autoarei in calitate de visiting professor in SUA, Belgia si Franta.


Mihaela Roco, profesor la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea Bucuresti, este titulara cursurilor de Psihologia creativitatii si Psihologia religiei si cercetator stiintific principal gradul I la Institutul de Psihologie al Academiei Romane. Semneaza numeroase articole stiintifice in reviste de specialitate, comunicari stiintifice internationale, studii experimentale si rapoarte, 22 de capitole in carti monografice sau culegeri din tara si strainatate (Franta, SUA). A fost Visiting Professor in Belgia, SUA si Franta. De acelasi autor: „Creativitate individuala si de grup

Cuprins:


Capitolul 1
TEORII ACTUALE PRIVIND NATURA ŞI EVALUAREA CREATIVITĂŢII  11
1.1. Nevoia de creativitate      12
1.2. Termenul creativitate    12
1.3. Caracterizarea creativitatii    17
      1.5.1. Definiţii     17
      1.5.2. Calităţi     18
      1.5 3. Criterii    18
1.4.Teorii recente ale creatlvltaţii   19
      1.4.1. Teresa Amabile   19
      1.4.2. Robert W Weisberg    21
      1.4.5. H. Gardner  21
1.4.3.1. Nivelul subpersonal     22
1.4.3.2. Nivelul personal      22
1.4.3.3. Nivelul intrapersonal      23
1.4.3.4. Nivelul multipersonal     23
      1.4.4. M. Csikszentmihalyi   24
1.4.4.1. Campuri de producţie culturala   25
1.4.4.2. Contribuţia persoanei 27
14.4.3. Asimilarea sistemului 29
      1.4.5. Michel si Bernardette  Fustier  30
1.4.5.1. Curentul clasificator sau  logic  30
1.4.5.2. Curentul experimental  30
1.4.5.3. Curentul funcţional  31
1.4.5.4. Curentul combinatoric  31
1.4.5.5. Curentul intuitiv şi descoperirea rolului inconştientului  32
      1.4.6. Insight si creativitate      32
      1.4.7. Motivaţie si creativitate  32
      1.4.8. Dezorganizarea creativă   34
1.4.8.1. Stadiul formativ sau cel de creştere aditiva  54
1.4.8.2. Stadiul normativ sau de creştere replicaiivă    54
1.4.8.5. Stadiul integrativ sau de creştere acomodativa   55
1.4.8.4. Stadiul transformaţional sau de creştere creativă  55
1.5. Concluzii cu privire la teoriile şi interpretarile creativităţii    36
      1.5.1. Interpretări cu dominanţă mistica   36
      1.5.2. Abordările pragmatice ale creativităţii   36
      1.5.3. Interpretarea psihanalitică  37
      1.5.4. Abordarea psihometrică a creativităţii   38
Bibliografie   40

Capitolul 2
TEORIA NEUROBIOPSIHOLOGICĂ A CREATIVITĂŢII    42
2.1. Specificul teoriei şi preocupări actuale  42
2.2. Scurt istoric   43
2.3. Precizari privind cortexul (creierul)    44
2.4. Modelul tridimensional al creierului 46
2.5. Tipuri de emisfericitate   50
2.6. Mijloace de cunoaştere a emisfericitaţii    51
2.7. Particularităţi ale funcţionării celor două emisfere  52
2.8. Dovezi ştiinţifice ale complementarităţii celor două emisfere cerebrale 55
2.9. Modelul creierului total  58
      2.9.1. Interconexiunile intre funcţiile cerebrale   58
      2.9.2. Preferinţele cerebrale şi interconexiunea Intre sectoare  60
      2.9.3. Varietatea preferinţelor si interconexiunilor cerebrale 61
      2.9.4. Profilurile marcante de stânga  62
      2.9.5. Profilurile marcante de dreapta   63
      2.9.6. Profiturile cu interconexiuni puternice (profiluri pereche)   63
2.10. Cercetări privind gradul de folosire a celor patru  sectoare cerebrale 65
2.11. Rezolvarea de probleme şi creierul total   66
2.12. Creier total şi comunicare interpersonala   68
2.13. Creier total şi programare neurolingvistică   73
2.14. Predare-invăţare şi creier total  77
2.15. Activarea celor patru moduri de funcţionare a creierului prin activităţi din timpul liber    78
2.16. Sexul şi particularităţile de funcţionare a creierului  80
2.17. Teste şi exerciţii   84
      2.17.1. Exerciţiu pentru stimularea zonelor cerebrale mai puţin disponibile individului (N. Herrmann) 84
      2.17.2. Exerciţiu pentru antrenarea modului de gândire cel mai puţin preferat (N. Hcrrmann)    85
      2.17.3. Exerciţiul muncii stimulative (N. Herrmann)   86
      2.17.4. Categorii ocupaţionale reprezentative   88
      2.17.5. Cele patru tipuri diferite ale sinelui corespunzătoare celor patru sectoare cerebrale (N. Herrmann)  88
      2.17.6. Stimularea comunicării non-verbaJe (G. Jones - 1994. H. Ruckie 1999) 89
      2.17.7. Exerciţii pentru comunicarea nonverbală   90
2.18. Testul proverbelor (adaptat de M. Roco)   92
2.19. Chestionar de preferinţe acţionale (adaptat de M. Roco dupa D. Chalvin si N. Herrmann) 94
Bibliografie  97

Capitolul 3
COMPLEXELE PERSONALE: FACTORI STIMULATIVI SAU INHIBITORI Al CREATIVITĂŢII 100
3.1. Barierele personale in raporturile interumane (E. Limbos)   101
      3.1.1. Bariere legate de contextul sociocultural  .101
3.1.1.1. Conflictul de valori si lipsa cadrelor de referinţa  101
3.1 1.2. Condiţionarea şi manipularea prin mass-media  102
3.1.1.3. Prejudecăţile  102
3.1.1.4. Diferentele culturale 102
3.1.1.5. Nonintegrarea frustraţilor   103
      3.1.2. Barierele datorate fricii endemice   104
3.1.2.1. Înfruntarea  104
3.1.2.2. Agresivitatea  104
3.1.2.3. Principiul competiţiei  104
3.1.2.4. Rezistenţa la schimbare   104
3.1.2.5. Lipsa încrederii in sine  105
      3.1.3. Barierele datorate atitudinilor individualiste   105
3.1.3.1. Comportamentul egocentric  105
3.1.3.2. Necunoaşterea propriei persoane  105
3.1.3.3. Sentimentele de incompetenţă sau ineficienţa  105
3.1.3.4. Lipsa de obicectivitate si realism  106
3.1.3.5. Pasivitatea excesivă  106
      3.1.4. Bariere referitoare la relaţiile individ-grup  106
3.1.4.1. Lipsa de comunicare 106
3.1.4.2. Marginalizarea 107
3.1.4.3. Lipsa de autenticitate  107
3.1.4.4. Izolarea nu favorizează creativitatea  107
3.1.4.5. Dependenţa  107
3.2. Blocaje ale creativităţii  109
      3.2.1. Blocaje de tip emoţional 109
      3.2.2. Blocaje de Ordin cultural 109
      3.2.3. Blocaje de ordin perceptiv 109
3.3. Complexele personale    110
      3.3.1. Definire şi caracterizare a complexului  110
      3.3.2. Complexul de abandon (părăsire)  112
      3.3.3. Complexul de rivalitate fraternă   114
      3.3.4. Complexul de nesiguranţă (insecuritate) 115
      3.3.5. Complexul castrării sau al afirmării de sine in plan sexual  116
      3.3.6. Complexul de vinovatie  117
      3.3.7. Complexul de inferioritate  119
      3.3.8. Principii şi reguli utile pentru eu  128
3.4. Tipurile psihologice ale Iul C.G. Jung  130
Bibliografie 133

Capitolul 4
INTELIGENŢA EMOŢIONALA 135
4.1.Insemnatatea emoţiilor 135
4.2. Definirea şi caracterizarea inteligentei emotionale (IE) 138
4.3. Empatia ca trăsătura a inteligentei emoţionale 146
4.4. Profilul psihologic al persoanelor cu un nivel ridicai al inteligentei emoţionale  148
4.5. Directii ale educării inteligentei emoţionale 151
4.6. Evaluarea intetigentei emoţionale  155
4.7. Unele concluzii ale cercetărilor privind inteligenta emoţionala la români  157
4.8. Unele aplicaţii practice ale inteligenţei emotionale  158
4.9. Teste si exerciţii aplicative   185
      4.9.1. Lista emoţiilor (adaptat dupa M. Roco si D. Goleman) 185
      4.9.2. Exercitiu pentru evaluarea fenomenelor care provoacă disconfort psihic (adaptat după M. Roco si  D. Chalvin) 186
      4.9.3. Test pentru inteligenţa emoţionala (pentru adulţi) (adaptat de Mibaela Roco dupa S Bar-On si D Goleman) 187
      4.9.4. Test pentru inteligenţa emoţionala (varianta pentru copii) (adaptat de Mihaela Roco după varianta pentru adulţi) 189
      4.9 5. Exerciţii pentru sondarea satisfacţiei profesionale  192
      4.9.6. Chestionar pentru autocunuasterea celor patru modalitaţi de a reacţiona, in special in situaţii dificile sau critice : fuga, atac, manipulare, asertivitate (adaptat dupa O. Chalvin) 197
      4 9.7. Reguli 200
Bibliografie 201

Capitolul 5
TESTE, EXERCIŢII Şl JOCURI CREATIVE  204
5.1. Test de imaginaţie si creativitate (adaptat după E.P. Tonance. Al. Osborn. J.P Guilford. K.A. Wallach si N. Kogan. G. Meunier) 204
5.2. Chestionar de atitudini creative (Mihaela Roco. Universitatea Bucuresti. J M. Jaspard - Universitatea Louvain-La Neuve. Belgia) 211
5.3. Chestionar de motivaţie profesională (adaptat după R. Bazin) 214
5.4. Stiluri dc personalitate creatoare (adaptai dupa C.G. Jung si D. Kolb) 216
5.5. Stiluri de inovaţie (traducere şi adaptare de Mihaela Roco dupa W.C. Miller) 220
5.4. Metode de stimulare a creativitatii: PAPSA 226
5.7. Stimularea gradului de activism 231
5.8. De ce nu suntem perseverenţi si cum am putea fi 232
5.9. Eliminarea obstacolelor (F. Raudsepp)    233
5.10. Lista cu lucrurile care ne „sâcâie” (dupa E. Raudsepp)  234
5.11. Reveria creativa (după E. Kaudsepp) 236
5.12. Exerciţiu pentru activarea imaginaţiei (adaptat dupa E. Raudsepp) 238
5.13. Creativitatea si controlul minţii (adaptat dupa E. Raudsepp) 239
5.14. Frazele care paralizează creativitatea (Mihaela Roco)  242
5.15. Devizeie omului creativ (Mihaela Roco) 243
Bibliografie 244
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu