vineri, 15 februarie 2013

CUNOASTEREA PSIHOLOGICA A PERSOANEI. Posibilitati de utilizare a computerului in psihologia aplicata

Autor : Cornel Havarneanu                 
Editura Polirom 
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2000
ISBN 973-683-460-3
Nr pagini :238
Format 160 x 235
Pret : 26,95 lei la Editura, folosita 17 lei la Psihoshop
Download pdf pe scribdDescrierea editurii:

Adresindu-se studentilor si psihologilor care isi desfasoara activitatea in laboratoare de psihologie aplicata, lucrarea ofera informatii teoretice (teoriile personalitatii si problemele psihodiagnosticului) si practice (dificultati, controverse, tipuri de teste, adaptarea computerizata a testelor) necesare perfectionarii metodologiilor de cunoastere psihologica, evaluarii instrumentelor de analiza si de constructie a unor noi instrumente adaptate scopului propus.

Cornel Havarneanu este lector doctor la Catedra de psihologie a Universitatii "Al.I. Cuza", Iasi; titular al cursurilor de psihodiagnostic, metodologia cercetarii psihologice, psihologie generala, informatica cu aplicatii in psihologie; lucrari publicate: "Utilizarea computerului in examinarea psihologica", 1989, in Revista de Psihologie, "Aspecte ale personalitatii vatmanului", 1991, in Revista de Psihologie, Cunoasterea psihologica a persoanei, Polirom, 2000.

Cuprins:ARGUMENT   9
INTRODUCERE   ....11

CAPITOLUL I
TEORIILE PERSONALITĂŢII ŞI PROBLEMELE PSIHODIAGNOSTICULUI

1.1. Teoriile personalităţii şi cunoaşterea psihologică a persoanei . 17
1.2. înţelesul teoretic şi înţelesul referenţial în tratarea conceptelor de personalitate 26
1.3. Validitatea constructului, o soluţie posibilă pentru evaluarea şi măsurarea personalităţii  28
1.4. Posibilităţi de determinare a validităţii de construct  30
     Analiză a varianţei interne prin metoda înjumătăţirii  32
     Coeficientul alfa şi coeficientul Kuder-Ricardson  33

CAPITOLUL II
ASPECTE METODOLOGICE ÎN CUNOAŞTEREA PSIHOLOGICĂ A PERSOANEI. DIFICULTĂŢI ŞI CONTROVERSE

2.1. Critica actuală a tendinţelor de cuantificare în cunoaşterea psihologică a persoanei  38
2.2. Tendinţe actuale în psihodiagnostic  42

CAPITOLUL III
UTILIZAREA COMPUTERULUI ÎN PSIHOLOGIA APLICATĂ

3.1. Clasificarea sarcinilor computer în domeniul ştiinţelor sociale  52
3.2. Limbajele de programare şi sistemele de operare  54
3.3. Programarea computerelor în ştiinţele sociale  55
3.4. Teoretizarea şi reprezentarea datelor   58
3.5. Simularea, modelarea şi planificarea    61
     Dinamic - static    62
     Date reale - date imaginare  .63
     Date grupate - date individuale   64
     Microsimulări – macrosimulări  64
     Probabilistic - non-probabilistic  65
     Discret - continuu    65
     Uman - non-uman   65
3.6. Analiza textelor     66
Analiza de conţinut  66
3.7. Utilizarea computerului în psihologia experimentală  70
3.7.1. Obţinerea cu ajutorul computerului a stimulilor pentru studiile experimentale  70
     a) Obţinerea stimulilor prin calcul  70
     b) Obţinerea stimulilor prin confruntare  .... 71
     c) Generarea unor ecrane de stimuli ... 71
3.7.2. Utilizarea computerului în experimentele „on-line" 72
     a) Studii determinate      72
     b) Studii de neprevăzut   72
     c) Studii inţeractive    73
3.7.3. Utilizarea computerului în psihologia percepţiei  74
3.8. Modelarea computerizată a comportamentului  77
     a) Programe computer derivate din teorii deja existente  78
     b) Modelarea comportamentului prin programe computer derivate din observaţii    79
     c) Modelarea comportamentului pornind de la programe computer  80
3.9. Utilizarea computerului în psihologia clinică   81
     a) Utilizarea computerului în sortarea informaţiilor clinice  81
     b) Utilizarea computerului în colectarea de date clinice   83

CAPITOLUL IV
ADAPTAREA COMPUTERIZATĂ A TESTELOR

4.1. Metoda testelor  85
4.1.1. Conduita ca relaţie  85
4.1.2. Tipuri de relaţii S - P - R    86
4.1.3. Definirea testelor  88
4.1.4. Clasificarea testelor    90
4.2. Scurt istoric al testelor adaptate computer  91
4.3. Adaptarea computerizată a testelor   92
4.4. Fidelitatea testelor 95
     Evaluarea semnificaţiei coeficientului de fidelitate în diferite contexte de decizie  105
     Corelaţia dintre scorurile obţinute şi scorurile adevărate 105
     Un standard de comparaţie a preciziei unui test cu precizia altor teste de aceeaşi natură  106
     Schimbarea rangului subiecţilor 106
     Gradul de eroare între scorurile individuale 106
4.5. Validitatea testelor  107
     Corecţia pentru atenuare ....    108
     Validitatea de conţinut  110
     Validitatea teoretică    110
     Validitatea predictivă  110
     Validitatea predictivă şi luarea deciziilor  111
     Criteriile   111
     Caracteristicile unei măsuri-criteriu 112
     Metode pentru determinarea validităţii predictive 113
     Coeficientul de validitate  113
     Interpretarea coeficientului de validitate  114
4.5.1. Evaluarea şi interpretarea validităţii unui test în contextul selecţiei şi clasării subiecţilor  117
     Predicţia multivariată şi regresia multiplă 119
     Indicele de eficacitate   121
     Scorurile de separare a categoriilor  122
     Indicele de separare a grupelor 125
     Scenariul testului  125
     Exigenţele sistemului 127
4.6. Conţinutul itemilor 128
     Crearea itemilor testului    128
     Examinarea itemilor   129
     Pretestarea iniţială   129
     Selectarea unui subset dintre noii itemi  129
4.6.1. Analiza de item  130
     a) Indicele de dificultate a itemului   130
     b) Indicele de discriminare a itemului    133
     c) Curba caracteristică itemului    136
     d) Analiza itemilor şi construcţia testelor  136
     e) Analiza factorială  138
     f) Distribuţia scorurilor  148

CAPITOLUL V
TEORIA RĂSPUNSULUI LA ITEMI, CALIBRAREA ITEMILOR ŞI ESTIMAREA COMPETENŢEI

5.1. Teoria răspunsului la item  156
5.2. Estimarea competenţei    160
5.3. Estimarea parametrilor în testele adaptate computerizat  162
Calibrarea iniţială   162
Calibrarea on-line (pe parcurs  167
Multidimensionalitatea   168
Efectul contextului itemilor   168
Teste de viteză    170

CAPITOLUL VI
UTILIZAREA COMPUTERULUI  ÎN DIAGNOSTICAREA REACŢIILOR PSIHOMOTORII ŞI A EMOTIVITĂŢII (MODEL EXPERIMENTAL)

6.1. Probe computerizate pentru diagnosticarea reacţiilor psihomotorii şi a emotivităţii  172
6.1.1. Aprecierea subiectivă a vitezei de mişcare fără control vizual (în două variante : fără feedback şi cu feedback)  172
6.1.2. Studierea deciziei reacţie (timpul de decizie TD şi timpul de reacţie TR) 173
6.1.3. Stabilirea latenţei reacţiei în funcţie de mărimea intervalului dintre răspuns şi stimul (R/S-interval)  174
6.1.4. Test de reactivitate în situaţii de stres  176
6.1.5. Testul de reactivitate complexă - Bonnardel  179
6.1.6. Testul de coordonare şi disociere manuală „DM"  181

6.2. Valoarea diagnostică a probelor.... 181
     Structura eşantionului investigat  ..181
6.2.1. Inventarul de personalitate E.P.I . 182
     Factorul „E” - extraversiune - introversiune 183
     Factorul „N” - nevrozismul - stabilitatea  184
     Factorul „L” - scara de minciună  184
6.2.2. Chestionarul caracterologic Gaston Berger 185
6.2.3. Interevaluare   
6.3. Rezultate  186
6.3.1. Proba de apreciere subiectivă a vitezei de mişcare  186
6.3.2. Latenţa reacţiei în funcţie de mărimea intervalului dintre răspuns şi stimul (R/S-interval)  190
6.3.3. Studierea deciziei reacţiei (timpul de decizie TD şi timpul de reacţie TR) 195
     Interpretarea rezultatelor globale obţinute prin investigarea a 385 de subiecţi 195
6.3.4. Testul de reactivitate în situaţii de stres  197
6.3.5. Testul de reactivitate complexă - Bonnardel   202
6.3.6. Testul de coordonare şi disociere manuală „DM"  204
6.3.7. Predicţia muitivariată şi regresia multiplă  207
6.3.8. Analiza factorială 211
     Testul de reactivitate în situaţii de stres .  213
     Testul de latenţă a reacţiei în funcţie de mărimea intervalului răspuns - stimul  215
     Proba de reactivitate complexă – Bonnardel 217
     Proba de decizie şi reacţie în situaţii conflictuale  219

CONCLUZII  223
ANEXĂ   226
BIBLIOGRAFIE  228

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu