duminică, 17 februarie 2013

FUNDAMENTELE TESTARII PSIHOLOGICE. O abordare practica

Autor : Sandra A. McIntire, Leslie A. Miller                 
Editura Polirom 
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2010
Traducerea Cristina Jinga, Andreea Hrab
ISBN  978-973-46-1614-5
Nr pagini :656
Format 165 x 235
Pret : 9,99 lei (pret promotional) la Editura , 45,56 lei la librariaonline28 lei la carti de psihologie
Disponibilitate BCU 


Descrierea editurii:
Desi utilizate pe scara larga, testele psihologice sint uneori intelese gresit sau folosite impropriu. Volumul urmareste sa previna astfel de situatii si prezinta pe larg conceptele de baza ale testarii psihologice, diferitele tipuri de teste, metodologia de utilizare si importanta acestora, axindu-se pe cele trei domenii majore de aplicabilitate – educational, organizational si al psihologiei clinice. Argumentele teoretice sint sustinute de studii de caz, informatii privind comercializarea testelor, activitati practice si exercitii pentru consolidarea cunostintelor. Un manual exhaustiv destinat atit studentilor de la facultatile de psihologie, cit si practicienilor din domeniu.

Leslie A. Miller, doctor in psihologie educationala al University of Maryland, are propria companie de consultanta in domeniul afacerilor. Fost vicepresedinte al Departamentului de resurse umane din cadrul Central Florida YMCA, a mai indeplinit functiile de director al Wilson Learning Corporation (WLC), profesor coordonator in cadrul Rollins College al programelor de comportament organizational si master in resurse umane si cercetator la US Department of Labor, Bureau of Statistics, Washington, DC.


Cuprins:


 Prefaţă  /15
     Scopul nostru /15
     Strategii de învăţare /16
     Organizarea materialului /17
     Consideraţii finale /17
     Mulţumiri  /18

Partea I
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA TESTĂRII PSIHOLOGICE

Capitolul 1. Ce sunt testele psihologice ?/ 21
     De ce trebuie să vă preocupe testarea psihologică ? /23
     Ce sunt testele psihologice ? /23
Asemănările dintre testele psihologice/24
Deosebirile dintre testele psihologice /25
     Istoricul testării psihologice /29
Testele de inteligenţă   /29
Testele de personalitate /31
Testele vocaţionale /32
     Testarea în zilele noastre/33
     Caracteristicile definitorii ale testelor psihologice /37
     Prezumţiile testelor psihologice  /38
     Metode de clasificare a testelor /40
Performanţa maximă, observarea comportamentului sau autodescrierea /40
Standardizate sau ne standardizate /41
Obiective sau proiective /41
Dimensiunea măsurată /43
Subiectele testelor /48
     Evaluarea psihologică, testele psihologice, măsurătorile şi sondajele /49
Evaluările şi testele psihologice /49
Testele şi măsurătorile psihologice /50
Testele psihologice şi anchetele /50
     Reperarea informaţiilor despre teste /51
     Rezumatul capitolului /57

Capitolul 2. De ce este importantă testarea psihologică ? /64
     Importanţa testării psihologice/65
Deciziile individuale şi instituţionale /66
Deciziile comparative şi absolute /67
     Cine foloseşte testele psihologice şi în ce scop ? /67
Domeniul educaţional  /68
Domeniul clinic /72
Domeniul organizaţional /75
     Implicaţiile sociale şi juridice ale testării psihologice /78
Controversa legată de testele de inteligenţă /79
Controversa legată de testele de aptitudini şi integritate /82
     Rezumatul capitolului /90

Capitolul 3. Există un mod adecvat şi unul greşit de a utiliza testele psihologice?  /95
     Standardele etice pentru testarea psihologică /97
Ce este etica ? /98
Principiile etice ale APA /99
Atestat şi licenţă  /101
Indicaţii în privinţa testării /102
Probleme de interes major  /103
Utilizarea etică a testării pe computer  /107
     Utilizarea adecvată a testelor psihologice /108
Responsabilitatea editorului de teste /108
Comercializarea testelor psihologice /109
Disponibilitatea manualelor de instrucţiuni cuprinzătoare pentru teste /109
Responsabilitatea utilizatorilor de teste /110
     Testarea categoriilor speciale de populaţie   /112
Subiecţii cu dizabilităţi fizice sau mentale  /113
Subiecţii cu dizabilităţi de învăţare  /114
Subiecţii din medii multiculturale /117
     Rezumatul capitolului  /118

Capitolul 4. Cum funcţionează testarea computerizată? /126
     Testarea computerizată /128
Elaborarea testului  /128
Administrarea testului /128
Punctarea şi interpretarea  /129
Avantajele testării computerizate  /129
Dezavantajele testării computerizate  /131
     Testarea computerizată adaptativă /134
     Evaluarea pe Web  /137
Administrarea anchetelor Online /138
Noi provocări  /139
     Implicaţiile pentru viitor  /141
E-leaming   /141
Programa de evaluare educaţională  /142
Evaluarea clinică /142
Programe de atestare /143
     Rezumatul capitolului  /144

Partea a II-a
PRINCIPIILE PSIHOMETRICE

Capitolul 5. Cum interpretează utilizatorii testelor scorurile obţinute?   /151
     Nivelele de măsurare /152
Scalele nominale /153
Scalele ordinale /154
Scalele de intervale egale /155
Scalele de raport /155
     Procedurile de interpretare a scorurilor testelor /157
Distribuţiile frecvenţelor /158
Curba normală /160
Statisticile descriptive /165
     Scorurile-standard /174
Transformările liniare  /177
Transformările de arie /178
     Rolul normelor /180
Tipuri de norme  /180
     Rezumatul capitolului  /190
     Notă /197

Capitolul 6. Ce este fidelitatea testului?  /198
     Ce este fidelitatea ? 200
Trei tipuri de fidelitate200
Fidelitatea testare-retestare201
Consistenţa internă  /202
Fidelitatea evaluatorului şi concordanţa  /207
     Teoria testului clasic   /210
Eroarea aleatorie  /212
Eroarea sistematică  /212
     Coeficientul de fidelitate /213
Ajustarea estimărilor fidelităţii prin înjumătăţire  /213
Alte metode de calculare a consistenţei  interne /215
Calcularea fidelităţii evaluatorului şi a concordanţei /215
     Utilizarea computerului pentru calcularea fidelităţii /219
     Interpretarea coeficienţilor de fidelitate /219
Calcularea erorii standard de măsurare  /220
Interpretarea erorii standard de măsurare  /220
Coeficientul k al lui Cohen /222
     Factorii care influenţează fidelitatea  /223
Lungimea testului  /223
Omogenitatea  /224
Intervalul testare-retestare /224
Administrarea eficientă a testului /224
Punctarea atentă /225
Ghicirea sau înşelăciunea /225
     Teoria generalizabilităţii /225
     Rezumatul capitolului  /227

Capitolul 7. Ce este validitatea, mai precis validitatea conţinutului?  /238
     Diversele surse de dovezi pentru validitate /240
Validitatea conţinutului  /241
Validitatea criteriului  /241
Validitatea constructului /242
     Utilizarea adecvată a diverselor strategii de validare /247
     Validitatea conţinutului /249
Demonstrarea validităţii conţinutului în timpul elaborării testului /250
Demonstrarea validităţii conţinutului după elaborarea testului  /253
Validitatea conţinutului - rezumat  /261
     "Validitatea aparentă” /261
     Rezumatul capitolului    /263

Capitolul 8. Testele pot prezice comportamentul?   /269
     Ce este validitatea criteriului ? /271
     Metode de a demonstra validitatea criteriului  /271
Metoda predictivă  /271
Metoda concurentă  /273
În ce mod validitatea criteriului se deosebeşte de fidelitate şi de validitatea conţinutului ? /275
     Selectarea unui criteriu /276
Criteriul obiectiv şi criteriul subiectiv /276
     Criteriul măsoară ceea ce se presupune că măsoară?  /277
     Calcularea şi evaluarea coeficienţilor de validitate     /278
Testul semnificaţiei  /279
Coeficientul de determinare /281
Câtă siguranţă putem avea în estimarea validităţii ?  /281
     Utilizarea informaţiilor despre validitate pentru a face predicţii  /282
Regresia liniară  /282
Regresia multiplă  /285
     Problemele etice asociate cu validarea testului /289
     Rezumatul capitolului  /290

Capitolul 9. Ce este validitatea constructului ?  /300
     Validitatea constructului /301
Ce este un construct ?  /302
Explicarea constructului /305
     Obţinerea dovezilor de validitate a constructului  /307
Obţinerea dovezilor teoretice /307
Obţinerea dovezilor psihometrice /308
     Analiza factorială  /314
Analiza factorială de confirmare  /315
Analiza factorială exploratorie /316
Sinteză /317
     Rezumatul capitolului  /319

Partea a III-a
DEZVOLTAREA ŞI TESTAREA SONDAJELOR DE OPINIE ŞI A TESTELOR PSIHOLOGICE

Capitolul 10. Cum construiţi, administrati şi folosiţi datele obţinute cu ajutorul sondajelor de opinie ? /329
     Ce sunt sondajele de opinie ? /330
     Asimilarea informaţiilor şi metoda ştiinţifică  /334
Asimilarea informaţiilor /334
Metoda ştiinţifică  /335
     Metoda de sondare a opiniei publice /336
Metoda ştiinţifică a construirii unui sondaj de opinie  /339
Pregătirea pentru construirea sondajului de opinie   /339
Construirea sondajului de opinie  /349
Administrarea sondajului de opinie   /358
Codarea, introducerea şi analiza datelor obţinute cu ajutorul sondajului de opinie  /364
Prezentarea rezultatelor  /366
     Fidelitatea şi validitatea sondajului de opinie  /368
Fidelitatea sondajului de opinie /368
Validitatea sondajului de opinie /369
     Rezumatul capitolului    /370

Capitolul 11. Cum construiţi un test ? /376
     De ce să construiţi un nou test ?   /377
     Definirea universului de testare, a populaţiei şi a scopului testului  /381
Definirea universului de testare  /381
Definirea populaţiei-ţintă /381
Definirea scopului testului  /382
     Dezvoltarea unui plan de testare /383
Definirea constructului şi a conţinutului ce trebuie măsurat /383
Alegerea formatului testului    /385
Specificarea formatelor de administrare  /386
Metodele de punctare    /386
Dezvoltarea propriu-zisă a testului  /387
     Compunerea itemilor testului /388
Itemii obiectivi  /388
Itemii subiectivi /390
Biasul răspunsurilor  /392
     Formularea unor itemi eficienţi  /396
Itemii cu răspunsuri multiple şi de tip adevărat/fals  /397
întrebările cu răspunsuri de tip eseu şi cele de interviu /398
O comparaţie între formatele obiective şi cele subiective  /399
     Formularea instrucţiunilor pentru noul test /401
Instrucţiunile pentru cel care administrează testul /401
Instrucţiuni pentru subiecţii testului  /402
Instrucţiuni de punctare  /402
     Rezumatul capitolului  /404

Capitolul 12. Cum verificaţi dacă testul este bun?  /411
     Testul-pilot  /413
Organizarea testului-pilot /413
Realizarea studiului-pilot    /414
Analiza rezultatelor   /415
     Analiza cantitativă a itemilor /415
Dificultatea itemilor        /415
Discriminarea făcută de itemi  /416
Corelaţiile dintre itemi  /417
Corelaţiile dintre item şi scorul total  /418
Corelaţiile dintre item şi criteriu  /418
Curba caracteristică itemului  /423
Biasul itemului  /426
     Analiza calitativă a itemilor   /428
Chestionarele pentru subiecţii testului /428
Grupurile de experţi  /429
     Revizuirea testului /429
Alegerea itemilor finali  /431
Revizuirea instrucţiunilor testului /432
     Realizarea studiului de validare   /433
Validarea încrucişată  /434
Validitatea diferenţială /435
Definirea discriminării nedrepte /436
Testarea pentru echivalenţa validităţii /437
     Formularea normelor şi identificarea scorurilor scalate /438
Formularea normelor /439
Identificarea scorurilor scalate  /440
     Conceperea manualului testului  /441
     Rezumatul capitolului   /444

Partea a IV-a
FOLOSIREA TESTELOR ÎN DIVERSE MEDII

Capitolul 13. Cum sunt folosite testele în mediile educaţionale?  /457
     Luarea deciziilor în mediul educaţional. /459
     Educatorii ca utilizatori de teste /459
Dialogul 1  /460
Dialogul 2  /460
Discuţii asupra dialogurilor 1 şi 2 /465
     Folosirea testelor psihologice în mediile educaţionale/465
Teste folosite pentru luarea unor decizii la clasă  /466
Alte moduri în care evaluarea poate aduce beneficii procesului educativ  /468
Teste folosite pentru deciziile de selectare şi încadrare  /468
Teste folosite pentru luarea deciziilor de plasare  /477
Teste folosite pentru luarea deciziilor de consiliere şi de orientare  /478
Teste folosite pentru luarea deciziilor legate de program, curriculum şi politică administrativă  /484
     Evaluarea cunoştinţelor raportată la criteriu, raportată la normă şi cea autentică  /487
Evaluarea autentică /489
     Rezumatul capitolului  /490

Capitolul 14. Cum sunt folosite testele în mediile clinice şi de consiliere ?  /497
     Modele de evaluare psihologica  /499
Modelul culegerii informaţiilor /499
Modelul terapeutic /501
Modelul tratamentului diferenţiat /502
Rolurile clinicianului şi consilierului  /503
     Teste folosite pentru diagnoză şi intervenţie  /504
Interviul clinic  /505
Teste de personalitate structurate /507
Tehnici proiective  /511
Controversa legată de tehnicile proiective  /515
     Testele neuropsihologice /517
Tehnici electrofiziologice  /520
Aplicaţii in domeniul dezvoltării  /521
Aplicaţii în psihopatologie  /525
     Teste specializate pentru tulburări clinice   /526
Testele care măsoară un singur construct  /527
Identificarea duratei constructului  /527
Scalele observaţionale  /527
     Rezumatul capitolului  /530

Capitolul 15. Cum folosesc organizaţiile testele                psihologice?  /538
     Scurt istoric al testării în câmpul muncii  /539
Selectarea ştiinţifică a personalului în domeniul vânzărilor  /540
Moştenirea Primului Război Mondial /540
Testarea de la al Doilea Război Mondial până în prezent /541
     Testarea preangajare  /542
Interviul de angajare  /544
Testele de performanţă /550
Inventarele de personalitate /551
Testarea integrităţii  /555
Testele cognitive  /559
Constrângeri legale /561
     Evaluarea performanţei  /563
Ierarhizarea angajaţilor   /563
Evaluarea angajaţilor /564
Erorile de evaluare  /565
Cine ar trebui să facă evaluarea ? /567
     Rezumatul capitolului  /568

Anexa A. Ghid pentru analiza critică a unui test psihologic  /575
     Informaţii descriptive generale /575
     Scopul şi natura testului /575
     Evaluare practică /576
     Evaluare tehnică  /576
     Evaluările testului  /576
     Rezumat /576

Anexa B. Standardele etice ale evaluării /577
     9.01. Bazele evaluărilor  /577
     9.02. Folosirea evaluărilor  /577
     9.03. Consimţământul informat al evaluării /578
     9.04. Transmiterea datelor obţinute în urma testării  /578
     9.05. Construirea testului   /579
     9.06. Interpretarea rezultatelor evaluării  /579
     9.07. Evaluarea făcută de persoane necalificate    /579
     9.08. Testele învechite şi rezultatele testelor depăşite   /579
     9.09. Punctarea testului şi seviciile de interpretare  /579
     9.10. Explicarea rezultatelor evaluării /580
     9.11. Asigurarea securităţii testului /580

Anexa C. Codul practicilor de testare corectă în educaţie /581

Anexa D. Tabelul valorilor critice pentru coeficienţii Pearson de corelaţie produs-moment /587

Glosar /589
Bibliografie /603
Index de autori  /625
Index de subiecte /633

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu