duminică, 17 februarie 2013

PASUL SI CEASUL. Aspecte ale perceptiei spatiului si timpului în comunitatile rurale din Crisana secolelor XVIII-XIXAutor :  Dumitru Sim               
Editura Durans, Oradea

An aparitie :2007

ISBN 978-973-88352-1-4 
Nr pagini : 368

Disponibilitate BCU
Descriere:

Cartea se înscrie din punct de vedere ideatic istoriei mentalităţilor şi imaginarului social, antropologiei istorice, aducând cu sine o perspectivă novatoare asupra unor dimensiuni fundamentale ale existenţei umane de ieri si de astăzi, Spaţiul şi Timpul. „Cartea propusă de colegul Dumitru Sim materializează editorial prima teză de doctorat în istorie susţinută la Universitatea din Oradea.- scrie Barbu Ştegfănescu, în prefaţa cărţii. Ea se circumscrie tematic realităţilor istorice ale lumii rurale din părţile de vest ale României de astăzi şi perioadei de timp de la începuturile modernităţii româneşti, în care tensiunea dintre tradiţia, conservatorismul, proprii unei societăţi preponderent ţărăneşti, şi inovaţiile propuse de spiritul vremii, de politica de recuperare a Imperiului habsburgic, devine tot mai evidentă. Aparent, o lume previzibilă în reacţiile şi raportările sale, societatea ţărănească din spaţiul vest transilvan devine, în realitate, una amalgamată, în care ancestralul face loc - nu fără rezistenţă -, unor elemente ale modernităţii ce se insinuează, cu poticnelile de rigoare, vieţii comunităţilor, fără a afecta decisiv fondul ei tradiţional. Este, credem, esenţa discursului lucrării de faţă, exemplificat printr-o problematică de antropologie istorică: percepţia timpului şi spaţiului.
(Sursa)
Cuprins:


Cuvânt înainte   p.6
Introducere   p.11

Capitolul I
Scurtă privire asupra Paradigmei Analelor        p.18

I.1. Paradigma de la “Annales apariţie şi evoluţie”     p.19
I.2. Cu privire la domeniile Noii Istorii         p.24
I. 2.1. Istoria mentalităţilor         p.24
I.2.2 Istoria vieţii cotidiene şi private     p.25
I.2.3 Antropologia istorică      p.25
I. 2.4 Imaginarul social p.26
I.3. Intedisciplinaritatea "filozofie" a paradigmei de la Annales      p.27
I.3.1 Contactul cu geografia       p.28
I.3.2 …..climatologia         p.29
I.3.3 Raporturile cu sociologia            p.30
I.3.4 Dialogul cu etnologia             p.31
I.3.5 Contactele cu demografia         p.33
I.3.6 Istoria artei       p.34
I.3.7 Istoria dreptului        p.34
I.3.8 Istoria statului        p.34
I.3.9 Istoria Bisericii    p.35
I.4. Concluzii cuprivire la locul istoriei mentalităţilor în paradigma Analelor     p.35
I.4.1 Cu privire la definirea noţiunii de menati şi mentalităţi colective    p.35
I.4.2 Asupra impunerii teirmenului      p.36
I.4.3 Contestări    p.37
I.5. Raportarea istoriografiei româneşti la “paradigma Analelor"      p.38
I.6. Spaţiul şi timpul în cadrul “Paradigmei Analelor”. Puncte de reper    p.58
I.6.1 Spaţiul geografic. Dimensiunea concretă a lumii     p.63
I.6.2 Spaţiu şi spaţii sociale     p.71
I.6.3 Spaţii sociale      p.76
I.6.4 Spaţiul imaginar          p. 80
I.6.5 Timp şi timpi în istoriografia "Analelor"      p.85
I.6.6 Timpul clerical - timp creştin    p.86 
I.6.7 Timpul ţărănesc      p.89 
I.6.8 Timpul seniorial   P.90 
I.6.9Timpul negustorului     p.91 
I.6.10 Timpul statului - Timp modem      p.91 
I.6.11 Concluzii   P. 92

Capitolul II
Aspecte ale percepţiei spaţiului în comunităţile rurale din Crişana (sec. al XVlll-lea şi prima jumătate a secolului alXIX-lea)     p.94

II.1 Spaţiul şi “locurile" în comunităţile rurale tradiţionale. Caracteristicile spaţiului în lumea premodernă crişana      p.95
II.2 Casa ţărănească şi vecinătatea în Crişana secolelor al XVlll-lea şi prima jumătatea a secolului al             XJX-lea      p.99
II.3 Spaţiul privat comunitar din Crişana secolelor premodernităţii: Satul şi hotarul p.146
II.4 "Ţara” şi “Lumea “ în viziunea lumii rurale crişane. Spaţiul între cunoaştere şi indiferenţă
   p.193
II.5 Drumul şi distanţa în lumea rurală din Crişana secolelor XVIII-XIX. Un spaţiu problemă
    P199
II.6 Spaţii imaginare în stadiu pur: imaginea Paradisului şi a Infernului în lumea ţărănească din
Crişana premodernităţii      p.216

Capitolul III
Aspecte ale percepţiei timpului în comunităţile rurale din Crişana (secolul al XVIII4ea - prima jumătate a secolului al XIX-lea)      p.222

III.1Timp şi timpi în percepţia rurală crişană în zorii modernităţii.  Problematica reperelor temporale
P.223
III.2 Secvenţe ale timpului ţărănesc din Crişana secolului al XVIII-lea şi prima jumătate al celui
de al XlX-lea: Timp agricol-“ Vremea săcerei “      p.257
III.3Timpul artizanului crişan al premodernităţii. Timp non-agricol?      p.266
III.4Problema trecutului în lumea rurală din Crişana zorilor modernităţii     p.274
III.5 Problema percepţiei viitorului în comunităţile rurale din Crişana în zorii modernităţii  
p.287
III.6 Problema calendarului în lumea rurală crişană. Timp fast - timp nefast          p.308

Consideraţii   finale       p. 330
Bibliografie     p.337
Indice de nume şi locuri                   p.355

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu