sâmbătă, 16 februarie 2013

PSIHOLOGIA EROTICII FEMININEAutor :  Wilhelm Stekel             
Editura Trei
Colectia Biblioteca de psihanaliză
An aparitie :1997
Editia originala 1927
Traducerea Georgeta Mitrea
ISBN  973-9419-43-7
Nr pagini :262
Format 130 x 200
Anticariat. Pret : 15,21 lei la buybooks, 50 lei la psihoshop, lei la mnmnm
Download pdf  pe scribd


Descrierea editurii:
"Ideea că disfuncţiile sexuale sunt consecinţa unor tulburări somatice a stăpânit vreme îndelungată medicina occidentală. O dată cu lucrările lui Freud, Reich şi, îndeosebi, Stekel, această prejudecată tradiţională a fost spulberată. Cartea lui W. Stekel, pentru prima oară oferită în traducere publicului român, constituie o impresionantă pledoarie în favoarea explicării disfuncţiilor care blochează erotica feminină, pornind de la cauze de ordin psihic, în mod particular determinate de reacţii inconştiente. Demonstraţia psihanalistului austriac se sprijină pe o extraordinară cazuistică de ordin clinic, cazuri în care incredibilul şi patologicul, absurdul şi imaginarul, suferinţa şi raţionalizarea dau dimensiunea violenţei cu care inconştientul ne domină viaţa sufletească.

Wilhelm Stekel, medic si psihanalist austriac, este unul dintre cei mai importanti colaboratori ai lui Sigmund Freud din perioada de inceput a psihanalizei.  
Cuprins:Cuvânt introductiv /9
Prefaţă /19
Cuvânt înainte   /21

I.Puncte de vedere generale  /23
Răspândirea impotenţei sexuale. Când se îndrăgosteşte omul? Există oameni care nu au fost niciodată îndrăgostiţi? Ce înţelegem prin pregătirea pentru iubire? Fericire şi iubire. Sistemul de două camere: camera de sus şi camera de jos. Progres şi iubire.

II.Psihologia femeii frigide/29
Răspândirea frigidităţii. Diversele forme ale frigidităţii. Baza organică. Femeia copil. Influenţa bisexualitâţii. Analiza unei frigidi­tăţi. Onanie şi anestezie. Semnificaţia onaniei pentru frigiditate. Un caz ai lui Otto Adler. Un caz de vaginism. Importanţa poziţiilor. Diversele zone erogene. Concepţia lui Havelock-EUis. Câteva obser­vaţii ale lui Moli. Nu există femeie absolut frigidă. Observaţii proprii. Anusul ca zonă erogenă. Două cazuri de anestezie vindecată. Dispo­ziţii sadice şi masochiste (Fantoma violului). Dispoziţie masochistă. O muşcătură a declanşat orgasmul. Relaţiile dispareuniei cu sterili­tatea. Furia amoroasă împiedică fecundarea. Orgasm şi graviditate. Reprezentările ca inhibiţie a libidoului. Dispareunia ca pedeapsă. Teama de tulburare. Legământul secret - cauză a frigidităţii. Teama de propria pasiune. Două cazuri ale Dr. Ferdinand Winkler

III.Fixaţii infantile /79
Cele două tipuri. Sclavi ai familiei. Forţa dorinţelor neîndepli­nite. Privirea către trecut. Incapacitatea de a ierta a nevroticului. Or­gasmul - cea mai puternică legătură a căsniciei. Influenţa repre­zentărilor incestuoase, in ce constă arta educaţiei? Nebunia amoroasă a fetelor bătrâne. Fixaţia la tată. Numai oamenii normali sunt maturi din punct de vedere sexual. Fixaţia la surori. Un caz asemănător. Femeile fericite nu sunt nervoase. Un copil unic cu fixaţie la mamă. Importanţa tatălui pentru destin. Un tată sever. Semnificaţia tatălui sever. Psihologia iubirii feminine.

IV.Vointa de neplăcere /109
Marcinowski despre dorinţa de plăcere. Naturi active şi naturi pasive. Dorinţa de neplăcere. Victoria psihicului asupra fizicului. Durerile în locul orgasmului. Cazul lui Tannenbaum. Analiza unei observaţii proprii. Durerile ca paznic al virtuţii. Menstruaţie şi libido. Observaţie proprie.

 V.Iubirea fictivă /135
Nevroticul ca actor. Mecanismul iubirii fictive. Iubirea din în­căpăţânare. Exemplu. Un interesant caz de autoînşelare. Lupta pentru personalitate. Rolul irigatorului în viaţa amoroasă.

VI.Lupta între sexe /148
Ce înţelegem prin luptă între sexe? Voinţa de putere şi voinţa de supunere. Dorinţa de dominaţie împotriva bucuriei plăcerii. Femeia mincinoasă. Analiza doamnei de Warrens. Iubirea pentru nefericiţi. Voluptăţile distanţei. Orgasm şi superioritate. Teama de partenerul sexual. Umilirea bărbatului ca izvor de plăcere. Amant şi soţ. O căsnicie de artişti. Fuga de sexualitate. Primul nu. Răzbunarea în iubire. Importanţa nopţii nunţii pentru lupta între sexe. Răzbunarea pentru înjosire prin anestezie. Ura între bărbat şi femeie. Dorinţa de viol. Teama de pasiune. Cele trei trepte ale erotismului după Lucka. Ocolul prin spirit. Legenda despre cultul falusului mare. Sciziunea femeii între o personalitate spirituală şi una animalică. Samson şi Dalila. Două idealuri: unul pentru inimă şi unul pentru simţuri. Iubirea pentru artişti. Analiza unei femei frigide. Creşterea tensiunii polare între bărbat şi femeie. Simpatia şi repulsia. Zona indiferentă între ură şi iubire. Cocaina sufletească. Legea întoarcerii la vechiul eu.

VII.Fragment de analizâ a unei travestite /199
Fata ca băiat travestit. Primele relaţii cu fete. Primul coit în căsnicie. Nostalgia după viaţa burgheză. Diviziune. Fantasme. Primul orgasm pe cale normală. Reprezentări compulsive. Rolul tatălui ei. Dezgustul faţă de menstruaţie. Teama de noptieră. Mângâierile ca cea mai înaltă plăcere. Narcisism. Urmările diviziunii. Ura faţă de copii. Teama după masturbare. Refularea întâmplărilor infantile. Fantasma despre vulpe. Crupa calului. O reprezentare compulsivâ. Abaterea de la orgasm. Jocuri de copii. Analize de salon. Analiza cazului.

VIII. Concluzii şi perspective/228
Caricatura femeii moderne. Voinţa de supunere. Revolta împotriva dublei morale. Lozul căsniciei. Dubla iubire. Semnificaţia monogamiei. Lupta pentru iubirea liberă. Problema căsătoriei în lite­ratura modernă. Iubirea faţă de prizonieri. Femeile franceze. Teama de copil. Intensificarea şi semnificaţia homosexualităţii. Mame care îşi urăsc copiii. Oppealheim despre misopedie. Copii nedoriţi. Femeia viitorului. Liniile principale ale moralei individuale. Problema mo­nogamici. Iubirea liberă. Libertatea interioară. Cuvânt de încheiere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu