sâmbătă, 16 februarie 2013

TESTAREA PSIHOLOGICA A COPILULUI MICAutor :Nicolae Mitrofan                 
Editura Press Mihaela S.R.L.

An aparitie :1997


Nr pagini :200
Anticariat
Download pdf  pe scribd

Cuprins:
Cuvânt înainte             /11

1.Ce-înseamnă  „copilul mic” sau „vârstde mici”?  /15

2.Testarea abilitaţilor la vârstele mici /19
        2.1. Instrumentele de măsurare de tip „screening” /19
                2.1.1. Precauţii privind utilizarea lor  /19
                2.1.2.  Exemple de teste întâlnite mai frecvent în practica /24
                        2.1.2.1. Testul Denver de evidenţiere a achiziţiilor-în planul dezvoltării /24
                        2.1.2.2.  Inventarul de dezvoltare Battelle /28
                        2.1.2.3. Testul de triere Brigance (revizuit) pentru grădiniţă şi copiii din clasa l-a /32
                        2.1.2.4.  Testul de triere Brigance [revizuit) pentru preşcolaritatea timpurie /34
                        2.1.2.5. Testul de triere Brigance  pentru preşcolari /36
                        2.1.2.6. Inventarul de triere pe baza activi­tăţilor de dezvoltare / 39
                        2.1.2.7. Indicatorii dezvoltării pentru mă­surarea efectelor învăţării /43
                        2.1.2.8. Inventarul pentru trierea timpurie/46
                        2.1.2.9.  Inventarul pentru trierea timpu­rie-3 /  49
                        2.1.2.10.  Profilele trierii timpurii /50
                        2.1.2.11. Testul de triere a lui McCarty (MST) /55
                        2.1.2.12. Testul Miller de măsurare a pre­şcolarilor /56
                        2.1.2.13. Inventarul pentru măsurarea dez­voltării preşcolarului              /58
                        2.1.2.14. Teste de măsurare (tip „screening”) pentru arii comportamentale spe­cifice /60
        2.2. Mijloace de măsurare a dezvoltării /63
                2.2.1. Mijloace de masurare a dezvoltarii copiilor nou-nascuti /63
                        2.2.1.1. Măsurarea comportamentului copi­lului născut înainte de termen /64
                        2.2.1.2.  Scala de măsurare a comportamentului neonatal /66
                        2.2.1.3. Măsurarea neurologică a copilul născut inainte de termen şi la ter­men /67
                        2.2.1.4. Chestionar pentru temperamentul copilului - Revizuit /68
                 2.2.2. Mijloace de măsurare a dezvoltării copiilor foarte mici (0-2/3 ani)/ 11
                        2.2.2.1. Sistemul de măsurare, evaluare şi programare pentru copiii foarte mici şi mici /72
                        2.2.2.2. Scalele Bayley ale dezvoltarii copilului - II /74
                        2.2.2.3. Carolina Curriculum pentru copii foarte mici cu nevoi speciale /78
                        2.2.2.4. Profilul de dezvoltare al interven­ţiei timpurii  /80
                        2.2.2.5. Profilul achiziţiilor învăţării tim­purii /82
                        2.2.2.6. Profilul Hawaii al învăţării tim­purii /83
                        2.2.2.7. Inventarul Minnesota de dezvol­tare a copilului /84
                        2.2.2.8. Scalele ordinale ale dezvoltării psi­hologice /86
                  2.2.3. Mijloace de măsurare a dezvoltării copiilor preşcolari şi a şcolarilor mici /90
                         2.2.3.1. Inventarul dezvoltării copilului /90
                         2.2.3.2. Inventarul diagnostic al lui Brigance pentru dezvoltarea timpu­rie - revizuit /92
                         2.2.3.3. Profilul achiziţiilor învăţării /94
                         2.2.3.4. Sistemul de planificare a serviciilor pentru copilăria timpurie /93
                         2.2.3.5. Carolina Curricului pentru pre-şcolarii cu nevoi speciale /97
                         2.2.3.6.  Testul Gesell pentru preşcolari /98
                         2.2.3.7.  Scalele de dezvoltare Gesell /99
                         2.2.3.8.  Alte teste folosite în practica psiho­diagnostică de la noi din ţară /102
        2.3. Probleme ce apar în legătură cu aplicarea testelor de măsurare a dezvoltării /122

3. Măsurarea   inteligenţei la preşcolari /150
                  3.1. Exemple de teste /151
                  3.1.1. Scala de inteligenţă pentra copii mici a Iui Cattell
                  3.1.2. Bateria Kanfman pentru măsurarea co­piilor /151
                  3.1.3. Scalele McCarthy pentru abilităţile  copiilor /161
                  3.1.4. Scalele pentra diferenţierea abilităţilor /170
                  3.1.5.  Scala de inteligenţă Stanford-Binet (a patra ediţie)/177
                   3.1.6. Scala de inteligenţă Wechsler pentru copiii preşcolari şi şcolari mici - revizuit  /182
                  3.2. Consideratii si recomandari privind aplicarea testelor de inteligenta pe copiii prescolari /198

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu