marți, 12 martie 2013

COMPENDIU DE SUICIDOLOGIEAutor : Doina Cosman                
An aparitie :2007
Editia a II-a adaugita
ISBN   973-686-821-4
Nr pagini :318
Format 170 x 240
Pret : 28 lei la Editura
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Aspectul exceptional al lucrării de faţă, primul compendiu în domeniu ce apare în România, constă din parcurgerea exhaustivă a tuturor incidentelor din care suicidul poate fi abordat, neignorând influenţele genetice, neurotransmisia cerebrală, statistica, corelarea cu patologia mentală şi multe alte direcţii de analiză. Cititorul va fi aspirat în lectură cu forţa irezistibilă cu care ne atrage o operă de artă de mare virtuozitate şi se va regăsi îmbogăţit cu o multitudine de cunoştinţe variate, solid întemeiate ştiinţific, scrise de o persoană ce a studiat temeinic problema, teoretic şi practic. Inevitabil, apariţia acestei cărţi va marca o cotitură, va aduce la îndemâna populaţiei şi a specialiştilor de diverse tipuri un instrument de acţiune ce a lipsit atât de mult din universul cultural, social şi medical al ţării noastre. (Acad. Prof. Dr. Mircea Lazarescu)

Cuprins:


Cuvânt înainte /7

1 SUICIDUL ÎN ISTORIA OMENIRII /9
Suicidul - un eveniment constant al tuturor timpurilor /9
Istoricul suicidologiei ca ştiinţă /13

2 DESPRE NATURA Şl CAUZELE PROCESULUI SUICIDAR /16
De la clarificări semantice spre definiţii clinice. Definiţia suicidului /16
Definiţia parasuicidului /17
Suicid nonpatologic versus suicid patologic /19
Fazele suicidului /20
Metodele folosite în comportamentul suicidar /21
Procesul suicidar /24
Funcţiile suicidului /27
Sensul suicidului /29

3 ASPECTE BIOLOGICE Şl NEUROPSIHOLOGICE ALE COMPORTAMENTULUI SUICIDAR /34
Predispoziţia pentru comportamentul suicidar /34
Cercetări de psihologie cognitivă /37
Neurobiologia predispoziţiei pentru riscul suicidar /39
Genetica suicidului /41
Cercetări de cronobiologie - paternul sezonier în comportamentul suicidar /44

4 EPIDEMIOLOGIA SUICIDULUI /50
Rata sinuciderii pe plan mondial /51
Epidemiologia parasuicidului /54
Datele statistice ale sinuciderii la copii /55
Datele statistice ale sinuciderii la adolescenţi /56
Datele statistice specifice sinuciderii la adulţi /59
Datele statistice specifice sinuciderii persoanelor vârstnice /59
Sinuciderea în România /60
Categoria diagnostică67
Studii epidemiologice retrospective - autopsia psihologică /70

5 RISCUL SUICIDAR /77
Riscul genetic /77
Riscul suicidar în bolile psihice /78
Riscul suicidar în afecţiunile neurologice /81
Boli somatice cu potenţial suicidogen /84
Factorii de risc psihologici /88
Factorii de risc sociali /89
Alţi factori de risc /94

6 EVALUAREA PERSOANEI CU RISC SUICIDAR /101
Criterii de validare a prezenţei riscului suicidar /101
Interviul psihiatric / 104
Examinarea stării psihice actuale /109
Interviuri structurate şi scale de evaluare clinică /120
Scale specifice pentru evaluarea riscului suicidar /122


7 VÂRSTELE SUICIDULUI /132
Sinuciderea la copii /132
Factorii de risc ai sinuciderii la copii /133
Sinuciderea la adolescenţi /135
Factorii de risc ai sinuciderii la adolescenţi /138
Sinuciderea la adulţi /142
Sinuciderea la persoanele de vârsta a treia /145


8 TRĂIRE Şl ACT - 0 ABORDARE FENOMENOLOGICĂ A PROCESULUI SUICIDAR / 151
Reprezentarea morţii în conştiinţa individuală /151
Destine tragice /155
Supravieţuitorii /167

9 SUICID Şl PSIHIATRIE /171
Comportamentul suicidar în tulburările afective /173
Comportamentul suicidar în schizofrenie /184
Comportamentul suicidar în alcoolismul cronic /189
Comportamentul suicidar în dependenţa de droguri /193
Comportamentul suicidar în tulburările de personalitate /199
Comportamentul suicidar în tulburările anxioase /204

10 TRATAMENTUL COMPORTAMENTULUI SUICIDAR /210
Farmacoterapia ideaţiei suicidare şi a comportamentului suicidar /210
Antidepresivele /210
Timostabilizatoarele /215
Benzodiazepinele /216
Psihoterapia /216
Managementul terapeutic al persoanei cu risc suicidar /224

11 PREVENŢIA COMPORTAMENTULUI SUICIDAR. INTERVENŢIA ÎN CRIZĂ /229
Sinuciderea ca problemă de sănătate publică /229
Profilaxia comportamentului suicidar /230
Centrele de prevenţie a sinuciderii /232
Programe naţionale şi regionale de prevenţie a sinuciderii /236
Criza suicidară /237
Intervenţia în criza suicidară /244
Diagnostice psihiatrice corelate cu criza suicidară   /253

12 TANATOLOGIE Şl SUICIDOLOGIE. CONCEPŢII Şl ATITUDINI DESPRE MOARTE Şl SINUCIDERE ÎN MEDICINĂ Şl SOCIETATE /255
Definiţia morţii /256
Trecerea de la viaţă la moarte /260
De la „death-with-dignity" la eutanasie /263
False noţiuni despre suicid /266
Semnificaţia personală a sinuciderii. Orientarea către moarte /269

REZUMATE /272
ANEXE /299
INDEX /312
INDEX DE AUTORI /327

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu