duminică, 17 martie 2013

CUM SE SCRIE UN TEXT STIINTIFIC. Disciplinele umanisteAutor : Ilie Rad                 
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Practic
An aparitie :2008
Editia a II-a revazuta si adaugita       
ISBN 978-973-46-1071-6
Nr pagini :312
Format 135 x 200

Pret : 29,95 lei la Editura,19,50lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Redactarea unei lucrari stiintifice presupune respectarea unor norme pe care fiecare si le insuseste "din mers". Elaborat din ratiuni didactice si inspirat de experienta autorului, volumul constituie o sinteza a ceea ce s-a scris in spatiul romanesc (si nu numai) despre redactarea unui text stiintific. Caracterul sau aplicativ este evidentiat de numeroasele exemple comentate, de informatiile inedite privind anumite aspecte ale cercetarii (referintele online si site-ografia, transcrierea textelor etc.). Prin continut, cartea se adreseaza in primul rind studentilor - care trebuie sa intocmeasca lucrari de seminar, lucrari pentru simpozioane si sesiuni stiintifice si, mai ales, lucrarea de diploma -, dar si masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar care se pregatesc pentru obtinerea unor grade didactice sau cercetatorilor.

"Au aparut atitea carti cu acest subiect in ultima vreme, dar niciuna nu e atit de complexa, niciuna nu contine o informatie atit de variata, niciuna nu se adreseaza atit de direct studentilor. Si apoi, se citeste cu placere, aproape ca un roman de aventuri, al carui erou principal e Textul." (Ionel Funeriu)

"Cartea scrisa de Ilie Rad - utila, frumoasa, cu suflet - merita sa fie recomandata studentilor si doctoranzilor." (Septimiu Chelcea)
Ilie Rad (n. 1955, Nandra/Ludus, Mures) este absolvent al Facultatii de Filologie din cadrul Universitatii „Babes‑Bolyai” din Cluj‑Napoca (1979). Doctor in filologie (1998), profesor (2003) la Catedra de Jurnalistica a Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Babes‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Seful Catedrei de Jurna­lism (2001‑2007) si cancelar al facultatii (in perioada 1996‑2000 si din 2007). A colaborat la realizarea Dictionarului scriitorilor romani (coor­do­nat de M. Zaciu, M. Papahagi si A. Sasu, vol. I‑V, 2001‑2006), la Dictionarul esential al literaturii romane (2001), Dictio­narul general al literaturii romane (vol. I‑V, 2004‑2006), Encyclopedia of the World’s Minorities (SUA, 2005) si Encyclopedia of the Developing World (SUA, 2005). A publicat urmatoarele volume: Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varsovia, Budapesta (1998), Memo­rialistica de razboi in literatura romana (1999), Stilistica si mass‑media (1999), Aron Pumnul (2002), La un ceai cu Stefan J. Fay (2003), Geo Bogza. Rinduri catre tineri scriitori ardeleni (2003), De la Moscova la New York (2005), Invatamintul jurnalistic clujean (2006), Stil si limbaj in mass‑media din Romania (coordonator si coautor, 2007). A editat si/sau a prefatat : Curente si tendinte in jurna­lismul contemporan (2003), Schimbari in Europa, schimbari in mass­‑media (2004), Jurna­lismul cultural in actua­litate (2005), Secvente din istoria presei roma­nesti (2005). A rea­lizat (in colaborare) editii din Horia Bottea, Edgar Papu, Cella Serghi si Constantin Ciopraga.

Cuprins:

Prefata /13

Capitolul I
Importanţa cunoaşterii normelor si principiilor de redactare a unui text ştiinţific /19
1. Importanţa cercetării stiintifice /19
1.1. Pregătirea cercetării /22
1.2. Finalizarea cercetării /22
1.3. Valorificarea rezultatelor cercetării /23
2. Despre necesitatea redactării unui manual academic de profil /25
3. Lucrările româneşti din domeniul tehnicii cercetarii ştiinţifice /28

Capitolul II
Trăsăturile stilului ştiinţific /31
1. Funcţiile limbii /31
2. Trasaturile stilului ştiinţific /32
2.1. Niveiul fonematic /32
2.2. Niveiul morfematic /33
2.3. Niveiul flexiunii verbale /34
2.4. Niveiul sintactic /34
2.5. Niveiul lexical /35
3. Alte trăsături ale stilului ştiinţific /36
3.1.Logica /37
3.2. Obiectivitatea /37
3.3. Precizia /38
3.4. Unitatea /38
3-5. Proprietatea termenilor /40
3.6. Claritatea /40
3.7. Concizia /41
4. Pluralul modestiei /41
5. Folosirea cuvintelor si a expresiilor străine /42

Captolul III
Structura unui text ştiinţific /49
1. Titlul /51
2. Numele autorului /53
3. Introducerea (prefaţa) /56
4. Cuprinsul (conţinutul) /59
5. Conciuziile (încheierea) /60
6. Lista siglelor si abrevierilor /60
7. Bibliografia /60
8. Materialul ilustrativ /6l
9. Lista ilustraţiilor /61
10. Rezumatul /61
11. Indicele de nume, de persoane etc /63
12. Cuprinsul (tabla de materii, sumarul) /63
13. Textele ocazionale /65
13.1. Mottoul /65
13.2. Dedicaţia /66
14. Jalonarea textului /67
Bibliugrafie spcciala /70

Capitolul IV        .
Speciile textului stiintific /71
1. Nota /72
2. Recenzia /73
3. Referatul /74
4. Articolul /75
5. Studiul /75
6.Prolegomena /77
7. Tratatul /77
8. Compendiul /78
9. Manualul /79
10. Eseul /80
11. Comunicarea ştiinţifică /81
12. Prelegerea /82
13. Teza de doctorat /82
14.Teza de licenţă /85
15.Lucrarea de grad /86
Bibliografie specială /87

Capitolul V
Aparatul critic al unei lucrări ştiinţifice /89
1.Preambul /89
2.Motivaţia referinţelor critice /90
2.1. Indicarea surselor diverseior citate /90
2.2. Trimiterile externe /91
2.3.Trimiterile interne /92
2.4.Introducerea unui citat92
2.5.Notele de conţinut /92
2.6. Corectarea unor erori /93
2.7. Traducerea unor citate /93
2.8. „Plata unor datorii" /94
3.Trimiterile bibliografice /95
3.1. Trimiterile bibliografice in note de subsol/95
3.1.1. Informaţiile din notele de                subsol /97
3.1.2. Prescurtările utilizate /102
3.2. Trimiterea numerică /106
3.3. Trimiterile m text /107
4.Trimiterile la dicţionare /110
5.Citatele din Biblie /111
6.Sursele de pe Internet /111
7.Sursele din arhive /112
8.Tehnica citatului in textul ştiinţific /112
9.„Avertismente, capcane, uzanţe” /120
Bibliografie specială /121

Capitolul VI
Exigenţele punctuaţiei /123
1.Preliminarii /123
2.Definirea punctuatiei /125
3.Importanţa punctuaţiei /126
4.Punctuatia si ortografia /127
5.Semnele de punctuaţie /128
5.1.Punctul  /128
5.2. Semnul întrebării /132
5.3. Semnul exclamării /134
5.4. Virgula /135
5.4.1. Folosirea virgulei in propoziţie /136
5.4.2. Folosirea virgulei in frază /138
5.5. Punctul si virgula /140
5.6. Două puncte /141
5.7. Semnele citării (ghilimelele) /142
5.8. Linia de dialog sau de pauza /144
5.9. Paranteza /145
5.10. Punctele de suspensie /146
5.11. Cratima (liniuta de unire sau de despărţire)  /146
5.12. Bara oblică /147
5.13.Tilda /147
5.14. Asteriscul /148
6.Teme pentru seminar /148
Bibliografic speciala /149

Capitolul VII
Bibliografia /151
1.Preliminarii /151
2.Clasificarea bibliografiilor /152
2.1. Bibliografia generală /152
2.2. Bibiiografia speciala /153
2.3. Bibiiografia signaletică /153
2.4. Bibliografia analitică /154
2.5. Bibiiografia unui autor /155
3.Organizarea repertoriului bibliografic /155
3 1 Bibiiografia redactată m ordinea alfabetică a autorilor /155
3.2.Bibliografia cronologica sau retrospectiva /156
4.Norme de redactare a bibliografiei /157
5.Tehnoredactarea bibliografiei/164
6.Comentarii la unele modele de bibliografii /166
Bibliografie speciala /175

Capitolul VIII
Redactarea indicelui /177

1.Importanţa indicelui mtr-o lucrare stiintiFică /177
2.Redactarea indicelui /178
2.1. Inventarierea /179
2.2. Ordonarea alfabetică /180
2.3. Ordonarea numerică /181
3.Tipologia indicelui /181
3.1.Indicele de autori /181
3.2.Indicele de nume /184
3.3.Indicele de localităti /191
3.4.Indicele de cuvinte /192
3.5.Indicele de materii /193
4.Locul indicelui in sumarul unei lucrări /194
5.Tehnoredactare:! indicelui /194
6.Comentarii la unele modele de indici /195
Bibliografic specială /199

Capitolul IX
O problemă dificilă: transcrierea textelor /201
1.Preliminarii /201
2.Exemple de transcrieri greşite /204
3.Principii de transcriere a textelor /208
3.1.Păstrarea particularităţilor fonetice /209
3.2. Pastrarea particularităţilor morfologice /213
3.3. Păstrarea particularităţilor lexicale /213
Bibliografie specială /218

Capitolul X
Originalitate si plagiat /219
1.Consideraţii generale /219
2.Piagiatul studentesc /220
3.Concluzii /226
Bibliografie speciala /228

Capitolul XI
Corectura textului ştiinţific /229
1.Exigenţe sporite m corectarea textului               ştiinţific / 229
2.Comedia erorilor de tipar /233
3.Erori de tipar cu intenţii stilistico-satirice /238
4.Rolul calculatorului in corectarea greşelilor de literă  / 240
5.Corectura standard  /241
6.Tipuri de greşeli si modul lor de corectare /243
6.1. Înlocuirea unei/unor litere /244
6.2. Eliminarea unei/unor litere /244
6.3. Eliminarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte /244
6.4. Apropierea unor litere într-un cuvânt sau a unor cuvinte intr-un enunţ /244
6.5. Despărţirea a doua litere sau cuvinte /245
6.6. Inversarea locului a două sau mai multe litere intr-un cuvant sau inversarea a doua
sau mai multe cuvinte intr-un enunţ /245
6.7. Mutarea in alt loc a unui cuvânt sau a unui pasaj /245
6.8. Introducerea unui nou alineat intr-un text  /245
6.9. Eliminarea unui alineat dintr-un text /246
6.10.Schimbarea corpului sau a caracterului literelor dintr-un cuvant /246
Bibliografie specială /246

Capitolul XII
Noţiuni de tehnoredactare /249
1.Preliminarii /249
2.Formatul lucrării /250
3.Mărimea rândului /251
4.Alegerea corpului de literă /251
5.Formatul de text /252
6.Formatu! ramelor albe ale paginii /252
7.Textul scris /253
7.1. Alineatul /254
7.2. Paragraful /255
7.3. Alinierea paragrafelor /256
7.4. Evidenţierile in text /258
8.Coloncifra /259
9.Colontitlul /259
10.Tabla de materii /260
Anexă /261
Bibliografie specială /265

Capitolul XIII
Lucrarea de licenta /267
1.Date generale despre licenţă /267
2.Structura lucrarii de licenta /268
2.1. Coperta /268
2.2. Pagina de titlu /269
2.3. Sumarul /270
2.4. Lista cu sigle şi abrevieri /270
2.5. Introducerea /270
2.6. Cuprinsul (continutul) /271
2.7. Concluziile /273
2.8. Bibliografia /273
2.9. Site-ografia /276
2.10. Aparatul critic (notele) /276
2.11. indicele de nume /276
2.12. Anexele /277
3.Reguli de redactare a lucrarii de licenţa /278
3.1. Formatul /278
3.1.1. Formatul de text /278
3.1.2. Spaţierea clintre rânduri /279
3.1.3. Fontul utilizat /279
4.Reguli la susţinerea lucrarii de licenta /281
4.1. Generalităţi281
4.2. Sugestii pentru prezentarea in PowerPoint  /282
5.Evaluarea lucrarii de licenţă /282

Anexe  / 284
Bibliografie generala/ 289Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu