sâmbătă, 9 martie 2013

DIMENSIUNI ALE PSIHOLOGIEI IN LITERATURAAutor : Lucian Cochinescu                
Editura Paralela 45 (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia UNIVERSITARIA
An aparitie :2008

ISBN  978-973-47-0338-8
Nr pagini : 496
Format ?
Pret : 35 leiDescrierea editurii:
`Domnul Lucian Cochinescu demonstreaza ca este posibila si un altfel de psihologie, caci demersul stiintific nu se confunda cu experimentul si statistica, intrucat adeseori ele amputeaza, abraziv si simplificator, mirabila diversitate umana. Mai precis ca, in numele unui autentic ecumenism metodologic, stiinta psihologica trebuie sa gazduiasca si strategii cotate de unii superflue si diletante, dar care au fost candva in mare voga si care trebuie relansate, deoarece conduc in miezul fierbinte si viu al fenomenelor.
Cartea este o lucrare de pionierat, o lucrare conventionala, care detoneaza clisee clasice prin tema, continut si prin metodologie. De aici rezulta incontestabila sa valoare teoretica si aplicativa. Este si motivul pentru care publicarea ei se dovedeste a fi acut necesara`
Prof. univ. dr. Anca Munteanu 
Cuprins:


Prefaţă de prof.dr.univ. Ursula Şchiopu   7
Argument   17

PARTEA I
Capitolul I. Consideraţii generale. Deosebiri şi acorduri între psihologie şi literatură   21

Capitolul II. Controverse, repere, realitate şi ficţiune în psihologie şi romane   25
Întrebări deschise despre realitate, ficţiune şi adevăr ştiinţific   25
Scriitorul psiholog   30

Capitolul III. Tipologii şi portrete în caracterologia literară. Limitele lor   39

Capitolul IV. Personalitatea - obiect al cercetării psihologice şi al creaţiei artistice. Perspective de
abordare   43
Analiza personalităţii ca încercare de definire   43
Perspective de abordare a personalităţii   46
Perspectiva dispoziţională   46
Tipologii şi trăsături      46
Motivaţia      48
Perspectiva biologică      51
Trăsăturile moştenite. Rolul eredităţii   52
Procesele biologice şi personalitatea   55
Perspectiva psihanalitică şi neoanalitică. Concepţia lui Sigmund Freud   58
Abordarea neoanalitică   58
Psihologia eului în explicarea personalităţii   58
Teoriile psihosociale      60
Perspectiva învăţării sociale   62
Perspectiva fenomenologică   63
Umaniştii      63
Teoria constructelor personale   64
Perspectiva autoreglării cognitive   65
Un nou model de analiză a pesonalităţn: big-five-ul   66
Controversa personalitate situaţie   67
Personalitatea - o construcţie socială   70
Structura personalităţii   71
Eul în structura personalităţii   73
Mecanismele de apărare ale eului   76
Status şi rol social - dimensiuni de existenţă ale personalităţii   78
Concepţia despre sine   80
Imaginea de sine   80
Stima de sine   82
Idealul de sine ...      82
Identificarea socială   83
Autoprezenlarea.      83
Bias-urile implicate în funcţionarea cognitiva a eului   86
Personalitatea, la graniţa dintre normal şi patologic   88

PARTEA A II-A
Capitolul V. Scheme posibile de analiză: plural - şase sisteme de bază în
studiul omului   93
Patru temperamente clasice în cunoaşterea omului   96
Starile eului in analiza tranzactionala   105
      Constituirea A.T   105
Ce este A.T.?    105
Eul în analiza tranzacţională   106
Starea de părinte   108
Starea de Copil Liber sau Spontan (CS)    111
Personalitatea din perspectiva teoriei psihanalitice   115
Cele trei instanţe psihice   116
Cele cinci stadii de dezvoltare psihosexuală şi cele cinci tipuri de fixare a conduitei umane   127
Stadiul oral (0-18 luni)    128
Stadiul anal (18 luni - 3 ani)   130
Stadiul falie (3 - 5 ani)    131
Stadiul genital   134
Cele patru complexe de bază   135
Complexul de inferioritate   136
Complexul de abandon   137
Complexul de culpabilitate   137
Complexul lui Oedip   138
Psihanaliza ca artă   138
Tipologia lui Cari Gustav Jung   139
Arhetipurile la Jung   142
Anima şi Animus   143
Extraversiunea   146
Intro versiunea   146
Cele patru funcţii psihice   147
      1.   ENFJ (extravertit, intuitiv, afectiv,judecător)    152
2.   INFJ (introvertit, intuitiv, afectiv, judecător)   152
3.   ENFP (extravertit, intuitiv, afectiv, perceptiv)   153
4.   INFP (introvertit, intuitiv, afectiv, perceptiv)   153
5.   ENTJ (extravertit, intuitiv, gânditor, judecător)   154
6.   INTJ (introvertit, intuitiv, gânditor, judecător)   154
7.   ENTP (extravertit, intuitiv, gânditor, perceptiv)   155
8.   INTP (introvertit, intuitiv, gânditor, perceptiv)   155
9.   ESTJ (extravertit, senzorial gânditor, judecător)   156
10.   ISFJ (introvertit, senzorial afectiv, judecător)   157
11.   ESTP (extravertit, senzorial, gânditor, perceptiv)   157
12.   ISTP (introvertit, senzorial, gânditor, perceptiv)   158
13.   ESFP (extravertit, senzorial, afectiv, perceptiv)   158
14.   ISFP(introvertit, senzorial, afectiv, perceptiv)   159
15.   ESFJ (extravertit, senzorial, afectiv, intuitiv)   160
16.   ISTJ (introvertit, senzorial, gânditor, judecător)   161
Teoria lui Karl Leonhard: personalităţi accentuate în viaţă şi în literatură   162
Trăsături din sfera paranoiei   164
Trăsături din sfera compulsurilor   166
Trăsături individuale din sfera aspiraţie-înclinaţie   167
Şcoala caracterologică olandezo-franceză, metodă de cunoaştere a omului   168

PARTEA A III-A
Capitolul VI. Demersul cercetării   175
Elemente selective   175
Obiectivele cercetării   177
Descrierea lotului experimental   179
Ipoteza fundamentală a cercetării   182
Explicaţia lui Dostoievski   182
Abordări experimentale   183
Paradigma sistemului caracteriobgic Heymans-Le Senne (HLS).
Contribuţia lui Gaston Beiger   183
Definirea caracterului   186
Cei trei factori elementari   187
        1.   Emotivitatea  187
        2.   Activitatea      194
        3.   Secundaritatea   198              
      Factorii complementari   204
        1. Lăigimea câmpului conştiinţei   204
2. Polaritatea   207
      Factorii tendenţiali   209
1.   Aviditatea      209
2.   Interesele senzoriale   211
3.   Tandreţea      212
4.   Pasiunea intelectuală   217
      Tipologia HLS   218
Pasionaţii - EAS   219
Colericii -E-A-P   221
Sentimentalii E-nA-S   222
Nervoşii E-nA-P   223
Flegmaticii nE-A-S   225
Sanguinii nE-A-P   226
Apaticii nE-nA-S   227
Amorfii nE-nA-P   228
Opt tipuri reprezentative de temperament   229
Analiza caracterologică   230
Instrucţiuni pentru aplicarea chestionarului 1 - Gaston Berger Trăite pratique d'analyse du caractere   230
Cele opt tipuri de temperament şi exprimarea lor experimentală   242
Corelaţii   242
Formele iubirii   244
Temperamentul şi formele iubirii   245
Energia sexuală şi temperamentul   247
Caracterogram a   249
Cunoaşterea comportamentului uman, între clişee şi explicaţia ştiinţifică   251
Obiectiv aplicativ, metodă şi procedură   251
Cadrul teoretic şi analiza practică   254
Cunoaşterea comportamentului în literatură   279
Autoaprecierea de sine prin ideile şi practica lui Cari Rogers   281
Căutări şi explicaţii ale sinelui   281
Şinele şi alte delimitări conceptuale   293
Şinele   294
Evaluarea şi corelarea între sinele real şi sinele ideal   298
Experiment ştiinţific   298
Corelare şi dezacord între sinele real şi sinele ideal în literatură   303
Identitatea şi atitudinea faţă de sine   306
Reprezentări teoretice   306
Analiză metodologică   311
Scriitorii întreabă: Who Are You? O corespondenţă cu realitatea   312
Cuplul, între iubire, adevăr şi iluzie   314
Problema formulării temei   314
Există dragoste cu adevărat?   317
Banii pot cumpăra fericirea?      .319
De câte ori putem iubi în viaţă cu adevărat?   319
Iubirea adevărată şi falsele iubiri      319
Măsurarea dragostei      322
încercări de definire a iubirii   323
Tipuri de iubire   324
Determinanţii atracţiei interpersonale   327
Iubire şi sexualitate  329
Condiţia femeii în cuplu   330
Iubire şi căsătorie   333
Gândire, prejudecăţi, sentimente   338
Iluzia cuplului   338
Cuplul în romane   342
Mic curricuhim vitae la intersecţia dintre trecut, prezent şi viitor   345
Abordarea teoretică   345
Cercetare experimentală   348
Mic cunicuhtm vitae, necazuri, nemulţumiri şi dorinţe în romane   351
Să rezistăm la stres fară depresii   352
Manifestări psihice în depresie   352
Puseul maniacal CT    355
Stresul      356
Tratamentul depresiei   359
Etiologia depresiei   359
Perspectiva biologică   359
Perspectiva cognitivistă   360
Perspectiva psihosocială   363
Probe de diagnostic    363
Incidenţa maximă a depresiei   364
Experimentul ca drum preventiv   365
Starea sufletească   365
Analiza pe stări sufleteşti şi temperamente   367
Formele iubirii şi starea sufletească   369
Analiza depresiei în romane   372
Sinuciderea   374
Consideraţii teoretice   374
Dificultăţi în definirea suicidului   376
Momente în istoria milenară a suicidului   380
Perspective teoretice asupra sinuciderii   382
Teoriile biologice   382
Teoriile psihodinamice (psihanalitice)   383
Teoria învăţării sociale   384
Teoria fugii de viaţă   385
Abordarea cognitivă   385
Teoria sociogenezei sinuciderii - Emile Durkheim   386
Perspectiva ecologică sau interacţionistă   388
Sinucidere şi boală psihică   389
Sinuciderea în adolescenţă   391
De ce se sinucid oamenii’   394
Sinuciderea în date statistice   397
La nivel mondial    397
în România     398
Şi psihiatrii se sinuci   400
Bărbaţii şi femeile   400
Modalităţi de sinucidere     401
Sinuciderea în literatură şi filosofie   403
Principiul cercetării      405
Sinuciderea în romane   407
Omuciderea   413
Crima în concepţia creştin-ortodoxă   414
Prima crimă   415
Posibilitatea răzgândirii şi iertarea   416
Să nu ucizi   417
Dincolo de ficţiune: marile crime ale istoriei   419
Infractori organizaţi şi neorganizaţi   422
Personalitatea antisocială sau psihopatia   424
Psihopatul sexual   428
Abordarea juridică a crimei   431
Clasificarea crim e lor   436
Psihologia victimei   438
Ucis de propria creaţie   440
Delincvenţa juvenilă   440
Criminalitatea în date statistice   445
Cauzalitatea multiplă în criminologie   446
Cercetări experimentale   447
Cazuri de omucidere în romane   450
Psihologia delincvenţilor la Dostoievski   456
Cunoaşterea omului şi autocunoaşterea lui prin romane   457
Cadrul teoretic   457
învăţătura prin cititul cărţilor   459
Cititorii din romane      464

In loc de concluzii   467
Postfaţă I. Prof. univ. dr. MihaiGolu    471
PostafaţăII. Prof. univ. dr. Anca Munteanu   477

Bibliografie ştiinţifică   481
Bibliografie beletristică   487

A se vedea si  PERSONALITATI ACCENTUATE IN VIATA SI IN LITERATURA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu