duminică, 3 martie 2013

DINCOLO DE CUVINTE. Elemente de socio-psiho-pedagogia comunicariiAutor : Liliana Gurlui                 
Editura Casa Editoriala Demiurg
Colectia
An aparitie :2008

ISBN 978-973-152-119-0 
Nr pagini :244
Format 130 x 200
Pret : 34,88 lei la Libraria Eminescu, 39,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Cuprins:


Argument /9

1. Spectacolul vieţii /13
1.1. Reprezentaţia /13
1.2. Scenariul /21
1.3. Scenă şi culise /25
1.4. Actorii /26
1.5. Rolurile /39

2. Interacţiunea comunicaţională /41
2.1. Tipuri de comunicare socială /43
2.2. Comunicarea ca interacţiune /46
     2.2.1. Tipuri de interacţiuni /46
     2.2.2. Componentele interacţiunii /56
     2.2.3. Unităţile interacţiunii /59
2.3. Comunicare şi realitate /66
2.4. Beneficiile comunicării /68

3. Implicit, presupoziţie, subînţeles în discursul verbal şi nonverbal /71
3.1. Implicitul în concepţia lui Oswald Ducrot  /71
     3.1.1. Procedee de implicare /72
     3.1.2. Semnificaţie implicită vs. semnificaţie literală /76
3.2. Presupoziţia în concepţia lui Oswald Ducrot/78
3.3. Conţinuturile implicite din perspective Catherinci Kerbrat-Orecchioni /82
3.4. Maximele conversaţionale ale lui Paul Grice /87
3.5. Diferite tipuri de conţinuturi implicite /88

4. Argumentare, persuasiune, manipulare /93
4.1. Logos /98
     4.1.1. Legile discursului /98
     4.1.2. Descrierea semantică a unei limbi /102
     4.1.3. Componenta lingvistică /104
     4.1.4. Componenta retorică /105
     4.1.5. Treptele argumentării /110
4.2. Pathos /115
     4.2.1. Crearea şi obţinerea valorii /115
     4.2.2. Stilurile şi caractcristicile negociatorilor eficienţi /117
     4.2.3. Cum facem faţă situaţiilor dificile /118
     4.2.4. Tehnici verbale de persuasiune /118
     4.2.5. Legăturile: cheia magică a persuasiunii /123
4.3. Ethos /124
     4.3.1. Principiile Jocurilor /125
     4.3.2. Gradele de intensitate /128
     4.3. 3. Antitezele /128

5. Patologia relaţiilor interumane /131
5.1.Factori care influenţează comunicarea /132
     5.1.1. Dcficienţe de codare/decodare /132
     5.1.2. Variabilele psihologice şi psihosemantice /139
     5.1.3. Alegerea canalului de comunicare /140
     5.1.4. Rolul actorilor /141
     5.1.5. Influenţa mediului exterior asupra comunicării /142
     5.1.6. Vârsta şi sexul /142
     5.1.7. Împărtăşirea experienţei /145
     5.1.8. Deficienţe de percepţie /146
     5.1.9. Conflictul intrapersonal - sursă de conflict interpersonal /147
5.2. Comportamente care inhibă, perturbă sau blochează comunicarea /150
5.3. Managementul conflictclor /152
5.4. Interacţiunea cu persoane cu comportamente dificile /157
5.5. Situaţia optimă de comunicare /172

6. Ecologia relaţiilor intcrpersonale /175
6.1.Modelele politeţii  /176
     6.1.1. Pcnelope Brown şi Stephen Levinson /176
     6.1.2. Politeţea în viziunea lui G. Leech /183
     6.1.3. Sinteza principiilor politeţii: Catherin Kerbrat-Orecchioni /184
6.2. Manifestări lingvistice ale politeţii 186
6.3. Politeţea nonverbală 204
6.4. Efectul de politeţe în raporturile verticale şi orizontale /205
     6.4.1. Raporturile ierarhice /206
     6.4.2. Raporturile pe orizontală /210
6.5. Principiile politeţii /217

7. Primii paşi spre ecologizarea relaţiilor interumane /219

Bibliografie /235
Indice de autori citaţi (Alexandrina Ioniţă) /242

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu