vineri, 8 martie 2013

FUNDAMENTE ALE PSIHOLOGIEI MANAGERIAL-ORGANIZATIONALEAutor :  Daniel Titus Toma               
Editura Pro Universitaria

An aparitie :2011

ISBN 978-973-129-809-2
Nr pagini :636

Pret : 63 lei la ujmag
Descrierea editurii:

Asezarea intregii activitati manageriale pe baze stiintifice, presupune o continua perfectionare teoretica si practica a managerilor, devine in conditiile actuale ale dezvoltarii sociale, o cerinta logica a progresului.

Munca unui manager, indiferent de nivelul functiei ierarhice unde se afla, poate fi considerata rationala daca ii asigura o intelegere clara a problemelor si activitatilor desfasurate de catre structura organizatorica pe care o conduce, daca ii asigura o rezolvare eficienta a obiectivelor, executarea oportuna si de calitate a activitatilor specifice, daca realizeaza un climat de calm si siguranta in cadrul acesteia.

Managementul este considerat drept arta, cand in desfasurarea sa se depun eforturi nu numai de utilizare a unor cunostinte, ci intervine si o anumita abilitate de ordin personal, la care se recurge in mod deliberat prin aplicarea lor cu succes.

Stapanirea artei managementului, presupune din partea managerului o anumita pricepere in folosirea cunostintelor insusite, a imprejurarilor concrete, a raporturilor cu oamenii, pentru a reusi obtinerea rezultatelor dorite.

Practica demonstreaza ca cei care poseda arta managementului, ne referim la maiestria managerului de a transpune in viata principiile si regulile generale, adaptandu-le cu flexibilitate la situatia concreta, la talentul sau organizatoric si la priceperea de a lucra cu oamenii, la capacitatea sa de creatie manifestata prin „fantezie” si „imaginatie creatoare”, izbutesc mai usor, obtin rezultate mai bune.

Intreaga arta a managementului, insa, nu valoreaza nimic daca nu este fundamentata pe principii stiintifice, pe metode si tehnici de lucru cu caracter general, a caror folosire sa asigure utilizarea eficienta a resurselor puse la dispozitie.

In management, o arta autentica si eficienta se bazeaza intotdeauna pe cunostinte stiintifice. De aici, rezulta cu necesitate ca managerul sa posede cunostinte stiintifice din domeniul managementului, singurele care ii pot asigura eficienta in procesul managerial pe care il initiaza si-l desfasoara.


Cuprins:Prefaţă 7
Cuvânt înainte  11

Partea I
DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE MANAGEMETULUI ORGANIZAŢIILOR     15

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ROLUL PSIHOLOGIEI ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  17
      I.1.Obiectul de studiu al psihologiei manageriale          17
      I.2.Conceptul de organizaţie şi om organizaţional        18

CAPITOLUL II
ACCEPŢIUNILE PSIHOLOGICE ALE NOŢIUNII DE CONDUCERE        20
      II.1.Delimitări conceptuale     20
      II.2.Accepţiunea psihosocială a conducerii      21
      II.3.Accepţiunea psihoorganizaţională a conducerii     23

CAPITOLUL III
TEORII ŞI MODELE ALE CONDUCERII        26
      III.1.Necesitatea sistematizării             26
      III.2.Teoriile personologice     28
            III.2.1.Teoria conducerii carismatice             29
            III.2.2.Teoria trăsăturilor   30
      III.3.Teoriile comportamentiste           33
            III.3.1.Teoria celor două dimensiuni comportamentale       34
            III.3.2.Teoria continuumului comportamental         35
            III.3.3.Dezvoltări ulterioare şi evaluare       36
      III.4.Teoriile situaţionale primare        38
            III.4.1.Specific        38
            III.4.2.Teoria supunerii faţă de legea situaţiei          38
      III.5. Teoriile contingenţei      39
            III.5.1.Caracterizare generală          39
            III.5.2.Teoria favorabilităţii situaţiilor de conducere               41
            III.5.3.Teoria maturităţii subordonaţilor      44
      III.6. Teoriile cognitive              48
            III.6.1.Premise       48
            III.6.2.Teoria normativă a luării deciziei       48
            III.6.3.Teoria „cale-scop”   50
            III.6.4.Teoria atribuirii         52
      III.7.Teoriile interacţiunii sociale          54
            III.7.1.Noi perspective       54
            III.7.2.Teoria legăturilor diadice verticale   54
            III.7.3.Teoria conducerii tranzacţionale          56

CAPITOLUL IV
CONŢINUTUL PSIHOLOGIC AL FUNCŢIILOR MANAGERIALE EXERCITATE DE MANAGERI ÎN
CADRUL ORGANIZAŢIEI 58
      IV.1.Conceptul de proces de management    58
      IV.2. Funcţii executive              60
            IV.2.1. Funcţia de previziune           60
            IV.2.2. Funcţia de organizare           61
            IV.2.3. Funcţia de coordonare        65
            IV.2.4. Funcţia de antrenare            65
            IV.2.5. Funcţia de control  69
      IV.3.Funcţia de menţinere a unui climat psihosocial pozitiv     72
            IV.3.1. Inducerea optimismului, entuziasmului şi a bunei dispoziţii 72
            IV.3.2. Utilizarea sistemului stimulativ         75
            IV.3.3. Exemplul personal al managerului profesionist / liderului autentic   78
            IV.3.4. Gestionarea raţională a timpului de muncă                79
            IV.3.5. Asigurarea disciplinei            81
            IV.3.6. Delegarea de sarcini             84
            IV.3.7.Încadrarea, menţinerea în funcţie şi promovarea conform criteriilor de merit 87

CAPITOLUL V
PROFESIUNEA DE MANAGER      90
      V.1.Profilul psihoprofesional al managerului performant         90
      V.2. Manager versus lider informal    93
      V.3. Domeniul calităţilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor manageriale     98
            V.3.1.Competenţe şi calităţi ale managerului           104
            V.3.2. Comportamentul etic al managerului             109
            V.3.3. Fiţi profesionist!      110
            V.3.4. Fiţi integru!                111
            V.3.5. Fiţi loial!       113
            V.3.6. Fiţi carismatic!           114
            V.3.7. Fiţi empatic!              116
            V.3.8. Gândiţi pozitiv!         117
            V.3.9. Păstraţi-vă sănătatea!           118
            V.3.10. Dovediţi optimism şi entuziasm      131
            V.3.11. Practicaţi un stil de conducere echilibrat     133
            V.3.12. Conduceţi pe bază de principii         134
            V.3.13. Selectaţi colaboratori valoroşi          136
            V.3.14. Cunoaşteţi-vă subalternii  137
            V.3.15. Obţineţi încrederea subalternilor   139
            V.3.16. Respectaţi-vă managerul   140
            V.3.17. Manifestaţi consideraţie faţă de subalterni               141
            V.3.18. Decideţi oportun   143
            V.3.19. Organizaţi-vă riguros munca             145
            V.3.20. Planificaţi-vă meticulos activitatea 146
            V.3.21. Repartizaţii cu discernământ sarcinile           148
            V.3.22. Respectaţi priorităţile          149
            V.3.23. Delegaţi cu responsabilitate             151
            V.3.24. Rezolvaţi problemele          152
            V.3.25. Lucraţi în echipă     153
            V.3.26. Folosiţi intens timpul de lucru          156
            V.3.27. Controlaţi cu exigenţă         157
            V.3.28. Fiţi autoritar            158
            V.3.29. Solicitaţi disciplină şi ordine               160
            V.3.30. Respectaţi demnitatea oamenilor 161
            V.3.31. Fiţi politicos şi punctual       163
            V.3.32. Lăudaţi cu generozitate, admonestaţi cu tact           164
            V.3.33. Nu stresaţi subalternii         167
            V.3.34. Automotivaţi-vă    169
            V.3.35. Motivaţi, nu dictaţi               170
            V.3.36. Preveniţi demotivarea        171
            V.3.37. Autocontrolaţi-vă 173
            V.3.38. Lucraţi relaxat         175
            V.3.39. Comunicaţi corect 176
            V.3.40. Ascultaţi cu interes               178
            V.3.41. Valorificaţi virtuţiile dialogului          180
            V.3.42. Încurajaţi creativitatea!      182
            V.3.43. Stimulaţi schimbările           183
            V.3.44. Soluţionaţi la timp neînţelegerile   185
            V.3.45. Conduceţi cu tact şedinţele de lucru             187
            V.3.46. Pregătiţi interviul de angajare         191
            V.3.47. Solicitudine în audienţă      192
            V.3.48. Negociaţi cu răbdare           194
            V.3.49. Elaboraţi din timp discursul public  195
            V.3.50. Evaluaţi cu obiectivitate     196
            V.3.51. Nu va supraapreciaţi            198
            V.3.52. Atenţia la relaţia cu mass-media     200
            V.3.53. Faceţi pasul la timp               201
      V.4. Defectele managerului   202
            V.4.1. Aroganţa     203
            V.4.2. Autoritarismul          204
            V.4.3. Viziune negativă despre om               206
            V.4.4. Infailibilitatea            207
            V.4.5. Predominanţa sentimentelor negative          209
            V.4.6. Restrângerea comunicării    209
            V.4.7. Subevaluarea stimulării        210
            V.4.8. Indecizia      211
            V.4.9. Nedelegarea             212
            V.4.10. Excesul sau absenţa controlului      213
            V.4.11. Neglijarea consultării           214
            V.4.12. A nu asculta cu răbdare      215
            V.4.13. Mărirea artificială a distanţei            216
            V.4.14. A fi pretutindeni    216
            V.4.15 Duplicitatea              217
            V.4.16. Eludarea răspunderii proprii             218
            V.4.17. A cere mult şi a oferi puţin                219
            V.4.18. Admonestarea în public     219
            V.4.19. Optimism exagerat, pesimism neîntemeiat               220
            V.4.20. Popularitate ieftină              221
            V.4.21 Teama de conflict   222
            V.4.22 Lipsa stăpânirii de sine         223
            V.4.23. Irosirea timpului    224
      V.5. Manageri şi stiluri de conducere 225
            V.5.1. Factori determinanţi ai stilului de conducere               228
            V.5.2. Tipologii ale sistemului de conducere             239
      V.6. Metode moderne de optimizare a managementului        255
            V.6.1. Caracteristici şi clasificări       255
            V.6.2. Constituirea şi implicarea echipei de conducere        257
            V.6.3. Metode de previziune          260
            V.6.4. Metode operative de conducere     262
            V.6.5. Metode pe bază de analiză 266
            V.6.6. Metode de stimulare a creativităţii  267
            V.6.7. Modalităţi de optimizare a conducerii            270
V.6.7.1. Formarea şi dezvoltarea de către manager a atitudinilor responsabile
faţă de muncă               271
V.6.7.2. Aplicarea de către manager a strategiilor practice privind integrarea
profesională   273
      V.7. Tendinţe viitoare în conducerea resurselor umane            274
      V.8. Depăşirea insuccesului managerial - rezolvarea de probleme şi
promovarea schimbărilor             276
            V.8.1. Depăşirea insuccesului managerial  276
            V.8.2. Soluţionarea problemelor   280
            V.8.3. Promovarea schimbărilor     282
      V.9. Management şi eficienţă               284
            V.9.1. Creşterea eficienţei organizaţiei - obiectiv major al managementului              284
            V.9.2. Profitul - indicator de bază al eficienţei managementului organizaţiei economice   285
V.9.2.1. Căi şi direcţii de maximizarea a profitului           286

Partea a II-a
DINAMICA PSIHOLOGICĂ A COMUNICĂRII MANAGERIAL- ORGANIZAŢIONALE  289

CAPITOLUL I
MECANISMUL COMUNICĂRII MANAGERIAL-ORGANIZAŢIONALE              291
      I.1.Mecanismul comunicării manageriale         291
I.1.1.Dimensiunile comunicării        291
I.1.2.Caracteristici şi cerinţe ale organizării comunicării        293
I.1.3.Tipologia comunicării                294
I.1.4.Forme ale comunicării manageriale    295
I.1.5.Comunicarea şi managementul informaţiilor 297
      I.2.Mecanismul comunicării organizaţionale   302
I.2.1.Conceptul     de comunicare organizaţională  302
I.2.2.Procesul de comunicare          303
I.2.2.1.Etape şi mecanisme        303
I.2.2.2.Formeleprocesului de comunicare           305
I.2.3.Structura şi funcţiile comunicării organizaţionale          305
I.2.3.1.Componentele comunicării organizaţionale          305
I.2.3.2.Funcţiile comunicării       307
I.2.3.3.Tipuri de comunicări organizaţionale        308
I.2.3.3.1.Comunicarea în funcţie de direcţie - descendentă, ascendentă, orizontală şi diagonală            308
I.2.3.3.2.Comunicarea după modul de transmitere: scrisă, verbală,
nonverbală   310
I.2.3.3.3.Comunicare după modul de desfăşurare       314
I.2.3.3.4.După gradul de oficializare    315
I.2.3.4.Reţele de comunicare    320
I.2.3.5.Perturbarea comunicării organizaţionale                321
I.2.3.5.1 Formele de perturbare a comunicării organizaţionale               322
I.2.3.5.2.Factori generali ai blocajelor în comunicare   324
I.2.3.5.3.Obstacole specifice comunicării organizaţionale          326
I.2.4.Metode şi tehnici de perfecţionare şi dezvoltare a comunicării organizaţionale              327
I.2.4.1.Reguli de bază privind comunicarea eficientă       328
I.2.4.2.Ascultarea activă              329
I.2.4.3.Feed-back-ul ca modalitate de control a informaţiei în organizaţie             330

CAPITOLUL II
MECANISMUL CONFLICTULUI ORGANIZAŢIONAL.MANAGEMENTUL CONFLICTULUI        337
      II.1.Mecanismul conflictului organizaţional     337
II.1.1.Definirea conflictului               337
II.1.2.Cauzele conflictului organizaţional    337
II.1.2.1.Competiţia ca sursă de conflict  338
II.1.2.2.Scopurile şi convingerile, surse ale conflictului organizaţional      339
II.1.2.3.Teritoriul ca sursă de conflict      341
II.1.3.Modurile în care situaţiile conflictuale sunt percepute într-o organizaţie         342
II.1.4.Modalităţi de gestionare a conflictelor interpersonale             345
II.1.5.Consecinţele conflictelor disfuncţionale         347
II.1.6.Tacticile luptei pentru putere în organizaţie  349
      II.2.Managementul conflictului            351
II.2.1.Organizarea mediului competiţional 351
II.2.2.Controlul conflictului               353
II.2.2.1.Soluţionarea conflictelor la interfaţă       353
II.2.2.2.Strategia medierii conflictului    354
II.2.2.3.Evitarea conflictului        354
II.2.2.4.Aplanarea conflictului   355
II.2.2.5.Compromisul    355
II.2.2.6.Coexistenţa paşnică       355
II.2.2.7.Colaborarea      356
II.2.2.8.Metoda negocierii conflictelor - greşeli tipice în negociere           356
                  II.2.2.8.1.Stiluri de negociere    359
II.2.2.9.Metode structurale în managementul conflictului            359
II.2.2.10.Alte modalităţi de stingere a conflictului             361
            II.2.3.Conflictul şi adaptarea organizaţională            361

CAPITOLUL III
ECHIPA DE PRODUCŢIE  364
      III.1. Definiţia,caracterizarea şi funcţiile echipei            364
      III.2. Echipa şi echipierii            371
      III.3. Comportamentul în echipă          373
      III.4. Rolul managementului resurselor umane              385

CAPITOLUL IV
RELAŢIA MANAGER-PSIHOLOG ORGANIZAŢIONAL. ASISTENŢĂ ÎN PROCESUL MUNCII    387
      IV.1. Relaţia manager - psiholog organizaţional pentru implementarea strategiilor practice de motivare a angajaţilor organizaţiilor economice               387
      IV.2. Asistenţa psihologică în procesul muncii                392
IV.2.1. Psihologul organizaţional - asistent al managerului întreprinderii      392
IV.2.2. Direcţii strategice ale asistenţei psihologice                392
IV.2.3. Direcţiile tactice ale asistenţei psihologice   397
IV.2.4. Organizarea laboratorului de psihosociologie al întreprinderii            401
      IV.2.4.1. Diagramele de relaţii ale laboratorului de psihosociologie          404
IV.2.5. Psihoprofesiograma psihologului organizaţional       405
IV.2.6.Deontologia profesiunii de psiholog               411

CAPITOLUL V
DECIZIA - ELEMENT CENTRAL AL PROCESULUI MANAGERIAL        412
      V.1.Definirea şi factorii procesului decizional 412
      V.2. Clasificarea deciziilor        415
      V.3. Cerinţe esenţiale ale deciziei       416
      V.4. Etapele procesului decizional       417
      V.5. Participare în procesul de luare a deciziei               420
      V.6. Tehnici de stimulare a comunicării, creativităţii şi deciziei colective             423
            V.6.1.Tehnici de stimulare a comunicării în grupurile de muncă       423
            V.6.2.Tehnici de stimulare a creativităţii şi deciziei colective              430
      V.7.  Metode şi tehnici de optimizare a deciziei manageriale  431

CAPITOLUL VI
PROBLEME PERSONALE. STRESUL ŞI MODALITĂŢILE DE PREVENIRE ALE ACESTUIA    434
      VI.1.Problemele personale care apar în viaţa privată a unui individ      434
      VI.2. Stresul profesional şi modalităţi de prevenire a acestuia                438
            VI.2.1.Consideraţii generale asupra stresului           438
            VI.2.2 Forme de stres. Influenţe şi manifestări generale ale stresului           439
            VI.2.3. Simptomele stresului           440
            VI.2.4. Conceptul de stres profesional        441
            VI.2.5. Principii de conduită antistres           442

CAPITOLUL VII
TIPURI PSIHOLOGICE ORGANIZAŢIONALE ŞI PERFECŢIONAREA/DEZVOLTAREA COMUNICĂRII    449
      VII.1. Ambiţiosul - dornic absolut de a câştiga                449
VII.2. Anxiosul - cel care se îngrijorează pentru toate şi din orice          450
VII.3. Blazatul - cel care şi-a pierdut inspiraţia                452
VII.4. Dezordonatul - cel care trăieşte aparent într-un haos    453
VII.5. Persoana aflată în pragul unei crize de nervi - care este la limită                454
VII.6. Cronograful - cel care vă „mănâncă” timpul        454
VII.7. Complexatul - cel care şi-a pierdut stima de sine              456
VII.8. Conformistul - cel care crede încă în supunere  457
VII.9. Micul dictator - cel care adoră să dea ordine       458
VII.10. Dependentul - cel care nu s-a maturizat            460
VII.11. Depresivul - cel care trăieşte o tristeţe profundă           461
VII.12. Injustul - cel care face discriminări        462
VII.13. Egoistul - cel care uită de ceilalţi             463
VII.14. Împătimitul de armonie - arta de a închide ochii în faţa conflictelor     463
VII.15. Avocatul diavolului - cel care pune totul la îndoială        464
VII.16. Intrigantul - uneltirea ca mod de a acţiona        465
VII.17. Hărţuitorul - cel care vă vrea răul           466
VII.18. Istericul - cel căruia îi place să se dea în spectacol           467
VII.19. Inventivul neproductiv - ineficientul plin de idei             468
VII.20. Indiscretul - cel care vrea să ştie totul despre dumneavoastră 469
VII.21. Nestatornicul - cel aflat în trecere         470
VII.22. Paranoicul - cel care vede duşmani peste tot   470
VII.23. Moara stricată - cel care nu poate să tacă          471
VII.24. Narcisistul sau cel care se iubeşte doar pe sine               472
VII.25. Maniacul - obsedatul de control            473
VII.26. Leneşul - cel care profită de alţii            474
VII.27. Tipul paternalist - cel care controlează „cu blândeţe”   476
VII.28. Tipicarul - cel care iubeşte detaliile       477
VII.29. Eternul întârziat - cel căruia îi place să se lase aşteptat 479
VII.30. Însetatul de atenţie - dornic de a plăcea cu orice preţ  479
VII.31. Protectorul exagerat - cel care îi oboseşte pe alţii          480
VII.32.Timidul - cel care ar prefera să treacă neobservat           481
VII.33. Optimistul - cel care vede viaţa în roz  482
VII.34. Dependentul de muncă - cel care trăieşte prin şi pentru muncă              483

CAPITOLUL VIII
TIPOLOGII DIN PERSPECTIVA PERSONALITĂŢILOR ACCENTUATE ŞI A TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE - CARE AFECTEAZĂNEGATIV/DISTRUG ACTUL MANAGERIAL ŞI CLIMATUL
ORGANIZAŢIONAL          485
      VIII.1. Caracterizare generală                485
      VIII.2. Tipologii din perspectiva personalităţilor accentuate      486
VIII2.1. Firea demonstrativă            486
VIII.2.2. Firea hiperexactă                487
VIII.2.3. Firea hiperperseverentă  487
VIII.2.4. Firea nestăpânită                488
VIII.2.5. Firea hipertimică  488
VIII.2.6. Firea distimică       488
VIII.2.7. Firea labilă              488
VIII.2.8. Firea exaltată        489
VIII.2.9. Firea anxioasă       489
VIII.2.l0. Firea emotivă       489
      VIII.3. Corelaţii posibile            490
      VIII.4. Tipologii din perspectiva tulburărilor de personalitate  491
VIII.4.1. Tulburarea de personalitate paranoidă      492
VIII.4.2. Tulburarea de personalitate schizoidă        493
VIII.4.3. Tulburarea de personalitate schizotipală   494
VIII.4.4. Tulburarea de personalitate antisocială     495
VIII.4.5. Tulburarea de personalitate borderline     496
VIII.4.6. Tulburarea de personalitate histrionică     497
VIII.4.7. Tulburarea de personalitate narcisică         498
VIII.4.8. Tulburarea de personalitate de tip anxios (evitant)                   498
VIII.4.9. Tulburarea de personalitate dependentă 499
VIII.4.10. Tulburarea de personalitate obsesiv - compulsivă              500
VIII.4.11. Tulburarea de personalitate depresivă    501
VIII.4.12. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă           501

ÎN LOC DE CONCLUZII
MODEL PERSONAL DE PROFIL PSIHOLOGIC AL OMULUI DE SUCCES          502

GLOSAR               508
ANEXE  511
ANEXA 1. Nivelurile conducerii   513
ANEXA 2. Nouăsprezece strategii care asigură succesul în procesul de conducere              516
ANEXA 3. Stiluri manageriale şi comportamente specifice              518
ANEXA 4. Autoexaminaţi-vă actul de conducere                520
ANEXA 5. Zece reguli pentru delegarea competenţelor  521
ANEXA 6. Treisprezece întrebări privind echipa de muncă             522
ANEXA 7. Şapte moduri de a promova un comportament moral 523
ANEXA 8. Paisprezece etape în luarea unor decizii analitice           524
ANEXA 9. Treisprezece comportamente ale unei prime impresii pozitive                 526
ANEXA 10. Nouă moduri de a-i încuraja pe subordonaţi să progreseze    527
ANEXA 11. Unsprezece întrebări privind performanţa scăzută a unui angajat        528
ANEXA 12. Recomandări pentru a schimba comportamentul unui angajat prin critică        529
ANEXA 13. Zece reguli referitoare la adresarea admonestărilor   530
ANEXA 14. Optsprezece moduri necostisitoare de a răsplăti pe angajaţi  531
ANEXA 15. Nouă sfaturi pentru a insufla angajaţilor un sentiment de mândrie     532
ANEXA 16. Componentele comportamentului de putere din cadrul organizaţiei  533
ANEXA 17. „Biblia” conduitei exemplare şi comportamente inacceptabile în grupul
de muncă            535
ANEXA 18. Comportamente motivatorii şi de-motivatorii în cadrul grupului de muncă ... 536
ANEXA 19. Test de motivaţie intrinsecă / extrinsecă         541
ANEXA 20. Douăsprezece situaţii în care este necesară luarea unor decizii în grup              543
ANEXA 21. Principii de structurare organizatorică raţională            544
ANEXA 22. Procesul de perfecţionare a organizaţiei prin intermediul culturii         546
ANEXA 23. Relaţia dintre funcţiile limbajului         547
ANEXA 24. Elementele cunoaşterii de sine - o condiţie a succesului           548
ANEXA 25. Recomandări privind mesaje optimiste pentru respectul de sine         549
ANEXA 26. Test privind autoevaluarea calităţii modului de comunicare şi atitudinea
corespunzătoare acestuia            550
ANEXA 27. Bariere în calea comunicării eficiente                554
ANEXA 28. Recomandări privind depăşirea barierelor de comunicare       555
ANEXA 29. Recomandări privind ascultarea activă              556
ANEXA 30. Nouă moduri de a-i încuraja pe subordonaţi să progreseze    557
ANEXA 31. Mesaje transmise nonverbal în cadrul comunicării / negocierii              558
ANEXA 32. Şaisprezece moduri de a transmite mesaje fără cuvinte           560
ANEXA 33. Interpretarea limbajului nonverbal    561
ANEXA 34. Elemente de analiză a fizionomiei      562
ANEXA 35. Caracterizarea tendinţelor comportamentului interpersonal 572
ANEXA 36. Calităţile şi defectele oamenilor          573
ANEXA 37. Nevoile - sentimentele oamenilor     574
ANEXA 38. Trebuinţele interne după A. H. Maslow: Motivation and Personality,
Harper and Rew, 1970    579
ANEXA 39. Cauze constatate - privind conflictul interpersonal     580
ANEXA 40. Efectele constructive şi distructive ale conflictului interpersonal          581
ANEXA 41. Recomandări privind efectuarea observaţiilor critice în cadrul relaţiilor
interpersonale  583
ANEXA 42. Unsprezece cauze esenţiale ale conflictului interpersonal       584
ANEXA 43. Nouă moduri de a media conflictul între doi adversari               585
ANEXA 44. Zece sfaturi pentru a rezolva neînţelegeri pe care le aveţi cu o altă persoană  586
ANEXA 45. Opt moduri de a ţine sub control propria furie              588
ANEXA 46. Opt modalităţi prin care managerii pot crea un conflict constructiv      589
ANEXA 47. Zece moduri de a anula orice obiecţie              590
ANEXA 48. Şase tipuri de interviuri           591
ANEXA 49. Douăsprezece întrebări pe care trebuie să le puneţi, înainte de a accepta
o ofertă de serviciu         592
ANEXA 50. Şase tipuri de întrebări ale interviului şi când pot fi formulate                593
ANEXA 51. Paisprezece recomandări pentru întocmirea unui curriculum vitae      594
ANEXA 52. Paisprezece recomandări pentru a-l face fericit pe orice şef. 596
ANEXA 53. Nouă moduri inteligente de a comunica cu şeful dumneavoastră        598
ANEXA 54. Scara de apreciere a comportamentului la locul de muncă      599
ANEXA 55. Legile vieţii/divine     601

Bibliografie        605

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu