miercuri, 13 martie 2013

FUNDAMENTE DE PSIHOLOGIE EVOLUTIONISTA SI CONSILIERE GENETICA. Integrari ale psihologiei si biologiei


Autor : Daniel David, Oana Benga, Alina S. Rusu             
Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2007  
ISBN  978-973-46-0612-2
Nr pagini :264 
Format 160x235
Pret : 34,95 lei
Disponibilitate BCUDescriere:
Psihologia si biologia alcatuiesc un cuplu stiintific capabil de o abordare comprehensiva a naturii umane. Dezvoltarile din psihologie (cognitivismul) si biologie (genomica si evolutionismul) au creat premisele aparitiei unor noi discipline interrelate, cu un urias potential in intelegerea procesului evolutiv al speciei umane si a starii de sanatate sau boala. Adresat specialistilor clinicieni, cercetatorilor si studentilor, volumul expune domeniile de frontiera ale psihologiei si biologiei - psihologia evolutionista si consilierea genetica-, in premiera pentru Romania si intr-un cadru integrativ, ancorat in cele mai recente dezvoltari teoretico-metodologice cu impact pentru cercetarea si practica (promovarea sanatatii si tratamentul patologiei) din aceste discipline emergente.

Cuprins:

Introducere /13

Partea I
Psihologie evoluţionistă

Capitolul 1. Fundamente ale teoriei evoluţioniste (Alina S. Rusu) /21
1.1. Ce este evoluţia? 22
1.2. Evoluţia ca schimbare a frecvenţei genelor: modelul echilibrului Hardy-Weinberg /23
1.3. Mecanisme ale evoluţiei /25
1.3.1. Mutaţiile /25
1.3.2. Efectul driftului genetic /26
1.3.3. Efectul fondatorului /27
1.3.4.  Efectul gâtului-de-sticlă (bottleneck effect) /28
1.3.5. Fluxul genetic /28
1.3.6. Selecţia naturală /29
1.3.7. Remarci finale privind mecanismele evoluţiei prin modificarea frecvenţei alelice /35
1.3.7.1. Forme specifice ale selecţiei naturale: selecţia sexuală /36
1.3.7.2. Determinismul sexual şi raportul sexelor (sex ratio) /39
1.3.7.3. Dimorfismul sexual şi sistemele de împerechere /42
1.3.7.4. Sistemele de împerechere (mating systems) /45
1.3.7.5. Rolul strategiilor de împerechere în modificarea frecvenţelor genelor în populaţie /49
1.3.7.6. Consecinţe evolutive ale împerecherilor nonaleatorii /51

Capitolul 2. Fundamente ale psihologiei evoluţioniste (Daniel David) /53
2.1. Ce este psihologia evoluţionistă? /53
2.2. Psihologia evoluţionistă în cadrul ştiinţei /60
2.3. Ce nu este psihologia evoluţionistă?  /64
2.4. Limite ale psihologiei evoluţioniste /65
2.5. Mituri şi concepţii greşite despre psihologia evoluţionistă  /67
2.6. Principii ale psihologiei evoluţioniste /70
2.6.1. Rolul structurilor cognitive /70
2.6.2. Structură cognitivă versus structură biologică /72
2.6.3. Originea structurilor cognitive /75
2.6.4. Structuri cognitive versus probleme adaptative /75
2.6.5. Structura reflectă funcţia /76
2.6.6. Cutia craniană modernă găzduieşte o minte pentru epoca pietrei /76
2.7. Paradigme ale psihologiei evoluţioniste /76
2.8. Paradigme de cercetare în psihologia evoluţionistă /79

Capitolul 3. Aplicaţii ale psihologiei evoluţioniste (Daniel David) /83
3.1. Introducere /83
I. Demersuri de cercetare complexe /84
3.2. Psihopatologia /84
3.2.1. Sănătate şi boală: aspecte generale  /84
3.2.2. Abordarea evoluţionistă a psihopatologiei /91
      3.2.3. Tulburări specifice /92
3.3. Cogniţiile raţionale şi iraţionale /96
3.3.1. Aspecte generale /96
3.3.2. Abordarea evoluţionistă /102
3.4. Raţionament şi decizie  /105
3.5. Comportamentul sexual şi diferenţele dintre sexe /108
II. Cercetări de frontieră /108

Partea a Il-a
Consiliere genetică

Capitolul 4. Fundamente de genetică umană (Oana Benga) /115
4.1. Organizarea şi structura materialului ereditar /116
       4.1.1. Genele şi stocarea informaţiei genetice  /120
       4.1.2. Cromozomii umani /122
4.2. Variabilitatea genetică  /124
       4.2.1. Mutaţiile /124
       4.2.2. Recombinările /126
       4.2.3. Complicaţii ale pattemurilor de transmitere mendeliană /126
4.3. Noua genetică şi relaţia ereditate-mediu  /127
4.4. Evoluţie şi genomică /129
     4.4.1. Direcţii de cercetare postgenomice /132

Capitolul 5. Construirea pedigriului (Alina S. Rusu) /135
5.1. Construcţia pedigriului /136
5.2. Construcţia şi analiza pedigriurilor pentru maladii cu transmitere mendeliană /138
5.2.1. Transmiterea autozomal-dominantă /139
5.2.2. Transmiterea autozomal-recesivă  /140
5.2.3. Transmiterea X-linkată /142
5.3. Colectarea datelor necesare realizării unui pedigri  /144
5.4. Dificultăţi întâlnite în colectarea datelor pentru un pedigri  /146

Capitolul 6. Testarea genetică (Oana Benga) /155
6.1. Ce este testarea genetică1! /156
6.2. Tipuri de teste genetice  /157
       6.2.1. Teste citogenetice /157
       6.2.2. Teste moleculare /159
       6.2.3. Teste citogenetice moleculare  /160
       6.2.4.Teste de analiză a proteinelor /161
6.3. Tipuri de diagnostic genetic  /162
       6.3.1. Diagnosticul purtătorului  /162
       6.3.2. Diagnosticul prenatal / 162
       6.3.3. Diagnosticul preimplantare (preimplantatoriu) /163
       6.3.4. Diagnosticul neonatal /164
       6.3.5. Diagnosticul postnatal /164
6.4. Evaluarea testelor genetice /165
       6.4.1. Validitatea analitică /166
       6.4.2. Validitatea clinică  /167
       6.4.3. Utilitatea clinică /167
       6.4.4. Implicaţii de ordin etic, legal şi social (ELSI - ethical, legal and social implications) /168
6.5. Cum putem folosi un test genetic? /168
6.6. Etică şi testare genetică /170
6.7. Testare genetică şi psihologie /176

Capitolul 7. Consilierea genetică: fundamente (Daniel David)  /179
7.1. Istoric şi evoluţie /179
7.2. Paradigme şi principii de consiliere genetică /181
       7.2.1. Paradigma eugenică /181
       7.2.2. Paradigma medicală preventivă /182
       7.2.3. Paradigma decizională /183
       7.2.4. Paradigma psihoterapeutică /183
       7.2.5. Principiile consilierii genetice /184
7.3. Rolul şi funcţiile consilierului genetic  /184
7.4. Anatomia consilierii genetice  /185
7.4.1. Diagnostic şi evaluare clinică în consilierea genetică  /186
7.4.2. Conceptualizarea clinică în consilierea genetică  /190
7.4.3. Tehnici de intervenţie în consilierea genetică /192
      7.4.4. Relaţia de consiliere / 195
        7.4.4.1. Empatia  /195
        7.4.4.2. Acceptarea necondiţionată /197
        7.4.4.3. Congruenţa /197
        7.4.4.4. Colaborarea /199
        7.4.4.5. Rolul transferului şi contratransferului în consilierea genetică  /199

Capitolul 8. Aplicaţii ale consilierii genetice (Alina S.Rusu,Oana Benga, Daniel David) /203
8.1. Tulburări autozomale şi heterozomale  /203
8.1.1. Bazele genetice ale maladiilor monogenice  /203
8.1.2. Moduri de apariţie a maladiilor monogenice  /205
        8.1. 2.1. Transmiterea genetică mendeliană /205
        8.1.2.2. Mutaţiile noi /209
8.1.3. Maladiile autozomal-dominante /211
8.1.4. Maladiile autozomal-recesive  /212
8.1.5. Maladiile X-linkate /213
8.1.6. Distrofia musculară Duchenne /214
8.2. Tulburări cromozomiale  /215
8.2.1. Anomaliile cromozomiale numerice /216
        8.2. 1.1. Tulburări datorate unor anomalii numerice ale autonomilor /217
        8.2. 1.2. Tulburări datorate unor anomalii numerice ale cromozomilor sexuali  /220
     8.2.2. Anomaliile cromozomiale structurale /223
        8.2.2.1. Anomaliile structurale de la nivelul unui singur cromozom  /224
 8.2.2.2. Anomaliile structurale de la nivelul a doi cromozomi /225
 8.2.2.3. Tulburări datorate unor anomalii structurale ale cromozomilor  /226
8.3. Tulburări multifactoriale  / 228

Remarci finale  /235

Anexă /237
Bibliografie /249

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu