duminică, 10 martie 2013

GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN IN CONTEXTUL PSIHOLOGIEIAutor : Ioan Dabala                
Editura Ecou Transilvan 
Colectia
An aparitie :2012

ISBN  978-606-93174-5-7
Nr pagini :200
Format 176 x 250
Pret : 35  lei la Editura  , 31,50 la elefantDescrierea editurii:

"Genetica s-a născut în zorii secolului trecut și în numai câteva decenii a devenit una dintre cele mai fascinante realități ale lumii noastre. În mai puțin de trei decenii a revoluționat zone întinse ale științei, de la agricultură la medicină, și tinde să dea noi dimensiuni științelor umaniste, eticei, sociologiei și filozofiei. Descifrarea oricărui proces biologic, începând de la originea vieții și evoluția biologică, ajungând la caracteristicile morfologice, fiziologice și biochimice ale organismelor și terminând cu gândirea și comportamentul uman, nu poate fi realizată decât admițând în sistemul de elemente definitorii componenta ereditară.”
Autorul
Cuprins:Cuprins  /5
Prefaţă /9

Capitolul 1. Legile mendeliene ale eredităţii /11
1.1.Prima legea eredităţii formulată de Mendel /12
1.2.Boala Huntington /16
1.3.Fenilcetomiria /20
1.4.A doua lege a ereditaţii formulată de Mendel /23
1.5.Dincolo de legile mendeliene. Ereditatea legată de sex /31

Capitolul 2. Diviziunea celulară şi cromozomii umani /35
2.1.Transmiterea materialului genetic prin diviziune de la o celula la alta. Mitoza /35
2.2.Ciclul celular /36
2.3.Transmiterea informaţiei ereditare de la o generaţie la alta. Meioza /37
2.4.Cromozomii umani /40
       2.4.1.Clasificarea cromozomilor după poziţia centromcrului /40
       2.4.2.Structura cromozomilor /43
2.5.Diferenţierea sexuală la om /44
       2.5.1.Cromozomul Y şi particularităţile dezvoltării la bărbaţi /45
       2.5.2.Raportul numeric dintre bărbaţi şi iemei nu este egal cu 1.0 /47

Capitolul 3. Informaţia genetică: ADN, ARN şi sinteza proteinelor (Noţiuni de genctică moleculară) /49
3.1.Structura şi funcţiile materialului genetic /49
       3.1.1.Structura primară a ADN /52
       3.1.2.Structura secundară a ADN /53
       3.1.3.Structura terţiară a ADN /55
3.2.Replicarea ADN /58
3.3.Sinteza proteinelor /63
       3.3.1.Transcripţia /63
       3.3.2.Translaţia /69
       3.3.3.Procesarea post-translaţională /72
3.4.Codul genetic /73
3.5.Proteinele /74
3.6.Reglarea genetică /75
3.7.Mutaţiile genetice /77

Capitolul 4. Genetica capacităţii cognitive /81
4.1.Heritabilitatea /84
4.2.Căsătoriile asortate /85
4.3.Influenţa mediului /86
4.4. Performanţa şcolară /91
4.5.Studiul gemenilor (gemelalogia) /94
4.6.Modele de adopţie /97
4.7.Se modifică heritabilitatea pe durata vieţii? /99
4.8.Contribuie factorii genetici la modificarea dezvoltării? /101

Capitolul 5.Incapacitatile cognitive /103
5.1.Rotardarea mentală: tulburări monogenice /104
5.2.Tulburări ale învăţării /109
5.3.Dementa /110
5.4.Anomaliile cromozomiale şi comportamentul uman /112
       5.4.1.Anomalii structural-cromozomale /113
       5.4.2.Anomalii numeric cromozomale /117
              5.4.2.1.Sindroame cauzate de aneuploidii autozomale /117
              5.4.2.2.Sindroame cauzale de aneuploidii heterozomale /119
       5.4.3.Transsexualismul /130

Capitolul 6. Personalitatea şi tulburările de personalitate /133
6.1.Identificarea genelor /138
6.2.Personalitatea şi psihologia socială /140
6.3.Tulburări de personalitate /143
       6.3.1.Tulburări de personalitate schizotipală /144
       6.3.2.Tulburări de personalitate obsesiv – compulsivă /144
       6.3.3.Tulburări de personalitate antisocială /145

Capitolul 7. Psihopatologie /151
7.1.Schizofrenia /151
       7.1.1.Tipuri clinice de schizofrenie /154
7.2.Tulburări de dispoziţie /155
7.3.Tulburări anxioase /159
7.4.Tulburări de stres posttraumatic /160
7.5.Alte tulburări /160
7.6.Tulburări ale copilăriei /161
       7.6.1.Autismul /161
       7.6.2.Tulburări de deficit de atenţie si comportament disruptiv /162
7.7.Alte tulburări /164

Capitolul 8. Mediul /165
8.1.Mediul neîmpârtăsit /166
       8.1.1.Evaluarea mediului neîmpărtăşit /167
       8.1.2.Implicaţii /170
8.2.Relatiile dintre gene si mediu /170
       8.2.1.Corelaţia genotip-mediu /170
       8.2.2.Tipuri de corelaţie genotip-mediu /171
       8.2.3.Interacţiunea genotip-mediu /174

Capitolul 9. Psihologia sănătăţii şi îmbătrânirea /177
9.1.Psihologia sănătăţii /177
9.2.Greutatea corporală /178
       9.2.1.Greutatea corporală /178
       9.2.2.Obezitatea /180
9.3.Adictii /180
       9.3.1.Alcoolismul /180
       9.3.2.Fumatul /182
       9.3.3.Alte droguri /183
9.4.Stresul şi riscul cardiovascular /183
9.5.Psihologia îmbătrânirii /184

Glosar /187
Bibliografie /193

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu